VIPLive Support

Atriumfibrilleren

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Calculus verzorgt het rapport Atriumfibrilleren waarin patiënten met een actieve episode Atriumfibrilleren (K78) inzichtelijk worden gemaakt. Dit rapport is een hulpmiddel om de behandeling van atriumfibrilleren optimaal uit te voeren volgens de huidige richtlijnen.
Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes.

Diagnostische bepalingen

NHG nr.

Memocode

Omschrijving

3452

AFCB KZ

Controlebeleid atriumfibrilleren

3451

AFHB KZ

Hoofdbehandelaar atriumfibrilleren

3838

AFKZ KZ

Deelname ketenzorg atriumfibrilleren

3450

AFRZ KZ

Reden geen ketenzorg (atriumfibril)

3656

AFTY KH

Type atriumfibrilleren

1966

BNP B

Brain natriuretic peptide (BNP)

3657

CHVA AZ FB

CHADS-VASC score ischemisch cva

2815

CVHB KZ

Hoofdbehandelaar CVRM

2722

DCER KQ

Ernst klachten hartfalen (NYHA)

1644

DETK KQ

Tekenen van hartfalen (anamnese)

2206

DMHB TZ

Hoofdbehandelaar Diabetes

1659

DYSP RQ

Kortademigheid (anamnese)

3001

ECHO KH

Echografie hart

3320

ECFG KH

ECG hartfrequentie/ventrikelfrequentie

357

GEW AO

Gewicht patient

523

KREA B

Kreatinine

3739

KREA B PO

Kreatinine POC-test

1919

KREA O FB

Kreatinineklaring volgens Cockcroft

524

KREA O MK

Kreatinineklaring

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule

1919

KREM O FB

eGFR volgens MDRD formule

3008

LVEF KH

Linker ventrikel ejectie fractie (LVEF)

560

LNGP AO

Lengte patient

1968

NTPR B

NTpro brain natriuretic pept. (NTProBNP)

3007

POED LE

Perifeer (enkel) oedeem, pitting

2102

POLR AO

Polsritme

1875

POLS AO

Polsfrequentie

1739

ROOK AQ

Rookstatus

4013

ROST AQ

Rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

1740

RRDI KA

Diastolische bloeddruk

2056

RRDI KA MH

Diastolische bloeddruk (thuismeting)

3327

RRD7 KA MH

Gem.diast.bloeddruk (5-7dg thuismeting)

2660

RRGD KA MH

Gemiddelde diast.bloeddruk (24-u meting)

2659

RRGS KA MH

Gemiddelde syst. Bloeddruk (24-u meting)

1744

RRSY KA

Systolisch bloeddruk

2055

RRSY KA MH

Systolische bloeddruk (thuismeting)

3326

RRS7 KA MH

Gem.syst.bloeddruk (5-7dg thuismeting)

3337

RR3D KA

Gemid. Diast. Bloeddruk (30 min.meting)

3336

RR3S KA

Gemid. Syst. Bloeddruk (30 min.meting)

3256

VMHF KQ

Vermoeidheid (anamnese hartfalen)

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken. 

ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

A79

Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie

A89

Aanwezigheid/gevolg prothese

B72

Ziekte van Hodgkin

B73

Leukemie

B74

Andere maligniteit bloed/lymfestelsel

D14

Haematemesis

D15

Melaena

D74

Maligniteit maag

D75

Maligniteit colon/rectum

D76

Maligniteit pancreas

D77

Andere/niet-gespecif.maligniteit spijsverteringsorganen

F74.01

Maligniteit oog/adnexen

H75.01

Neoplasma oor

K71

Acuut reuma/reumatische hartziekte

K72.01

Neoplasma hartvaatstelsel

K73

Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel

K74

Angina pectoris

K74.01

Instabiele angina pectoris

K74.02

Stabiele angina pectoris

K75

Acuut myocardinfarct

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte

K76.02

Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden)

K77

Decompensatio cordis

K78

Boezemfibrilleren/-fladderen

K83

Niet-reumatische klepaandoening

K86

Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

K87

Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

K89

Passagère cerebrale ischemie/TIA

K90

Cerebrovasculair accident (CVA)

K90.01

Subarachnoïdale bloeding

K90.02

Intracerebrale bloeding

K90.03

Cerebraal infarct

K92.01

Claudicatio intermittens

K92.03

Ziekte van Buerger

K93

Longembolie/longinfarct

K94.01

Diepe veneuze trombose benen

K99.01

Aneurysma aorta

L71.01

Maligniteit bewegingsapparaat

N74

Maligniteit zenuwstelsel

N80.01

Posttraumatisch extraduraal hematoom

N80.02

Posttraumatisch subduraal hematoom

N80.03

Posttraumatisch intracerebraal hematoom

R84

Maligniteit bronchus/long

R85

Andere maligniteit luchtwegen

S77.02

Spinocellulair/plaveiselcelcarcinoom

S77.03

Maligne melanoom

T71

Maligniteit schildklier

T85

Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose

T86

Hypothyreoïdie/myxoedeem

T90

Diabetes mellitus

T90.01

Diabetes mellitus type 1

T90.02

Diabetes mellitus type 2

U75

Maligniteit nier

U76

Maligniteit blaas

U77

Andere maligniteit urinewegen

X75

Maligniteit cervix uteri

X76

Maligniteit borst vrouw

X77

Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw

Y77

Maligniteit prostaat

Y78

Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken. 

ATC Codes

ATC code

Omschrijving

B01A

Antithrombotische middelen

B01AA

Vitamine K antoagonisten

B01AC

Antistollingsmedicatie

B01AE

Thrombine remmers

B01AF

Factor Xa remmers

C0

Bloeddrukverlagende medicatie

C01AA

Digitalis glycosides

C01B

Antiarritmica type I en III

C07

Beta-blokkers

C07AA07

Sotalol

C07BA07

Sotalol en thiazide

C07FX02

Sotalol en acetylsicyl zuur

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC/DDD Index 2015 van de WHO.

Overig

Omschrijving

Definitie

eGFR

524, KREA O MK of
1918, KREA O FB of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB

Kreatinine

523, KREA B of
3739, KREA B PO

BNP

1966, BNP B of
1968, NTPR B

Systolische bloeddruk

3326, RRS7 KA MH of
3336, RR3S KA of
2659, RRGS KA MH of
1744, RRSY KA of
2055, RRSY KA MH

Diastolische bloeddruk

3327, RRD7 KA MH of
3337, RR3D KA of
2660, RRGD KA MH of
1740, RRDI KA of
2056, RRDI KA MH

 

Indicatoren

 

 

Omschrijving

Codes

 

Aantal patiënten in de praktijk

 

Teller

Totaal aantal pt. ingeschreven bij de praktijk

 

Noemer

 

 

 

Totaal aantal AF patienten in de praktijk

 

Teller

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

Noemer

Totaal aantal pt. ingeschreven bij de praktijk

 

 

Aantal AF patienten met hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal patienten met hoofdbehandelaar AF = huisarts

K78,
3451, AFHB KZ antw. 48

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Aantal AF patienten met hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal patienten met hoofdbehandelaar AF = specialist

K78,
3451, AFHB KZ antw. 49

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Aantal AF patienten met hoofdbehandelaar overig/onbekend

 

Teller

Aantal patienten met hoofdbehandelaar AF = overig/onbekend

K78,
3451, AFHB KZ antw. 212

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Aantal AF patienten bij wie hoofdbehandelaar ontbreekt

 

Teller

Aantal patienten bij wie geen hoofdbehandelaar is geregistreerd

K78,
geen 3451, AFHB KZ

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

 

 

Deelname ketenzorg Ja

 

Teller

Aantal AF patienten die hoofdbehandelaar AF huisarts hebben en deelname ketenzorg AF Ja

K78,
EN 3451, AFHB KZ
EN 3838, AFKZ KZ

Noemer

Totaal aantal AF patienten met hoofdbehandelaar AF huisarts

K78,

EN 3451, AFHB KZ

 

Aantal AF patienten met een hoofdbehandelaar DM

 

Teller

Aantal patienten bij wie een hoofdbehandelaar DM is geregistreerd

K78,
2206, DMHB TZ, ongeacht antw.

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Aantal AF patienten met een hoofdbehandelaar CVRM

 

Teller

Aantal patienten bij wie een hoofdbehandelaar CVRM  is geregistreerd

K78,
2815, CVHB KZ, ongeacht antw.

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Bloeddruk

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden de bloeddruk is bepaald

K78,
3326, RRS7 KA MH of
3336, RR3S KA of
2659, RRGS KA MH of
1744, RRSY KA of
2055, RRSY KA MH

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Polsfrequentie

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden de polsfrequentie is bepaald

K78,
1875, POLR AO

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Polsritme

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden de polsritme is bepaald

K78,
2102, POLS AO

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Aanw. Oedeem/pitting

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden is bepaald of oedeem/pitting aanwezig is

K78,
3007, POED LE

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Echo hart

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden een echo van het hart is gemaakt

K78,
3001, ECHO KH

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

LVEF

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden de linker ventrikel ejectie fractie is bepaald

K78,
3008, LVEF KH

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Hartfalen

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden tekenen van hartfalen zijn geregistreerd

K78,
1644, DETK KQ

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

eGFR

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden de eGFR is bepaald

K78,
524, KREA O MK of
1918, KREA O FB of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

ECG hartfrequentie

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie in de afgelopen 12 maanden een ECG hartfrequentie is gemaakt

K78,
3320, ECGF KH

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Rookgedrag

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie rookgedrag bekend is

K78,
1739, ROOK AQ,
4013, ROST AQ

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

NTP/NTproBnP

 

Teller

Aantal AF patienten bij wie NTP/NTproBnP is bepaald in de afgelopen 12 maanden

K78,
1966, BNP B of
1968, NTPR B

Noemer

Totaal aantal pt. met een actieve episode atriumfibrilleren

K78

 

Type AF

Verdeling gebaseerd op het antwoord van NHG-bepaling: 3656, AFTY KH

Behandeling AF

Bloedverdunners: B01AA, B01AC

Bloeddrukverlagers: C0

Antiaritmica: C01B

Bloedverdunners

TAR: B01AC

NOAC: B01AE, B01AF

VKA: B01AA

Patientenlijst:

Er zitten meerdere kolommen Type AF in.

  • 1 kolom op basis van de NHG-bepaling Type atriumfibrilleren, 3656 AFTY KH.
  • 1 kolom op basis van meetwaarde 2102 en 3451.

In deze kolom wordt op de volgende wijze het type AF bepaald.

POLR AO met antwoord regulair -> Paroxysmaal

POLR AO met antwoord irregulair en AFHB KZ met antwoord huisarts -> Persisterend AF

  • 1 kolom op basis van NHG-bepaling 2722, 3256, 1659, 1644.

In deze kolom wordt op de volgende wijze het type AF bepaald.

Wanneer DCER KQ als antwoord heeft ‘kl.II: klachten bij normale fysieke activ.’
of als antwoord heeft ‘kl.III: klachten bij minder dan normale fys.acti.’    
of als antwoord heeft ‘kl.IV: klachten bij elke inspanning of in rust’
of wanneer VMHF KQ als antwoord heeft ‘aanwezig’       
of als antwoord heeft ‘onduidelijk’     
of wanneer DETK KQ als antwoord heeft ‘ja’     
of als antwoord ‘onduidelijk’
of wanneer DYSP RQ als antwoord heeft ‘ja’
of als antwoord ‘onduidelijk’    

==>  Symptomatisch

 

Wanneer DCER KQ als antwoord heeft ‘kl.I: geen klachten (meer) bij normale fys.activ.
of wanneer VMHF KQ als antwoord heeft ‘afwezig’
of wanneer DETK KQ als antwoord heeft ‘nee’
of wanneer DYSP RQ als antwoord heeft ‘nee’

==>  Asymptomatisch

Berekening CHADSVASC-score:

Categorie

Kenmerk

Punten voor CHADSVASC score

Leeftijd

Leeftijd tussen 65 en 74

1

 

Leeftijd groter of gelijk aan 75

2

Hartfalen

K77 episode

1

Bloeddruk

K86 episode, K87 episode, Bloeddruk medicatie (C02 OF C03 OF C04 OF C06 OF C07 OF C08 OF C09)

1

Diabetes

T90 episode

1

CVA/TIA

K89 epsiode, K90 episode, K90.03 episode, K93 episode, K94 episode

2

HVZ

K74 episode, K75 episode, K76 episode, K92.01 episode, K92.03 episode

1

Geslacht

Geslacht vrouw

1

CHADSVASC-score

Som bovenstaande onderdelen

Som punten