VIPLive Support

Zorgmanagement - Chronische Nierschade NHG standaard (2018)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Calculus verzorgt het rapport Chronische nierschade 2018 en sluit aan op de nieuwe standaard Chronische nierschade versie 2018 (https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-chronische-nierschade ). Dit document beschrijft de definitie van de indicatoren en patiëntenlijsten.

 

 

Wijzigingen t.o.v. het vorige rapport

 1. Chronische nierschade wordt gedefinieerd en gestadieerd met behulp van nierfunctie en albuminurie.
 2. Voor het bepalen van de mate van albuminurie wordt de albumine-creatinineratio gebruikt.
 3. Er wordt geen leeftijdscriterium meer gehanteerd.
 4. Voor de vier risicocategorieën (Geen CNS, Mild verhoogd risico, Matig verhoogd risico en Sterk verhoogd risico) bevat het rapport een doorklik naar een patiëntenlijst met de betreffende patiënten.
 5. Verder is er een doorklik naar de volgende patiëntenlijsten:
  1. Patiënten met een eGFR <60
  2. Patiënten met een eGFR <60 nieuw ten opzichte van 3 maanden geleden
  3. Patiënten met progressie van nierfunctieverlies
  4. Patiënten met albuminurie zonder ACE-remmer of ARB
  5. Patiënten met chronische nierschade en een verhoogd risico op HVZ zonder ketenzorg DM/CVRM
  6. Patiënten met U99.00/U99.01 en geen RR, albuminurie en/of eGFR controle
  7. Patiënten waarbij Cystatine C bepaling relevant is
  8. Patiënten waarbij screenen nierfunctie nodig is
  9. Patiënten met een missende ICPC
  10. Patiënten met chronische nierschade waarbij hoofdbehandelaar CNS ontbreekt
  11. Patiënten met U99.00/U99.01 waarbij contra-indicatie ontbreekt
  12. Patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) niet is geregistreerd of afwijkt van risicocategorie op basis van lab (albuminurie/eGFR)
  13. Patiënten waarbij bloeddruk niet is gereguleerd
  14. Patiënten waarbij LDL niet is gereguleerd

Voor eGFR kijken we naar de meest recente uitslag van de volgende 6 bepalingen: 3907, EGCC O FB of 3908, EGFC O FB of 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK samengevat onder "eGFR". Voor de gehele rapportage geldt dat patiënten jonger dan 18 jaar zijn geëxcludeerd.

Start

Op de startpagina van het rapport vindt u de tabel stadiëring van chronische nierschade op basis van eGFR, albumine-creatinineratio (lab) en risicocat. door nierschade (RCNS) en daaraan gekoppelde risicoschatting op cardiovasculaire schade, progressie van nierschade en mortaliteit. Vanuit dit tabblad kunt u verder klikken naar de gewenste patiëntenlijst.

NB 1. Het landelijk gemiddelde percentage met patiënten met een mild (geel), matig (oranje) of sterk verhoogd (rood) risico HVZ op basis van CNS is 12%. Als uw praktijk hier ver onder zit (aantallen geel + oranje + rood * 100 / praktijkpopulatie), dan heeft uw praktijk mogelijk niet voldoende patiënten in beeld. Wij verwijzen u in dit geval naar het blokje "Screenen nierfunctie nodig" wat u kan helpen om patiënten met CNS op te sporen.

NB 2. De cijfers per kleur in de RCNS-tabel zijn geen optelsom van de cijfers in diezelfde kleur in de eGFR/albuminurie-tabel. Voor de RCNS-tabel wordt gekeken naar de meest recente uitslag van het lab óf de RCNS meetwaarde. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat patiënten o.b.v. de lab-uitslag een sterk verhoogd risico (rood) hebben, maar o.b.v. RCNS een matig verhoogd risico (oranje) hebben. Als de RCNS-uitslag dan de meest recente uitslag is, zal de betreffende patiënt in de oranje categorie weergegeven worden.

In de tabel hieronder vindt u de definities terug per patiëntenlijst.

Patiëntenlijst
Omschrijving

Codes

Pat.lijst Geen CNS vastgesteld in het HIS Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met geen CNS.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥60)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'geen CNS'

Pat.lijst Mild verh. risico HVZ op basis van CNS Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een mild verhoogd risico op chronische nierschade.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥60)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'mild verhoogd'

Pat.lijst Matig verh. risico HVZ op basis van CNS Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een matig verhoogd risico op chronische nierschade.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥30 en <45

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥60

)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'matig verhoogd'

Pat.lijst Sterk verh. risico HVZ op basis van CNS Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een sterk verhoogd risico op chronische nierschade.

Meest recente uitslag van

(40, ALBK U MI <3 EN

eGFR <30

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR <45

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR <60

)

OF

3934, RCNS UN FB met antw. 'sterk verhoogd'

Pat.lijst eGFR <60 Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een eGFR <60. eGFR <60
Pat.lijst eGFR <60 nieuw Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een eGFR <60 t.o.v. 3 maanden geleden.

eGFR <60 nieuw t.o.v. 3 maanden geleden

Pat.lijst Progr. nierf. verlies

Patiëntenlijst bevat patiënten bekend met een daling van de eGFR van 25% t.o.v. de eerste meting in de afgelopen 5 jaar in combinatie met een stijging in stadium van nierschade of een daling van de eGFR van ten minste 5 ml/min/1,73 m2/jaar.

(Laatste eGFR <5jr minus eerste eGFR <5jr / eerste eGFR <5jr) maal 100 ≤ minus 25* EN stijging stadium in nierschade (naar rechts of naar onder in de tabel)

of

daling eGFR ≥5 per jaar*

*bij de berekeningen worden de eGFR bepalingen los van elkaar gebruikt

Pat.lijst Albuminurie z. C09 Patiëntenlijst bevat patiënten met albuminurie (>=3 mg/mmol) op basis van de laatste 3 metingen zonder C09 voorschriften in de afgelopen 12 maanden.

40, ALBK U MI ≥3 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN C09 <12mnd EN

GEEN allergie ACE-remmers EN

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

Pat.lijst Ris. HVZ z. ketenzorg Patiëntenlijst bevat patiënten met een mild verhoogd risico, een matig verhoogd risico of een sterk verhoogd risico waarbij CVRM/DM hoofdbehandelaar ontbreekt of met overig/onbekend.

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

2815, CVHB KZ ontbreekt of overig/onbekend EN

2206, DMHB TZ ontbreekt of overig/onbekend

Pat.lijst Cystatine-c relevant Patiëntenlijst bevat patiënten waarbij Cystatine C bepaling relevant is: een eGFR (o.b.v. nhgnummer 524, 1918/9, 3583) tussen de 45 en 60 met een HVZ risico groen of geel.

eGFR (o.b.v. 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB) ≥45 en <60

EN

(3241, RH12 KQ FB = groen of geel

of

3953, RH19 KQ FB = groen)

Pat.lijst Screenen nierfunctie

Patiëntenlijst bevat patiënten zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden:

 • ≥70 jaar met mild, matig of sterk verhoogd risico en recent gebruik van relevante medicatie zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden en/of
 • Bekend met U75/U76/U77/U79/U85/U88/U98/U99.02/U99.03/U99.04 episode.
 • Laatste eGFR <60.
 • VVR episode met C03/C09 én LDL stabiel, of
  • VVR episode met C03/C09 én C10, of
  • VVR episode met LDL én RRsyst niet stabiel, of
  • HVZ, of
  • Reumatoïde arthritis, of 
  • DM2, of
  • M04AA01 voorschrift, of
  • C01AA voorschrift of
  • NOAC (B01AE/B01AF) met eGFR ≥60.

Exclusie: patiënten met U99.00/U99.01 en patiënten met hoofdbehandelaar specialist.

(

≥70 jaar EN

Mild, matig of verhoogd risico EN

Relevante medicatie (zie tabel A) <3mnd

of

U75, U76, U77, U79, U80, U80.01, U80.02, U85, U85.01, U88, U98.01, U98.03, U99.02, U99.03, U99.04

of

laatste eGFR <60

of

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
542, LDL B of 2683, LDLD B <=2.5

of

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
C10 voorschriften <12mnd

of

VVR (InEen definitie) EN
542, LDL B of 2683, LDLD B >2.5 EN
1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH >140 (indien 80 jaar of ouder, >160)

of

HVZ (InEen definitie) 

of

L88

of

T90.02

of

M04AA01 voorschriften <12mnd

of

C01AA voorschriften <12mnd

of

B01AE of B01AF voorschriften <12mnd met laatste eGFR>=60

) EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ specialist

Pat.lijst Missende ICPC

Patiëntenlijst bevat patiënten met albuminurie op basis van de laatste 3 metingen en/of eGFR <60 op basis van de laatste 3 metingen zonder passende ICPC: U98.03 bij matige albuminurie, U99.00 bij ernstige albuminurie, U99.01 bij eGFR <60 (volgens registratie-advies bij NHG Standaard Chronische nierschade)

(40, ALBK U MI >=3 en <=30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U98.03)

OF

(40, ALBK U MI >30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U99.00)

OF

(eGFR <60 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN U99.01)

Pat.lijst Geen controle

Patiëntenlijst bevat patiënten met U99.00/U99/01 waarbij geen RRsyst, albuminurie en/of eGFR controle in de afgelopen 13 maanden is geweest.

(U99.00 of U99.01) EN

(

GEEN 1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH <13mnd

OF

GEEN 40, ALBK U MI <13mnd

OF

GEEN eGFR <13mnd

)

Pat.lijst Hoofdbeh. ontbreekt Patiëntenlijst bevat patiënten met mild verhoogd risico, matig verhoogd risico of sterk verhoogd risico op chronische nierschade, waarbij de hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig is.

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

3353, NFHB UZ ontbreekt

Pat.lijst CI ontbreekt Patiëntenlijst bevat patiënten met U99.00/U99.01 waarbij contra-indicatie ontbreekt.

(U99.00 of U99.01) EN

contra-indicatie CNS (CI code = 137) ontbreekt

Pat.lijst RCNS Patiëntenlijst bevat patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) niet is geregistreerd of afwijkt van risicocategorie op basis van lab (albuminurie/eGFR).

GEEN 3934, RCNS UN FB OF

stadium op basis van laatste 40, ALBK U MI en eGFR wijkt af van uitslag 3934, RCNS UN FB

Pat.lijst RR niet geregu.

Patiëntenlijst bevat patiënten met matig verhoogd risico of sterk verhoogd risico op chronische nierschade, waarbij bloeddruk niet is gereguleerd bij laatste en voorlaatste meting.

Meetwaarde systolische bloeddruk streefwaarde (3487, RRSW KQ) kan gebruikt worden om de patiënt van de lijst af te krijgen.

(Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

(

leeftijd ≤70 EN

(1744, RRSY KA >130 EN voorlaatste meting 1744, RRSY KA >130 OF

2659, RRGS KA MH >120 EN voorlaatste meting 2659, RRGS KA MH >120 OF

3326, RRS7 KA MH>125 EN voorlaatste meting 3326, RRS7 KA MH >125

3336, RR3S KA >125 EN voorlaatste meting 3336, RR3S KA >125)

EN GEEN (

3487, RRSW KQ >129 OF

1 van de 2 meest recente metingen 1744, RRSY KA ≤130 (indien kwetsbaarheid, dan ≤150) OF

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤120 (indien kwetsbaarheid, dan ≤140) OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤125 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤125 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 OF

2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336, RR3S KA of 1744, RRSY KA (meest recente uitslag) langer dan 13mnd geleden)

)

OF

(

leeftijd >70 EN

(1744, RRSY KA >140 EN voorlaatste meting 1744, RRSY KA >140 OF

2659, RRGS KA MH >130 EN voorlaatste meting 2659, RRGS KA MH >130 OF

3326, RRS7 KA MH>135 EN voorlaatste meting 3326, RRS7 KA MH >135

3336, RR3S KA >135 EN voorlaatste meting 3336, RR3S KA >135)

EN GEEN (

3487, RRSW KQ >139 OF

1 van de 2 meest recente metingen 1744, RRSY KA ≤140 (indien kwetsbaarheid, dan ≤150) OF

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤130 (indien kwetsbaarheid, dan ≤140) OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤135 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤135 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 OF

2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336, RR3S KA of 1744, RRSY KA (meest recente uitslag) langer dan 13mnd geleden)

)

Pat.lijst LDL niet geregu.

Patiëntenlijst bevat patiënten met matig verhoogd risico of sterk verhoogd risico op chronische nierschade, waarbij de LDL niet is gereguleerd bij laatste en voorlaatste meting.

Meetwaarden LDL/non-HDL cholesterol streefwaarde (3937, LDSW BQ/3992, NHSW BQ) of reden geen statinegebruik (3936, GSTA AQ) of (bij patiënten zonder HVZ) episode CVRM (K49.01) kunnen gebruikt worden om de patiënt van de lijst af te krijgen.

(Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

(

GEEN HVZ (InEen definitie) EN

non-HDL* >=3.4 of LDL* >=2.6 EN

voorlaatste meting non-HDL* >=3.4 of voorlaatste meting LDL* >=2.6 EN

(3937, LDSW BQ <2.6 OF ontbreekt) EN

(3992, NHSW BW <3.4 OF ontbreekt) EN

3936, GSTA AQ ontbreekt EN

GEEN K49.01

)

OF

(

HVZ (InEen definitie) EN

non-HDL* >=2.6 of LDL* >=1.8 EN

voorlaatste meting non-HDL* >=2.6 of voorlaatste meting LDL* >=1.8 EN

(3937, LDSW BQ <1.8 OF ontbreekt) EN

(3992, NHSW BW <2.6 OF ontbreekt) EN

3936, GSTA AQ ontbreekt

)

*non-HDL: 3826, NHDL B of 3856, NHDL B PO; LDL: 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3854, LDL B PO

 

Indicatoren Chr. nierschade

In de tabel hieronder vindt u de definities terug per indicator.

Nr
Omschrijving
Codes
  Praktijkpopulatie Vaste, ingeschreven patiënten op peildatum
1 eGFR, albuminurie en/of RCNS niet geregistreerd in het HIS

GEEN (

40, ALBK U MI EN

eGFR EN

3934, RCNS UN FB)

2 Geen CNS vastgesteld in het HIS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥60

3 Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR normaal of hoog (≥90 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥90

4 Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR mild afgenomen (60-89 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥60 en <90

5 Mild verhoogd risico HVZ op basis van CNS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI ≥3 en <30 EN

eGFR ≥60

6 Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR mild tot matig afgenomen (45-59 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥45 en <60

7 Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR normaal of hoog (≥90 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥90

8 Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR mild afgenomen (60-89 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥60 en <90

9 Matig verhoogd risico HVZ op basis van CNS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥30 en <45

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥45 en <60

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥60
10 Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR matig tot ernstig afgenomen (30-44 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥30 en <45

11 Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR mild tot matig afgenomen (45-59 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥45 en <60

12 Albuminurie ernstig verhoogd (>30 mg/mmol) en eGFR normaal of hoog (≥90 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≤30 EN

eGFR ≥90

13 Albuminurie ernstig verhoogd (>30 mg/mmol) en eGFR mild afgenomen (60-89 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≤30 EN

eGFR ≥60 en <90

14 Sterk verhoogd risico HVZ op basis van CNS

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR <30

of

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR <45

of

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR <60
15 Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en eGFR ernstig afgenomen (15-29 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR ≥15 en <30

16 Albuminurie normaal (<3 mg/mmol) en nierfalen (<15 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI <3 EN

eGFR <15

17 Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR matig tot ernstig afgenomen (30-44 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥30 en <45

18 Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en eGFR ernstig afgenomen (15-30 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR ≥15 en <30

19 Albuminurie matig verhoogd (3-30 mg/mmol) en nierfalen (<15 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI ≥3 en ≤30 EN

eGFR <15

20 Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en eGFR mild tot matig afgenomen (45-59 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥45 en <60

21 Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en eGFR matig tot ernstig afgenomen (30-44 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥30 en <45

22 Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en eGFR ernstig afgenomen (15-29 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR ≥15 en <30

23 Albuminurie ernstig verhoogd (≤30 mg/mmol) en nierfalen (<15 ml/min/1,73 m2)

40, ALBK U MI >30 EN

eGFR <30

24 % patiënten met eGFR <60 ml/min/1,73 m2 eGFR <60
25 % nieuwe patiënten met eGFR <60 ml/min/1,73 m2 t.o.v. 3 maanden geleden eGFR <60 t.o.v. 3 maanden geleden
26 % patiënten met progressie nierfunctieverlies

(Laatste eGFR <5jr minus eerste eGFR <5jr / eerste eGFR <5jr) maal 100 ≤ minus 25* EN stijging stadium in nierschade (naar rechts of naar onder in de tabel)

of

daling eGFR ≥5 per jaar*

*bij de berekeningen worden de eGFR bepalingen los van elkaar gebruikt
27 % patiënten met albuminurie o.b.v. de laatste 3 metingen zonder ACE-remmer of ARB

40, ALBK U MI ≥3 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN C09 <12mnd EN

GEEN allergie ACE-remmers EN

GEEN allergie angiotensine-2-antagonisten

28 % patiënten met albuminurie o.b.v. de laatste 3 metingen zonder ACE-remmer of ARB met indicatie voor ACE-remmer

40, ALBK U MI ≥3 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN C09 <12mnd EN

(1744, RRSY KA ≥140 <12mnd

of K86

of K87) EN

GEEN overgevoeligheid voor ACE-remmer

29 % patiënten met verhoogd risico op HVZ zonder ketenzorg CVRM/DM

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

2815, CVHB KZ ontbreekt of overig/onbekend EN

2206, DMHB TZ ontbreekt of overig/onbekend

30 % patiënten waarbij Cystatine C bepaling relevant is

eGFR (o.b.v. 3583, KREC O FB of 1919, KREM O FB of 524, KREA O MK of 1918, KREA O FB) ≥45 en <60

EN

(3241, RH12 KQ FB = groen of geel

of

3953, RH19 KQ FB = groen)

31

% patiënten waarbij een screening gedaan moet worden

Exclusie: patiënten met U99.00/U99.01 en patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

Patiënten die voldoen aan IND 31.1, 31.2, 31.3 of 31.4

Exclusie: patiënten met U99.00/U99.01 en patiënten met hoofdbehandelaar huisarts

31.1 % patiënten ≥70 jaar met mild, matig of sterk verhoogd risico en recent gebruik relevante medicatie zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden

≥70 jaar EN

Mild, matig of verhoogd risico EN

Relevante medicatie (zie tabel A) <3mnd EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

31.2 % patiënten bekend met ICPC Urinewegen (excl. U99.00, U99.01) zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden

U75, U76, U77, U79, U80, U80.01, U80.02, U85, U85.01, U88, U98.01, U98.03, U99.02, U99.03, U99.04 EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

31.3 % patiënten met laatste eGFR <60 ml/min/1,73 waarbij deze laatste meting NIET in de afgelopen 13 maanden ligt

laatste eGFR <60 EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

31.4 % patiënten waarbij screening om een andere reden relevant is zonder eGFR in de afgelopen 13 maanden

(

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
542, LDL B of 2683, LDLD B <=2.5

of

VVR (InEen definitie) EN
C03 of C09 voorschriften <12mnd EN
C10 voorschriften <12mnd

of

VVR (InEen definitie) EN
542, LDL B of 2683, LDLD B >2.5 EN
1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH >140 (indien 80 jaar of ouder, >160)

of

HVZ (InEen definitie) 

of

L88

of

T90.02

of

M04AA01 voorschriften <12mnd

of

C01AA voorschriften <12mnd

of

B01AE of B01AF voorschriften <12mnd met laatste eGFR>=60

) EN

GEEN eGFR <13mnd

EN GEEN U99.00/U99.01

EN GEEN 2815, CVHB KZ huisarts

32 % patiënten met albuminurie / verlaagd eGFR o.b.v. 3 metingen op een rij zonder passende ICPC

(40, ALBK U MI >=3 en <=30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U98.03)

OF

(40, ALBK U MI >30 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

eGFR ≥60 EN

GEEN U99.00)

OF

(eGFR <60 o.b.v. de laatste 3 metingen EN

GEEN U99.01)

33 % patiënten met U99.00/U99.01 en RR, albuminurie en eGFR controle in de afgelopen 13 maanden

(U99.00 of U99.01) EN

(

GEEN 1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 2659, RRGS KA MH <13mnd

OF

GEEN 40, ALBK U MI <13mnd

OF

GEEN eGFR <13mnd

)

34 % patiënten met chronische nierschade waarbij registratie Hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig is

(Mild verhoogd risico

of

Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

3353, NFHB UZ ontbreekt

35 % patiënten met U99.00/U99.01 waarbij contra-indicatie ontbreekt

(U99.00 of U99.01) EN

contra-indicatie CNS (CI code = 137) ontbreekt

36 % patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'geen CNS' 3934, RCNS UN FB met antw. 'geen CNS'
37 % patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'mild verhoogd' 3934, RCNS UN FB met antw. 'mild verhoogd'
38 % patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'matig verhoogd' 3934, RCNS UN FB met antw. 'matig verhoogd'
39 % patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) is geregistreerd met antwoord 'sterk verhoogd' 3934, RCNS UN FB met antw. 'sterk verhoogd'
40 % patiënten waarbij meetwaarde risicocat. door nierschade (Stndrd 2018) niet is geregistreerd of afwijkt van risicocategorie op basis van lab

GEEN 3934, RCNS UN FB OF

stadium op basis van laatste 40, ALBK U MI en eGFR wijkt af van uitslag 3934, RCNS UN FB

41 % patiënten waarbij bloeddruk niet is gereguleerd

(Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

(

leeftijd ≤70 EN

(1744, RRSY KA >130 EN voorlaatste meting 1744, RRSY KA >130 OF

2659, RRGS KA MH >120 EN voorlaatste meting 2659, RRGS KA MH >120 OF

3326, RRS7 KA MH>125 EN voorlaatste meting 3326, RRS7 KA MH >125

3336, RR3S KA >125 EN voorlaatste meting 3336, RR3S KA >125)

EN GEEN (

3487, RRSW KQ >129 OF

1 van de 2 meest recente metingen 1744, RRSY KA ≤130 (indien kwetsbaarheid, dan ≤150) OF

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤120 (indien kwetsbaarheid, dan ≤140) OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤125 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤125 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 OF

2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336, RR3S KA of 1744, RRSY KA (meest recente uitslag) langer dan 13mnd geleden)

)

OF

(

leeftijd >70 EN

(1744, RRSY KA >140 EN voorlaatste meting 1744, RRSY KA >140 OF

2659, RRGS KA MH >130 EN voorlaatste meting 2659, RRGS KA MH >130 OF

3326, RRS7 KA MH>135 EN voorlaatste meting 3326, RRS7 KA MH >135

3336, RR3S KA >135 EN voorlaatste meting 3336, RR3S KA >135)

EN GEEN (

3487, RRSW KQ >139 OF

1 van de 2 meest recente metingen 1744, RRSY KA ≤140 (indien kwetsbaarheid, dan ≤150) OF

in <13mnd een meting 2659, RRGS KA MH ≤130 (indien kwetsbaarheid, dan ≤140) OF

in <13mnd een meting 3326, RRS7 KA MH ≤135 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

in <13mnd een meting 3336, RR3S KA ≤135 (indien kwetsbaarheid, dan ≤145) OF

2660, RRGD KA MH of 3327, RRD7 KA MH of 3337, RR3D KA of 1740, RRDI KA (meest recente uitslag) <70 OF

2659, RRGS KA MH of 3326, RRS7 KA MH of 3336, RR3S KA of 1744, RRSY KA (meest recente uitslag) langer dan 13mnd geleden)

)

42 % patiënten waarbij LDL niet is gereguleerd

(Matig verhoogd risico

of

Sterk verhoogd risico) EN

(

GEEN HVZ (InEen definitie) EN

non-HDL* >=3.4 of LDL* >=2.6 EN

voorlaatste meting non-HDL* >=3.4 of voorlaatste meting LDL* >=2.6 EN

(3937, LDSW BQ <2.6 OF ontbreekt) EN

(3992, NHSW BW <3.4 OF ontbreekt) EN

3936, GSTA AQ ontbreekt EN

GEEN K49.01

)

OF

(

HVZ (InEen definitie) EN

non-HDL* >=2.6 of LDL* >=1.8 EN

voorlaatste meting non-HDL* >=2.6 of voorlaatste meting LDL* >=1.8 EN

(3937, LDSW BQ <1.8 OF ontbreekt) EN

(3992, NHSW BW <2.6 OF ontbreekt) EN

3936, GSTA AQ ontbreekt

)

*non-HDL: 3826, NHDL B of 3856, NHDL B PO; LDL: 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3854, LDL B PO

Tabel A: Relevante medicatie m.b.t. screenen nierfunctie bij ≥70 jaar

Omschrijving
ATC code
Omschrijving
ATC code
(Levo)cetirizine  R06AE07 en R06AE09
Fexofenadine R06AX26
Terfenadine R06AX12
Aciclovir  J05AB01
Allopurinol  M04AA01 en M04AA51
Amiloride  C03DB01
Amoxicilline/clavulaanzuur J01CR02
Atenolol  C07AB03 en C07FB03 en C07BB03 en C07DB01
Benzbromaron  M04AB03
Bisfosfonaten M05BA
Bisoprolol  C07AB07 en C07FX04 en C07FB07 en C07BB07 en C09BX02
Ciprofloxacine  J01MA02
Clozapine N05AH02
Claritromycine  J01FA09
Colchicine  M04AC01
Co-trimoxazol  J01EE01 en J01EA01
Digoxine  C01AA05
Erythromycine J01FA01
Ethambutol J04AK02 en J04AM03 en J04AM06
Famciclovir  J05AB09
Foliumzuur antagonisten L04AX
Fluconazol  J02AC01
LMWH B01AB
Diuretica C03
H-antagonisten  A02BA
Lithiumzouten  N05AN
Metformine  A10BA02 en A10BD17 en A10BD13, A10BD16, A10BD15, A10BD20, A10BD22, A10BD18, A10BD11, A10BD05, A10BD14, A10BD03, A10BD10, A10BD07, A10BD02, A10BD08
Metoclopramide  A03FA01
Metronidazol J01XD01
Midazolam  N05CD08
Morfine  N02AA01 en N02AA05
NOACs B01AE en B01AF
Gabapentine/Neurontin N03AX12
Nitrofurantoine J01XE01
Monuril/fosfomycine J01XX01
Norfloxacine  J01MA06
NSAID’s  M01A
Ofloxacine  J01MA01
Pregabaline N03AX16
Pyrazinamide  J04AK01 en J04AM05 en J04AM06
rifampicine J04AB02 en J04AM02
RAS-remmers  C09
atypische antipsychotica N05A
Sotalol  C07AA07
Aminosalicylaten A07EC
Sulfonylureum-derivaten  A10BB
Tetracycline  J01AA07
Valaciclovir  J05AB11
SGLT2 remmers A10BK
GLP1 agonisten A10BJ