VIPLive Support

GGZ Basisrapport - Volwassenen

Inleiding

Het GGZ Basis rapport is erg uitgebreid, en bevat veel informatie. Om als POH GGZ een goed begin te kunnen maken m.b.v. dit rapport hebben wij hieronder een aantal stappen beschreven die u kunt volgen. Tevens beschrijven we de definities van de indicatoren en de tabbladen die in het rapport voorkomen en bevat dit document een uitwerking van de gebruikte episodes, meetwaarden en medicatie.

Hoe werkt het rapport?

In het rapport zijn 3 verschillende situaties opgenomen.

 • Puntprevalentie – Op de gekozen peildatum een actieve episode in het HIS
 • Jaarprevalentie – Actieve episode in het afgelopen jaar, kan reeds afgesloten zijn
 • Jaarincidentie – Actieve of inmiddels inactieve episode die dit jaar is gestart


Voor het vervolg van de indicatoren op het 'Start'-tabblad wordt uitgegaan van puntprevalentie.
Alleen de patiënten van 24 jaar of ouder zijn opgenomen in deze rapportage, voor de patiënten jonger dan 24 verwijzen wij u naar het GGZ Basis – Jeugd rapport.
Het rapport bevat per ICPC die op het 'Start'- tabblad staan een eigen set indicatoren en bijbehorende patiëntenlijst. In deze handleiding zijn de indicatoren uitgewerkt voor 1 ICPC code. Dit is gedaan omdat de indicatoren veel op elkaar lijken. Deze indicatoren zijn ook terug te vinden in het rapport (voor meer informatie zie het hoofdstuk 'Indicatoren').

Doorklik

De lichtblauwe cellen met witte onderstreepte tekst in het rapport zijn een doorklik naar andere tabbladen van het rapport (zie onderstaande afbeelding).
image.jpg

Stappenplan

Hieronder volgt een overzicht van de stappen die u als POH GGZ kunt volgen om zo een goed begin te maken m.b.v. van dit rapport.

Stap 1 Bekijk hoe uw populatie eruit ziet in uw praktijk

  Stap 1 helpt u om inzicht te krijgen in de GGZ problematiek in uw praktijk.

 • Klik in het 'Start'-tabblad op 'Aantal patiënten per P-categorie' (zie onderstaande afbeelding)

image (1).jpg

 • U ziet dan het aantal patiënten die binnen verschillende categorieën vallen op basis van hun P-code.
 • Dit geeft inzicht in de GGZ problematiek die het meest voorkomt in uw praktijk en wellicht als eerste uw aandacht behoeft.
 • Zo kunt u bijvoorbeeld in onderstaande afbeelding zien dat er veel patiënten in de praktijk zijn met stress, angst en paniekklachten.

image (2).jpg

Stap 2 Verdachte patiënten controleren

'Verdachte patiënten' zijn de patiënten die GGZ-gerelateerde medicatie hebben ontvangen in de afgelopen 12 maanden, maar geen actieve P-episode op de peildatum hebben. Het gaat dan om de medicatie met een van de volgende ATC-codes: N06A (Antidepressiva), N05BA, N05CD, N05CF (Benzodiazepine) en/of N05A (Antipsychotica).

 • Klik in het 'Start'-tabblad op het blauw gearceerde veld achter 'Geen P-code, wel verdacht' (zie onderstaande afbeelding).
 • Ga voor deze patiënten na of de ICPC goed is geregistreerd

image (3).jpg

Stap 3 Wel medicatie gebruik, maar geen contact in afgelopen 12 maanden

Een derde stap is om inzicht te krijgen in de patiënten met een actieve P-code, die medicatie voorgeschreven hebben gekregen in de afgelopen 12 maanden en geen contact hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Onder contact verstaan we: visite, telefonisch consult, econsult en consult op de praktijk.

 • Klik in het 'Start'-tabblad onder het kopje 'Laatste contact in de afgelopen 12 maanden' op het blauw gearceerde veld 'Nee' (zie onderstaande afbeelding).
 • Ga na welke van deze patiënten eventueel opgeroepen moeten worden voor een consult.

image (4).jpg


Stap 4 Bekijk voor welke GGZ problematiek de patiënten veel contacten hebben

Door op het tabblad 'P-contacten per patiënt' te kijken, kunt u inzien welke patiënten vaak langskomen. Wellicht kan u er actie op uitzetten om iemand toch door te verwijzen naar de 2de lijns GGZ of de patiënt eens te bespreken via een consultatie of wellicht met de huisarts.

 • Klik in het 'Start'-tabblad op 'P-contacten per patiënt' (zie onderstaande afbeelding).

image (5).jpg

 • Sorteer 'categorie consulten' van A naar Z door op het pijltje te klikken bij de kolom 'categorie consulten' (zie onderstaande afbeelding).

image (6).jpg

 • Er komt een venster tevoorschijn, klik hier op 'Sorteren van A naar Z' (zie onderstaande afbeelding).

image (7).jpg

 • U krijgt per patiënt per P-code en contactsoort te zien hoeveel contact de patiënt heeft gehad bij de desbetreffende medewerker.
 • Deze lijst kunt u gebruiken om te signaleren welke patiënten veel contacten hebben bij de huisarts of POH-GGZ, en om te signaleren voor welke GGZ problematiek patiënten in uw praktijk veel contacten hebben.
 • Om dit overzichtelijk te maken, kunt u het beste beginnen bij een bepaalde ICPC code. Kies bijvoorbeeld de P-code die veel in uw praktijk voorkomt. Stel u voor dat er in uw praktijk veel patiënten zijn met een P74 code.
 • U kunt dan filteren op deze ICPC door op het pijltje te klikken in de ICPC kolom (zie afbeelding hieronder).

image (8).jpg

 • U kunt vervolgens in het scherm dat opent de ICPC code P74 invoeren (zie afbeelding hieronder).

image (9).jpg

 • Als u op 'OK' klikt, krijgt u een lijst te zien met de patiënten die een P74 contact hebben gehad in de afgelopen 3 maanden.
 • Zo ziet u in een oogopslag hoe vaak patiënten voor een angststoornis zijn langs geweest en bij welke medewerker.

Stap 5 Registratie vragenlijst scores

Stap 5 is bedoeld om te starten met het volledig maken van de registraties in het HIS. U kunt hiermee beginnen door te kijken of voor nieuwe patiënten de vragenlijsten (BAI, BDI, 4DKL, GDS) zijn geregistreerd. Als dit volledig geregistreerd is, helpt dit weer bij het verbeteren van het inzicht in uw praktijk.

 • Klik in het 'Start'- tabblad op 'Nee' onder het kopje 'Vragenlijst ingevuld (BAI, BDI, 4DKL, GDS)' (zie afbeelding hieronder).
 • U kunt de patiënten op deze lijst een vragenlijst (BAI, BDI, 4DKL, GDS) laten invullen en dit registreren in het HIS.

image (10).jpg

 • Mocht u hier voor het eerst mee beginnen, dan adviseren wij u om eerst per ICPC code te sorteren.
 • Zo kunt u beginnen met de ICPC code die het meeste voorkomt in uw praktijk.
 • U komt sorteren per ICPC code door in de kolom (Psychische episodes: puntprevalentie) op het pijltje te klikken (zie onderstaande afbeelding).

image (11).jpg

 • U kunt vervolgens in het scherm dat opent de ICPC code P74 invoeren.
 • U kunt dan alle opties waar een P74 in voorkomt selecteren (zie onderstaande afbeelding).

image (12).jpg

 • Als u op 'OK' klikt, dan krijgt u een lijst te zien met de patiënten met een P74 episode (of een P74 episode hebben i.c.m andere episodes) hebben, maar nog geen vragenlijst hebben ingevuld.

Stap 6 Hoofdbehandelaar huisarts vullen

Als laatste stap om uw registraties helemaal volledig te krijgen, kunt u beginnen met het registreren van de hoofdbehandelaar huisarts in het HIS. Door deze registratie op orde te krijgen, krijgt u een goed overzicht welke mensen u onder behandeling heeft en welke mensen in de 2de lijns GGZ lopen.
Wederom wordt geadviseerd om te beginnen met de meest voorkomende klacht in uw praktijk.

 • In het 'Start'-tabblad ziet u een kopje 'Hoofdbehandelaar niet specialist en geen zorgweigeraar'.
 • Onder dit kopje staat of voor de patiënten die niet hoofdbehandelaar specialist hebben en geen zorgweigeraar zijn of de hoofdbehandelaar huisarts is geregistreerd of dat deze ontbreekt (zie onderstaande afbeelding).

image (13).jpg

 • Klik op de blauwe knop achter 'Ja, ontbreekt' (in bovenstaande afbeelding zijn dit alle patiënten).
 • U komt op de lijst terecht van patiënten waar het hoofdbehandelaar huisarts nog niet is geregistreerd.
 • Om te beginnen kunt u weer filteren op ICPC code door in de kolom 'Psychische episodes: puntprevalentie' op het pijltje te klikken (zie onderstaande afbeelding).

image (14).jpg

 • In het scherm dat opent, kunt u de ICPC code P74 invoeren.
 • Selecteer alle opties waar een P74 in voorkomt (zie onderstaande afbeelding).

image (15).jpg

 • Als u op 'OK' klikt, dan krijgt u een lijst te zien met de patiënten met een P74 episode hebben (of een P74 episode hebben i.c.m andere episodes) maar waar nog geen hoofdbehandelaar huisarts is geregistreerd.
 • Als u hiermee begint en voor deze patiënten goed de hoofdbehandelaar registreert, dan heeft u deze patiënten volledig in beeld.

 

Toelichting tabbladen

Hieronder volgt een korte toelichting over verschillende tabbladen in dit rapport. Bovendien vindt u in elk tabblad in het rapport ook een uitleg.

Verdacht – GGZ

In dit rapport zijn op het tabblad 'Verdacht – GGZ' patiënten opgenomen die geen actieve P-episode hebben, maar wel GGZ-gerelateerde medicatie ontvingen in de afgelopen 12 maanden. Dit is medicatie met een van de volgende ATC-codes: N06A (Antidepressiva), N05BA, N05CD, N05CF (Benzodiazepine) en/of N05A (Antipsychotica).

Patiëntenlijsten

Onder de tabbladen 'Patiëntenlijst Puntprevalentie', 'Patiëntenlijst Jaarprevalentie' en 'Patiëntenlijst Jaarincidentie', vindt u de patiëntenlijsten die ingaan op de 3 situaties.

Aantal per P-code en per Z-code

Het tabblad 'Aantal per P-code en per Z-code' toont per ICPC en per situatie het aantal patiënten waarvoor dit geldt.

Aantal per P-code combinatie

Het tabblad 'Aantal per P-code combinatie' toont het aantal patiënten waarbij specifieke combinatie van P-codes voorkomt, waarbij er is gekeken naar de punt prevalentie.

Aantal per P-categorie

Het tabblad 'Aantal per P-categorie' toont het aantal patiënten dat binnen de categorie valt. Patiënten kunnen op dit tabblad in meerdere categorieën worden meegeteld.

P-contacten per patiënt

Het tabblad 'P-contacten per patiënt' geeft de P-contacten per patiënt weer van de afgelopen 3 maanden, opgesplitst per medewerker, van patiënten ≥ 24 jaar.

Overzicht gebruikte codes

Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte codes in dit rapport. Zo worden de verschillende ICPC codes beschreven, NHG bepalingen en ATC codes.

Episodes

Hieronder staan de ICPC-codes van de episodes waarvan een separate set indicatoren en patiëntenlijst is gemaakt.

ICPC

Omschrijving

P01

Angstig/nerveus/gespannen gevoel

P03

Down/depressief gevoel

P06

Slapeloosheid/andere slaapstoornis

P15

Chronisch alcoholmisbruik

P19

Drugsmisbruik

P74

Angststoornis/angsttoestand

P76

Depressie


In het rapport worden sommige ICPC-codes samengenomen binnen categorie. Hieronder staan de verschillende categorieën vermeld met de daarbij horende ICPC-codes

Categorie

ICPC

Stress, angst en paniekklachten

P01, P02, P03, P04, P27, P78

Psychiatrische ziekten

P02.01, P10.02, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P79, P80, P80.01, P98

Anorexia nervosa, boulimie

T06

Andere psychische stoornissen

P99

Slaapstoornissen

P06

Ontwikkelingsachterstand, leerproblemen

P10, P10.01, P20, P24

Eetstoornissen

P11

Drugs, alcoholmisbruik, gokken

P15, P16, P18, P19, P80.02

Tabaksmisbruik

P17

Mentale retardatie

P85

Gedragsproblemen

P21, P22, P23

Suïcidepoging gedaan

P77

Enuresis, encopresis

P12, P13

Levensfaseprobleem volwassenen

P25

Dementie, alzheimer

P70

Overig P

P05, P07, P08, P09, P28, P29

Armoede Z01, Z02, Z03, Z03.01, Z03.02
Probleem met werksituatie Z05, Z06, Z29.01
Ontwikkelingsachterstand/leerprobleem Z07
In contact geweest met politie/justitie Z09
Relatieproblemen Z12, Z12.01, Z13, Z20, Z21, Z24
Aanranding/verkrachting/seksueel geweld Z12.2, Z25
Ziekte/verlies ouders/familie/partner Z14, Z15, Z22, Z23
Overig Z Z03.03, Z04, Z08, Z10, Z11, Z16, Z18, Z19, Z27, Z28, Z29, Z29.02, Z29.03

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

NHG-bepalingen

NHG nummer

Memo Mat Bijz

Omschrijving

1591

ALCO PQ

Alcoholgebruik

2423

5SHT PQ

Totaalscore FiveShot vragenlijst (alcohol)

2714

GZHB PZ

Hoofdbehandelaar GGZ

2779

SLPB AQ

Slaapproblemen

2780

SMST PQ

Sombere stemming (anamnese)

2781

VIPL PQ

Verlies interesse/plezier (anamnese)

2810

GDST PQ

Score Getriatric Depression Scale15 (GDS)

2811

4DAN PQ

4DKL angstscore

2812

4DDE PQ

4DKL depressie-score

2813

4DDI PQ

4DKL distress-score

2814

4DSO PQ

4DKL somatisatie-score

3027

BDI1 PQ

Score Amend BeckDepressionInvent (BDI-IA)

3028

BDI2 PQ

Score Beck Depression Inventory (BDI) II

3029

BAI PQ

Score Beck Anxiety Inventory (BAI)

3331

PHQ9 PQ

Score depressie PatientHealthQuest9 (PHQ-9)

3446

AUDC PQ

Totaalscore Audit-C vragenlijst (alcohol)

3467

DPOS PQ

Overige symptomen depressie (anamnese)

3468

DPER PQ

Ernstige depressie

3469

DPRC PQ

Recidief depressie

3470

DPSB PQ

Soort behandeling depressie/depr. klachten

3475

GGCB PZ

Controlebeleid GGZ

3476

GGRZ PZ

Reden geen ketenzorg GGZ

3477

GGBM PQ

Bijwerkingen medicatie (GGZ)

3478

GGAD PQ

Aard bijwerking(en) mediatie (GGZ)

3481

ANSB PQ

Soort behandeling angstklachten/stoornis

3483

AGSB PQ

Soort behandeling problematisch alcoholgebruik

3569 GGIZ PZ Inschakelen zorg binnen huisartsenzorg GGZ

3570

GGBE PZ

Behandel-echelon binnen zorgstelsel GGZ

3654

SLSB PQ

Soort behandeling slapeloosheid

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ATC-codes

ATC-code

Medicatie

N05A

Antipsychotica

N05BA

Benzodiazepine derivaten

N05CD

Benzodiazepine derivaten

N05CF

Benzodiazepine gerelateerde medicatie

N06A

Antidepressiva

N06AA

Niet-selectieve monoamine heropname inhibitoren

N06AB

Selectieve serotonine heropname inhibitoren

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de WHO ATC DD Index 2015 van de WHO.

Indicatoren

Hieronder volgt een toelichting over de indicatoren die zijn gebruikt in dit rapport.

Op het 'start'-tabblad kunt u de indicatoren terug vinden. De indicatoren staan beschreven in de onderstaande tabel, met de bijbehorende codes.

Omschrijving

Codes

Geen P-code wel verdacht

 Geen puntprevalentie P-episode op peildatum
Minimaal 1 voorschrift N06A, N05BA, N05CD, N05CF, N05A in de afgelopen 12 maanden

Psychische problemen – P (alle) – puntprevalentie

 Minimaal 1 actieve P-episode op de peildatum

 Psychische problemen – P (alle) – jaarprevalentie

Minimaal 1 actieve P-episode in het afgelopen jaar

Psychische problemen – P (alle) – jaar incidentie

Minimaal 1 P-episode die is gestart in het afgelopen jaar

Hoofdbehandelaar niet specialist en geen zorgweigeraar

GZHB PZ, waar bij het antwoord niet 49 isENgeen (3475, GGCB PZ antw. 500/55 en 3476, GGRZ TZ)

Gebruik antidepressiva, benzodiazepine en/of antipsychotica in de afgelopen 12 maanden

Minimaal 1 voorschrift N06A, N05BA, N05CD, N05CF of N05A in de afgelopen 12 maanden

Laatste contact in de afgelopen 12 maanden

Een contact (consult, visite, telefoon of e-consult) of inschrijving in de praktijk in de afgelopen 12 maanden

Nieuwe patiënt

Zowel jaarprevalentie als puntprevalentie

Vragenlijst ingevuld (BAI, BDI, 4DKL, GDS)

BAI, GDST, BDI1 BDI2, 4DAN, 4DDE, 4DDI, 4DSO

Contact of traject afgesloten

BAI PQ, uitslag 0-6
Of
4DAN PQ, uitslag 0-7
OF
4DDE PQ, uitslag 0-2
OF
4DDI PQ, uitslag 0-10
OF
4DSO PQ, uitslag 0-10
OF
GDST PQ, uitslag 0-5
OF
BDI1 PQ, uitslag 0-13
OF
BDI2 PQ, uitslag 0-13

Drop outs

BAI PQ, uitslag >=7
Of
4DAN PQ, uitslag >=8
OF
4DDE PQ, uitslag >=3
OF
4DDI PQ, uitslag >=11
OF
4DSO PQ, uitslag >=11
OF
GDST PQ, uitslag >=6
OF
BDI1 PQ, uitslag >=14
OF
BDI2 PQ, uitslag >=14
EN laatste vragenlijst meer dan 2 maanden geleden.


De indicatoren over jaar- en puntprevalentie zijn ook uitgewerkt per ICPC-code. De ICPC-codes waarvoor deze indicatoren zijn uitgewerkt zijn: P01, P03, P06, P15, P19, P74 en P76.
Voor bovengenoemde ICPC's zijn ook 'eigen' indicatoren en patiëntenlijsten opgenomen. Deze indicatoren en patiëntenlijsten zijn niet uitgewerkt in deze handleiding.

 
 

Bijgewerkt