VIPLive Support

Kinderen met ADHD

Antwoorden kolom Hoofdbehandelaar GGZ (2714)/Hoofdbehandelaar ADHD (3981):

  • Antwoord 'specialist' = kinderarts
  • Antwoord 'overig/onbekend' = GGZ instelling
  • Antwoord 'huisarts' = huisarts

Onderstaande indicatoren gaan over de indicatoren op het tabblad 'Indicatoren HB GGZ'. Op het tabblad 'Indicatoren HB ADHD' vindt u dezelfde indicatoren, alleen wordt daar gekeken naar Hoofdbehandelaar ADHD i.p.v. Hoofdbehandelaar GGZ. En zijn er een aantal extra indicatoren (28 t/m 36)

Nummer
Indicator
Teller
Noemer
1 Aantal patiënten in de praktijk Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum.  
1.1 % patiënten met leeftijd <18 jaar t.o.v. praktijkpopulatie Aantal patiënten jonger dan 18 jaar. Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum.
2 % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd <18 jaar t.o.v. praktijkpopulatie Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar. Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum.
2.1 % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd <18 jaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar. Alle vaste ingeschreven patiënten in de praktijk op de peildatum met leeftijd jonger dan 18.
3 % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd 6-12 jaar Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar Teller indicator 2
4 % patiënten bekend met ADHD (P21) en leeftijd 12-18 jaar Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18aar Teller indicator 2
5 % patiënten bekend met ADHD met een registratie Hoofdbehandelaar GGZ (2714) Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar met registratie hoofdbehandelaar GGZ ooit (2714) Teller indicator 2
6 % patiënten bekend met ADHD met hoofdbehandelaar GGZ "huisarts" Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts Teller indicator 5
7 % patiënten bekend met ADHD met hoofdbehandelaar GGZ "specialist" = kinderarts Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=specialist Teller indicator 5
8 % patiënten bekend met ADHD met hoofdbehandelaar GGZ "overig/onbekend" = GGZ instelling Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=overig/onbekend Teller indicator 5
9 % patiënten bekend met ADHD waarbij registratie hoofdbehandelaar GGZ ontbreekt/ongeldig Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en geen registratie hoofdbehandelaar(2714) of een ongeldige registratie Teller indicator 2
10 % patiënten bekend met ADHD die van de specialist terug zijn verwezen (registratie specialist-->HA) Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die van specialist zijn terugverwezen naar huisarts. Teller indicator 6
11 % patiënten bekend met ADHD die van SGGZ terug verwezen zijn (registratie overig/onbekend-->HA) Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die van SGGZ(registratie overig/onbekend) zijn terugverwezen naar huisarts. Teller indicator 6
12 % patiënten bekend met ADHD en korter dan 1 jaar Hoofdbehandelaar huisarts, zonder aanvullende gegevens plan (GGZ) Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij de eerste registratie 2714 huisarts korter dan 1 jaar geleden is, zonder registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) Teller indicator 6
13 % patiënten bekend met ADHD langer dan 1 jaar Hoofbehandelaar GGZ huisarts Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij registratie huisarts langer dan 1 jaar geleden is, zonder registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) Teller indicator 6
14 % patiënten tussen 6-12 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij lengte is geregistreerd in de afgelopen 6 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij lengte in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (LNGP AO) Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts
15 % patiënten tussen 12-18 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij lengte is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij lengte in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (LNGP AO) Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts
16 % patiënten tussen 6-12 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij gewicht is geregistreerd in de afgelopen 6 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 6 jaar en jonger dan 12 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij gewicht in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (GEW AO) Teller indicator 14
17 % patiënten tussen 12-18 jaar bekend met ADHD in zorg waarbij gewicht is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en ouder of gelijk aan 12 jaar en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij gewicht in afgelopen 6 maanden is geregistreerd. (GEW AO) Teller indicator 15
18 % patiënten bekend met ADHD in zorg waarbij de systolische bloeddruk is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij systolische bloeddruk in afgelopen 12 maanden is geregistreerd. (RRSY KA,RRSY KA MH, RRGS KA MH) Teller indicator 6
19 % patiënten bekend met ADHD in zorg met ≥ 1 voorschriften Methylfenidaat of Dexamfetamine in de afgelopen 12 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts met minimaal 1 voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden. Teller indicator 6
20 % patiënten bekend met ADHD in zorg met één of meer Methylfenidaat voorschriften in afgelopen 12 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts met minimaal 1 voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden. Teller indicator 6
21 % patiënten bekend met ADHD in zorg met één of meer Dexamfetamine voorschriften in afgelopen 12 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts met minimaal 1 voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden. Teller indicator 6
22 % patiënten bekend met ADHD in zorg waarbij bijwerkingen medicatie (GGZ) (3477) is geregisteerd Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij bijwerkingen medicatie (GGBM PQ) is geregistreerd in afgelopen 12 maanden. Teller indicator 6
23 % patiënten bekend met ADHD in zorg waarbij bijwerkingen medicatie (GGZ) (3477) is geregisteerd met antwoord ja Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, waarbij bijwerkingen medicatie (GGBM PQ) is geregistreerd in afgelopen 12 maanden, met als antwoord ja Teller indicator 22
24 % patiënten bekend met ADHD in zorg en geen (telefonisch) consult of visite in de afgelopen 6 maanden Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die geen consult (V,T of E) hebben gehad in de afgelopen 6 maanden. Teller indicator 6
25 % patiënten bekend met ADHD in zorg en geen (telefonisch) consult of visite in de afgelopen 6 maanden, in de groep met medicatie Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, die geen consult (V,T of E) hebben gehad in de afgelopen 6 maanden en minimaal 1 voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben. Teller indicator 19
26
% patiënten (<18 jaar) bekend met ADHD (P21) met Deelname Ketenzorg GGZ nee
Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar en registratie deelname ketenzorg GGZ (3831)=nee Teller indicator 2
27 % patiënten bekend met ADHD met Hoofdbehandelaar huisarts en registratie aanvullende gegevens plan (GGZ) Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met registratie aanvullende gegevens plan (GGZ)  
Alleen op tabblad HB ADHD      
28 % patiënten bekend met ADHD in zorg zonder medicatie met 2 of meer contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met twee of meer contacten (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben.
29 % patiënten bekend met ADHD in zorg zonder medicatie met 1 contact gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben.
30 % patiënten bekend met ADHD in zorg zonder medicatie met 0 contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben zonder een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, zonder voorschrift N06BA02 of N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben.
31 % patiënten bekend met ADHD in zorg met Methylfenidaat met 2 of meer contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met twee of meer contacten (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben.
32 % patiënten bekend met ADHD in zorg met Methylfenidaat met 1 contact gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben met een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben.
33 % patiënten bekend met ADHD in zorg met Methylfenidaat met 0 contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben zonder een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA04 in de afgelopen 12 maanden hebben.
34 % patiënten bekend met ADHD in zorg met Dexamfetamine met 2 of meer contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben met twee of meer contacten (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben.
35 % patiënten bekend met ADHD in zorg met Dexamfetamine met 1 contact gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben met een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben.
36 % patiënten bekend met ADHD in zorg met Dexamfetamine met 0 contacten gekoppeld aan P20 of P21 in huidig kalenderjaar Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden zonder een contact (C,V,T, of E) gekoppeld aan een P20 of P21 episode in het huidige kalenderjaar. Aantal patiënten met actieve P21 en jonger dan 18 jaar, een registratie hoofdbehandelaar(2714)=huisarts, met voorschrift N06BA02 in de afgelopen 12 maanden hebben.

Bijgewerkt