VIPLive Support

Controles per patiënt

Per patiënt – terugvinden van declaraties en facturen per patiënt

 

Zoekfilter
Via Declareren – Controles – per patiënt kan er worden gezocht op declaraties van patiënten. Via het zoekfilter aan de linkerkant van het scherm kan op verschillende termen worden gezocht om een declaratie te vinden. Het invullen van het zoekfilter is nodig om resultaten te genereren. Er wordt gezocht tijdens het typen, op Enter drukken is niet nodig. Het datumfilter kan meteen worden gebruikt na het invoeren van de datums.Resultaten
Soort
Onder Soort staat om welke soort factuur het gaat. Binnen de handmatige facturen wordt er onderscheid gemaakt in: baliefactuur, creditnota, factuur aan derde, passantfactuur en patiëntfactuur. Ook bestaat er de soort verrichtingen. Dit is een declaratie die ingediend is bij de zorgverzekeraar.

Status
De status zegt iets over de status van de factuur als geheel. In behandeling betekent dat de declaratie wacht op retourinformatie.  Afgerond betekent dat er retourinformatie is geweest. Bij declaraties in handmatige facturen betekent afgerond dat de factuur is aangemaakt.

Bedrag
Onder de kolom bedrag staat het ingediende factuurbedrag. Naast dit bedrag kan een goedgekeurd bedrag worden getoond. Dan is er bijvoorbeeld retourinformatie gekomen en wordt er getoond welk bedrag is goedgekeurd. De status is dan ook afgerond. Indien er naast het factuurbedrag geen goedgekeurd bedrag staat, dan is er nog geen retourinformatie. Staat er bij een handmatige factuur geen goedgekeurd bedrag dan betekent dat dat de regel is afgewezen, afgeboekt of geherdeclareerd in een andere factuur. Staat er wél een goedgekeurd bedrag, dan is de declaratie in deze factuur gedeclareerd. Op deze manier is het mogelijk om het pad van een declaratie te volgen. Zie voorbeeld:

 

Sorteren
Sorteren kan bij elke kolom. Sorteren op factuur gaat op basis van factuurnummer. Sorteren op prestatie gaat op basis van prestatiedatum.

Downloaden excel
Rechtsboven is er een optie om de zoekresultaten in een Excel te downloaden (tot maximaal 10.000 regels).

Bijgewerkt