VIPLive Support

Inzicht lege dossiers

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Deze handleiding beschrijft hoe het rapport ‘Inzicht lege dossiers’ gebruikt kan worden. Dit rapport is gebaseerd op de standaard InEen meetwaarden met als doelgroep de patiënten die voldoen aan de DBC criteria. Het doel van dit rapport is om in te zien welke patiënten in de DBC zitten en gedeclareerd worden, maar geen zorg ontvangen. Dit wordt gemeten a.d.h.v. of de patiënt een leeg dossier heeft. Als namelijk geen van de meetwaarden geregistreerd zijn in de afgelopen 12 maanden, dan kun je concluderen dat de patiënt geen zorg heeft ontvangen.

Om te bepalen of een patiënt een leeg dossiers heeft, wordt per zorgstraat gekeken naar InEen meetwaarden (zie onderstaande tabel). Er wordt naar de laatste datum van de meetwaarden gekeken. Is deze bij alle meetwaarden langer dan 12 maanden geleden geregistreerd, dan krijgt de patiënt een ‘nee’ in de kolom ‘Meetwaarden [zorgstraat] geregistreerd’. Is één van de meetwaarden wel binnen een termijn van 12 maanden geregistreerd, dan krijgt de patiënt een ‘ja’ in de kolom ‘Meetwaarden [zorgstraat] geregistreerd’.

Zorgstraat
Meetwaarden
DM

·        LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B) OF
·        eGFR: (524, KREA O MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of  3908, EGCC O FB) OF
·        Albumine: (38 ALB U of 40 ALBK U MI) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) OF
·        Fundus: (1638, DAFU FZ of 2129, FUFO FA of 1652, DMRP FA LI of 1653, DMRP FA RE of 2717, FSFU FZ of 3923, DMR7 FA LI of 3924, DMR7 FA RE) OF
·        Voetonderzoek: (2196, RIVU SQ of 3609, ZPVU SQ)

COPD ·        Inhalatietechniek: (1608, ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie OF
·        Functioneren: (2210, MRCD RQ of 2402, CCQT RQ) OF
·        Mate van beweging: (3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)
Astma ·        Inhalatietechniek: (1608, ASIT RQ), alléén bij gebruik van inhalatiemedicatie OF
·        Functioneren/mate van astmacontrole: (2762, ACQT RQ of 3602, ACQK RQ of 3555, ACT RQ, 3608, ASOC RQ of 4025 ASCO RQ) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)
HVZ ·        Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA) OF
·        LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) OF
·        eGFR: (524, KREA O MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of  3908, EGCC O FB) OF
·        Mate van beweging: (3239, NNGB AQ OF 3958 BWRL AQ)
VVR ·        Systolische bloeddruk: (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 2659, RRGS KA MH of 3336, RR3S KA) OF
·        LDL: (542, LDL B of 2683, LDLD B) OF
·        Rookgedrag: (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) OF
·        eGFR: (524, KREA O MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of  3908, EGCC O FB) OF
·        Mate van beweging: (3239, NNGB AQ OF 3958 BWRL AQ)

Contacten

Per zorgstraat is tevens in te zien hoeveel van de gedeclareerde patiënten er geen contact hebben gehad die gekoppeld is aan de chronische ICPC code (Standaard ICPC codes).
Voor het contact kijken we naar het journaal waarbij het contact een contactsoort C, V, T of E dient te hebben.

Waar is het rapport Inzicht lege dossiers te vinden in VIPLive?

Het rapport Inzicht lege dossiers is te vinden in VIPLive onder Rapporten. Log in op www.viplive.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar 'Inzicht' en klik onder het kopje 'Zorg en Populatie' op 'Rapporten' (zie onderstaande afbeelding).

1.png

Vervolgens ziet u in het scherm een dropdown staan met 'categorie'. Als u hierop klikt, komt er een lijst in beeld met de verschillende rapportcategorieën die voor uw praktijk aan staan. U ziet in dit rijtje 'Inzicht lege dossiers [zorggroep]' staan. Als u hierop klikt, komt het rapport Inzicht lege dossiers bij 'Zoekresultaten' te staan. Indien u geen categorie 'Inzicht lege dossiers [zorggroep]'  ziet staan, dan kunt u het rapport vinden onder de categorie ‘Oproepagenda zorgprogramma’s’.

U kunt het rapport vervolgens downloaden door op 'Download rapport' te klikken. Staat er geen knop 'Download rapport' in beeld? Dan moet het rapport nog aangevraagd worden. Dit staat beschreven in de alinea 'Hoe kiest of verandert u de peildatum van het rapport'.

Peildatum

Voor het rapport Inzicht lege dossiers kunt u een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer gegevens meegenomen worden in het rapport. Stel dat de peildatum van het rapport 01-01-2019 is. Dan kijkt het rapport of de patiënt op controle is geweest tussen 01-01-2018 en 01-01-2019.

Hoe kiest of verandert u de peildatum het rapport?

Als het rapport Inzicht lege dossiers nog niet gegenereerd is, ziet u nog geen knop 'Download rapport' in beeld. U kunt dan een peildatum kiezen. Dit doet u door het rapport Inzicht lege dossiers te selecteren (klik op het vierkantje zodat er een vinkje in komt te staan, zie afbeelding hieronder). Dan komt de 'Peildatum' in beeld (zie afbeelding hieronder). Deze kunt u invoeren of aanpassen door op het kalendertje te klikken. Als u de gewenste peildatum hebt geselecteerd klikt u op de knop '1 rapport genereren'. Let op! U kunt voor dit rapport geen peildatum in een volgend kwartaal  kiezen, de peildatum zal altijd in het huidige kwartaal moeten zijn.

2.png

Het rapport wordt nu opnieuw gegenereerd. Zodra de download knop in beeld komt, kunt u het rapport downloaden. U ziet dan naast 'Download rapport' de gekozen peildatum staan (zie hieronder).

3.png

Hoe is het rapport Inzicht lege dossiers opgebouwd?

Het rapport bevat twee tabbladen. Eén tabblad met de lege dossiers indicatoren en een tabblad met lege dossiers patiëntenlijst (zie onderstaande afbeelding).

4.png

Op het tabblad ‘Lege dossiers indicatoren’ is per zorgstraat het aantal gedeclareerde patiënten weergegeven die niet op controle zijn geweest in de afgelopen 12 maanden. Dit aantal wordt in de teller getoond. De noemer toont het totaal aantal gedeclareerde patiënten per zorgstraat. Zie bovenstaande tabel om per zorgstraat in te zien naar welke meetwaarden er wordt gekeken.

Voor de zorggroep aantallen worden de praktijken getoond waarbij het rapport met dezelfde peildatum is gedraaid.

Op het tabblad ‘lege dossiers patiëntenlijst’ worden alle patiënten door elkaar heen getoond. Om te bekijken op welke datum een meetwaarde voor het laatst geregistreerd is, kunt u op het plus-teken boven de kolom ‘[5] Meetwaarden VVR geregistreerd’ klikken. De data van alle laatst gemeten waarden van alle zorgstraten bij elkaar worden dan getoond, zoals in het voorbeeld hieronder.

5.png


In de onderstaande afbeelding is de zorgstraat DM als voorbeeld gebruikt om de mogelijkheden binnen het rapport uit te leggen. De peildatum van het rapport is 01-01-2019. Als een patiënt voor 01-01-2018 voor het laatst op controle is geweest en alle meetwaarden zijn geregistreerd, dan wordt in het rapport in de kolom ‘meetwaarden DM geregistreerd’ een ‘nee’ getoond. Is één van de meetwaarden wel na 01-01-2018 geregistreerd, dan krijgt de patiënt een ‘ja’ in de kolom ‘meetwaarden DM geregistreerd’.

Voor DM wordt gekeken naar de registratie van albumine, eGFR, funduscontrole, LDL, rookgedrag of voetonderzoek. Filter eerst in kolom zorgstraat op DM. Bij de eerste patiënt staat in de kolom ‘[1] Meetwaarden DM geregistreerd’ een ‘nee’. Dit betekent dat deze patiënt voor geen één van de genoemde meetwaarden in de afgelopen 12 maanden op controle is geweest. In onderstaande afbeelding is ook te zien dat alle meetwaarden in 2017 zijn gemeten. Bij de tweede patiënt staat in de kolom ‘[1] Meetwaarden DM geregistreerd’ een ‘ja’. Tenminste één van de meetwaarden is binnen het termijn van 12 maanden geregistreerd.

6.png