VIPLive Support

Doelmatig voorschrijven

 

Nr

Indicator

Teller

Noemer

Doel VGZ

1

Aantal diabetes patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn

Aantal patiënten met T90.02 en

hoofdbehandelaar huisarts die

geen zorgweigeraar zijn.

Alle vaste ingeschreven

patiënten in de praktijk

op de peildatum.

 

1

Aantal COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn

Aantal patiënten met COPD (R95) en

hoofdbehandelaar huisarts die

geen zorgweigeraar zijn.

Alle vaste, ingeschreven

patiënten in de praktijk

op de peildatum.

 

2

Aantal DM  patiënten dat insuline gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift

A10A heeft ontvangen

Teller indicator 1

 

2

Aantal COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die geen zorgweigeraar zijn, die ook Astma hebben

Aantal patiënten met COPD (R95) en

hoofdbehandelaar huisarts, die geen

zorgweigeraar zijn, die ook Astma (R96)

hebben

Teller indicator 1

 

3

Aantal DM patiënten dat NPH gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift

A10AC heeft ontvangen

Teller indicator 2

 

3

Aantal COPD met medicatie

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift R03

Teller indicator 1

 

4

Aantal DM patiënten dat Abasaglar gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift Abasaglar

(A10AE04) heeft ontvangen

Teller indicator 2

 

4

Aantal COPD patiënten die nieuwe gebruiker is van salbutamol in de groep COPD patiënten die nieuwe gebruiker zijn van R03 medicatie

Aantal COPD patiënten dat in het afgelopen

jaar nieuwe gebruiker R03 en R03AC02 is

en geen voorschrift R03D heeft.

Voor 53530231: in het afgelopen jaar nieuwe

gebruiker R03 en minimaal 1 voorschrift

(R03AC02 of R03BB01) en geen voorschrift R03D.

Aantal COPD patiënten

dat in het afgelopen

jaar nieuwe gebruiker R03

is

Bij nieuwe gebruikers met

COPD wordt gestart met

salbutamol als

 kortwerkende

luchtwegverwijder.

5

Aantal DM patiënten dat Lantus gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift Lantus

(A10AE04) heeft ontvangen

Teller indicator 2.

Voor 53530231:

minimaal 1 voorschrift

A10AE

 

5

Aantal COPD patiënten dat ICS gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift ICS (R03BA01, R03BA02, R03BA05, 

R03BA08,

 R03AL08, R03BAL09) of ICS-LABA (R03AK)

en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Voor 53530231; minimaal 1 voorschrift

Combi LABA/ICS of (LAMA en ICS) en

geen voorschrift R03D en R03CC02.

Aantal COPD patiënten

met in de afgelopen

12 maanden minimaal

1 voorschrift R03

Het terugdringen van de

inzet van

inhalatiecorticosteroïden

bij COPD (alle gebruikers).

6

Aantal DM patiënten dat Tresiba gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de afgelopen

12 maanden minimaal 1 voorschrift

Tresiba (A10AE06) heeft ontvangen

Teller indicator 2.

Voor 53530231:

minimaal 1

voorschrift A10AE

 

6

Aantal COPD patiënten met Astma dat ICS gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met Astma

met in de afgelopen 12 maanden

minimaal 1 voorschrift ICS.

Voor 53530231: minimaal 1 voorschrift

Combi LABA/ICS of (LAMA en ICS)

en geen voorschrift R03D en R03CC02.

Teller indicator 5

 

7

Aantal DM patiënten dat Toujeo gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal 1

voorschrift Toujeo (A10AE04) heeft

ontvangen

Teller indicator 2

Voor 53530231:

minimaal 1

voorschrift A10AE

 

7

Aantal COPD patiënten dat LABA, LAMA en ICS gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de

afgelopen 12 maanden minimaal 1

voorschrift LABA, LAMA en ICS

(R03BA01, R03BA02, R03BA05,

R03BA08, R03AC19) en geen

voorschrift R03D en R03CC02.

Voor 53530231: minimaal 1

voorschrift (R03AL08 en R03AL09)

of (combi LABA/ICS en LAMA) of

(LAMA en ICS en LABA) en geen

voorschrift R03D en R03CC02.

Teller indicator 3

Het terugdringen van

triple therapie.

8

Aantal DM patiënten dat Xultophy gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Xultophy (A10AE56)

heeft ontvangen

Teller indicator 2

Voor 53530231:

minimaal 1

voorschrift A10AE

 

8

Aantal COPD patiënten dat R03AL08 of R03AL09 gebruikt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift R03AL08 of R03AL09

 en geen voorschrift R03D en

R03CC02.

Teller indicator 3

 

9

Aantal DM patiënten dat Novomix gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Novomix (A10AD05)

heeft ontvangen

Teller indicator 2

 

9

Aantal COPD patiënten dat geen SABA medicatie ontvangt in de groep COPD patiënten die R03 medicatie gebruiken

Aantal COPD patiënten met in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift ICS die geen SABA

medicatie ontvangen in de

afgelopen 12 maanden. Voor

53530231 is de indicator leeg

Teller indicator 3

Er wordt voorgeschreven

volgens het Formularium Maastricht/Heuvelland

(nieuwe / totaal aantal

gebruikers).

10

Aantal DM patiënten dat Novorapid gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Novorapid

(A10AB05) heeft ontvangen

Teller indicator 2

 
10.1 Aantal DM patiënten dat Ryzodeg gebruikt

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden

minimaal 1 voorschrift

Ryzodeg (A10AD06) heeft ontvangen

Teller indicator 2  

11

Aantal DM patiënten dat gestart is met NPH in de groep nieuwe insuline gebruikers

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden nieuwe

gebruiker A10A en A10AC is

Aantal DM patiënten

dat in de afgelopen

12 maanden nieuwe

gebruiker A10A is

Start met NPH voor

nieuwe insuline

gebruikers conform

de NHG-Standaard.

12

Aantal DM patiënten dat gestart is met Abasaglar  in de groep nieuwe gebruikers van langwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 3 maanden nieuwe

gebruiker Abasaglar (A10AE04)

is en in afgelopen 12 maanden

nieuwe gebruiker A10AE04

Aantal DM patiënten

dat in de afgelopen

12 maanden nieuwe

gebruiker A10AE04 is

Start met Abasaglar ®

voor nieuwe gebruikers

van langwerkende

insuline (glargine)

13

Aantal bestaande gebruikers Abasaglar in de groep gebruikers van langwerkende insuline (glargine)

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Abasaglar (A10AE04)

heeft ontvangen, maar geen

 nieuwe gebruiker Abasaglar

(A10AE04) is.

Aantal DM patiënten

dat in de afgelopen

12 maanden minimaal

1 voorschrift A10AE04

heeft ontvangen

Bestaande gebruikers

van langwerkende

insulines (glargine)

worden begeleid omgezet

naar Abasaglar

14

Aantal patiënten met Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg in de groep gebruikers van langwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Tresiba, Toujeo,

 Soliqua, Xultophy of Ryzodeg

heeft ontvangen, maar in de

afgelopen 3 maanden geen

nieuwe gebruiker van Tresiba,

Toujeo, Soliqua, Xultophy of

Ryzodeg is.

Aantal DM patiënten

dat in de afgelopen

12 maanden minimaal

1 voorschrift A10AE

of A10AD06 heeft

ontvangen. 

 
14.1 Aantal patiënten dat gestart is met 

Tresiba, Toujeo, Soliqua, Xultophy of Ryzodeg in de groep nieuwe gebruikers van langwerkende insuline

 

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 3 maanden nieuwe

gebruiker van Tresiba, Toujeo, 

Soliqua, Xultophy of Ryzodeg is

en in de afgelopen 12 maanden

nieuwe gebruiker langwerkende

insuline (A10AE of A10AD) is.

Aantal DM patiënten

dat in de afgelopen

12 maanden nieuwe

gebruiker A10AE of

A10AD is

Het minimaliseren van de

inzet van dure langwerkende

insulines (Tresiba®, Toujeo® , Soliqua®, Xultophy® en

Ryzodeg®) 

15 Aantal patiënten dat gestart is insuline Isofaan– Lispro- Aspart in de groep nieuwe gebruikers van (ultra) kortwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 3 maanden nieuwe

gebruiker is van insuline

Isofaan-Lispro-Aspart en in

de afgelopen 12 maanden

nieuwe gebruiker kortwerkende

insuline (A10AC01/A10AE04

/A10AE05)

Aantal DM patiënten

dat in de afgelopen

12 maanden nieuwe

gebruiker kortwerkende

insuline

(A10AC01/A10AE04/

A10AE05)

 
16 Aantal bestaande gebruikers van insuline Isofaan– Lispro- Aspart in de groep gebruikers van (ultra) kortwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Isofaan (Insulatard)

(A10AC01), Lispro (A10AE04) of

Aspart (A10AE05) heeft ontvangen,

maar geen nieuwe gebruiker 

(A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.

Aantal DM patiënten 

dat in de afgelopen

12 maanden minimaal 1

voorschrift 

(A10AC01/A10AE04/

A10AE05)

heeft ontvangen

 
16.1 Aantal bestaande gebruikers van insuline Isofaan - Insulatard

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Isofaan (Insulatard)

(A10AC01), maar geen nieuwe

gebruiker (A10AC01/A10AE04/

A10AE05) is.

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Isofaan (Insulatard)

(A10AC01), Lispro (A10AE04)

of Aspart (A10AE05) heeft

ontvangen, maar geen nieuwe

gebruiker (A10AC01/A10AE04/

A10AE05) is.

 
16.2 Aantal bestaande gebruikers van insuline Lispro

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Lispro (A10AE04),

maar geen nieuwe gebruiker 

(A10AC01/A10AE04/

A10AE05) is.

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Isofaan (Insulatard)

(A10AC01), Lispro (A10AE04) of

Aspart (A10AE05) heeft ontvangen,

maar geen nieuwe gebruiker 

(A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.

 
16.3 Aantal bestaande gebruikers van insuline Aspart

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Lispro (A10AE04),

maar geen nieuwe

gebruiker (A10AC01/A10AE04/

A10AE05) is.

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift Isofaan (Insulatard)

(A10AC01), Lispro (A10AE04) of

Aspart (A10AE05) heeft ontvangen,

maar geen nieuwe gebruiker 

(A10AC01/A10AE04/A10AE05) is.

 
17 Nieuwe gebruikers van insuline Isofaan– Lispro- Aspart in de groep bestaande gebruikers van (ultra) kortwerkende insuline

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 3 maanden nieuwe

gebruiker is van insuline

Isofaan-Lispro-Aspart en in

de afgelopen 12 maanden

gebruiker kortwerkende insuline

(A10AC01/A10AE04/A10AE05),

en geen nieuwe gebruiker is.

Aantal DM patiënten dat in de

afgelopen 12 maanden minimaal

1 voorschrift  (A10AC01),

(A10AE04) of  (A10AE05)

heeft ontvangen

 
NR Indicator Teller Noemer  

 

 

Tabblad VGZ verzekerde patiënten

De doelgroep van de indicatoren zijn patiënten die bij VGZ zijn verzekerd (uzovi nummers 0101 ,0212, 0736, 3334, 3361, 7095). Verder zijn de indicatoren op dit tabblad precies hetzelfde als hierboven beschreven.

Extra toelichting:

Nieuwe gebruiker: Bij een nieuwe gebruiker wordt er gekeken of er in de afgelopen periode(3 maanden of 12 maanden) een voorschrift is geweest en in de 12 maanden daarvoor geen voorschrift is geweest van dezelfde ATCcode.

ATC codes:

  • ICS:R03BA01,R03BA02, R03BA08,R03BA05
  • ICS t.b.v. IND 18: R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03AL08, R03BAL09
  • ICS t.b.v. IND 19: R03BA01, R03BA02, R03BA05, R03BA08, R03AC19
  • ICS LABA:R03AK08,R03AK07,R03AK11, R03AK10,R03AK06,R03AK12
  • LABA:R03AC12, R03AC13, R03AC18
  • LAMA: R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07

ATC codes 53530231:

  • Combi LABA ICS: R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12
  • LAMA: R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07
  • ICS: R03BA
  • LABA: R03AC

Bijgewerkt