VIPLive Support

Zorgmanagement rapporten - registratiescan chronische en basiszorg

Inleiding

Voor de betrouwbaarheid en interpretatie van de zorginhoudelijke rapportages in VIPLive is het van groot belang dat de registratie in het HIS op orde is. In de rapportages kan anders essentiële informatie ontbreken, of deze informatie kan verouderd zijn. Het Registratiescan rapport heeft als doel u te helpen met de kwaliteit van registratie in het HIS. Het rapport bevat patiëntenlijsten waarmee u meteen aan de slag kunt gaan met het updaten en aanpassen van de registratie. 
Calculus levert het Registratiescan rapport gericht op chronische zorg (Diabetes, COPD, astma en CVRM) en basiszorg. De handleiding bij het Registratiescan rapport legt u uit hoe u het rapport kunt gebruiken, wat de tabbladen en kolommen betekenen en welke gegevens u daarin terug kunt vinden.

Tabblad Chronische aandoeningen

Dit tabblad toont patiënten bekend met DM, COPD, astma en/of CVRM waarbij een registratie ongeldig is of aangevuld kan worden. Patiënten waarbij dergelijke registraties dus niet worden gevonden, worden niet in de lijst getoond.

 • Rood: uitslag is (mogelijk) ongeldig.
 • Oranje: uitslag ontbreekt of uitslag wordt door Proigia vertaald om gebruikt te kunnen worden voor uitkomstindicatoren.
 • Blauw: suggestie ter verbetering of aanvulling van registratie.

1. Tabblad Chronische aandoeningen - Filteren op Chronische Aandoening en In zorg

Gebruik de kolom "Soort chronische aandoening" om te filteren op een bepaalde chronische aandoening. Als u bijvoorbeeld alleen patiënten met DM wilt zien, dan typt u in het zoekveld "DM" en klikt u op "OK (zie afbeelding 1). Patiënten . 
De kolom "In zorg" kunt u gebruiken als u alleen de patiënten wilt zien die onder behandeling zijn van de huisarts, filter in het geval van DM dan op "DM" (zie afbeelding 2).

    

  afbeelding 1                                                                                     afbeelding 2

2. Tabblad Chronische aandoeningen - Filteren op Registratie

Wilt u alleen de patiënten bekijken die een uitslag in bijvoorbeeld de categorie "rood" hebben, filter dan de kolom "Registratie" op de kleur rood (zie afbeelding hieronder). Vervolgens krijgt u alle registraties in beeld die (mogelijk) ongeldig zijn. Bijvoorbeeld verschillende hoofdbehandelaarregistratie op dezelfde datum, of zowel een T90.01 als T90.02 registratie of een numerieke uitkomst van een bepaling die buiten de grenswaarden valt.

3. Tabblad Chronische aandoeningen - Enkel de laatste registraties in het afgelopen jaar

Het rapport kijkt naar alle registraties van het afgelopen jaar. Het kan dus voorkomen dat er meerdere ongeldige uitslagen zijn gevonden van één bepaalde meetwaarde per patiënt. Bent u enkel op zoek naar de laatste registratie vóór de peildatum, de registratie die in de meeste feedbackrapportages ook gebruikt wordt, vink dan in de kolom "Laatste registratie" het antwoord "nee" uit (zie de afbeelding hieronder). Het is ook mogelijk om op medewerker te filteren, klik hiervoor op "Registreerder" en vink de gewenste medewerker aan.

4. Tabblad Chronische aandoeningen - Codes die gebruikt worden

De tabel hieronder geeft de codes aan per aandachtspunt waar naar gekeken wordt.

Kleur
Aandachtspunt registratie
Zorgstraat DM
Zorgstraat COPD
Zorgstraat astma
Zorgstraat HVZ
Zorgstraat VVR
Rood
 • Dubbele hoofdbehandelaar [zorgstraat]
2206, DMHB TZ 2407, COHB RZ 2406, ASHB RZ 2815, CVHB KZ 2815, CVHB KZ
Rood
 • Dubbel type DM
T90.01, T90.02        
Rood
 • Mogelijk foutief type DM: hoofdbehandelaar huisarts, T90.01 en recent gebruik orale antidiabetica
2206, DMHB TZ = huisarts, T90.01 EN A10B <12mnd

 

     
Rood
 • Type DM ontbreekt
T90        
Rood
 • Uitslag [bepaling] buiten grenswaarden
 • Uitslag [bepaling] niet-numeriek

524, KREA O MK ≠ 0-200

542, LDL B ≠ 0,8-7,3

1272, QUET AO ≠ 16-70

1744, RRSY KA ≠ 70-250

1918, KREA O FB ≠ 0-200

1919, KREM O FB ≠ 0-200

2055, RRSY KA MH ≠ 70-250

2683, LDLD B ≠ 0,8-7,3

2816, HBAC B ≠ 18-108

3583, KREC O FB ≠ 0-200

3609, ZPVU SQ ≠ 0-4

 1272, QUET AO ≠ 16-70

1272, QUET AO ≠ 16-70

2762, ACQT RQ ≠ 0-6

3555, ACT RQ ≠ 5-25

3602, ACQK RQ ≠ 0-6

524, KREA O MK ≠ 0-200

542, LDL B ≠ 0,8-7,3

1272, QUET AO ≠ 16-70

1744, RRSY KA ≠ 70-250

1918, KREA O FB ≠ 0-200

1919, KREM O FB ≠ 0-200

2055, RRSY KA MH ≠ 70-250

2683, LDLD B ≠ 0,8-7,3

3583, KREC O FB ≠ 0-200

524, KREA O MK ≠ 0-200

542, LDL B ≠ 0,8-7,3

1272, QUET AO ≠ 16-70

1744, RRSY KA ≠ 70-250

1918, KREA O FB ≠ 0-200

1919, KREM O FB ≠ 0-200

2055, RRSY KA MH ≠ 70-250

2683, LDLD B ≠ 0,8-7,3

3583, KREC O FB ≠ 0-200

Rood
 • Uitslag [bepaling] ongeldig

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

2196, RIVU SQ

2206, DMHB TZ

3239, NNGB AQ

3827, DMKZ TZ

3934, RCNS UN FB

3953, RH19 KQ FB

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

2407, COHB RZ

2209, COER RQ

3013, ZLCP RA

3239, NNGB AQ

3829, COKZ RZ

3934, RCNS UN FB

3953, RH19 KQ FB

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

1822, ASER RQ

2406, ASHB RZ

3239, NNGB AQ

3828, ASKZ RZ

3934, RCNS UN FB

3953, RH19 KQ FB

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

2815, CVHB KZ

3239, NNGB AQ

3830, CVKZ KZ

3934, RCNS UN FB

3953, RH19 KQ FB

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

2815, CVHB KZ

3239, NNGB AQ

3830, CVKZ KZ

3934, RCNS UN FB

3953, RH19 KQ FB

Oranje
 • Startdatum [ICPC] ontbreekt
T90, T90.01, T90.02

R95

R96.00 / R96.02 K74, K75, K76, K89, K90, K91, K92.01, K99.01 K86, K87, T93
Oranje
 • Hoofdbehandelaar [zorgstraat] ontbreekt

2206, DMHB TZ

2407, COHB RZ

2406, ASHB RZ 2815, CVHB KZ 2815, CVHB KZ
Oranje
 • Uitslag [bepaling] ontbreekt

524, KREA O MK

542, LDL B

1272, QUET AO

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

1744, RRSY KA

1775, DMCB TZ

1789, DMRZ TZ

1918, KREA O FB

1919, KREM O FB

2055, RRSY KA MH

2196, RIVU SQ

2206, DMHB TZ

2683, LDLD B

2816, HBAC B

3609, ZPVU SQ

3583, KREC O FB

3827, DMKZ TZ

1272, QUET AO

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

1785, COCB RZ

1818, CORZ RZ

2209, COER RQ

2407, COHB RZ

3013, ZLCP RA

3239, NNGB AQ

3829, COKZ RZ

 

1272, QUET AO

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

1776, ASCB RZ

1788, ASRZ RZ

1822, ASER RQ

2406, ASHB RZ

2762, ACQT RQ

3555, ACT RQ

3602, ACQK RQ

3828, ASKZ RZ

524, KREA O MK

542, LDL B

1272, QUET AO

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

1744, RRSY KA

1918, KREA O FB

1919, KREM O FB

2055, RRSY KA MH

2413, HVCB KZ

2414, HVRZ KZ

2683, LDLD B

2815, CVHB KZ

3583, KREC O FB

3830, CVKZ KZ

524, KREA O MK

542, LDL B

1272, QUET AO

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ)

1744, RRSY KA

1918, KREA O FB

1919, KREM O FB

2055, RRSY KA MH

2413, HVCB KZ

2414, HVRZ KZ

2683, LDLD B

2815, CVHB KZ

3583, KREC O FB

3830, CVKZ KZ

Blauw
 • Actuele rookstatus ontbreekt, wel actieve episode tabaksmisbruik (P17)
P17 EN
(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd

P17 EN

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd

P17 EN

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd

P17 EN

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd

P17 EN

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd

Blauw
 • Actuele rookstatus ontbreekt, wel recent gebruik nicotineverv. middelen (N07BA)
N07BA <12mnd EN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd N07BA <12mnd EN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd N07BA <12mnd EN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd N07BA <12mnd EN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd N07BA <12mnd EN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ontbreekt of >12mnd
Rood
 • Foutieve ICPC registratie
ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn
Oranje
 • Foutieve ICPC registratie
ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn, met een komma i.p.v. een punt (bijv. T90,00 i.p.v. T90.00) ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn, met een komma i.p.v. een punt (bijv. T90,00 i.p.v. T90.00) ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn, met een komma i.p.v. een punt (bijv. T90,00 i.p.v. T90.00) ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn, met een komma i.p.v. een punt (bijv. T90,00 i.p.v. T90.00) ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn, met een komma i.p.v. een punt (bijv. T90,00 i.p.v. T90.00)

Tabbladen Verdacht - DM, Verdacht - COPD|astma, Verdacht - HVZ

Tabblad Verdacht - DM: dit tabblad toont patiënten bekend met medicatie, meetwaarden en/of verrichtingen gerelateerd aan Diabetes, maar die NIET bekend zijn met een actieve episode T90 of T90.01 of T90.02.
Tabblad Verdacht - COPD|astma: dit tabblad toont patiënten bekend met medicatie, meetwaarden en/of verrichtingen  gerelateerd aan COPD en/of astma en/of actieve R96.01 episode, maar die NIET bekend zijn met een actieve episode R95 of R96.oo/R96.02.
Tabblad Verdacht - HVZ: dit tabblad toont patiënten bekend met medicatie, meetwaarden en/of verrichtingen gerelateerd aan CVRM, maar die NIET bekend zijn met een actieve K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01 of K99.01. Patiënten bekend met DM of VVR worden niet uitgesloten.

1. Tabblad Verdacht - DM, Verdacht - COPD|astma, Verdacht - HVZ - Codes die gebruikt worden

De tabel hieronder geeft de codes aan per aandachtspunt waar naar gekeken wordt.

Aandachtspunt registratie
Verdacht - DM
Verdacht - COPD|astma
Verdacht - HVZ
 • Gebruik insuline (A10A)
A10A <12mnd

 

 
 • Gebruik orale antidiabetica (A10B)
A10B <12mnd    
 • Chronisch gebruik sympathicomimetica voor inhalatie (R03A)
  R03A <12mnd, chronisch  
 • Chronisch gebruik overige middelen bij COPD/astma voor inhalatie (R03B)
  R03B <12mnd, chronisch  
 • Gebruik antithrombotica (B01A)
    B01A <12mnd
 • HbA1c >48

2816, HBAC B >48

3266, HBAP B >48

3754, HBAP B PO >48

   
 • Verrichting gerelateerd aan [zorgstraat]

Diabetes begeleiding (1729)

Instellen op insuline (1730)

Spirometrie (1705)

COPD-zorg (1731)

 
 • [Zorgstraat]-gerelateerde bepaling

1638, DAFU FZ

1641, DBLO LV LI

1642, DBLO LV RE

1652, DMRP FA LI

1653, DMRP FA RE

1697, INSP LV LI

1698, INSP LV RE

1710, MOFV NS LI

1711, MOFV NS RE

1750, SNSV NS LI

1751, SNSV NS RE

1775, DMCB TZ

1789, DMRZ TZ

2129, FUFO FA

2196, RIVU SQ

2206, DMHB TZ

2717, FSFU FZ

3609, ZPVU SQ

3827, DMKZ TZ

1603, ASFB RQ

1606, ASHS RQ

1608, ASIT RQ

1776, ASCB RZ

1785, COCB RZ

1788, ASRZ RZ

1818, CORZ RZ

2209, COER RQ

2210, MRCD RQ

2402, CCQT RQ

2406, ASHB RZ

2407, COHB RZ

3013, ZLCP RA

3014, COEX RQ

3549, COAE RQ

3687, FCEM RL

3688, FCEM RL MI

3689, FVEM RL

3690, FVEM RL MP

3692, FREM RL MI

3693, FREZ RL MI

3717, ZLC1 RQ

3718, ZLC2 RQ

3719, ZLC3 RQ

3720, ZLC4 RQ

3828, ASKZ RZ

3829, COKZ RZ

2042, HVZC KQ

2413, HVCB KZ

2414, HVRZ KZ

2815, CVHB KZ

3242, RVFH KQ FB

3830, CVKZ KZ

 • Episode diabetische retinopathie (F83.01)
F83.01    
 • Episode diabetische neuropathie (N94.02)
N94.02    
 • Episode perifere diabetische angiopathie (K99.06)
K99.06    
 • K90 zonder subcode
    K90
 • Combinaties van COPD-gerelateerde registraties: leeftijd>40+roken+R02/R05+ICS
 

leeftijd >40 jaar EN

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) = ja EN

ICPC R02 en/of R05 EN

ATC R03CC02, R03CC03, R03CC04, R03AC12, R03AC13, R03BB01, R03BB04, R03AK06 en/of R03AK07 <12mnd

 
 • Actieve episode R96.01
  R96.01  

Tabblad Basiszorg

Dit tabblad toont patiënten waarbij registratie ontbreekt of mogelijk incorrect is, ook worden suggesties getoond indien registraties verbeterd of aangevuld kunnen worden. Ideeën ter uitbreiding van dit tabblad zijn welkom.

 • Oranje: uitslag registratie ontbreekt of mogelijk incorrect.
 • Blauw: suggestie ter verbetering of aanvulling van registratie.

1. Tabblad Basiszorg - Codes die gebruikt worden

Kleur
Aandachtspunt registratie
Registratie
Blauw
 • Geslacht ontbreekt
Geslacht niet bekend
Blauw
 • Leeftijd ontbreekt
Geboortedatum niet bekend, waardoor leeftijdberekening niet mogelijk is
Oranje
 • Patiëntcategorie niet volgens NHG Tabel
Patiëntcategorie ≠ V, T, B, W, K, P, Q of X
NB. Hier wordt gekeken naar alle patiënten in de patienttabel die ingeschreven zijn op peildatum, dus ook naar patiënten die een andere categorie dan leeg of V hebben.
Blauw
 • Actieve episode Zwangerschap: bevestigd (W78) met startdatum langer dan 10 maanden geleden
W78 waarvan startdatum >10mnd
Rood
 • Foutieve ICPC registratie
ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn
Oranje
 • Foutieve ICPC registratie
ICPC registratie die niet overeenkomt volgens de richtlijn, met een komma i.p.v. een punt (bijv. T90,00 i.p.v. T90.00)

Bijgewerkt