VIPLive Support

Verantwoordingsindicatoren - InEen Ketenzorg COPD 2023

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

Calculus verzorgt de InEen Ketenzorg indicatoren (Landelijke Benchmark) bestaande uit de volgende onderdelen: DM, COPD, HVZ, VVR en ASTMA. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren COPD. De teller en noemer is per indicator vermeld, evenals de codes welke gevraagd worden.

COPD Diagnostische bepalingen

NHG nr.

Memo code

Omschrijving

1608

ASIT RQ

inhalatietechniek

1739

ROOK AQ

roken

1818

CORZ RZ

reden geen programmatische zorg (COPD)

2210

MRCD RQ

mate van dyspnoe (MRC-schaal)

2402

CCQT RQ

gem. score alle klacht/beperk. COPD (CCQ)

2407

COHB RZ

hoofdbehandelaar COPD

3239

NNGB AQ

lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegen

3958

BWRL AQ

lichaamsbeweging vlgnx beweegrichtl 2017
3549 COAE RQ aantal longaanvallen COPD/ASTMA in 12 mnd
3829 COKZ RZ Deelname ketenzorgprogramma COPD
4013 ROST AQ rookstatus Zorgstand. Tabaksverslav 2019

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

COPD ICPC Codes

ICPC code

Omschrijving

R95

COPD

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

COPD ATC Codes

ATC code

Omschrijving

R03A

inhalatiemedicatie

R03B

inhalatiemedicatie

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC/DDD Index 2015 van de WHO.

COPD Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1 Totaal aantal vaste, actieve ingeschreven patiënten  

2

% patiënten bekend met COPD

 

Teller

Aantal pt. met actieve episode R95

R95

Noemer

Teller indicator 1

 

3

% COPD patiënten met hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

R95 EN 2407, COHB RZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

4

% COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

R95 EN 2407, COHB RZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

5

% COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts, maar NIET in zorgprogramma

R95 EN 2407, COHB RZ, antw. 48
EN 3829, COKZ antw. 2 OF (indien van toepassing) OZKZ (3832) = 1

Noemer

Teller indicator 4

 

6 COPD patiënten in zorgprogramma  
Teller Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts én in zorgprogramma

R95 EN 2407, COHB RZ, antw. 48 
EN 3829, COKZ antw. 1 EN GEEN (indien van toepassing):
OZKZ (3832) = 1

Noemer Teller indicator 4  
7 COPD patiënten gedurende HEEL 2023 in zorgprogramma  
Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥ 12mnd én in zorgprogramma

R95 ≥ 12mnd 
EN 2407, COHB RZ, antw. 48 ≥ 12mnd
EN 3829, COKZ antw. 1  

Noemer nvt  
8 COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie  
Teller Aantal pt. met inhalatiemedicatie in afgelopen 12 maanden R03A of R03B
Noemer Patiënten heel jaar in zorgprogramma  

9

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd

 

Teller

Aantal pt. met inhalatiemedicatie in afgelopen 12 maanden én inhalatietechniek gecontroleerd

R03A of R03B én 1608, ASIT RQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie

 

10

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie functioneren (MRC of CCQ ) is vastgelegd

 

Teller

Aantal pt. waarvan functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd in afgelopen 12 mnd.

2210, MRCD RQ OF 2402, CCQT RQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

11

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van bewegen is gecontroleerd

 

Teller

Aantal pt. waarbij mate van bewegen is gecontroleerd in afgelopen 12 mnd.

3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

12

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd

 

Teller

Aantal pt. waarvan de rookstatus is bepaald in afgelopen 12 mnd. of waarbij 'nooit' of 'ex-roker' laatste bepaling ooit

1739, ROOK AQ of
4013, ROST AQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

13

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd, die roken

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is 'ja' of 'roker'

1739, ROOK AQ, antw. 1 of 4013 ROST AQ antw. 644

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie rookstatus bekend is

 

14

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie de longaanvallen in de afgelopen 12 maanden is vastgelegd 

 

Teller

Aantal pt. waarvan de longaanvallen zijn vastgelegd in afgelopen 12 mnd.

3549, COAE RQ

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma

 

15

% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met 2 of meer longaanvallen in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. met 2 of meer longaanvallen in afgelopen 12 mnd.

3549, COAE RQ ≥ 2

Noemer

Patiënten heel jaar in zorgprogramma waarvan de longaanvallen zijn vastgelegd

3549, COAE RQ