VIPLive Support

Ouderenzorg rapport

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

 

Inleiding

Calculus verzorgt het rapport Ouderenzorg, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Start
 • Monitoring indicatoren met Monitoring Patientenlijst
 •  ICPC indicatoren
 • Meetwaarden indicatoren
 • ICPC & Meetwaarden patiëntenlijst.

In Start wordt de populatie ouderen zichtbaar gemaakt. Hier is een doorklik naar de bijbehorende patiënten- en indicatorenlijsten mogelijk.In het tabblad ‘Monitoring Indicatoren’  vindt u informatie over patiënten die mogelijk kwetsbaar zijn, opgesplitst naar de leeftijdscategorieën 60-75 en 75+.

De ICPC indicatoren en Meetwaarden indicatoren zijn niet opgesplitst naar leeftijd, maar omvatten de patiënten ≥ 60 jaar.

 

Deze handleiding beschrijft de definities van de indicatoren. De teller en noemer zijn per indicator vermeld, evenals de codes welke opgevraagd worden.

Ouderenzorg Diagnostische bepalingen

Nr.
Memo
Omschrijving

3015

OZHB AZ

Hoofdbehandelaar ouderenzorg

3453

OZCB AZ

Controlebeleid ouderenzorg

3454

OZRZ AZ

Reden geen geregelde zorg (ouderenzorg)

2789

OZP AZ

Aanvullende gegevens plan (ouderenzorg)

2787

OZTV AZ

termijn vervolgconsult (ouderenzorg)

2788

OZVC AZ

vervolgconsult ouderenzorg bij

2785

AWKW AZ

aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg)

2808

KWBH AZ

kwetsbaarheid (ouderenzorg)

3686

KWCZ AZ

kwetsbaarheid met complexe zorg(ouderen)

2777

POFA AQ

polyfarmacie

2804

ADME AQ

adequate medicatie-inname

2841

HBMB AQ

hulp nodig bij medicatiebeheer

2773

AVAL AQ

aantal malen gevallen in afgelopen jaar

2799

EMST AQ

 score Eldery Mobility Scale (EMS)

2681

OLDT PQ

totaalscore OLD

2435

MMST PQ

totaalscore MMSE

2839

ORPL AQ

oriëntatie in plaats

2838

ORTD AQ

oriëntatie in tijd

2840

ORPS AQ

oriëntatie in persoon

2783

VLSC AQ

voldoende sociale contacten

2848

BLMZ AQ

belasting mantelzorg

2673

GEWV AA

ongewenst gewichtsverlies

2809

MNAO AQ

score MiniNutritionalAss (MNA) screening

2794

MNAT AQ

totale score Mini Nutritional Assessment (MNA)

2790

WMPW AQ

aantal warme maaltijden per week

2802

CIZI AZ

CIZ-indicatie

2803

ZZPV ZA

zorgprofiel sector verpleging en verzorg.

2793

GFIT AQ

score Groningen Frailty Indicator (GFI)

3325 TFI AQ Score Tilburg Frailty Indicator (TFI)

Ouderenzorg ICPC codes

ICPC code

omschrijving

A05

Algehele achteruitgang

A06

Flauwvallen / syncope

A10

Bloeding

A13

Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel

A20

Verzoek/Gesprek over euthanasie

A28

Functiebeperking / handicap

A49

Andere preventieve verrichtingen

A49.01

Ouderenzorg

A49.02

Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling

A80

Ongeval / letsel

D17

Incontinentie voor ontlasting

F05

Andere visussymptomen/-klachten

F83

Retinopathie

F84

Maculadegeneratie

F91

Refractie afwijking

F92

Cataract / staar

F93

Glaucoom / verhoogde oogdruk

F94

Blindheid

H02

Gehoorklachten

H82

Vertigosyndroom / labyrinthitis

H84

Presbyacusis

H86

Doofheid / slechthorendheid

K74 Angina pectoris
K75 Acuut myocardinfarct
K76 Andere/chronische ischemische hartziekte
K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

K88

Orthostatische hypotensie

K89  Passagère cerebrale ischemie/TIA
K90.03 Cerebraal infarct
K92.01 Claudicatio intermittens
K99.01 Aneurysma aorta

L02

Rug symptomen / klachten

L03

Lage rugpijn zonder uitstraling

L13

Heup symptomen / klachten

L14

Been / dijbeen symptomen / klachten

L15

Knie symptomen / klachten

L16

Enkel symptomen / klachten

L17

Voet / teen symptomen / klachten

L28

Functiebeperking / handicap bewegingsapparaat

L29

Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat

L72

Fractuur radius / ulna

L73

Fractuur tibia / fibula

L74

Fractuur hand / voet

L75

Fractuur femur

L76

Andere fractuur

L77

Verstuiking / distorsie enkel

L78

Verstuiking / distorsie knie

L79

Andere verstuiking / distorsie

L80

Luxatie / subluxatie

L81

Ander letsel bewegingsapparaat

L86

Lage rugpijn met uitstraling

L96

Acuut letsel meniscus / kniebanden

N17

Vertigo / duizeligheid

N18

Verlamming / krachtsverlies

N79

Hersenschudding

N80

Ander letsel hoofd

P01

Angstig / nerveus / gespannen gevoel

P03

Down / depressief gevoel

P05

Zich oud voelen / gedragen

P06.01

Slaapapnoesyndroom

P20

Geheugen-/concentratie-/orientatiestoornissen

P70

Seniele dementie/Alzheimer

P70.01

Ziekte van Alzheimer

P70.02

Multi-infart dementie

P71

Andere organische psychose

P73

Affectieve psychose

P74

Angststoonis / angsttoestand

P76

Depressie

R95

Emfyseem/COPD

S16

Buil / kneuzing / contusie intacte huid

S17

Schaafwond / schram / blaar

S18

Scheurwond / snijwond

S19

Ander letsel van de huid / subcutis

T05

Ondervoeding

T90.02

Diabetes Mellitus Type 2

T93.01 Hypercholesterolemie

U04

Urine-incontinentie

U04.01

Stress-incontinentie

U04.02

Urge-incontinentie

U04.03

Gemende incontinentie

Z01

Armoede / financieel probleem

Z03

Probleem huisvesting / buurt

Z04

Probleem met sociale/culturele achtergrond

Z10

Probleem toegankelijkheid / beschikbaarheid gezondheidszorg

Z11

Probleem met ziek zijn

Z12

Relatieprobleem met partner

Z13

Probleem met gedrag van partner

Z14

Probleem met ziekte van partner

Z15

Verlies / overlijden partner

Z16

Relatieprobleem met kind

Z18

Probleem met ziekte van kind

Z19

Verlies / overlijden van kind

Ouderenzorg ATC codes

ATC code

omschrijving

N07C

Antivertigo preparaten

N05A

Antipsychotica

N06D

Anti-dementie medicatie

G04BD 

Medicatie gerelateerd aan urine (incontinentie)

S01E 

Anti-glaucoom preparaten en miotica

N05B

Anxiolitica

N06A 

Antidepressiva

M01A NSAID'S

Monitoring indicatoren

Nr.

Indicator

Meetwaarde

0

% patiënten met een leeftijd van 60 jaar en ouder

 

Teller

Aantal patiënten met de leeftijd ≥ 60 jaar in de praktijk

 

Noemer

Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk

 

1

% mannen van alle patiënten van 60 jaar en ouder

 

Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 60 jaar, de mannen

 

Noemer

Teller indicator 0

 

2

% vrouwen van alle patiënten van 60 jaar en ouder

 

Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 60 jaar, de vrouwen

 

Noemer

Teller indicator 0

 

3

% patiënten met een leeftijd van 75 jaar en ouder

 

Teller

Aantal vaste patiënten met de leeftijd ≥ 75 in de praktijk.

 

Noemer

Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk

 

4

% mannen van alle patiënten van 75 jaar en ouder

 

Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 75 , de mannen

 

Noemer

Teller indicator 3

 

5

% vrouwen van alle patiënten van 75 jaar en ouder

 

Teller

Van alle patiënten met de leeftijd ≥ 75, de vrouwen

 

Noemer

Teller indicator 3

 

6

% patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.08 (vervalt per 01-10-2019)

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar dat een met een Frailty Index ≥ 0.08 heeft.

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

6.1 % patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.2 (geldt per 01-10-2019)  
Teller Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar dat een met een Frailty Index ≥ 0.2 heeft. In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
Noemer Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.  

7

% patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.08 naar ≥ 0.08 IN de afgelopen 3 maanden (vervalt per 01-10-2019)

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.08 gestegen is naar ≥ 0.08, ≤ 3 maanden.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

7.1 % patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.2 naar ≥ 0.2 IN de afgelopen 3 maanden (geldt per 01-10-2019)0  
Teller Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.2 gestegen is naar ≥ 0.2, ≤ 3 maanden. In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
Noemer Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.  

8

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 5 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar met ≥ 5 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

9

% patiënten met een verandering IN chronisch gebruik van verschillende medicijnen van < 5 naar ≥ 5 IN de afgelopen 3 maanden

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 5 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

10

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 7 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar met ≥ 7 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

11

% patiënten met een verandering IN chronische gebruik van verschillende medicijnen van < 7 naar ≥ 7 IN de afgelopen 3 maanden

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 7 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

12

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar  met een geregistreerd geriatrisch event in de afgelopen 3 maanden.

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

13

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar en met geriatrisch event ≤ 3 maanden, zonder geriatrisch event in de afgelopen 3 mdn.

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

14

% patiënten met geregistreerde cognitieve achteruitgang IN het gehele leven

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar, met cognitieve achteruitgang ooit.        

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

15

% patiënten met cognitieve achteruitgang IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen cognitieve achteruitgang

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-075 jaar met cognitieve achteruitgang ≤ 3 maanden, en waarbij 3 maanden geleden nog geen cognitieve achteruitgang is geregistreerd

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

16

% patiënten met een consultation gap van meer dan 1 jaar (≥ 360 dagen)

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar dat langer dan 1 jaar geen contact met de huisarts heeft gehad. 

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

17

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een consultation gap van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen)

 

Teller

Aantal patiënten tussen de 60-75 jaar waarbij de consultation gap (≥ 360 dagen geen contact met de huisarts) ≤ 3 maanden is ontstaan

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

18

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een nieuw aandachtspunt hebben gekregen

 

Teller

met een verandering in frailty index (FI) UPRIM van lager dan 0.2 naar 0.2 of hoger ≤ 3 maanden EN/OF met een verandering in chronisch gebruik van verschillende medicijnen van minder dan 5 naar 5 of meer in de afgelopen 3 maanden EN/OF met een geregistreerd geriatrisch event (GE) in de afgelopen 3 maanden, met in de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event (GE) EN/OF met een verandering in geregistreerde cognitieve achteruitgang (CA) van nee naar ja in de afgelopen 3 maanden EN/OF die in de afgelopen 3 maanden een consultation gap (CG) van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen).

 

Noemer

Aantal vaste patiënten met de leeftijd tussen de 60-75 jaar.

 

19

% patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.08 (vervalt per 01-10-2019)

 

Teller

Aantal patiënten  ≥ 75 jaar dat een Frailty Index ≥ 0.08 heeft

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Noemer

Teller indicator 3 

 

19.1 % patiënten met een FI UPRIM ≥ 0.2 (geldt per 01-10-2019)  
Teller Aantal patiënten  ≥ 75 jaar dat een Frailty Index ≥ 0.2 heeft In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
Noemer Teller indicator 3   

20

% patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.08 naar ≥ 0.08 IN de afgelopen 3 maanden (vervalt per 01-10-2019)

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.08 gestegen is naar ≥ 0.08, ≤ 3 maanden

In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.

Noemer

Teller indicator 3 

 

20.1 % patiënten met een verandering IN FI UPRIM < 0.2 naar ≥ 0.2 IN de afgelopen 3 maanden (geldt per 01-10-2019)  
Teller Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij de Frailty Index van < 0.2 gestegen is naar ≥ 0.2, ≤ 3 maanden In bijlage A staan de codes voor Frailty Index weergegeven. 
Een deficit scoort positief wanneer ten minste 1 bijbehorend item positief scoort. Alle positief gescoorde deficits worden gedeeld door het totaal aantal deficits, dit is de FI.
Noemer Teller indicator 3  

21

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 5 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met ≥ 5 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Teller indicator 3 

 

22

% patiënten met een verandering IN chronisch gebruik van verschillende medicijnen van < 5 naar ≥ 5 IN de afgelopen 3 maanden

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 5 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Teller indicator 3 

 

23

% patiënten met chronisch gebruik van ≥ 7 verschillende medicijnen IN het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met ≥ 7 verschillende medicijnen, ≤ 12mnd

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Teller indicator 3 

 

24

% patiënten met een verandering IN chronische gebruik van verschillende medicijnen van < 7 naar ≥ 7 IN de afgelopen 3 maanden

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij het aantal verschillende medicijnen van < 7 gestegen is naar ≥ 5, ≤ 3 maanden

Op ATC-7 niveau 
Chronisch wordt gedefinieerd als: 
variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Noemer

Teller indicator 3 

 

25

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij geriatrisch event is geregistreerd, ≤ 3 maanden

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Teller indicator 3 

 

26

% patiënten met een geregistreerd geriatrisch event IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met geriatrisch event ≤ 3 maanden, zonder geriatrisch event in de afgelopen 3 maanden.

ICPC: A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01, P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19 

OF 

ATC: N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A

Noemer

Teller indicator 3 

 

27

% patiënten met geregistreerde cognitieve achteruitgang IN het gehele leven

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met cognitieve achteruitgang ooit       

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Teller indicator 3 

 

28

% patiënten met cognitieve achteruitgang IN de afgelopen 3 maanden, met IN de 3 maanden daarvoor geen cognitieve achteruitgang

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar met cognitieve achteruitgang ≤ 3 maanden, en waarbij 3 maanden geleden nog geen cognitieve achteruitgang is geregistreerd

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

Noemer

Teller indicator 3 

 

29

% patiënten met een consultation gap van meer dan 1 jaar (≥ 360 dagen)

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar dat langer dan 1 jaar geen contact heeft gehad met huisarts.   

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Teller indicator 3 

 

30

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een consultation gap van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen)

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar waarbij de consultation gap (≥ 360 dagen geen contact met de huisarts) ≤ 3 maanden is ontstaan opgelopen.

Consulten, Visites, Telefonische consulten en E-consulten worden hierbij meegenomen, herhaalrecepten en griepprikken tellen niet mee.

Indien het laatste contact buiten de extractie periode valt, kan de consultation gap niet worden bepaald. We kijken in dat geval voor het laatste contact naar de inschrijfdatum.

Noemer

Teller indicator 3 

 

31

% patiënten die IN de afgelopen 3 maanden een nieuw aandachtspunt hebben gekregen

 

Teller

Aantal patiënten ≥ 75 jaar  met een verandering in FI UPRIM van lager dan 0.2 naar 0.2 of hoger ≤ 3 maanden EN/OF met een verandering in chronisch gebruik van verschillende medicijnen van minder dan 5 naar 5 of meer in de afgelopen 3 maanden EN/OF met een geregistreerd geriatrisch event in de afgelopen 3 maanden, met in de 3 maanden daarvoor geen geregistreerd geriatrisch event EN/OF met een verandering in geregistreerde cognitieve achteruitgang van nee naar ja in de afgelopen 3 maanden EN/OF die in de afgelopen 3 maanden een consultation gap van meer dan 1 jaar hebben opgelopen (≥ 360 dagen).

 

Noemer

Teller indicator 3 

 

Patientenlijst: kolom Nieuw aandachtspunt bevat de volgende antwoorden:

 • ca => Cognitieve achteruitgang
 • cg => Consultation gap > 360 dagen
 • fi => Frailty Index UPRIM
 • ge => Geriatrisch event
 • pf => Polyfarmacie

ICPC Indicatoren

Bij de ICPC indicatoren is onderscheid gemaakt tussen leeftijd 60-75 jaar en 75+

Nr.

Indicator

Meetwaarde

1

% patiënten met een episode Algehele achteruitgang (A05)

A05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met algemene achteruitgang

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

2

% patiënten met een episode Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel (A13)

A13

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met bezorgdheid over de bijwerkingen van een geneesmiddel

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

3

% patiënten met een episode Verzoek/Gesprek over euthanasie (A20)

A20

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een verzoek/gesprek over euthanasie

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

4

% patiënten met een episode Andere preventieve verrichtingen (A49)

A49

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar  met andere preventieve verrichtingen

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

5

% patiënten met een episode Ouderenzorg (A49.01)

A49.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met ouderenzorg

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

6

% patiënten met een episode Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling (A49.02)

A49.02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een polyfarmacie-Medicatiebeoordeling

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

7

% patiënten met een episode functioneren

F05, F83, F84, F91, F92, H02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een episode functioneren

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

7.1

% patiënten met een episode Andere visussymptomen/-klachten (F05)

F05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met andere visussymptomen/-klachten.

 

Noemer

Teller indicator 7

 

7.2

% patiënten met een episode Retinopathie (F83)

F83

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met retinopathie

 

Noemer

Teller indicator 7

 

7.3

% patiënten met een episode Maculadegeneratie (F84)

F84

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met maculadegeneratie

 

Noemer

Teller indicator 7

 

7.4

% patiënten met een episode Refractie afwijking(en) (F91)

F91

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met refractie afwijking(en)

 

Noemer

Teller indicator 7

 

7.5

% patiënten met een episode Cataract/staar (F92)

F92

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met cataract/staar

 

Noemer

Teller indicator 7

 

7.6

% patiënten met een episode Gehoorklachten (H02)

H02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met gehoorklachten

 

Noemer

Teller indicator 7

 

8

% patiënten met een episode incontinentie 

D17, U04.01, U04.02, U04.03

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met incontinentie

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

8.1

% patiënten met een episode Incontinentie voor ontlasting (D17)

D17

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met incontinentie voor ontlasting

 

Noemer

Teller indicator 8

 

8.2

% patiënten met een episode Stress-incontinentie (U04.01)

U04.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met stress-incontinentie

 

Noemer

Teller indicator 8

 

8.3

% patiënten met een episode Urge-incontinentie (U04.02)

U04.02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met urge-incontinentie

 

Noemer

Teller indicator 8

 

8.4

% patiënten met een episode Gemengde incontinentie (U04.03)

U04.03

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met gemengde incontinentie

 

Noemer

Teller indicator 8

 

9

% patiënten met een episode valgevaar

A80, L29, L49

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij het gevaar is dat ze vallen

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

9.1

% patiënten met een episode Ongeval/letsel (A80)

A80

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een ongeval/letsel

 

Noemer

Teller indicator 9

 

9.2

% patiënten met een episode Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat (L29)

L29

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat

 

Noemer

Teller indicator 9

 

10

% patienten met een episode cognitieve problemen

P20, P70, P70.01, P70.02, P76

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met cognitieve problemen

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

10.1

% patiënten met een episode Geheugen-/concentratie-/orientatiestoornissen (P20)

P20

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met geheugen/concentratie-/orientatiestroonissen

 

Noemer

Teller indicator 10

 

10.2

% patiënten met een episode Seniele dementie/Alzheimer (P70)

P70

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met seniele dementie/alzheimer

 

Noemer

Teller indicator 10

 

10.3

% patiënten met een episode Ziekte van Alzheimer (P70.01)

P70.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met de ziekte van Alzheimer

 

Noemer

Teller indicator 10

 

10.4

% patiënten met een episode Multi-infart dementie (P70.02)

P70.02

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met multi-infact dementie

 

Noemer

Teller indicator 10

 

10.5

% patiënten met een episode Depressie (P76)

P76

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een depressie

 

Noemer

Teller indicator 10

 

11

% patiënten met een episode sociale omgeving

P03, Z04, Z14

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een sociale omgeving

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

11.1

% patiënten met een episode Down/depressief gevoel (P03)

P03

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een down/depressief gevoel

 

Noemer

Teller indicator 11

 

11.2

% patiënten met een episode Probleem met sociale/culturele achtergrond (Z04 )

Z04

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat een probleem heeft met sociale/culturele achtergrond

 

Noemer

Teller indicator 11

 

11.3

% patiënten met een episode Probleem met ziekte van partner (Z14)

Z14

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat een probleem heeft met ziekte van de partner

 

Noemer

Teller indicator 11

 

12

% patiënten met een episode chronische ziekte

T90.02, R95, K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01, K86, K87, T93.01

Teller

Het aantal patiënten ≥ 60 jaar met een chronische ziekte

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

12.1

% patienten met een episode Diabetes Mellitus Type 2 (T90.02)

T90.02

Teller

Het aantal patiënten ≥ 60 jaar met Diabetes Mellitus Type 2

 

Noemer

Teller indicator 12

 

12.2

% patiënten met een episode Emfyseem/COPD (R95)

R95

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met Emfyseem/COPD

 

Noemer

Teller indicator 12

 

12.3

% patiënten met een episode HVZ (K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01)

K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01 en/of K99.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een HVZ episode

 

Noemer

Teller indicator 12

 

12.4

% patiënten met een episode VVR (K86, K87, T93.01)

K86, K87 en/of T93.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een VVR episode

 

Noemer

Teller indicator 12

 

13

% patiënten met een episode Zich oud voelen/gedragen (P05)

P05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat zich oud voelt/gedraagt

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

14

% patiënten met een episode Slaapapnoesyndroom (P06.01)

P06.01

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met slaapapnoesyndroom

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

15

% patiënten met een episode Ondervoeding (T05)

T05

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat ondervoed is

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

16

% patienten met episode A49.01 OF P20 OF P70.00 OF P70.01 OF P70.02

OF L28 OF A80 OF T05 OF A05 OF P03 OF P76 OF A49.02 OF A20

 
Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een actieve episode A49.01 OF P20 OF P70.00 OF P70.01 OF P70.02

OF L28 OF A80 OF T05 OF A05 OF P03 OF P76 OF A49.02 OF A20

A49.01 OF P20 OF P70.00 OF P70.01 OF P70.02

OF L28 OF A80 OF T05 OF A05 OF P03 OF P76 OF A49.02 OF A20

Noemer Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar  

Meetwaarden Indicatoren 

Bij de Meetwaarden indicatoren is onderscheid gemaakt tussen 60-75 jaar en 75+.

Nr.

Indicator

Meetwaarden

1

% patiënten met een hoofdbehandelaar ouderenzorg

3015, OZHB AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar dat een hoofdbehandelaar ouderenzorg heeft.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

2

% patiënten met hoofdbehandelaar ouderenzorg: Huisarts

3015, OZHB AZ, antw. 48

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met hoofdbehandelaar ouderenzorg: huisarts

 

Noemer

Teller indicator 1

 

3

% patiënten met hoofdbehandelaar ouderenzorg: Specialist

3015, OZHB AZ, antw. 49

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met hoofdbehandelaar ouderenzorg: specialist

 

Noemer

Teller indicator 1

 

4

% patiënten met hoofdbehandelaar ouderenzorg: Overig/Onbekend

3015, OZHB AZ, antw. 212

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met hoofdbehandelaar ouderenzorg: overig/onbekend

 

Noemer

Teller indicator 1

 

5

% patiënten met een registratie controlebeleid ouderenzorg

3453, OZCB AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een registratie controlebeleid ouderenzorg

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

6

% patiënten met een registratie reden geen programmatisch ouderenzorg

3453, OZCB AZ, antw. 55 of 3454, OZRZ AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met registratie reden geen programmatische ouderenzorg.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

7

% patiënten met een registratie aanvullende gegevens plan ouderenzorg

2789, OZP AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een registratie aanvullende gegevens plan ouderenzorg

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

8

% patiënten met een registratie termijn vervolgconsult

2787 OZTV AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een registratie termijn vervolgconsult

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

9

% patiënten met een registratie vervolgconsult ouderenzorg bij

2788, OZVC AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij een praktijkmedewerker.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

10

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Huisarts

2788, OZVC AZ, antw. 48

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Huisarts

 

Noemer

Teller indicator 9

 

11

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkondersteuner

2788, OZVC AZ, antw. 86

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkondersteuner

 

Noemer

Teller indicator 9

 

12

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkassistente

2788, OZVC AZ, antw. 87

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Praktijkassistente

 

Noemer

Teller indicator 9

 

13

% patiënten met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Andere praktijkmedewerker

2788, OZVC AZ, antw. 211

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een vervolgconsult ouderenzorg bij: Andere praktijkmedewerker

 

Noemer

Teller indicator 9

 

14

% patiënten met een registratie aanwijzingen kwetsbaarheid

2785, AWKW AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij aanwijzingen kwetsbaarheid is vastgesteld. 

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

15

% patiënten met een registratie kwetsbaarheid

2808, KWBH AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de kwetsbaarheid is vastgesteld.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

16

% patiënten met een registratie kwetsbaarheid met complexe zorg

3686, KWCZ AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij kwetsbaarheid met complexe zorg geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

17

% patiënten met een registratie polyfarmacie

2777, POFA AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij polyfarmacie is geregistreerd.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

18

% patiënten met een registratie  adequate medicatie-inname

2804, ADME AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij adequate medicatie-inname geregistreerd is

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

19

% patiënten met een registratie hulp nodig bij medicatiebeheer

2841, HBMB AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij hulp bij medicatiebeheer geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

20

% patiënten met een registratie aantal maal gevallen in afgelopen jaar

2773 AVAL AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij aantal keer is gevallen geregistreerd is in het afgelopen jaar.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

21

% patiënten met een registratie Score Eldery Mobility Scale (EMS)

2799, EMST AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met  een score Eldery Mobility Scale (EMS)

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

22

% patiënten met een registratie Totaalscore OLD

2681, OLDT PQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de Totaalscore ODL geregistreerd is

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

23

% patiënten met een registratie totaalscore MMSE

2435, MMST PQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de Totaalscore MMSE geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

24

% patiënten met een registratie oriëntatie in plaats

2839, ORPL AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij oriëntatie in plaats geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

25

% patiënten met een registratie oriëntatie in tijd

2838, ORTD AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de oriëntatie in tijd geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

26

% patiënten met een registratie oriëntatie in persoon

2840, ORPS AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij oriëntatie in persoon geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

27

% patiënten met een registratie voldoende sociale contacten

2783, VLSC AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij voldoende sociale contacten geregistreerd is

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

28

% patiënten met een registratie belasting mantelzorg

2848, BLMZ AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij belasting van mantelzorg geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

29

% patiënten met een registratie ongewenst gewichtsverlies

2673, GEWV AA

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met ongewenst gewichtsverlies

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

30

% patiënten met een registratie score Mini Nutritional Assessment (MNA) screening

2809, MNAO AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar met een score Mini Nutritional Assessment (MNA) screening.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

31

% patiënten met een registratie Totaalscore Mini Nutritional Assessment (MNA)

2794, MNAT AQ

Teller

Aantal patiënten m≥ 60 jaar et Totaalscore Mini Nutritional Assessment (MNA)

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

32

% patiënten met een registratie aantal warme maaltijden per week

2790, WMPW AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij een aantal warme maaltijden per week geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

33

% patiënten met een registratie CIZ-indicatie

2802, CIZI AZ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij een CIZ indicatie geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

34

% patiënten met een registratie Zorgprofiel sector verpleging en verzorg.

2803, ZZPV ZA

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij een zorgprofiel sector verpleging en verzorg. geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

35

% patiënten met een registratie Groninger Frailty Index

2793, GFIT AQ

Teller

Aantal patiënten ≥ 60 jaar waarbij de Groninger Frailty Index geregistreerd is.

 

Noemer

Aantal patiënten met de leeftijd  ≥ 60 jaar

 

Frailty Index uitleg

De Frailty Index is opgebouwd op basis van zogenaamde deficits (gebreken), zie bijlage A – Codes Frailty Index.
Voor de Frailty Index worden deficits nummers 1 t/m 50 gebruikt. Een deficit scoort positief wanneer tenminste één van de items in de bijbehorende ICPC-, ATC code (medicijn) of metingen aanwezig is in een bepaalde periode vóór de peildatum. Deze periode is gelijk aan het aantal dagen dat in de bijlage naast iedere ICPC-, ATC-code en meting is vermeld.
Alle positieve deficits opgeteld en gedeeld door 50 geeft de Frailty Index. Deze kan dus variëren van 0 tot 1. Hoe meer deficits aanwezig zijn bij een patiënt hoe hoger de Frailty Index is. Wij gaan er op grond van het onderzoek van uit dat een Frailty Index boven 0,2 een relevante toename van de kans op ontregeling geeft.

Bron: De UPRIM rapportage uit het Om-U project, 2013, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde.

Bijlage A – Codes Frailty Index

Deficit nr

Deficit name

ICPC

ATC

Description

period: in the last

comment

1

General signs and symptoms

A01

 

Pain general/multiple sites

6 months

 

 

 

A03

 

Fever

6 months

 

 

 

A04

 

Weakness/tiredness general

6 months

 

 

 

A05

 

General deterioration

6 months

 

 

 

A29

 

General symptom/complaint other

6 months

 

 

 

B29

 

Sympt/Complt lymph/immune other

6 months

 

 

 

 

N02

Analgesics

6 months

 

2

Instability / immobility

A06

 

Fainting/syncope

6 months

 

 

 

A10

 

Bleeding-haemorrhage NOS

6 months

 

 

 

A28

 

Limited function/disability NOS

5 years

 

 

 

A80

 

Trauma/injury NOS

6 months

 

 

 

H82

 

Vertiginous syndrome / labyrinthitis

5 years

 

 

 

K88

 

Postural hypotension

5 years

 

 

 

L02

 

Back symptom/complaint

6 months

 

 

 

L03

 

Low back symptom/complaint without radiating pain

6 months

 

 

 

L13

 

Hip symptom/complaint

6 months

 

 

 

L14

 

Leg/thigh symptom/complaint

6 months

 

 

 

L15

 

Knee symptom/complaint

6 months

 

 

 

L16

 

Ankle symptom/complaint

6 months

 

 

 

L17

 

Foot/toe symptom/complaint

6 months

 

 

 

L28

 

Limited function/disability

5 years

 

 

 

L72

 

Fracture: radius/ulna

5 years

 

 

 

L73

 

Fracture: tibia/fibula

5 years

 

 

 

L74

 

Fracture: hand/foot bone

5 years

 

 

 

L75

 

Fracture: femur

5 years

 

 

 

L76

 

Fracture: other

5 years

 

 

 

L77

 

Sprain/strain of ankle

6 months

 

 

 

L78

 

Sprain/strain of knee

6 months

 

 

 

L79

 

Sprain/strain of joint NOS

6 months

 

 

 

L80

 

Dislocation/subluxation

5 years

 

 

 

L81

 

Injury musculoskeletal NOS

6 months

 

 

 

L86

 

Low back symptom/complaint with radiating pain

6 months

 

 

 

L96

 

Acute internal damage knee

5 years

 

 

 

N17

 

Vertigo/dizziness

6 months

 

 

 

N18

 

Paralysis/weakness

5 years

 

 

 

N79

 

Concussion

5 years

 

 

 

N80

 

Head injury other

5 years

 

 

 

S16

 

Bruise/contusion

6 months

 

 

 

S17

 

Abrasion/scratch/blister

6 months

 

 

 

S18

 

Laceration/cut

6 months

 

 

 

S19

 

Skin injury other

6 months

 

 

 

 

N07C

Antivertigo drugs

5 years

 

3

Treatment complications

A13

 

Concern/fear medical treatment

6 months

 

 

 

A85

 

Adverse effect medical agent

6 months

 

 

 

A87

 

Complication of medical treatment

6 months

 

 

 

A89

 

Effect prosthetic device

6 months

 

4

Cancer

A79

 

Malignancy NOS

5 years

 

 

 

B72

 

Hodgkin's disease

5 years

 

 

 

B73

 

Leukaemia

5 years

 

 

 

B74

 

Malignant neoplasm blood other

5 years

 

 

 

D74

 

Malignant neoplasm stomach

5 years

 

 

 

D75

 

Malignant neoplasm colon/rectum

5 years

 

 

 

D76

 

Malignant neoplasm pancreas

5 years

 

 

 

D77

 

Malig. neoplasm digest other/NOS

5 years

 

 

 

F74

 

Neoplasm of eye/adnexa

5 years

 

 

 

H75

 

Neoplasm of ear

5 years

 

 

 

K72

 

Neoplasm cardiovascular

5 years

 

 

 

L71

 

Malignant neoplasm musculoskeletal

5 years

 

 

 

N74

 

Malignant neoplasm nervous system

5 years

 

 

 

R84

 

Malignant neoplasm bronchus/lung

5 years

 

 

 

S77

 

Malignant neoplasm of skin

5 years

 

 

 

T71

 

Malignant neoplasm thyroid

5 years

 

 

 

U75

 

Malignant neoplasm of kidney

5 years

 

 

 

U76

 

Malignant neoplasm of bladder

5 years

 

 

 

U77

 

Malignant neoplasm urinary other

5 years

 

 

 

X75

 

Malignant neoplasm cervix

5 years

 

 

 

X76

 

Malignant neoplasm breast female

5 years

 

 

 

X77

 

Malignant neoplasm genital other (f)

5 years

 

 

 

Y77

 

Malignant neoplasm prostate

5 years

 

 

 

Y78

 

Malignant neoplasm male genital / mammae

5 years

 

 

 

 

L01

Antineoplastic agents

5 years

 

 

 

 

L02

hormonal agents given in malignant conditions

5 years

 

5

Anemia

B80

 

Iron deficiency anaemia

5 years

 

 

 

B81

 

Anaemia, Vitamin B12/folate def.

5 years

 

 

 

B82

 

Anaemia other/unspecified

5 years

 

 

 

B03

 

Antianemic medications

5 years

 

6

GI tract symptoms

D01

 

Abdominal pain/cramps general

6 months

 

 

 

D02

 

Abdominal pain epigastric

6 months

 

 

 

D03

 

Heartburn

6 months

 

 

 

D06

 

Abdominal pain localized other

6 months

 

 

 

D09

 

Nausea

6 months

 

 

 

D10

 

Vomiting

6 months

 

 

 

D11

 

Diarrhea

6 months

 

 

 

D12

 

Constipation

6 months

 

 

 

D14

 

Haematemesis/vomiting blood

6 months

 

 

 

D15

 

Melaena

6 months

 

 

 

D16

 

Rectal bleeding

6 months

 

 

 

D17

 

Incontinence of bowel

6 months

 

 

 

D18

 

Change faeces/bowel movements

6 months

 

 

 

D20

 

Mouth/tongue/lip symptom/complt.

6 months

 

 

 

D29

 

Digestive symptom/complaint other

6 months

 

 

 

 

A04

Antiemetics and antinauseants

6 months

 

 

 

 

A07

Antidiarrheals, intestinal anti-inflammatory/anti-infective agents

6 months

 

 

 

 

A06

Drugs for constipation

6 months

 

7

Liver / gallbladder disease

D72

 

Viral hepatitis

5 years

 

 

 

D97

 

Cirrhosis / liver disease NOS

5 years

 

 

 

D98

 

Cholecystitis/cholelithiasis

5 years

 

 

 

 

A05

Bile and liver therapy

5 years

 

8

Upper GI tract disease / GI tract herniae

D73

 

Gastroenteritis presumed infection

6 months

 

 

 

D84

 

Oesophagus disease

5 years

 

 

 

D85

 

Duodenal ulcer

5 years

 

 

 

D86

 

Peptic ulcer other

5 years

 

 

 

D87

 

Stomach function disorder

5 years

 

 

 

D89

 

Inguinal hernia

5 years

 

 

 

D90

 

Hiatus hernia

5 years

 

 

 

 

A02

Drugs for acid related disorders

5 years

 

9

Lower GI tract disease

D92

 

Diverticular disease

5 years

 

 

 

D93

 

Irritable bowel syndrome

5 years

 

 

 

D94

 

Chronic enteritis/ulcerative colitis

5 years

 

 

 

K96

 

Haemorrhoids

6 months

 

 

 

 

A03

Drugs for functional gastrointestinal disorders

5 years

 

10

Eye symptoms / infections

F02

 

Red eye

6 months

 

 

 

F03

 

Eye discharge

6 months

 

 

 

F04

 

Visual floaters/spots

6 months

 

 

 

F05

 

Visual disturbance other

6 months

 

 

 

F13

 

Eye sensation abnormal

6 months

 

 

 

F15

 

Eye appearance abnormal

6 months

 

 

 

F16

 

Eyelid symptom/complaint

6 months

 

 

 

F70

 

Conjunctivitis infectious

6 months

 

 

 

F72

 

Blepharitis/stye/chalazion

6 months

 

 

 

F85

 

Corneal ulcer

6 months

 

 

 

 

S01A

Anti-infectives

6 months

 

 

 

 

S01X

Other ophthalmologicals 

6 months

 

11

Visual impairment

F83

 

Retinopathy

5 years

 

 

 

F84

 

Macular degeneration

5 years

 

 

 

F92

 

Cataract

5 years

 

 

 

F93

 

Glaucoma

5 years

 

 

 

F94

 

Blindness

5 years

 

 

 

 

S01E

Antiglaucoma preparations and miotics

5 years

 

12

Ear symptoms / infection

H02

 

Hearing complaints

6 months

 

 

 

H03

 

Tinnitus, ringing/buzzing ear

6 months

 

 

 

H13

 

Plugged feeling ear

6 months

 

 

 

H70

 

Otitis externa

6 months

 

 

 

H81

 

Excessive ear wax

6 months

 

 

 

 

S02

Otologicals

6 months

 

13

Hearing impairment

H84

 

Presbyacusis

5 years

 

 

 

H86

 

Deafness

5 years

 

14

Circulatory tract symptoms

K01

 

Heart pain

6 months

 

 

 

K02

 

Pressure/tightness of heart

6 months

 

 

 

K04

 

Palpitations / awareness of heart

6 months

 

 

 

K07

 

Swollen ankles/oedema

6 months

 

 

 

K29

 

Cardiovascular sympt./complt. other

6 months

 

15

Ischemic heart disease

K74

 

Angina pectoris

5 years

 

 

 

K75

 

Acute myocardial infarction

5 years

 

 

 

K76

 

Other / chronic ischaemic heart disease

5 years

 

 

 

 

C01DA

Organic nitrates

5 years

 

16

Heart failure

K77

 

Heart failure

5 years

 

17

Cardiac arrhythmias / heart valve disease

K78

 

Atrial fibrillation/flutter

5 years

 

 

 

K79

 

Paroxysmal tachycardia

5 years

 

 

 

K80

 

Cardiac arrhythmia NOS

5 years

 

 

 

K83

 

Heart valve disease NOS

5 years

 

 

 

 

C01A

Cardiac Glycosides

5 years

 

 

 

 

C01B

Antiarrythmics class I and III

5 years

 

18

Hypertension

K85

 

Elevated blood pressure

5 years

 

 

 

K86

 

Hypertension uncomplicated

5 years

 

 

 

K87

 

Hypertension complicated

5 years

 

 

 

 

C02

Antihypertensives

5 years

 

 

 

RRSY ≥ 140 mm/Hg ****

 

Systolic blood pressure

5 years

****Neemt recentste bepaling

 

 

RRDI ≥ 90 mm/Hg****

 

Diastolic blood pressure

5 years

****Neemt recentste bepaling

19

TIA/CVA

K89

 

Transient cerebral ischaemia

5 years

 

 

 

K90

 

Stroke/cerebrovascular accident

5 years

 

20

Peripheral vascular disease / thrombotic disease

K91

 

Atherosclerosis

5 years

 

 

 

K92

 

other PVD

5 years

 

 

 

K93

 

Pulmonary embolism

5 years

 

 

 

K94

 

Phlebitis/thrombophlebitis

5 years

 

 

 

K99

 

Cardiovascular disease other

5 years

 

21

Locomotor tract symptoms

L01

 

Neck symptom/complaint

6 months

 

 

 

L04

 

Chest symptom/complaint

6 months

 

 

 

L05

 

Flank/axilla symptom/complaint

6 months

 

 

 

L08

 

Shoulder symptom/complaint

6 months

 

 

 

L09

 

Arm symptom/complaint

6 months

 

 

 

L10

 

Elbow symptom/complaint

6 months

 

 

 

L11

 

Wrist symptom/complaint

6 months

 

 

 

L12

 

Hand/finger symptom/complaint

6 months

 

 

 

L18

 

Muscle pain

6 months

 

 

 

L19

 

Muscle symptom/complaint NOS

6 months

 

 

 

L20

 

Joint symptom/complaint NOS

6 months

 

 

 

L29

 

Sympt/complt. Musculoskeletal other

6 months

 

 

 

L92

 

Shoulder syndrome

6 months

 

22

Arthritis / Osteoarthrosis

L84

 

Arthrosis/spondylosis back

5 years

 

 

 

L88

 

Rheumatoid arthritis / related condition

5 years

 

 

 

L89

 

Osteoarthrosis of hip

5 years

 

 

 

L90

 

Osteoarthrosis of knee

5 years

 

 

 

L91

 

Osteoarthrosis other / related condition

5 years

 

 

 

 

M01AH

Coxibs

5 years

 

23

Osteoporosis

L95

 

Osteoporosis

5 years

 

 

 

 

M05

Drugs for treatment of bone diseases

5 years

 

24

Neurologic symptoms

N01

 

Headache

6 months

 

 

 

N04

 

Restless legs

6 months

 

 

 

N05

 

Tingling fingers/feet/toes

6 months

 

 

 

N06

 

Sensation disturbance other

6 months

 

 

 

N19

 

Speech disorder

6 months

 

 

 

N86

 

Multiple sclerosis

5 years

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N87

 

Parkinsonism, Parkinson's disease

5 years

 

 

 

N88

 

Epilepsy

5 years

 

 

 

N89

 

Migraine

5 years

 

 

 

N93

 

Carpal tunnel syndrome

5 years

 

 

 

N94

 

Peripheral neuritis/neuropathy

5 years

 

 

 

 

N03

Antiepileptica

5 years

 

 

 

 

N04

Anti-parkinson drugs

5 years

 

26

Mood symptoms

P01

 

Feeling anxious/nervous/tense

6 months

 

 

 

P03

 

Feeling depressed

6 months

 

 

 

P05

 

Senility, feeling/behaving old

6 months

 

27

Sleep disturbance

P06

 

Sleep disturbance

6 months

 

 

 

 

N05C

Hypnotics and sedatives

6 months

 

28

Substance abuse

P15*

 

Chronic alcohol abuse

5 years

*kiest van deze 2 het laatst geregistreerde gegeven

 

 

ALCO > 2 EH/dag*

 

Alcohol use

5 years

 

 

 

P18

 

Medication abuse

5 years

 

 

 

 

N07B

Drugs used in substance abuse

5 years

 

 

 

P17**

 

Tobacco abuse

5 years

**kiest van deze 4 het laatst geregistreerde gegeven

 

 

ROOK = JA**

 

Smoking

5 years

 

 

 

RSTO**

 

Stop date smoking

5 years

 

 

 

SRDA**

 

Stopped smoking since

5 years

 

29

Cognitive impairment

P20

 

Memory / concentration / orientation disturbance

6 months

 

 

 

P70

 

Dementia / Alzheimer's disease

5 years

 

 

 

P71

 

Organic psychosis other

5 years

 

 

 

P73

 

Affective psychosis

5 years

 

 

 

 

N05A

Antipsychotics

5 years

 

 

 

 

N06D

Anti-dementia medications

5 years

 

30

Anxiety disorder

P74

 

Anxiety disorder/anxiety state

5 years

 

 

 

 

N05B

Anxiolytics

5 years

 

31

Depression

P76

 

Depressive disorder

5 years

 

 

 

 

N06A

Antidepressants

5 years

 

32

Respiratory tract symptoms

R02

 

Shortness of breath/dyspnoea w/o K02

6 months

 

 

 

R05

 

Cough

6 months

 

 

 

R06

 

Nose bleed/epistaxis

6 months

 

 

 

R08

 

Nose symptom/complaint other

6 months

 

 

 

R21

 

Throat symptom/complaint

6 months

 

 

 

 

R05

Cough and cold preparations

6 months

 

 

 

 

R01

Nasal preparations

6 months

 

33

Respiratory infection

R74

 

Upper respiratory infection acute

6 months

 

 

 

R75

 

Sinusitis acute/chronic

6 months

 

 

 

R78

 

Acute bronchitis/bronchiolitis

6 months

 

 

 

R81

 

Pneumonia

6 months

 

34

COPD /Asthma

R91

 

Chronic bronchitis / bronchiectasis

5 years

 

 

 

R95

 

Chronic obstructive pulmonary disease

5 years

 

 

 

R96

 

Asthma

5 years

 

 

 

 

R03

Drugs for obstructive airway diseases

5 years

 

35

Skin symptoms

S02

 

Pruritus

6 months

 

 

 

S04

 

Lump/swelling localized

6 months

 

 

 

S06

 

Rash localized

6 months

 

 

 

S10

 

Boil/carbuncle

6 months

 

 

 

S20

 

Corn/callosity

6 months

 

 

 

S21

 

Skin texture symptom/complaint

6 months

 

 

 

S03

 

Warts

6 months

 

 

 

S70

 

Herpes zoster

6 months

 

 

 

S74

 

Dermatophytosis

6 months

 

 

 

S75

 

Moniliasis/candidiasis

6 months

 

 

 

S76

 

Skin infection other

6 months

 

 

 

 

D01

Antifungals for dermatological use

6 months

 

 

 

 

D06

Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

6 months

 

37

Eczema, Psoriasis

S87

 

Dermatitis / atopic eczema

5 years

 

 

 

S88

 

Dermatitis / contact/allergic

5 years

 

 

 

S91

 

Psoriasis

5 years

 

 

 

 

D05

Antipsoriatics

5 years

 

 

 

 

D07

Corticosteroids, dermatological preparations

5 years

 

38

Skin ulcus / other skin disease

S97

 

Chronic ulcer skin

5 years

 

 

 

S99

 

Skin disease, other

5 years

 

39

Intake / weight problems - nutritional deficiencies

T03

 

Loss of appetite

6 months

 

 

 

T11

 

Dehydration

6 months

 

 

 

T82***

 

Obesity

5 years

***kiest van deze 4 het laatst geregistreerde gegeven

 

 

T83***

 

Overweight

5 years

 

 

 

T91

 

Vitamin/nutritional deficiency

6 months

 

 

 

T08

 

Weight loss

6 months

 

 

 

 

A11

Vitamins

6 months

 

 

 

 

A12

Mineral supplements

6 months

 

 

 

GEW < 50 kg OF > 90 kg***

 

Weight

6 months

 

 

 

QUET < 18,5 kg/m2 OF ≥ 25 kg/m2 ***

 

BMI index

6 months

 

40

Thyroid disorders

T85

 

Hyperthyroidism/thyrotoxicosis

5 years

 

 

 

T86

 

Hypothyroidism/myxoedema

5 years

 

 

 

 

H03

Thyroid therapy

5 years

 

41

Diabetes mellitus

T90

 

Diabetes mellitus

5 years

 

 

 

 

A10

Drugs used in diabetes

5 years

 

42

Gout

T92

 

Gout

5 years

 

 

 

 

M04

Antigout preparations

5 years

 

43

Lipid disorders

T93

 

Lipid disorder

5 years

 

 

 

 

C10

 Lipid modifying agents

5 years

 

44

Urinary incontinence

U04

 

Incontinence urine

5 years

 

 

 

 

G04BD

Drugs used for urinary frequency and incontinence

5 years

 

45

Other urinary tract symptoms

U02

 

Urinary frequency/urgency

6 months

 

 

 

U05

 

Urination problems other

6 months

 

 

 

U06

 

Haematuria

6 months

 

 

 

U29

 

Urinary symptom/complaint other

6 months

 

 

 

Y06

 

Prostate symptom/complaint

6 months

 

46

Urinary tract infection

U71

 

Cystitis/urinary infection other

6 months

 

47

Other urinary tract disease

U95

 

Urolithiasis

5 years

 

 

 

U99

 

Urinary disease, other

5 years

 

 

 

KREM (of GFR) < 60 ml/min/1.73 m2 ****

 

Glomerular filtration rate according to MDRD formula

5 years

****Neem recentste bepaling

48

Reproductive tract problems

X87

 

Uterovaginal prolapse

5 years

 

 

 

Y07

 

Impotence NOS

5 years

 

 

 

Y85

 

Benign prostatic hypertrophy

5 years

 

 

 

 

G01

Gynecological antiinfectives and antiseptics

6 months

 

 

 

 

G03

Sex hormones and modulators of the genital system

5 years

 

 

 

 

G04BE

Drugs used in erectile dysfunction

5 years

 

 

 

 

G04C

Drugs used in benign prostatic hypertrophy

5 years

 

49

Social problems

Z01

 

Poverty / financial problem

5 years

 

 

 

Z03

 

Housing / neighbourhood problem

5 years

 

 

 

Z04

 

Social cultural problem

5 years

 

 

 

Z10

 

Health care system problem

5 years

 

 

 

Z11

 

Compliance / being ill problem

5 years

 

 

 

Z12

 

Relationship problem with partner

5 years

 

 

 

Z13

 

Partner's behaviour problem

5 years

 

 

 

Z14

 

Partner illness problem

5 years

 

 

 

Z15

 

Loss/death of partner problem

5 years

 

 

 

Z16

 

Relationship problem with child

5 years

 

 

 

Z18

 

Illness problem with child

5 years

 

 

 

Z19

 

Loss / death of child problem

5 years

 

50

Medication

*****

 

number of medicins prescribed as "chronical" in patient file

1 year

*****Telt het aantal medicijnen bij elkaar op, indien het aantal 5 of meer dan is deze Deficit positief

 

 

*****

 

number of medicins prescribed as " 2 or more repeats" in patient file

1 year

 

 

 

*****

 

number of medicins prescribed at least 3 times in last year of which at least 1 prescription in last 6 months

1 year