VIPLive Support

Zorgzwaarte

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

De doelgroep van deze patiëntenlijst is:
1. Vaste, ingeschreven patiënten
2. Met een contact voor een chronische aandoening in de afgelopen 2,5 jaar.
3. Zonder palliatieve zorg (palliatief consult/palliatieve visite o.b.v. vektis codes 13032/13033) in de afgelopen 2,5 jaar.

De lijst bevat (deel)contacten van patiënten uit de doelgroep van de afgelopen 3 jaar.

Indicator Zorgzwaarte:

0,5

contactsoort ruw E of C:EC

contactsoort ruw T of C:TD

contactsoort ruw CK of C:CH

1

contactsoort ruw C en niet C:EC, C:TD, CK, C:CH, C:C2, C:CL, C:DC

1,5

contactsoort ruw V en niet V:V2, V:VL

2

contactsoort ruw C:C2 of C:CL of C:DC

2,5

contactsoort ruw V:V2 of V:VL