VIPLive Support

Zorgmanagement - CVRM NHG standaard (2019)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Calculus verzorgt het rapport CVRM 2019 dat aansluit op de nieuwe richtlijn CVRM 2019. Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren met bijbehorende patiëntenlijsten. Voor een uitleg van het gebruik van de rapportage, verwijzen u graag naar de videopresentatie 

Na het openen van het rapport in Excel, dient u eerst in de gele balk op "Bewerken inschakelen" te klikken. Dan zal de tabel op het tabblad Start zich vullen met getallen.

 

 

Start

Op de startpagina van het rapport vindt u de tabel Risicocategorieën (gebaseerd op tabel 1 uit de richtlijn). Vanuit dit tabblad (de onderstreepte getallen in het rood omkaderde deel) kunt u verder klikken naar de patiëntenlijst behorende bij de omschrijving.

Definities

In de tabel hieronder vindt u de definities terug per patiëntenlijst.

Voor de gehele rapportage geldt dat patiënten jonger dan 18 jaar en/of met 2815, CVHB KZ = specialist of 2206, DMHB TZ = specialist of 3353, NFHB UZ = specialist zijn geëxcludeerd.

*Een aantal definities is hieronder uitgewerkt, omdat deze herhaaldelijk voorkomen in de tabel.

eGFR
Voor eGFR kijken we naar de meest recente uitslag van de volgende 6 bepalingen: 3907, EGCC O FB of 3908, EGFC O FB of 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK, samengevat onder "eGFR". Als meerdere registraties op één dag bekend zijn, dan houden we hiervoor genoemde voorkeursvolgorde aan.

Kwetsbaarheid
Voor kwetsbaarheid kijken we of ICPC A05 of 1 van de volgende 3 bepalingen is geregistreerd: 2785, AWKW AZ = ja of 2808, KWBH AZ = ja of 3686, KWCZ AZ = ja, samengevat onder "kwetsbaarheid".

LDL
Voor LDL kijken we naar de meest recente uitslag van de volgende 5 bepalingen: 3826, NHDL B of 3856, NHDL B PO, samengevat onder "non-HDL", of 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3854, LDL B PO, samengevat onder "LDL". Als meerdere registraties op één dag bekend zijn, dan houden we hiervoor genoemde voorkeursvolgorde aan.

Chronisch gebruik
Variabele 'chronisch' = 'ja' OF variabele 'herhaling' ≥ 3 OF wanneer medicatie (met dezelfde ATC code) minimaal 4 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden OF wanneer medicatie minimaal 1 keer in het afgelopen jaar voorgeschreven was met een duur van meer dan 90 dagen, met minimaal één voorschrift in de afgelopen 6 maanden.

Recent gebruik
Een voorschrift in de afgelopen 3 maanden, tenzij anders vermeld.

Patiëntenlijst Omschrijving Codes
Pat.lijst Zeer hoog risico

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, d.w.z. HVZ, DM met extra risico, ernstige chronische nierschade en/of een mortaliteitsrisico ≥10%.

In deze lijst kunnen patiënten missen met mortaliteitsrisico ≥10%, want die kunnen we niet uit het HIS selecteren.

K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 OF

(T90.00, T90.01, T90.02 EN aanwezigheid van 1 of meer van de volgende ICPC's: F83.01, U98.03, P17, T93.00, T93.01, T93.03, T93.04, K86, K87) OF

eGFR* <30 OF

(eGFR* <60 EN 40, ALBK U MI >30) OF

(eGFR* <45 EN 40, ALBK U MI ≥3) OF

RH19 antw. 'rood' ooit OF

(leeftijd >70 EN (

(

192, CHOL B MT >8 ooit OF

(2659, RRGS KA MH >164 ooit of 3326, RRS7 KA MH >169 ooit of 3336, RR3S KA >169 ooit of 1744, RRSY KA >179 ooit) OF

(T90.02 EN afwezigheid van de volgende ICPC's: F83.01, U98.03, P17, T93.00, T93.01, T93.03, T93.04, K86, K87) OF

(T90.01 EN leeftijd >40 EN afwezigheid van de volgende ICPC's: F83.01, U98.03, P17, T93.00, T93.01, T93.03, T93.04, K86, K87) OF

(eGFR* ≥30 en <45 EN 40, ALBK U MI <3) OF

(eGFR* ≥45 en <60 EN 40, ALBK U MI ≥3 en ≤30) OF

(eGFR* ≥60 EN 40, ALBK U MI >30) 

) EN GEEN kwetsbaarheid*)

)

Pat.lijst Hoog risico Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een hoog risico op hart- en vaatziekten, d.w.z. totaalcholesterol>8 ooit, risicofactor bloeddruk, DM zonder extra risico en/of matige chronische nierschade.

((leeftijd ≤70 EN (

192, CHOL B MT >8 ooit OF

(2659, RRGS KA MH >164 ooit of 3326, RRS7 KA MH >169 ooit of 3336, RR3S KA >169 ooit of 1744, RRSY KA >179 ooit) OF

(T90.02 EN afwezigheid van de volgende ICPC's: F83.01, U98.03, P17, T93.00, T93.01, T93.03, T93.04, K86, K87) OF

(T90.01 EN leeftijd >40 EN afwezigheid van de volgende ICPC's: F83.01, U98.03, P17, T93.00, T93.01, T93.03, T93.04, K86, K87) OF

(eGFR* ≥30 en <45 EN 40, ALBK U MI <3) OF

(eGFR* ≥45 en <60 EN 40, ALBK U MI ≥3 en ≤30) OF

(eGFR* ≥60 EN 40, ALBK U MI >30))

) OF RH19 antw. 'geel/oranje' ooit

) EN
GEEN inclusiecriterium hebben voor de Pat.lijst Zeer hoog risico

Pat.lijst LDL niet geregu. HVZ Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met HVZ ≤70jr waarbij de LDL niet is gereguleerd bij laatste en voorlaatste meting.

K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN

leeftijd ≤70 EN

non-HDL* >=2.6 of LDL* >=1.8 EN

voorlaatste meting non-HDL* >=2.6 of voorlaatste meting LDL* >=1.8 EN

(3937, LDSW BQ <1.8 OF ontbreekt) EN

(3992, NHSW BW <2.6 OF ontbreekt) EN

3936, GSTA AQ ontbreekt

Pat.lijst >70jr evt. stop C10 Patiëntenlijst bevat patiënten >70jr zonder HVZ met lipideverlagende medicatie die mogelijk kunnen stoppen bijvoorbeeld bij kwetsbaarheid.

leeftijd >70 EN

Chronisch en recent gebruik* C10 EN

GEEN K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN

3937, LDSW BQ ontbreekt EN

3992, NHSW BW ontbreekt EN

kwetsbaarheid*

Pat.lijst kwetsb.oud. diast.<70 Patiëntenlijst bevat kwetsbare ouderen >50jr met een diastolische bloeddruk lager dan 70 mmHg in de afgelopen 13 maanden.

leeftijd >50 EN

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 <13mnd EN

kwetsbaarheid* EN

Chronisch en recent gebruik* C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA en/of C02DB EN

GEEN K77

Pat.lijst. >bloeddruk

Patiëntenlijst bevat patiënten met een (zeer) hoog risico of bekend met CVRM medicatie waarbij de streefwaarde bloeddruk niet is gehaald bij laatste en voorlaatste meting.

 • Leeftijd ≤70

(Zeer hoog risico OF

Hoog risico OF

Chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C10, C02A, C02L, C02CA, C02DB) EN

(

leeftijd ≤70 EN

(1744, RRSY KA >130 EN voorlaatste meting 1744, RRSY KA >130 OF

2659, RRGS KA MH >120 EN voorlaatste meting 2659, RRGS KA MH >120 OF

3326, RRS7 KA MH>125 EN voorlaatste meting 3326, RRS7 KA MH >125

3336, RR3S KA >125 EN voorlaatste meting 3336, RR3S KA >125)

EN GEEN (

3487, RRSW KQ >129 OF

1 van de 2 meest recente metingen 1744, RRSY KA ≤130 (indien kwetsbaarheid, dan ≤150) OF

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤120 (indien kwetsbaarheid, dan ≤140) OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤125 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤125 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 OF

2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336, RR3S KA of 1744, RRSY KA (meest recente uitslag) langer dan 13mnd geleden)

)

Pat.lijst. >bloeddruk

Patiëntenlijst bevat patiënten met een (zeer) hoog risico of bekend met CVRM medicatie waarbij de streefwaarde bloeddruk niet is gehaald bij laatste en voorlaatste meting.

 • Leeftijd >70

(Zeer hoog risico OF

Hoog risico OF

Chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C10, C02A, C02L, C02CA en/of C02DB) EN

(

leeftijd >70 EN

(1744, RRSY KA >140 EN voorlaatste meting 1744, RRSY KA >140 OF

2659, RRGS KA MH >130 EN voorlaatste meting 2659, RRGS KA MH >130 OF

3326, RRS7 KA MH>135 EN voorlaatste meting 3326, RRS7 KA MH >135

3336, RR3S KA >135 EN voorlaatste meting 3336, RR3S KA >135)

EN GEEN (

3487, RRSW KQ >139 OF

1 van de 2 meest recente metingen 1744, RRSY KA ≤140 (indien kwetsbaarheid, dan ≤150) OF

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤130 (indien kwetsbaarheid, dan ≤140) OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤135 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤135 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 OF

2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336, RR3S KA of 1744, RRSY KA (meest recente uitslag) langer dan 13mnd geleden)

)

Pat.lijst LDL niet geregu.

Patiëntenlijst bevat patiënten met een (zeer) hoog risico of bekend met CVRM medicatie waarbij de LDL niet is gereguleerd bij laatste en voorlaatste meting.

(

(Zeer hoog risico EN

leeftijd ≤70 EN

GEEN K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01)

OF

(K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN

leeftijd >70)

OF

Hoog risico

OF

Chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C10, C02A, C02L, C02CA en/of C02DB

) EN

non-HDL* >=3.4 of LDL* >=2.6 EN

voorlaatste meting non-HDL* >=3.4 of voorlaatste meting LDL* >=2.6 EN

(3937, LDSW BQ <2.6 OF ontbreekt) EN

(3992, NHSW BW <3.4 OF ontbreekt) EN

3936, GSTA AQ ontbreekt EN

Voldoet NIET aan: leeftijd >70 EN K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN kwetsbaarheid*

GEEN K49.01

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

Pat. lijst sec. hypertensie is gebaseerd op https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hypertensie_in_de_tweede_en_derde_lijn/diagnostiek_secundaire_hypertensie.html, tabel 1 Clinical clues. Obesitas en schildklierlijden zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze geen nieuw inzicht opleveren voor huisarts/POH.

 • De categorieën worden hieronder apart uitgewerkt.

1744, RRSY KA >140 EN

EN GEEN (

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤120 OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤125 OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤125 OF

leeftijd >80 OF

leeftijd >70 EN 1744, RRSY KA <150 OF

leeftijd >70 EN kwetsbaarheid* OF

2046, HYVM KA

)

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Begin hypertensie <30jr z. andere risicofactoren

leeftijd op begindatum hypertensie (K85, K86, K87) <30 EN

1272, QUET AO ≤26 OF ontbreekt EN

2131, HVZF KQ ≠ ja of ontbreekt

3238, HF65 KQ ≠ ja of ontbreekt

3955, HF19 KQ ≠ ja of ontbreekt

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • VG met nierziekte, hematurie

leeftijd <40 EN U99.01 OF

U06, U75, U76, U77, U78, U79, U80, U85 en/of U88

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Bloeddrukverhogende medicatie

Chronisch en recent gebruik* G03F (hiervoor geldt recent gebruik <6mnd), M01, N06BA, L04AD01 EN

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Drugsgebruik

P19 EN contact P19 <5jr

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • OSAS
P06.01
Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Nycturie
3601, IPS7 UQ >1
Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Therapieresistentie hypertensie

(1744, RRSY KA >140 OF 1740, RRDI KA >90) EN

1740, RRDI KA >70 EN

leeftijd ≤70 EN

Chronisch gebruik* C03 EN

Chronisch gebruik* (>1) C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA en/of C02DB EN

GEEN K88 EN

3487, RRSW KQ ontbreekt EN

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Ernstige hypertensie of hypertensieve crisis

(1744, RRSY KA >180 EN

GEEN meting (ooit) 2659, RRGS KA MH <165 EN

GEEN meting (ooit) 3326, RRS7 KA MH <170 EN

GEEN meting (ooit) 3336, RR3S KA <170)

OF

1740, RRDI KA >110

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Plotselinge bloeddrukstijging bij tevoren stabiel gereguleerde hypertensie

(Verschil van >29 tussen meest recente meting 1744, RRSY KA en voorlaatste meting 1744, RRSY KA waarbij de meest recente meting de hoogste is EN

Laatste meting voor voorlaatste meting gelijk of lager is dan voorlaatste meting)

OF

(Verschil van >19 tussen meest recente meting 1740, RRDI KA en voorlaatste meting 1740, RRDI KA waarbij de meest recente meting de hoogste is EN

Laatste meting voor voorlaatste meting gelijk of lager is dan voorlaatste meting)

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Syst. bloeddruk aan been >20 mmHg lager t.o.v. arm

Meting 1742, RRSE KA LI en/of 1743, RRSE KA RE >20 lager dan meting 1794, RRSA KA en/of 1744, RRSY KA waarbij de datum van meten niet meer dan 14 dagen verschilt EN

GEEN K92.01 EN

leeftijd ≤40

Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Linkerventrikelhypertrofie
2205, LVHR KQ = ja
Pat.lijst sec. hypertensie

Patiëntenlijst bevat patiënten met een verhoogde bloeddruk en aanwijzingen voor secundaire hypertensie.

 • Hypertensieve retinopathie
F83.02
Pat.lijst COPD|jicht|RA

Patiëntenlijst bevat nog niet gescreende (in de afgelopen 13 maanden) patiënten met verhoogd risico op HVZ: COPD, jicht of RA.

(R95 OF

T92 OF

L88.00 en/of L88.01) EN

Meting 2815, CVHB KZ of 2206, DMHB TZ of 3353, NFHB UZ = overig/onbekend of ontbreekt EN

GEEN K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN

GEEN K49.01 EN

GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C10, C02A, C02L, C02CA, C02DB EN

GEEN meting 192, CHOL B MT of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 3852, CHOT B PO of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 1744, RRSY KA of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 2055, RRSY KA MH of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 2414, HVRZ KZ EN

GEEN meting 2207, HVTV KZ

Pat.lijst Psoriasis|kanker

Patiëntenlijst bevat nog niet gescreende (in de afgelopen 13 maanden) patiënten met verhoogd risico op HVZ: Artritis psoriatica of kanker (met radiotherapie).

Patiënten bekend met óók COPD, jicht of RA zijn terug te vinden op tabblad Pat.lijst COPD|jicht|RA.

L99.13 OF

A79, B72, B73, B74, D74, D75, D76, D77, F74.01, H75.01, K72.01, L71.01, N74, R84, R85, S77.02, S77.03, S77.04, T71, U75, U76, U77, X75, X76, X77, Y77 en/of Y78 EN

GEEN (

R95 OF

T92 OF

L88.00 en/of L88.01) EN

Meting 2815, CVHB KZ of 2206, DMHB TZ of 3353, NFHB UZ = overig/onbekend of ontbreekt EN

GEEN K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN

GEEN K49.01 EN

GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C10, C02A, C02L, C02CA, C02DB EN

GEEN meting 192, CHOL B MT of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 3852, CHOT B PO of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 1744, RRSY KA of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 2055, RRSY KA MH of meest recente meting langer dan 13mnd geleden EN

GEEN meting 2414, HVRZ KZ EN

GEEN meting 2207, HVTV KZ

Pat.lijst opstellen risicoprof.

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met aandoeningen aanleiding gevend tot het opstellen van een risicoprofiel (maar niet gedaan in afgelopen 3 jaar): ankyloserende spondylitis (L88.02), HIV-infectie, inflammatoire darmziekten, obstructief slaapapneu, (pre-)eclampsie en zwangerschapshypertensie, polycysteusovariumsyndroom en zwangerschapsdiabetes.

(L88.02 OF

B90 OF

D94 OF

P06.01 OF

W81.02, W81.03 en/of W84.02 (actief of inactief) OF

3334, ZWHT KQ OF

3988, ZWDM TQ OF

T99.06) EN

Meting 2815, CVHB KZ of 2206, DMHB TZ of 3353, NFHB UZ = overig/onbekend of ontbreekt EN

GEEN K74, K75, K76, K89, K90.00, K90.02, K90.03, K91, K92.01 en/of K99.01 EN

GEEN K49.01 EN

GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C10, C02A, C02L, C02CA, C02DB EN

GEEN meting 192, CHOL B MT of meest recente meting langer dan 3jr geleden EN

GEEN meting 3852, CHOT B PO of meest recente meting langer dan 3jr geleden EN

GEEN meting 1744, RRSY KA of meest recente meting langer dan 3jr geleden EN

GEEN meting 2055, RRSY KA MH of meest recente meting langer dan 3jr geleden EN

GEEN meting 2414, HVRZ KZ EN

GEEN meting 2207, HVTV KZ

Pat.lijst lijst voor apotheek Patiëntenlijst bevat patiënten met mogelijkheid tot combinatiepreparaten met onvoldoende therapietrouw en ≥3 middelen gebruiken voor bloeddruk, maar streefwaarde niet halen.

(

Chronisch en recent gebruik* C03* en C07 OF

Chronisch en recent gebruik* C03* en C08 OF

Chronisch en recent gebruik* C03* en C09 OF

Chronisch en recent gebruik* C08 en C09

) EN

GEEN chronisch en recent gebruik* C07B, C07C, C07D, C07E, C07F, C08G, C09B, C09D

EN

(

2198, HVTM KQ = onvoldoende OF

1633, DMTM TQ = onvoldoende OF

3188, DCTT KQ = onvoldoende

) EN

Voldoet aan inclusiecriteria 'streefwaarde bloeddruk niet behaald' van Pat. lijst >bloeddruk

EN GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd

*C03 exclusief C03CA01, C03CA02, C03DA01, C03DA04

Pat.lijst ongewenste med. combi

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met ongewenste medicatie combinaties: combi van bètablokker en thiazidediureticum bij verhoogd risico op DM of combi van ACE-R en ARB.

(

(

T82 OF

T83 OF

A91.05 OF

1272, QUET AO > 26 OF

T90.00, T90.01, T90.02

) EN

Chronisch en recent gebruik* C07 of C09BX02 EN

Chronisch en recent gebruik* C03A, C03BA04, C03BA11, C03BB04, C03EA06, C09BX01, C09BX03, C09DX01, C09DX03, C09DX06, C09XA52, C09XA54 en/of C10BX13 EN

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd

)

OF

(

(Chronisch en recent gebruik* C09A of C09B EN

Chronisch en recent gebruik* C09C of C09D)

OF

(Chronisch en recent gebruik* C09A of C09B EN

Chronisch en recent gebruik* C10BX10)

OF

(Chronisch en recent gebruik* C09C of C09D EN

Chronisch en recent gebruik* C10BX04, C10BX06, C10BX07, C10BX11, C10BX12, C10BX13, C10BX14 en/of C10BX15)

EN

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd

)

Pat.lijst med. optimalisatie

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een bepaalde aandoening, waarbij niet de gewenste medicatie is voorgeschreven, gebaseerd op tabel 7 van de CVRM 2019 richtlijn.

 • Albuminurie én geen ACE-R of ARB

40, ALBK U MI >3 EN

GEEN chronisch gebruik* C09, C10BX04, C10BX06, C10BX07, C10BX10, C10BX11, C10BX12, C10BX13, C10BX14, C10BX15 EN

GEEN allergie ACE-remmers EN

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten EN

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd EN

Voldoet NIET aan: 1744, RRSY KA <130 EN GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA, C02DB

Pat.lijst med. optimalisatie

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een bepaalde aandoening, waarbij niet de gewenste medicatie is voorgeschreven, gebaseerd op tabel 7 van de CVRM 2019 richtlijn.

 • MI én geen bètablokker én ACE-R of ARB

K75 OF K76.02 EN

GEEN chronisch gebruik* C07

GEEN chronisch gebruik* C09BX02

EN/OF

GEEN chronisch gebruik* C09, C10BX04, C10BX06, C10BX07, C10BX10 , C10BX11, C10BX12, C10BX13, C10BX14, C10BX15

GEEN allergie ACE-remmers

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

GEEN allergie bètablokkers

GEEN R95

GEEN R96, R96.02

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd EN

Voldoet NIET aan: 1744, RRSY KA <130 EN GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA, C02DB

Pat.lijst med. optimalisatie

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een bepaalde aandoening, waarbij niet de gewenste medicatie is voorgeschreven, gebaseerd op tabel 7 van de CVRM 2019 richtlijn.

 • Angina pectoris én geen bètablokker of calciumantagonist

K74 OF K76.00 OF K76.01 EN

GEEN chronisch gebruik* C07, C09BX02, C08, C09BB03, C09BB04, C09BB07, C09BX01, C09BX03, C09DB01, C09DB02, C09DB04, C09DB05, C09DB06, C09DB07, C09DX01, C09DX03, C09DX06, C09XA53, C09XA54, C10BX03, C10BX07, C10BX09, C10BX11, C10BX14 EN (

(GEEN R95, R96.00, R96.02 EN

GEEN allergie bètablokkers en/of

GEEN allergie calciumantagonisten)

OF

(R95, R96.00, R96.02 EN

GEEN allergie calciumantagonisten)

) EN

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd EN

Voldoet NIET aan: 1744, RRSY KA <130 EN GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA, C02DB

Pat.lijst med. optimalisatie

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een bepaalde aandoening, waarbij niet de gewenste medicatie is voorgeschreven, gebaseerd op tabel 7 van de CVRM 2019 richtlijn.

 • PAV én geen ACE-R of ARB

K92.01 EN

GEEN chronisch gebruik* C09, C10BX04, C10BX06, C10BX07, C10BX10, C10BX11, C10BX12, C10BX13, C10BX14, C10BX15 EN

GEEN allergie ACE-remmers

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd EN

Voldoet NIET aan: 1744, RRSY KA <130 EN GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA, C02DB

Pat.lijst med. optimalisatie

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een bepaalde aandoening, waarbij niet de gewenste medicatie is voorgeschreven, gebaseerd op tabel 7 van de CVRM 2019 richtlijn.

 • DM én geen ACE-R of ARB

T90.00, T90.01 of T90.02 EN

GEEN chronisch gebruik* C09, C10BX04, C10BX06, C10BX07, C10BX10, C10BX11, C10BX12, C10BX13, C10BX14, C10BX15 EN

GEEN allergie ACE-remmers

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

GEEN A49.02 <12mnd EN

GEEN 4021, MBO AZ <12mnd EN

Voldoet NIET aan: 1744, RRSY KA <130 EN GEEN chronisch gebruik* C03, C07, C08, C09, C02A, C02L, C02CA, C02DB