VIPLive Support

Hartfalen

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Dit rapport is een hulpmiddel om de behandeling van hartfalen optimaal uit te voeren volgens de huidige richtlijnen. Om meer zekerheid te hebben dat er bij patiënten verdacht en behandeld voor hartfalen de juiste diagnostische en therapeutische stappen zijn gezet, zijn er indicatoren uitgeschreven. 

Calculus verzorgt het rapport Hartfalen, bestaande uit de volgende onderdelen:

Start

Op het 'Start' tabblad wordt de patiëntenpopulatie met hartfalen getoond. De indicatoren gaan hierbij alleen over de patiënten met een ICPC K77 die (mogelijk) in zorg zijn, d.w.z. met hoofdbehandelaar huisarts/ontbreekt of deelname ketenzorg ja/ontbreekt.
Rechtsboven wordt het aantal patiënten met hartfalen (in zorg) en het aantal patiënten die mogelijk lijden aan hartfalen weer gegeven. Indien u op het aantal klikt, komt u in de patiëntenlijst.

Hartfalen patiënten

In de patiëntenlijst 'Hartfalen' worden patiënten getoond met een ICPC K77 met hoofdbehandelaar huisarts/ontbreekt of deelname ketenzorg ja/ontbreekt.

Mogelijk hartfalen patiënten

In de patiëntenlijst 'Mogelijk Hartfalen' worden patiënten getoond die mogelijk lijden aan hartfalen op basis van de volgende criteria:

 • een R95 episode en 2 of meer longaanvallen (o.b.v. NHG: 3014 & 3549)
 • OF een R95 episode en ziektelast: ernstig of score 2, 3, 4, of 5 op de MRC-schaal voor dyspneu in combinatie met een laatste spirometrie z-score <-1.64 en de laatste spirometrie percentueel>80 of GOLD-score mild COPD
 • OF een T90/T90.01/T90.02 episode en een R02 of K02 of K07 of A04 episode
 • OF een R95/T90/T90.01/T90.02 episode en 2 of meer voorschriften Furosemide of Bumetanide ooit
 • OF een combinatie van 3 of meer van de volgende: leeftijd>80, DM, COPD, coronaire hartziekten (K74/K75/K76)

Nader onderzoek naar hartfalen is gedaan als NTproBNP of BNP is bepaald in het afgelopen jaar. Patiënten waarbij nader onderzoek is gedaan maar waarbij de uitslag geen indicatie tot hartfalen toont staan niet op deze lijst. Dit zijn patiënten met een laatste uitslag <35 (BNP) of <125 (NTProBNP).

Indicatoren Hartfalen

NR.

Indicator

Meetwaarden

1

Praktijkpopulatie

 

Teller

Totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk

 

Noemer

 

 

2.1

% Hartfalen patiënten (eerste en tweede lijn)

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen

K77

Noemer

Teller indicator 1

 

2.2

% Hartfalen patiënten met hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar hartfalen specialist

K77 en 3016, DCHB AZ antw. 49

Noemer

Teller indicator 2.1

 

2.3

% Hartfalen patiënten met hoofbehandelaar overig/onbekend

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar hartfalen overig/onbekend

K77 en 3016, DCHB AZ antw. 212

Noemer

Teller indicator 2.1

 

2.4

% Hartfalen patiënten waarvan hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen die geen hoofdbehandelaar hartfalen hebben

K77 en geen 3016, DCHB AZ

Noemer

Teller indicator 2.1

 

2.5

% Hartfalen patiënten met hoofdbehandelaar huisarts en Deelname ketenzorg nee

 

Teller

Aantal patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die niet deelnemen aan het zorgprogramma

K77 en 3016, DCHB AZ antw. 48 en DCKZ KZ (deelname ketenzorgprogramma hartfalen) antw. nee

Noemer

Teller indicator 2.1

 

2.7

% Hartfalen patiënten met hoofdbehandelaar huisarts/ontbreekt en Deelname ketenzorg ja/ontbreekt

 

Teller

Aantal patiënten met hoofdbehandelaar huisarts/ontbreekt en deelname ketenzorg ja/ontbreekt die deelnemen aan het zorgprogramma

K77 EN

3016, DCHB AZ antw. 48 of ontbreekt EN

DCKZ KZ (deelname ketenzorgprogramma hartfalen) antw. ja of ontbreekt

Noemer

Teller indicator 2.1

 

2.8

% Patiënten met mogelijk hartfalen

 

Teller

Aantal patiënten zonder hartfalen met:

 • COPD en 2 of meer exercabaties hebben; of
 • COPD en een ernstige ziektelast of een MRC-schaal groter of gelijk aan 4, en met een spirometrie zscore <-1.64 en spirometrie > 80%, of die milde COPD hebben; of
 • Diabetes en met dyspnoe of beklemming toegeschreven aan het hart of gezwollen enkels of met chronische vermoeidheid; of
 • Diabetes of COPD en met hartproblemen; of
 • Diabetes of COPD die 1 of meer diuretica hebben voorgeschreven gekregen < 12mnd; of
 • Een combi van 2 of meer van het volgende: diabetes, COPD en coronaire hartziekten; of
 • Een leeftijd > 80 en diabetes, COPD of coronaire hartziekten
 • EN NIET bekend met nader onderzoek

(

R95 en (3549, COAE RQ of 3014, COEX RQ)
OF
R95 en (3013, ZLCP RA antw. 304 of 2210, MRCD RQ antw. 3/4/5) en (((3651, FRNZ RL MI of 3693, FREZ RL MI of 3650, FRPZ RL MI of 3651, FRNZ RL MI) EN 3690, FVEM RL MP of 1671, FVBE RL MP of 1678, FVNB RL MP of 1680, FVNS RL MP of 2070, FVSB RL MP of 1682, FVPB RL MP of 1684, FVPS RL MP ) of 2209, COER RQ antw. 255) OF
T90, T90.01 of T90.02 en (R02 of K02 of K07 of A04)
OF
(T90 of T90.01 of T90.02 of R95) en (K74 of K75 of K76)
OF
(T90 of T90.01 of T90.02 of R95) en ATC: C03CA01, C03CB01, C03EB01, C03CA02, C03CB02 of C03EB02)
OF
(T90 en/of R95 en/of (K74 of K75 of K76))
OF
Leeftijd > 80 en (T90 of R95 of (K74 of K75 of K76))

) EN

NIET bekend met een laatste uitslag <35 (BNP) of <125 (NTProBNP) <12mnd

Noemer

 

 

3.0

% Hartfalen patiënten met een registratie van de NYHA classificatie voor ernst klachten hartfalen in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de ernst van de hartfaalklachten is geregistreerd < 12 mnd

2722, DCER KQ

Noemer

Teller indicator 2.7

 

4.0

% Hartfalen patiënten met een registratie van de NYHA classificatie I

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, die geen klachten hebben

2722, DCER KQ ant. 331

Noemer

Teller indicator 3.0

 

5.0

% Hartfalen patiënten met een registratie van de NYHA classificatie II

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, die klachten hebben bij normale fysieke activiteit

2722, DCER KQ ant. 332

Noemer

Teller indicator 3.0

 

6.0

% Hartfalen patiënten met een registratie van de NYHA classificatie III

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, die bij weinig fysieke activiteit klachten hebben

2722, DCER KQ ant. 333

Noemer

Teller indicator 3.0

 

7.0

% Hartfalen patiënten met een registratie van de NYHA classificatie IV

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, die bij elke inspanning of in rust klachten hebben

2722, DCER KQ ant. 334

Noemer

Teller indicator 3.0

 

8.0

% Hartfalen patiënten bij wie een ECG is gemaakt in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij een ECG is gemaakt < 12 mnd

2202, ECG KH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

9.0

% Hartfalen patiënten bij wie mogelijk een ECG is gemaakt o.b.v. gegevens uit het journaal

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij een 'ECG' te vinden is in het journaal < 12mnd

 

Noemer

Teller indicator 2.7

 

9.1

% Hartfalen patiënten bij wie mogelijk een ECG is gemaakt o.b.v. gegevens uit het journaal zonder ECG registratie in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij 'ECG' in het journaal staat zonder ECG registratie < 12 mnd

geen 2202, ECG KH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

10.0

% Hartfalen patiënten bij wie een BNP bepaling geregistreerd is in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij BNP geregistreerd is < 12 mnd

1966, BNP B

Noemer

Teller indicator 2.7

 

11.0

% Hartfalen patiënten bij wie een NTProBNP bepaling geregistreerd is in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij NTProBNP geregistreerd is < 12 mnd

1968, NTPR B

Noemer

Teller indicator 2.7

 

12.0

% Hartfalen patiënten bij wie een echografie hart (echocardiogram) is gemaakt in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij een echocardiogram gemaakt is < 12mnd

3001, ECHO KH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

12.1

% Hartfalen patiënten bij wie mogelijk een echografie hart is gemaakt o.b.v. gegevens uit het journaal

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij een echohart/echocardio staat in het journaal < 12 mnd

 

Noemer

Teller indicator 2.7

 

12.2

% Hartfalen patiënten bij wie mogelijk een echografie hart is gemaakt o.b.v. gegevens uit het journaal zonder echo registratie in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij een echohart/echocardio staat in het journaal zonder een echo registratie < 12 mnd

geen 3001, ECHO KH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

13.0

% Hartfalen patiënten met een diagnose systolisch hartfalen

 

Teller

Aantal patiënten met systolsiche hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma

3880, HFTY KH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

14.0

% Hartfalen patiënten met een diagnose diastolisch hartfalen (HF-PEF)

 

Teller

Aantal patiënten met diastolische hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma

3880, HFTY KH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

15.0

% Hartfalen patiënten met combinatie Natrium-Kalium-Kreatinine gemeten in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij Natrium-Kalium-kreatinine gemeten is < 12mnd

624, NA B en 513, K B en 523, KREA B

Noemer

Teller indicator 2.7

 

16.0

% Hartfalen patiënten met systolische bloeddruk gemeten in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de systolische bloeddruk gemeten is < 12mnd

2055, RRSY KA MH of 2668, RRDS KA MH of 1744, RRSY KA of 2659, RRGS KA MH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

17.0

% Hartfalen patiënten met een systolische bloeddruk >140

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en met een systolische bloeddruk >140

2055, RRSY KA MH of 2668, RRDS KA MH of 1744, RRSY KA of 2659, RRGS KA MH

Noemer

Teller indicator 16.0

 

18.0

% Hartfalen patiënten met een systolische bloeddruk ≤140

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en met een systolische bloeddruk ≤140

2055, RRSY KA MH of 2668, RRDS KA MH of 1744, RRSY KA of 2659, RRGS KA MH

Noemer

Teller indicator 16.0

 

19.0

% Hartfalen patiënten met diastolische bloeddruk gemeten in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de diastolische bloeddruk is gemeten < 12mnd

2056, RRDI KA MH of 1740, RRDI KA of 2660, RRGD KA MH

Noemer

Teller indicator 2.7

 

20.0

% Hartfalen patiënten met gewicht gemeten in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij het gewicht is gemeten < 12mnd

357, GEW AO

Noemer

Teller indicator 2.7

 

21.0

% Hartfalen patiënten met systolisch hartfalen en die een ACE-I of AT II antagonist ontvangen

 

Teller

Aantal patiënten met systolische hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en een voorschrift ACE-I/AT II antagonist < 12mnd hebben

3880, HFTY KH en
ATC: c09aa, c09a, c09bb, c09bx, c09ca, c09da, c09db of c09dx

Noemer

Teller indicator 13.0

 

22.0

% Hartfalen patiënten met systolisch hartfalen en die een beta blokker ontvangen

 

Teller

Aantal patiënten met systolische hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en een voorschrift beta-blokker <12mnd hebben

3880, HFTY KH EN ATC: c07

Noemer

Teller indicator 13.0

 

23.0

% Hartfalen patiënten met systolisch hartfalen en die spironolacton of eplerenon ontvangen

 

Teller

Aantal patiënten met systolische hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en een voorschrift spironolacton of eplerenon <12mnd hebben

3880, HFTY KH, en
ATC: c03da01 of c03da04

Noemer

Teller indicator 13.0

 

24.0

% Hartfalen patiënten bij wie spirometrie is bepaald in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de spirometrie is bepaald <12mnd

3651, FRNZ RL MI of 3693, FREZ RL MI of 3650, FRPZ RL MI of 3690, FVEM RL MP of 1671, FVBE RL MP of 1678, FVNB RL MP of 1680, FVNS RL MP of 2070, FVSB RL MP of 1682, FVPB RL MP of 1684, FVPS RL MP

Noemer

Teller indicator 2.7

 

27.0

% Hartfalen patiënten bij wie polsritme is bepaald in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij het polsritme bepaald is <12mnd

2102, POLR AO

Noemer

Teller indicator 2.7

 

28.0

% Hartfalen patiënten met een regulair polsritme

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met regulair polsritme

2102, POLR AO antw. 201

Noemer

Teller indicator 27.0

 

29.0

% Hartfalen patiënten met een irregulair polsritme

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met irregulair polsritme

2102, POLR AO antw. 202

Noemer

Teller indicator 27.0

 

30.0

% Hartfalen patiënten bij wie Hb is bepaald in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij Hb is bepaald <12mnd

412, HB B

Noemer

Teller indicator 2.7

 

31.0

% Hartfalen patiënten met een lage Hb

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en een Hb lager hebben dan 8.5 (mannen) of 7.5 (vrouwen)

412, HB B

Noemer

Teller indicator 30.0

 

32.0

% Hartfalen patiënten met een hoge Hb

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en een Hb groter of gelijk aan 8.5 (mannen) of 7.5 (vrouwen) hebben.

412, HB B

Noemer

Teller indicator 30.0

 

33.0

% Hartfalen patiënten bij wie TSH is bepaald in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de TSH bepaald is <12mnd

1385, TSH B

Noemer

Teller indicator 2.7

 

34.0

% Hartfalen patiënten met een hoge TSH

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en een TSH groter of gelijk aan 3 hebben

1385, TSH B

Noemer

Teller indicator 33.0

 

35.0

% Hartfalen patiënten met een lage TSH

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en een TSH kleiner dan 3 hebben

1385, TSH B

Noemer

Teller indicator 33.0

 

36.0

% Hartfalen patiënten bij wie bij wie nuchtere glucose meting is uitgevoerd in afgelopen vijf jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij glucose nuchter bepaald is < 5 jaar.

372, GLUC B NU of 382,GLUC BC NU of 3208, GLUC BA NU of 3710, GLUP BC NU

Noemer

Teller indicator 2.7

 

37.0

% Hartfalen patiënten bij wie bij wie niet-nuchtere glucose meting is uitgevoerd in afgelopen vijf jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij glucose niet-nuchter bepaald is <5 jaar

371, GLUC B NN of 381, GLUC BC NN of 3209, GLUC BA NN of 3711, GLUP BC NN

Noemer

Teller indicator 2.7

 

38.0

% Hartfalen patiënten bij wie polsfrequentie is bepaald in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de polsfrequentie bepaald is <12mnd

1875, POLS AO

Noemer

Teller indicator 2.7

 

39.0

% Hartfalen patiënten met een lage polsfrequentie en frequentie verlagende middelen

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een lage en frequentie verlagende middelen < 12mnd

(2102, POLR AO antw. 201 en 1875, POLS AO =< 50 ) OF (2102, POLR AO antw. 202 en 1875, POLS AO =< 60)
EN
ATC: c07 of c01aa05

Noemer

Teller indicator 38.0

 

40.0

% Hartfalen patiënten bij wie eGFR is bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij de eGFR bepaald is <12mnd

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 2.7

 

41.0

% Hartfalen patiënten met een eGFR <10 in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een eGFR kleiner dan 10

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 40.0

 

42.0

% Hartfalen patiënten met een eGFR ≥10 en <20 in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een eGFR groter of gelijk aan 10 en kleiner dan 20

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 40.0

 

43.0

% Hartfalen patiënten met een eGFR ≥20 en <30 in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een eGFR groter of gelijk aan 20 en kleiner dan 30

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 40.0

 

44.0

% Hartfalen patiënten met een eGFR ≥30 en <45 in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een eGFR groter of gelijk aan 30 en kleiner dan 45

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 40.0

 

45.0

% Hartfalen patiënten met een eGFR ≥45 en <60 in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een eGFR groter of gelijk aan 45 en kleiner dan 60

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 40.0

 

46.0

% Hartfalen patiënten met een eGFR ≥60 in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een eGFR groter of gelijk aan 60

1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 40.0

 

47.0

% Hartfalen patiënten met ongewenste medicatie voorschriften (grotere kans op hartfalen/contra-indicatie)

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met ongewenste medicamenten

ATC: no2aj02, n02aj08, n02aj14, n02aj18, n02aj19 of m01ae OF

ATC: c08da01, c08da51, c08db01, c09bb10 of c05ae03

Noemer

Teller indicator 2.7

 

48.0

% Hartfalen patiënten met een terugverwijzing naar 1e lijn

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en met terugverwijzing naar de eerste lijn

Van 3016, DCHB AZ antw. 49 naar antw.48

Noemer

Teller indicator 2.7

 

49.0

% Hartfalen patiënten met een doorverwijzing naar 2e lijn

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en met een doorverwijzing naar de tweede lijn

Van 3016, DCHB AZ antw. 48 naar antw.49

Noemer

Teller indicator 2.7

 

50.0

% Hartfalen patiënten met een terugverwijzing naar 1e lijn en doorverwijzing naar 2e lijn

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een terug en doorverwijzing

Van 3016, DCHB AZ antw. 49 naar antw.48 naar antw. 49

Noemer

Teller indicator 2.7

 

51.0

% Hartfalen patiënten met DM2

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en Diabetes Type 2 hebben

T90.2

Noemer

Teller indicator 2.7

 

52.0

% Hartfalen patiënten met COPD

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en COPD hebben

R95

Noemer

Teller indicator 2.7

 

53.0

% Hartfalen patiënten met AF

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en AF hebben

K78

Noemer

Teller indicator 2.7

 

54.0

% Hartfalen patiënten met cachexie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en gewichtsverlies hebben

T08
OF (357, GEW AO /(560, LNGP AO/100) *(560, LNGP AO/100)) < 18.5

Noemer

Teller indicator 2.7

 

55.0

% Hartfalen patiënten met obesitas (BMI>25)

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en een BMI groter dan 25 hebben

(357, GEW AO /(560, LNGP AO/100) *(560, LNGP AO/100))

Noemer

Teller indicator 2.7

 

56.0

% Hartfalen patiënten met depressie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en depressief zijn

P76

Noemer

Teller indicator 2.7

 

56.1

% Hartfalen patiënten met maligniteit

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en met maligniteit

ICPC: A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, F74.01, H75.01, K72.01, L71.01, N74, R84, R85, S77.02, S77.03, S77.04, T71, U75, U76, U77, X75, X76, X77, Y77 of Y78

Noemer

Teller indicator 2.7

 

57.0

% Hartfalen patiënten met een hartklepaandoening

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en een hartklepaandoening hebben

K83 of K73 of K71

Noemer

Teller indicator 2.7

 

58.0

% Hartfalen patiënten met hypertensie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en hypertensie hebben

K86 of K87

Noemer

Teller indicator 2.7

 

59.0

% Hartfalen patiënten met hartritmestoornissen

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en hartritmestoornissen hebben

K78 of K79 of K80

Noemer

Teller indicator 2.7

 

60.0

% Hartfalen patiënten met coronaire hartziekten

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en coronaire hartziekte hebben

K74 of K75 of K76

Noemer

Teller indicator 2.7

 

61.0

% Hartfalen patiënten met longziekte

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en een longziekte hebben

K82 of K93 of R95

Noemer

Teller indicator 2.7

 

62.0

% Hartfalen patiënten met intoxicatie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en met intoxicatie

P15 of P16 of P19

Noemer

Teller indicator 2.7

 

63.0

% Hartfalen patiënten met anemie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en lijden aan anemie

ICPC: B72, B73, B74, B78, B79, B80, B81 of B82,
OF
412, HB B < 7.5(vrouwen) of 412, HB B <8.5 (mannen)

Noemer

Teller indicator 2.7

 

64.0

% Hartfalen patiënten met hyperthyreoïdie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en lijden aan hyperthyreoïdie

T85

Noemer

Teller indicator 2.7

 

64.1

% Hartfalen patiënten met cardiomyopathie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma en lijden aan cardiomyopathie

K84.03

Noemer

Teller indicator 2.7

 

65.0

% Hartfalen patiënten met mogelijk oorzaak medicatie

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma waarbij de oorzaak medicatie kan zijn

ATC: a10bg03, c01ba01, c01ba03, c01bc03, c01bc04, c05ae03, c08da01, c08da51, c08db01, c09bb10, h02aa02, h02ab02, h02ab04, h02ab06, h02ab07, h02ab08, h02ab09, h02ab10 of m01a

Noemer

Teller indicator 2.7

 

66.0

% Hartfalen patiënten met medicatie belangrijk bij DM en HF comorbiditeit

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, en met medicatie belangrijk bij DM en HF comorbiditeit

ATC: a10bk03, a10bd19 of a10bd20

Noemer

Teller indicator 2.7

 

67.0

% Hartfalen patiënten bij wie een BNP of NTProBNP bepaling geregistreerd is in het afgelopen jaar

 

Teller

Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij BNP of NTProBNP is bepaald < 12mnd

1966, BNP B of 1968, NTPR B

Noemer

Teller indicator 2.7

 

70.0 % Hartfalen patienten met type hartfalen naar ejectiefractie antw. behouden LVEF 4023, HFEF KH
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie is bepaald, met antw. behouden LVEF  
Noemer Teller indicator 2.7  
71.0 % Hartfalen patienten met type hartfalen naar ejectiefractie antw. midrange LVEF 4023, HFEF KH
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie is bepaald, met antw. midrange LVEF  
Noemer Teller indicator 2.7  
72.0 % Hartfalen patienten met type hartfalen naar ejectiefractie antw. gereduceerde LVEF 4023, HFEF KH
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie is bepaald, met antw. gereduceerde LVEF  
Noemer Teller indicator 2.7  
73.0 % Hartfalen patienten waarbij type hartfalen naar ejectiefractie ontbreekt 4023, HFEF KH
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie ontbreekt  
Noemer Teller indicator 2.7  
74.0 % Hartfalen patienten met HFrEF of HFmrEF: en die een RASremmer ontvangen  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie is bepaald, met antw. midrange LVEF of gereduceerde LVEF, met een RAS remmer <12 mnd

4023, HFEF KH

EN C09A, C09B, C09C of C09D <12 mnd

Noemer Teller indicator 2.7  
75.0 % Hartfalen patienten met HFrEF of HFmrEF: en die een beta blokker ontvangen  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie is bepaald, met antw. midrange LVEF of gereduceerde LVEF, met een beta blokker <12 mnd

4023, HFEF KH

EN C07 <12 mnd

Noemer Teller indicator 2.7  
76.0 % Hartfalen patienten met HFrEF of HFmrEF: en die aldosteronantagonist ontvangen  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, waarbij type hartfalen naar ejectiefractie is bepaald, met antw. midrange LVEF of gereduceerde LVEF, met een aldosteronantagonist <12 mnd

4023, HFEF KH

EN C03DA <12 mnd

Noemer Teller indicator 2.7  
77.0 % Hartfalen patienten met SGLT2 remmers  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een voorschrift SGLT 2 remmers <12 mnd A10BK <12mnd
Noemer Teller indicator 2.7  
78.0 %Hartfalen patienten met SGLT 2 remmers en DM2  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een voorschrift SGLT 2 remmers <12 mnd met DM2 Dm2, A10BK <12mnd
Noemer Teller indicator 2.7  
79.0 %Hartfalen patienten met SGLT 2 remmers zonder DM2  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar huisarts die deelnemen aan het zorgprogramma, met een voorschrift SGLT 2 remmers <12 mnd zonder DM2 geen DM2, en A10BK<12 mnd
Noemer Teller indicator 2.7  
80.0 %Hartfalen patienten met DM hoofdbehandelaar specialist  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM specialist DMHB TZ antw. 49
Noemer Teller indicator 2.7  
81.0 %Hartfalen patienten met DM hoofdbehandelaar overig/onbekend  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM overig/onbekend DMHB TZ antw. 212
Noemer Teller indicator 2.7  
82.0 %Hartfalen patienten waarvan DM hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig
 
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM ontbreekt of ongeldig Geen DMHB TZ of geen DMHB TZ antw. 48,49 en 212
Noemer Teller indicator 2.7  
83.0 %Hartfalen patienten met DM hoofdbehandelaar huisarts  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM huisarts DMHB TZ antw. 48
Noemer Teller indicator 2.7  
84.0 %Hartfalen patienten met DM hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg DM nee  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM huisarts en deelname ketenzorg DM nee DMHB TZ antw. 48, DMKZ TZ antw. 2
Noemer Teller indicator 83  
85.0 %Hartfalen patienten met DM hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg DM ontbreekt/ongeldig  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM huisarts en deelname ketenzorg DM ontbreekt/ongeldig DMHB TZ antw. 48, geen DMKZ TZ of geen DMKZ TZ antw. 1 en 2
Noemer Teller indicator 83  
86.0 %Hartfalen patienten met DM hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg DM ja
 
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar DM huisarts en deelname ketenzorg DM ja DMHB TZ antw. 48, DMKZ TZ antw. 1
Noemer Teller indicator 83  
87.0 %Hartfalen patienten met CVRM hoofdbehandelaar specialist  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM specialist CVHB KZ antw. 49
Noemer Teller indicator 2.7  
88.0 %Hartfalen patienten met CVRM hoofdbehandelaar overig/onbekend  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM overig/onbekend CVHB KZ antw. 212
Noemer Teller indicator 2.7  
89.0 %Hartfalen patienten waarvan CVRM hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig
 
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM ontbreekt of ongeldig Geen CVHB KZ of geen CVHB KZ antw. 48,49 en 212
Noemer Teller indicator 2.7  
90.0 %Hartfalen patienten met CVRM hoofdbehandelaar huisarts  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM huisarts CVHB KZ antw. 48
Noemer Teller indicator 2.7  
91.0 %Hartfalen patienten met CVRM hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg CVRM nee  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM huisarts en deelname ketenzorg CVRM nee CVHB KZ antw. 48, CVKZ KZ antw. 2
Noemer Teller indicator 90  
92.0 %Hartfalen patienten met CVRM hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg CVRM ontbreekt/ongeldig  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM huisarts en deelname ketenzorg CVRM ontbreekt/ongeldig CVHB KZ antw. 48, geen CVKZ KZ of geen CVKZ KZ antw. 1 en 2
Noemer Teller indicator 90  
93.0 %Hartfalen patienten met CVRM hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg CVRM ja
 
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar CVRM huisarts en deelname ketenzorg CVRM ja CVHB KZ antw. 48, CVKZ KZ antw. 1
Noemer Teller indicator 90  
94.0 %Hartfalen patienten met OZ hoofdbehandelaar specialist  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ specialist OZHB AZ antw. 49
Noemer Teller indicator 2.7  
95.0 %Hartfalen patienten met OZ hoofdbehandelaar overig/onbekend  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ overig/onbekend OZHB AZ antw. 212
Noemer Teller indicator 2.7  
96.0 %Hartfalen patienten waarvan OZ hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig
 
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ ontbreekt of ongeldig Geen OZHB AZ of geen OZHB AZ antw. 48,49 en 212
Noemer Teller indicator 2.7  
97.0 %Hartfalen patienten met OZ hoofdbehandelaar huisarts  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ huisarts OZHB AZ antw. 48
Noemer Teller indicator 2.7  
98.0 %Hartfalen patienten met OZ hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg OZ nee  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ huisarts en deelname ketenzorg OZ nee OZHB AZ antw. 48, OZKZ AZ antw. 2
Noemer Teller indicator 97  
99.0 %Hartfalen patienten met OZ hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg OZ ontbreekt/ongeldig  
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ huisarts en deelname ketenzorg OZ ontbreekt/ongeldig OZHB AZ antw. 48, geen OZKZ AZ of geen OZKZ AZ antw. 1 en 2
Noemer Teller indicator 97  
100.0 %Hartfalen patienten met OZ hoofdbehandelaar huisarts en deelname ketenzorg OZ ja
 
Teller Aantal patiënten met hartfalen en hoofdbehandelaar OZ huisarts en deelname ketenzorg OZ ja OZHB AZ antw. 48, OZKZ AZ antw. 1
Noemer Teller indicator 97  

 

Lijst van gebruikte ICPC codes

ICPC

Omschrijving

A04

Moeheid/zwakte

A79

Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie

B72

Ziekte van Hodgkin

B73

Leukemie

B74

Andere maligniteit bloed/lymfestelsel

B78

Erfelijke hemolytische anemie

B79

Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel

B80

Ijzergebrekanemie

B81

Pernicieuze/foliumzuurdeficiëntie-anemie

B82

Andere/niet-gespecificeerde anemie

D74

Maligniteit maag

D75

Maligniteit colon/rectum

D76

Maligniteit pancreas

D77

Andere/niet-gespecif.maligniteit spijsverteringsorganen

F74.01

 • F74.01 Maligniteit oog/adnexen

H75.01

 • H75.01 Maligniteit oor

K02

Druk/beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02]

K07

Gezwollen enkels/enkeloedeem

K71

Acuut reuma/reumatische hartziekte

K72.01

Maligniteit hartvaatstelsel

K73

Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel

K74

Angina pectoris

K75

Acuut myocardinfarct

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte

K77

Decompen satio cordis

K78

Boezemfibrilleren/-fladderen

K79

Paroxysmale tachycardie

K80

Ectopische slagen/extrasystolen

K82

Cor pulmonale

K83

Niet-reumatische klepaandoening

K84.03

Cardiomyopathie

K86

Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

K87

Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

K93

Longembolie/longinfarct

L71.01

Maligniteit bewegingsapparaat

N74

Maligniteit zenuwstelsel

P15

Chronisch alcoholmisbruik

P16

Acuut alcohol misbruik/intoxicatie

P19

Drugsmisbruik

P76

Depressie

R02

Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]

R84

Maligniteit bronchus/long

R85

Andere maligniteit luchtwegen

R95

Emfyseem/COPD

S77.02

Spinocellulair/plaveiselcelcarcinoom

S77.03

Maligne melanoom

S77.04

Kaposisarcoom

T08

Gewichtsverlies

T71

Maligniteit schildklier

T85

Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose

T90

Diabetes mellitus

T90.01

Diabetes mellitus type 1

T90.02

Diabetes mellitus type 2

U75

Maligniteit nier

U76

Maligniteit blaas

U77

Andere maligniteit urinewegen

X75

Maligniteit cervix uteri

X76

Maligniteit borst vrouw

X77

Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw

Y77

Maligniteit prostaat

Y78

Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man

 

Lijst van gebruikte ATC codes

ATC

Omschrijving

a10bd19

Linagliptin/empagliflozin

a10bd20

Metformin/empagliflozin 

a10bg03

Pioglitazone 

a10bk03

Empagliflozin 

c01aa05

Digoxin 

c01ba01

Quinidine

c01ba03

Disopyramide

c01bc03

Propafenone 

c01bc04

Flecainide

c03ca01

Flurosemide

c03ca02

Bumetanide 

c03cb01

Furosemide and potassium

c03cb02

Bumetanide and potassium 

c03da01

Spironolactone

c03da04

Eplerenone

c03eb01

Furosemide and potassium-sparing agents 

c03eb02

Bumetanide and potassium-sparing agents

c05ae03

Diltiazem

c07

Beta blokkers

c08da01

Verapamil 

c08da51

Verapamil, combinations

c08db01

Diltiazem

c09a

ACE inhibiters

c09aa

ACE inhibiters

c09bb

ACE inhibitors en calcium blockers

c09bb10

Trandolapril/ verapamil 

c09bx

ACE inhibitor, andere combinaties

c09ca

Angiotensin II antagonists

c09da

Angiotensin II antagonists en diuretica

c09db

Angiotensin II antagonists en calcium blockers

c09dx

Angiotensin II antagonists, andere combinaties

h02aa02

Fludrocortisone

h02ab02

Dexamethasone

h02ab04

Methylprednisolone

h02ab06

Prednisolone

h02ab07

Prednisone

h02ab08

Triamcinolone

h02ab09

Hydrocortisone

h02ab10

Cortisone

m01a

Ontstekingsremmers, geen steroïden

m01ae

Propionzuurderivaten

n02aj08

Codeine/ ibuprofen

n02aj14

Tramadol/ dexketoprofen

n02aj18

Oxycodone/ acetylsalicylic zuur 

n02aj19

Oxycodone/ ibuprofen

no2aj02

Dihydrocodeine/ acetylsalicylic zuur 

Lijst van gebruikte meetwaarden

NHG nummer

omschrijving

MEMO

357

gewicht patient

GEW AO

371

glucose niet nuchter, veneus (lab)

GLUC B NN

372

glucose nuchter, veneus (lab)

GLUC B NU

381

glucose niet nuchter, draagbare meter

GLUC BC NN

382

glucose nuchter, draagbare meter

GLUC BC NU

3208 Glucose nuchter, art/cap (lab) GLUC BA NU
3209 Glucose niet nuchter, art/cap (lab) GLUC BA NN
3710 Glucose nuchter POC-test GLUP BC NU
3711 Glucose niet nuchter POC-test GLUP BC NN

412

Hemoglobine (Hb)

HB B

513

kalium

K B

523

kreatinine

KREA B

524

kreatinineklaring

KREA O MK

560

lengte patiënt

LNGP AO

624

natrium

NA B

1385

thyroïd stimulerend hormoon (TSH)

TSH B

1671

FEV1 personal best % van voorspeld

FVBE RL MP

1678

FEV1 post-BD % van voorspeld

FVNB RL MP

1680

FEV1 post-steroïd % van voorspeld

FVNS RL MP

1682

FEV1 pré-BD % van voorspeld

FVPB RL MP

1684

FEV1 pré-steroïd % van voorspeld

FVPS RL MP

1740

diastolische bloeddruk

RRDI KA

1744

systolische bloeddruk

RRSY KA

1875

polsfrequentie

POLS AO

1919

eGFR volgens MDRD formule

KREM O FB

1966

brain natriuretic peptide (BNP)

BNP B

1968

NTpro brain natriuretic pept. (NTProBNP)

NTPR B

2055

systolische bloeddruk (thuismeting)

RRSY KA MH

2056

diastolische bloeddruk (thuismeting)

RRDI KA MH

2070

FEV1 post-steroïd post-BD % v.voorspeld

FVSB RL MP

2102

polsritme

POLR AO

2202

ECG

ECG KH

2206

hoofdbehandelaar diabetes

DMHB TZ

2209

Stadium COPD (GOLD classificatie)

COER RQ

2210

mate van dyspneu (MRC-schaal)

MRCD RQ

2659

gemiddelde syst. bloeddruk (24-u meting)

RRGS KA MH

2668

gemid. syst. bloeddruk dag (24-u meting)

RRDS KA MH

2660

gemiddelde diast.bloeddruk (24-u meting)

RRGD KA MH

2722

ernst klachten hartfalen (NYHA)

DCER KQ

2815

hoofdbehandelaar CVRM

CVHB KZ

3001

echografie hart

ECHO KH

3880

type hartfalen

HFTY KH

3013

ziektelast COPD vlgns zorg-/NHGstandaard

ZLCP RA

3014

nieuwe longaanvale COPD/astma

COEX RQ

3015

hoofdbehandelaar ouderenzorg

OZHB AZ

3016

hoofdbehandelaar hartfalen

DCHB AZ

3286

controlebeleid hartfalen

HFCB KZ

3455

reden geen ketenzorg (hartfalen)

HFRZ KZ

3549

aantal longaanvallen COPD/astma in 12 mnd

COAE RQ

3583

eGFR volgens CKD-EPI formule

KREC O FB

3650

FEV1/FVC ratio pré-BD in Z-score

FRPZ RL MI

3651

FEV1/FVC ratio post-BD in Z-score

FRNZ RL MI

3690

FEV1 met eigen medicatie % van voorspeld

FVEM RL MP

3693

FEV1/FVC ratio eigen medicatie Z-score

FREZ RL MI

3827

deelname ketenzorgprogramma diabetes

DMKZ TZ

3830

deelname ketenzorgprogramma CVRM

CVKZ KZ

3832

deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg

OZKZ AZ

3833

deelname ketenzorgprogramma hartfalen

DCKZ KZ

3907 eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule EGFC O FB
3908 eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form. EGCC O FB
4023 Type hartfalen naar ejectiefractie HFEF KH