VIPLive support

Verantwoordingsindicatoren - Innovatieset InEen

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

Het rapport InEen innovatieset betreft een aantal nieuwe indicatoren die in 2020 gebruikt kunnen worden naast de bestaande indicatoren voor de landelijke benchmark ketenzorg.

De indicatoren kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van het interne kwaliteitsbeleid van de zorggroep. Via de innovatieset kan met aanvullende indicatoren deels uit de NHG-indicatorenset specifieke aandacht aan een bepaald thema worden gegeven, zodat ketenzorgorganisaties zichzelf kunnen vergelijken met andere ketenzorgorganisaties.

De indicatoren uit de innovatieset zijn nadrukkelijk niet verplicht en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de ketenzorgorganisaties.

Transparantenketenzorg-Invulformat-Innovatieset-diabetes-2021.xlsx

Transparantenketenzorg-Invulformat-Innovatieset-COPD-2021.xlsx

Transparantenketenzorg - Invulformat - Innovatieset VVR - 2021.xlsx

Transparantenketenzorg - Invulformat - Innovatieset HVZ - 2021.xlsx

Transparantenketenzorg - Invulformat - Innovatieset ouderenzorg - 2021.xlsx

Transparantenketenzorg - Invulformat - Innovatieset hartfalen - 2021.xlsx

Transparantenketenzorg - Invulformat - Innovatieset chronische nierschade - 2021.xlsx

Transparantenketenzorg - Invulformat - Innovatieset atriumfibrilleren - 2021.xlsx