VIPLive Support

NHG Jaarverslag v2.0

Inleiding

Calculus verzorgt het rapport NHG Jaarverslag v2.0 bestaande uit de volgende onderdelen: Verdeling populatie, Mutaties, Zorgverzekeraars, Aandoeningen en diagnoses, Indicatoren DM, Indicatoren COPD, Indicatoren HVZ, Indicatoren VVR, Indicatoren Astma, Medicatie, Verrichtingen algemeen, Verrichtingen per medewerker, Verrichtingen POH GGZ, Contacten algemeen, Contacten per medewerker. Dit document beschrijft de definitie van de verschillende onderdelen.

Benchmark gegevens kunnen getoond worden door de verborgen benchmark kolommen zichtbaar te maken. Welke kolommen dit zijn is terug te vinden in het rapport. Aan het inzien van een benchmark zijn kosten verbonden.

Onderdeel: Verdeling populatie

 

Leeftijdscluster

Codes Achterstandswijk / opslagwijk

 

0-4

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 0 t/m 4 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
 

5-14

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 5 t/m 14 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
 

15-24

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 15 t/m 24 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
 

25-44

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 25 t/m 44 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
 

45-64

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 45 t/m 64 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
 

65-74

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 65 t/m 74 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
 

75-84

 

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd 75 t/m 84 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 
    ≥85  

Teller

Aantal patiënten in de leeftijd ouder dan 85 jaar

NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102,11103,11104,11106,11108

Noemer

Totaal aantal patiënten in praktijkpopulatie

 

Onderdeel: Mutaties

Kolomnaam in rapport

Definitie

Ingeschreven patiënten op peildatum

Totaal aantal inschrijvingen op peildatum

Vaste ingeschreven patiënten

Totaal aantal inschrijvingen met categorie V of leeg

Passanten

Totaal aantal inschrijvingen met categorie P

Bedrijfspatiënten

Totaal aantal inschrijvingen met categorie B

Tijdelijke patiënten

Totaal aantal inschrijvingen met categorie T

Waarneempatiënt

Totaal aantal inschrijvingen met categorie W

Keurling

Totaal aantal inschrijvingen met categorie K

Onbekend

Totaal aantal inschrijvingen met categorie Q

Overig

Totaal aantal inschrijvingen met categorie X

Nieuwe ingeschreven patiënten in het afgelopen jaar

Totaal aantal nieuwe inschrijvingen in het afgelopen jaar tov aantal inschrijvingen op peildatum

Ingeschreven patiënten op peildatum-1 jaar Totaal aantal inschrijvingen op peildatum-1 jaar
Uitgeschreven patiënten in het afgelopen jaar Totaal aantal uitgeschreven patiënten in het afgelopen jaar tov aantal inschrijvingen op peildatum -1 jaar
Uitschrijfreden: Overleden Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Overleden' (O)
Uitschrijfreden: Verhuisd Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Verhuisd' (V)
Uitschrijfreden: Andere praktijk Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Andere praktijk' (A)
Uitschrijfreden: Tijdelijk buiten praktijk Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Tijdelijk buiten praktijk' (T)
Uitschrijfreden: Naar verpleeghuis/inrichting Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Naar verpleeghuis/inrichting' (I)
Uitschrijfreden: Overige redenen Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Overige redenen' (X)
Uitschrijfreden: Onbekend Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar met als reden 'Onbekend' (Q)
Uitschrijfreden: Niet ingevuld Totaal aantal uitschrijvingen in het afgelopen jaar zonder uitschrijfreden ingevuld

Onderdeel: Zorgverzekeraars

Kolomnaam in rapport

Definitie

Nummer

Top 10 zorgverzekeraars, de laatste regel (-) bevat de overige zorgverzekeraars die niet tot de top 10 behoren

Zorgverzekeraar

Naam van de zorgverzekeraar waarbij patient zich heeft verzekerd

Totaal

Totaal aantal patiënten in de praktijk die zich bij de betreffende zorgverzekeraar heeft verzekerd

Onderdeel: Aandoeningen en diagnoses

Chronische aandoeningen en preventie

ICPC code

omschrijving

K74 

Angina pectoris

K75 

Acuut myocardinfarct

K76 

Andere chronische ischaemische hartziekte

K89 

Passagère cerebrale ischemie/TIA

K90.03 

Cerebrovasculair accident (CVA)

K92.01 

Claudicatio intermittens

K99.01 

Aneurysma aorta

R44 

Griepvaccinatie

R95 

Emfyseem/COPD

R96 

Astma

T90 

Diabetes mellitus

X37 

Cervix-uitstrijkje bevolkingsonderzoek

X49 

Cervix-uitstrijkje bevolkingsonderzoek

Indicator

Codes

Aantal patiënten in de praktijk

 

Diabetes Mellitus

 

Aantal patienten met diabetes mellitus

T90

Astma

 

Aantal patiënten met astma

R96

COPD

 

Aantal patiënten met COPD

R95

Hart- en vaatziekten

 

Aantal patiënten met hart- en vaatziekten

K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01, K99.01

Cervixuitstrijkjes

 

Aantal patiënten dat een cervixuitstrijkje heeft gehad

X37, X49

Griepvaccinatie

 

Aantal patiënten dat een griepvaccinatie heeft gehad

R44 (+ omschrijving 'griepprik ontvangen') of ruiter G+ of ATC code J07BB

Top 10 diagnose

Top 10 Episode ICPC's verdeeld naar geslacht en van het totaal.

Kolomnaam in rapport

Definitie

Nummer

Top 10 diagnose ICPC's
ICPC ICPC code van de episode
Omschrijving Omschrijving van de ICPC code
Aantal Aantal mannen, vrouwen en patiënten met een registratie

Onderdeel: Indicatoren DM

nhg nr

memocode

omschrijving

357

GEW AO

gewicht patient

524

KREA O MK

kreatinineklaring

560

LNGP AO

lengte patient

1272

QUET AO

Quetelet-index (BMI) patiënt 

1641

DBLO LV LI

doorbloeding linker voet

1642

DBLO LV RE

doorbloeding rechter voet

1697

INSP LV LI

inspectie linkervoet (diabetes)

1698

INSP LV RE

inspectie rechtervoet (diabetes)

1710

MOFV NS LI

monofilamentenonderzoek linkervoet

1711

MOFV NS RE

monofilamentenonderzoek rechtervoet

1739 

ROOK AQ

roken

4013

ROST AQ

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

1744 

RRSY KA 

systolische bloeddruk

1814 

ADMI AQ 

advies stoppen met roken gegeven

1919

KREM O FB

eGFR volgens MDRD formule

2206 

DMHB TZ

hoofdbehandelaar diabetes

2055 

RRSY KA MH 

systolische bloeddruk (thuismeting)

2196 RIVU SQ Sims' classificatie

2816 

HBAC B 

HbA1c (glycohemoglobine) IFCC

3239 NNGB AQ lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn

3266

HBAP B

HbA1c (glycohemoglobine) POC-test (vervallen code)

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule

3609 ZVPU SQ Zorgprofiel

3754

HBAP B PO

HbA1c (glycohemoglobine) POC-test

3907 EGFC O FB eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
3908 EGCC O FB eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
3958 BWRL AQ lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken. 

ICPC Codes

ICPC code

omschrijving

T90 

Diabetes mellitus

T90.1 

Diabetes mellitus type 1

T90.2 

Diabetes mellitus type 2

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totale populatie

 

Teller

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

2

DM patienten

 

Teller

Aantal pt. met T90 of T90.1 of T90.2

T90
T90.1
T90.2

Noemer

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

3

DM type-1 patienten

 

Teller

Aantal pt. met T90.1

T90.1

Noemer

Teller indicator 2

 

4

DM type-2 patienten

 

Teller

Aantal pt. met T90.2

T90.2

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. waarbij huisarts hoofdbehandelaar is

2206, DMHB TZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 4

 

6

Hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. waarbij specialist hoofdbehandelaar is

2206, DMHB TZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 4

 

7

Hoofdbehandelaar overig, onbekend 

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar overig of onbekend

2206, DMHB TZ, antw. 212 

Noemer

Teller indicator 4

 
7.1 Hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig  
Teller Aantal pt. waarbij hoofdbehandelaar ontbreekt 2206, DMHB TZ, 
GEEN 2206, DMHB TZ
Noemer Teller indicator 4  

8

Hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand of langer en patient 12 maand of langer ingeschreven (doelgroep)

 

Teller

Aantal pt. waarbij huisarts 12 mnd of langer hoofdbehandelaar is en die 12 mnd of langer staan ingeschreven in de praktijk

2206, DMHB TZ, antw. 48 >12mnd.

Noemer

Teller indicator 4

 

9

HbA1c (niet bepaald afgelopen jaar)

 

Teller

Aantal pt. waarvan het HbA1c niet is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 2816, HBAC B
EN GEEN 3266, HBAP B
EN GEEN 3754, HBAP B PO

Noemer

Teller indicator 8

 

10

HbA1c (<53 mmol/mol)

 

Teller

Aantal pt. met HbA1c <53 bepaald in afgelopen 12 mnd.

(2816, HBAC B of 3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO) <53, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

11

HbA1c (≥53 mmol/mol,≤ 64mmol/mol)

 

Teller

Aantal pt. met HbA1c ≥53 en 64≤ bepaald in afgelopen 12 mnd.

(2816, HBAC B of 3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO) ≥53 en ≤64, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

12

HbA1c (>64 mmol/mol)

 

Teller

Aantal pt. met HbA1c >64 bepaald in afgelopen 12 mnd.

(2816, HBAC B of 3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO) >64, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

12.1

HbA1c bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met HbA1c bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

(2816, HBAC B of 3266, HBAP B of 3754, HBAP B PO) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

13

Systolische bloeddruk (niet bepaald afgelopen jaar)

 

Teller

Aantal pt. waarvan de systolische bloeddruk niet is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1744, RRSY KA, 2055, RRSY KA MH, 3326 RRS7 KA MH, 2659 RRGS KA MH , 3336 RR3S KA≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

14

Systolische bloeddruk acceptabel (adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk adequaat gereguleerd in afgelopen 12 mnd.

Adequaat gereguleerd:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055<=135

 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

16

Systolische bloeddruk kritisch (niet adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk niet adequaat gereguleerd in afgelopen 12 mnd.

Niet adequaat gereguleerd

Noemer

Teller indicator 8

 

16.1

Systolische bloeddruk bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1744, RRSY KA, 2055, RRSY KA MH, 3326 RRS7 KA MH, 2659 RRGS KA MH , 3336 RR3S KA≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

17

Body Mass Index niet berekend (onbekend) in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI NIET is bepaald, ≤12mnd

GEEN 1272, QUET AO
EN GEEN (560 LNGP AO én 357 GEW AO), ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

18

Body Mass Index <25 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én <25 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) <25, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

19

Body Mass Index ≥25 en <30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 25 kg/m² < 30 in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) ≥ 25 < 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

20

Body Mass Index ≥30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 30 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) ≥ 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

20.1

BMI bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met BMI bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

21

Rookstatus niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 8

 

21

Rookstatus acceptabel (nooit)

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'nooit'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST) AQ, antw. 3

Noemer

Teller indicator 8

 

23

Rookstatus aandacht (voorheen)

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'voorheen'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 4

Noemer

Teller indicator 8

 

24

Rookstatus kritisch (ja)

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'ja'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 1

Noemer

Teller indicator 8

 

24.1

Rookstatus bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met rookstatus bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

25

Nierfunctie niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 524, KRE O MK
EN GEEN 1918, KREA O FB
EN GEEN 1919 KREM O FB
EN GEEN 3583, KREC O FB

Noemer

Teller indicator 8

 

26

Nierfunctie (acceptabel) >=60

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én ≥60 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≥60 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

27

Nierfunctie (aandacht) >=30, <60

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én ≥30 en <60 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB)  ≥30 en <60 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

28

Nierfunctie (kritisch) < 30

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én  < 30 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB)  < 30 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

28.1

Nierfunctie bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald in de afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 
29 LDL niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller Aantal pt. waarbij LDL is bepaald in de afgelopen 12 mnd

542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL B ≤12mnd

Noemer Teller indicator 8  
30 LDL acceptabel (adequaat gereguleerd)  
Teller Aantal pt waarbij LDL is adequaat gereguleerd

Patienten zonder HVZ & LDL gereguleerd:

 • 542, 2683: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

Patienten met HVZ: LDL gereguleerd

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6
Noemer Teller indicator 8  
31 LDL kritisch (niet adequaat gereguleerd)  
Teller Aantal pt waarbij LDL niet adequaat is gereguleerd

Patienten zonder HVZ & LDL gereguleerd:

 • 542, 2683: >=2,6
 • 3826: >=3,4
 • Ongeldige uitslag

Patienten met HVZ: LDL gereguleerd

 • 542 en 2683: >= 1.8 
 • 3826:>= 2.6
Noemer Teller indicator 8  
32 LDL bepaald maar ongeldige uitslag  
Teller Aantal pt waarbij LDL is bepaald <12mnd, maar met een ongeldige of niet numerieke uitslag 542, LDL B of 2683, LDLD B of 3826, NHDL B ≤12mnd
Noemer Teller indicator 8  
33 Lichaamsbeweging niet bepaald afgelopen jaar  
Teller Aantal patienten waarbij lichaamsbeweging niet is bepaald <12 mnd 3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ
Noemer Teller indicator 8  
34 Lichaamsbeweging acceptabel (voldoet aan norm/richtlijn)  
Teller Aantal pt waarbij lichaamsbeweging is bepaald <12 mnd en voldoet aan norm 3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ<12 mnd, met antw=voldoet aan norm/voldoet aan richtlijn
Noemer Teller indicator 8  
35 Lichaamsbeweging aandacht (minder dan norm/richtlijn)  
Teller Aantal pt waarbij lichaamsbeweging is bepaald <12 mnd en antw=minder dan norm 3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ<12 mnd, met antw=minder dan norm/minder dan richtlijn
Noemer Teller indicator 8  
36 Lichaamsbeweging kritisch (inactief)  
Teller Aantal pt waarbij lichaamsbeweging is bepaald <12 mnd en antw=inactief 3239, NNGB AQ=inactief
Noemer Teller indicator 8  
37 Lichaamsbeweging bepaald maar ongeldige uitslag  
Teller Aantal pt waarbij lichaamsbeweging is bepaald <12 mnd, maar met een ongeldige uitslag 3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  
38 Sims' classificatie/zorgprofiel niet bepaald afgelopen jaar  
Teller Aantal pt waarbij Sims' classificatie/zorgprofiel niet is bepaald <12 mnd

2196, RIVU SQ, 3609, ZVPU SQ<12 mnd

Noemer Teller indicator 8  
39 Sims' classificatie/zorgprofiel acceptabel (Sims 0 en zorgprofiel 0 of 1)  
Teller Aantal pt waarbij Sims' classificatie/zorgprofiel is bepaald <12 mnd met Sims 0 OF zorgprofiel 0 of 1

Verdeling Sims’ classificatie (2196, RIVU SQ)

 • Sims 0

Verdeling zorgprofiel (3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 0 of 1
Noemer Teller indicator 8  
40 Sims' classificatie/zorgprofiel aandacht (Sims 1 of 2 en zorgprofiel 2)  
Teller Aantal pt waarbij Sims' classificatie/zorgprofiel is bepaald <12 mnd met Sims 1 of 2 OF zorgprofiel 2

Verdeling Sims' classificatie (2196, RIVU SQ)

 • Sims 1 of 2

Verdeling zorgprofiel (3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 2
Noemer Teller indicator 8  
41 Sims' classificatie/zorgprofiel kritisch (Sims 3 en zorgprofiel 3 of 4)  
Teller Aantal pt waarbij Sims' classificatie/zorgprofiel is bepaald <12 mnd met Sims 3 OF zorgprofiel 3 of 4

Verdeling Sims’ classificatie (2196, RIVU SQ)

 • Sims 3

Verdeling zorgprofiel (3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 3 of 4
Noemer Teller indicator 8  
42 Sims' classificatie/zorgprofiel bepaald maar ongeldige uitslag  
Teller Aantal pt waarbij Sims' classificatie/zorgprofiel is bepaald <12 mnd, maar met een ongeldige uitslag 2196, RIVU SQ, 3609, ZVPU SQ<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  
43 behandeling alleen niet-medicamenteus  
Teller Aantal pt zonder A10A en A10B voorschrift <12mnd GEEN A10A en A10B<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  
44 behandeling met alleen niet-insuline antidiabetica  
Teller Aantal pt zonder A10A en met A10B voorschrift <12mnd GEEN A10A en WEL A10B<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  
45 behandeling met niet-insuline antidiabetica en insuline  
Teller Aantal pt met A10A en A10B voorschrift <12mnd A10A en A10B<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  
46 behandeling met alleen insuline  
Teller Aantal pt met A10A en zonder A10B voorschrift <12mnd WEL A10A en GEEN A10B<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  
47 gebruik lipidenverlagend medicament  
Teller Aantal pt met C10 voorschrift <12mnd C10<12 mnd
Noemer Teller indicator 8  

Onderdeel: Indicatoren COPD

nhg nr

memocode

omschrijving

357 

GEW AO

gewicht patient

560 

LNGP AO 

lengte patient

1272 

QUET AO

Quetelet-index (BMI) patiënt

1739 

ROOK AQ

roken

4013

ROST AQ

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

2209 COER RQ ernst/stadium COPD (GOLD classificatie)
2210 MRCD RQ mate van dyspneu (MRC-schaal)
2402 CCQT RQ gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ)

2407 

COHB RZ 

hoofdbehandelaar COPD

3013 ZLCP RA ziektelast COPD vlgns zorg-/NHGstandaard
3239 NNGB AQ lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn
3549 COAE RQ aantal longaanvallen COPD/astma in 12 mnd
3958 BWRL AQ lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017

Met behulp van de NHG  labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC Codes

ICPC code

omschrijving

R95 

COPD

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

ATC codes

ATC code

omschrijving

R03A, R03B

Inhalatiemedicatie 

R03BA, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12 Inhalatiecorticosteroiden

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC-codes 2015 van de WHO.

Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totale populatie

 

Teller

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

Noemer

   

2

COPD patienten

 

Teller

Aantal pt. met actieve episode R95

R95

Noemer

Teller indicator 1

 

3

Hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

2407, COHB RZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

4

Hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

2407, COHB RZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Hoofdbehandelaar overig, onbekend 

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar overig of onbekend

2407, COHB RZ, antw. 212

Noemer

Teller indicator 2

 
5.1 Hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig  
Teller Aantal pt.  waarbij hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig GEEN 2407, COHB RZ
Noemer Teller indicator 2  

6

Hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand of langer en patiënt 12 maand of langer ingeschreven (doelgroep)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥12 mnd, en ≥12 mnd ingeschreven in de praktijk

2407, COHB RZ, antw. 48, ≥12 mnd

Noemer

Teller indicator 2

 
7 Ziektelast niet bepaald in afgelopen jaar  

Teller

Aantal pt. waarvan ziektelast NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1739, ZLCP RA ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 6

 

8

Ziektelast acceptabel (licht)

 

Teller

Aantal pt. waarvan ziektelast is bepaald én ziektelast is 'licht'

3013, ZLCP RA, antw. 389

Noemer

Teller indicator 6

 

9

Ziektelast aandacht (matig)

 

Teller

Aantal pt. waarvan ziektelast is bepaald én ziektelast is 'matig'

3013, ZLCP RA, antw. 251

Noemer

Teller indicator 6

 

10

Ziektelast kritisch (ernstig)

 

Teller

Aantal pt. waarvan ziektelast is bepaald én ziektelast is 'ernstig'

3013, ZLCP RA, antw. 304

Noemer

Teller indicator 6

 

11

Ziektelast bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met ziektelast bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

3013, ZLCP RA ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

12

Functioneren niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan functioneren NIET is bepaald in de afgelopen 12 mnd

GEEN 2210, MRCD RQ en 2402, CCQT RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

13

Functioneren acceptabel MRC<3 EN CCQ<2

 

Teller

Aantal pt. waarvan functioneren is bepaald én MRC<3 en CCQ<2

2210, MRCD RQ <3 of 2402, CCQT RQ <2, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

14

Functioneren aandacht MRC=3 OF CCQ=2

 

Teller

Aantal pt. waarvan functioneren is bepaald én MRC=3 of CCQ=2

2210, MRCD RQ =3 of 2402, CCQT RQ =2, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

15

Functioneren kritisch MRC>3 OF CCQ>2

 

Teller

Aantal pt. waarvan functioneren is bepaald én MRC>3 of CCQ>2

2210, MRCD RQ >3 of 2402, CCQT RQ >2, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

16

Functioneren bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met functioneren bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

2210, MRCD RQ of 2402, CCQT RQ, ≤12mnd ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

17

Body Mass Index niet berekend (onbekend) in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI NIET is bepaald in de afgelopen 12 mnd

GEEN 1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO), ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

18

Body Mass Index <25 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én <25 kg/m² in de afgelopen 12 mnd, ≤12mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én <25, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

19

Body Mass Index ≥25 en <30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 25 kg/m² < 30 in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én ≥ 25 < 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

20

Body Mass Index ≥30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 30 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én ≥ 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

21

BMI bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met BMI bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

22

Aantal longaanvallen niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval NIET is bepaald in de afgelopen 12 mnd

GEEN 3549, COAE RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

23

Aantal longaanvallen 0

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag 0

3549, COAE RQ =0, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

24

Aantal longaanvallen1

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag 1

3549, COAE RQ =1, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

25

Aantal longaanvallen≥2

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag>2

3549, COAE RQ >2, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

26

Aantal longaanvallen bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met functioneren bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

3549, COAE RQ ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 
27 GOLD classificatie niet bepaald in afgelopen jaar  

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval NIET is bepaald in de afgelopen 12 mnd

GEEN 2209, COER RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

28

GOLD classificatie uitslag 1

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag 0

2209, COER RQ =1, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

29

GOLD classificatie uitslag 2

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag 1

2209, COER RQ =2, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

30

GOLD classificatie uitslag 3 of 4

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag>2

2209, COER RQ =3 of 4, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

31

GOLD classificatie bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met functioneren bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

2209, COER RQ ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

32

Rookstatus niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

33

Rookstatus acceptabel nooit

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'nooit'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 3

Noemer

Teller indicator 6

 

34

Rookstatus aandacht voorheen

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'voorheen'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 4

Noemer

Teller indicator 6

 

35

Rookstatus kritisch ja

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'ja'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 1

Noemer

Teller indicator 6

 

36

Rookstatus bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met rookstatus bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

37

Lichaamsbeweging niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging NIET is bepaald, ≤12mnd

GEEN 3239, NNGB AQ en 3958, BWRL AQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

38

Lichaamsbeweging acceptabel voldoet aan norm

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: voldoet aan norm

3239, NNGB AQ, antw 405 of 3958, BWRL AQ, antw 615

Noemer

Teller indicator 6

 

39

Lichaamsbeweging aandacht minder dan norm

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: minder dan norm

3239, NNGB AQ, antw 406 of 3958, BWRL AQ, antw 616

Noemer

Teller indicator 6

 

40

Lichaamsbeweging kritisch inactief

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: inactief

3239, NNGB AQ, antw 407

Noemer

Teller indicator 6

 

41

Lichaamsbeweging bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met lichaamsbeweging bepaald in afgelopen 12 mnd met antwoord 'onduidelijk' of met ongeldige uitslag

3239, NNGB AQ antw 8 of ongeldig antwoord, 3958, BWRL AQ antw 8 of ongeldig antwoord

Noemer

Teller indicator 6

 

42

Behandeling met inhalatiecorticosteroiden (>1 voorschrift in afgelopen jaar)

 
Teller Aantal pt. met minimaal 1 voorschrift inhalatiecorticosteroiden R03BA, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12
Noemer Teller indicator 6  

43

Behandeling met inhalatiemedicatie (>1 voorschrift in afgelopen jaar)

 
Teller Aantal pt. met minimaal 1 voorschrift inhalatiecorticosteroiden R03A, R03B
Noemer Teller indicator 6  

Onderdeel: Indicatoren HVZ

nhg nr

memocode

omschrijving

357 

GEW AO

gewicht patiënt

372 GLUC B NU glucose nuchter, veneus (lab)
382 GLUC BC NU glucose nuchter, draagbare meter

524

KREA O MK

kreatinineklaring

542 

LDL B

LDL-cholesterol

560 

LNGP AO

lengte patiënt

1272 

QUET AO

Quetelet-index (BMI) patiënt

1739 

ROOK AQ

roken

4013

ROST AQ

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

1744 

RRSY KA

systolische bloeddruk

1919

KREM O FB

eGFR volgens MDRD formule

2055 

RRSY KA MH

systolische bloeddruk (thuismeting)

2683 

LDLD B 

LDL-cholesterol direct

2815 

CVHB KZ

hoofdbehandelaar CVRM

3239 NNGB AQ lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule
3907 EGFC O FB  eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
3908 EGCC O FB eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
3958 BWRL AQ lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017

Met behulp van de NHG  labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC Codes

ICPC code

omschrijving

K74 

Angina pectoris 

K75 

Acuut myocardinfarct  

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte  

K89

Passagère cerebrale ischemie/TIA  

K90.03

Cerebraal infarct 

K92.01

Claudicatio intermittens

K99.01

Aneurysma aorta

R44

Influenzavaccinatie

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

ATC codes

ATC code

omschrijving

B01A

Antistollingsmiddelen of plaatjesaggregatieremmers 

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC-codes 2015 van de WHO.

Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totale populatie

 

Teller

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

Noemer

   

2

HVZ patienten

 

Teller

Aantal pt. bekend met HVZ in de praktijkpopulatie (zonder DM)

K74 of K75 of K76 of K89 of K90.03 of K92.01 of K99.01

En geen T90 episode

Noemer

Teller indicator 1

 

3

Hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

2815, CVHB KZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

4

Hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

2815, CVHB KZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Hoofdbehandelaar overig, onbekend

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar overig of onbekend

2815, CVHB KZ, antw. 212

Noemer

Teller indicator 2

 
5.1 Hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig  
Teller Aantal pt. waarbij hoofdbehandelaar ontbreekt of met een ongeldige uitslag

GEEN 2815, CVHB KZ

Noemer Teller indicator 2  

6

Hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand of langer of hoofdbehandelaar onbekend en patient 12 maand of langer ingeschreven (doelgroep)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥12mnd, en ≥12 mnd ingeschreven in praktijk

2815, CVHB KZ, antw. 48 ≥12mnd

Noemer

Teller indicator 2

 

7

Systolische bloeddruk niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan de systolische bloeddruk NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1744, RRSY KA,2055, RRSY KA MH,3326 RRS7 KA MH,

2659 RRGS KA MH,3336 RR3S KA ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

8

Systolische bloeddruk acceptabel (adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk adequaat gereguleerd in afgelopen 12 mnd.

Adequaat gereguleerd:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055<=135

Noemer

Teller indicator 6

 

10

Systolische bloeddruk kritisch (niet adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk niet adequaat gereguleerd in afgelopen 12 mnd.

niet adequaat gereguleerd:

 • 1744: >140
 • 3326: >135
 • 2659: >130
 • 3336: >135
 • 2055>135

Noemer

Teller indicator 6

 

10.1

Systolische bloeddruk bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1744, RRSY KA,2055, RRSY KA MH,3326 RRS7 KA MH,

2659 RRGS KA MH,3336 RR3S KA ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

11

Body Mass Index niet berekend (onbekend) in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI NIET is bepaald, ≤12mnd

GEEN 1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO), ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

12

Body Mass Index <25 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én <25 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én <25, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

13

Body Mass Index ≥25 en <30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 25 kg/m² < 30 in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én ≥ 25 < 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

14

Body Mass Index ≥30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 30 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én ≥ 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

14.1

BMI bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met BMI bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

15

Rookstatus niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 8

 

16

Rookstatus nooit

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'nooit'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 3

Noemer

Teller indicator 8

 

17

Rookstatus voorheen

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'voorheen'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 4

Noemer

Teller indicator 8

 

18

Rookstatus ja

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'ja'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 1

Noemer

Teller indicator 8

 

18.1

Rookstatus bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met rookstatus bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

19

Nierfunctie niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 524, KREA O MK
EN GEEN 1919 KREM O FB
EN GEEN 3583, KREC O FB
EN GEEN 3907, EGFC O FB
EN GEEN 3908 EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 8

 

20

Nierfunctie <30

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én < 30 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) < 30 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

21

Nierfunctie >=30, <60

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én ≥30 en <60 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≥30 en <60 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

22

Nierfunctie >=60

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én ≥60 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≥60 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

22.1

Nierfunctie bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald in de afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

23

LDL niet bepaald in afgelopen vijf jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan LDL NIET is bepaald in afgelopen 5 jaar

GEEN 542, LDL B
EN GEEN 2683, LDLD B EN GEEN 3826, NHDL B<5jr

Noemer

Teller indicator 6

 

24

LDL acceptabel (adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met LDL acceptabel (adequaat gereguleerd) in afgelopen 5 jaar

Patienten zonder HVZ met gereguleerd LDL:

 • 542, 2683: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

Patienten met HVZ en gereguleerd LDL:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Noemer

Teller indicator 6

 

25

LDL kritisch (niet adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met LDL niet adequaat gereguleerd in afgelopen 5 jaar

Patienten zonder HVZ niet gereguleerd LDL:

 • 542, 2683: >=2,6
 • 3826: >=3,4
 • Ongeldige uitslag

Patienten met HVZ en niet gereguleerd LDL:

 • 542 en 2683: >= 1.8 
 • 3826:>= 2.6

Noemer

Teller indicator 6

 

25.1

LDL-cholesterol bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met LDL bepaald in afgelopen 5jr maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

542, LDL B of 2683, LDLD B,3826, NHDL B, 3826, NHDL B <5jr

Noemer

Teller indicator 6

 

26

Lichaamsbeweging niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging NIET is bepaald, ≤12mnd

GEEN 3239, NNGB AQ en 3958, BWRL AQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

27

Lichaamsbeweging voldoet aan norm

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: voldoet aan norm

3239, NNGB AQ, antw 405 of 3958, BWRL AQ, antw 615

Noemer

Teller indicator 6

 

28

Lichaamsbeweging minder dan norm

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: minder dan norm

3239, NNGB AQ, antw 406 of 3958, BWRL AQ, antw 616

Noemer

Teller indicator 6

 

29

Lichaamsbeweging inactief

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: inactief

3239, NNGB AQ, antw 407

Noemer

Teller indicator 6

 

29.1

Lichaamsbeweging bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met lichaamsbeweging bepaald in afgelopen 12 mnd met antwoord 'onduidelijk' of met ongeldige uitslag

3239, NNGB AQ antw 8 of ongeldig antwoord, 3958, BWRL AQ antw 8 of ongeldig antwoord

Noemer

Teller indicator 6

 

30

Glucose niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan Glucose NIET is bepaald in afgelopen 5 jaar

GEEN 372, GLUC B NU, 371, GLUC B NN, 3208, GLUC BA NU, 3209, GLUC BA NN

Noemer

Teller indicator 6

 

31

Glucose acceptabel

 

Teller

Aantal pt. met acceptabel glucose 

372, GLUC B NU, 3208, GLUC BA NU, <6,1

371, GLUC B NN, 3209, GLUC BA NN <7.8

Noemer

Teller indicator 6

 
32 Glucose aandacht  

Teller

Aantal pt. met Glucose level waarbij aandacht nodig is

372, GLUC B NU, 3208, GLUC BA NU, >=6,1 en <7

371, GLUC B NN, 3209, GLUC BA NN >=7.8 en <11.1

Noemer

Teller indicator 6

 

33

Glucose kritisch

 

Teller

Aantal pt. met kritische Glucose level

372, GLUC B NU, 3208, GLUC BA NU, >=7

371, GLUC B NN, 3209, GLUC BA NN >=11.1

Noemer

Teller indicator 6

 

33.1

Glucose bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met Glucose (nuchter) bepaald in afgelopen 5jr maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

372, GLUC B NU, 371, GLUC B NN, 3208, GLUC BA NU, 3209, GLUC BA NN

Noemer

Teller indicator 6

 
34 Behandeling met antistollingsmiddelen of plaatjesaggregatieremmers in afgelopen jaar  
Teller Aantal pt. met ten minste 1 voorschrift antistollingsmiddelen of plaatjesaggregatieremmers B01A
Noemer Teller indicator 6  

Onderdeel: Indicatoren VVR

nhg nr

memocode

omschrijving

357 

GEW AO

gewicht patiënt

372 GLUC B NU glucose nuchter, veneus (lab)
382 GLUC BC NU glucose nuchter, draagbare meter

524

KREA O MK

kreatinineklaring

542 

LDL B

LDL-cholesterol

560 

LNGP AO

lengte patiënt

1272 

QUET AO

Quetelet-index (BMI) patiënt

1739 

ROOK AQ

roken

4013

ROST AQ

rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

1744 

RRSY KA

systolische bloeddruk

1919

KREM O FB

eGFR volgens MDRD formule

2055 

RRSY KA MH

systolische bloeddruk (thuismeting)

2683 

LDLD B 

LDL-cholesterol direct

2815 

CVHB KZ

hoofdbehandelaar CVRM

3239 NNGB AQ lichaamsbeweging vlgs norm gezond bewegn

3583

KREC O FB

eGFR volgens CKD-EPI formule

3907 EGFC O FB eGFR-cystatine-c vlgns CKD-EPI formule
3907 EGCC O FB eGFR-creatinine-cystatin-c CKD-EPI form.
3958 BWRL AQ lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017

Met behulp van de NHG  labcodeviewer  kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC Codes

ICPC code

omschrijving

K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
T93.01 Hypercholesterolemie

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totale populatie

 

Teller

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

Noemer

   

2

VVR patienten (diagnose hypertensie of hypercholesterolemie)

 

Teller

Aantal pt. bekend met VVR in de praktijkpopulatie (zonder DM en HVZ)

K86 of K87 OF T93 episode

En geen K74 of K75 of K76 of K89 of K90.02 of K90.03 of K92.01 of K99.01 of T90 of T93.02 of T93.04 of U88

Noemer

Teller indicator 1

 

3

Hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

2815, CVHB KZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

4

Hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

2815, CVHB KZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Hoofdbehandelaar overig, onbekend

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar overig of onbekend

2815, CVHB KZ, antw. 212

Noemer

Teller indicator 2

 
5.1 Hoofdbehandelaar ontbreekt  
Teller Aantal pt. waarbij hoofdbehandelaar ontbreekt of met een ongeldige uitslag

GEEN 2815, CVHB KZ

Noemer Teller indicator 2  

6

Hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand of langer of hoofdbehandelaar onbekend en patient 12 maand of langer ingeschreven (doelgroep)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥12mnd, en ≥12 mnd ingeschreven in praktijk

2815, CVHB KZ, antw. 48 ≥12mnd

Noemer

Teller indicator 2

 

7

Systolische bloeddruk niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan de systolische bloeddruk NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1744, RRSY KA,2055, RRSY KA MH,3326 RRS7 KA MH,

2659 RRGS KA MH,3336 RR3S KA ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

8

Systolische bloeddruk acceptabel (adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk adequaat gereguleerd in afgelopen 12 mnd.

Adequaat gereguleerd:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055<=135

Noemer

Teller indicator 6

 

10

Systolische bloeddruk kritisch (niet adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk niet adequaat gereguleerd in afgelopen 12 mnd.

Niet adequaat gereguleerd:

 • 1744: >140
 • 3326: >135
 • 2659: >130
 • 3336: >135
 • 2055>135

Noemer

Teller indicator 6

 

10.1

Systolische bloeddruk bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met systolische bloeddruk bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1744, RRSY KA,2055, RRSY KA MH,3326 RRS7 KA MH,

2659 RRGS KA MH,3336 RR3S KA ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

11

Body Mass Index niet berekend (onbekend) in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI NIET is bepaald, ≤12mnd

GEEN 1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO), ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

12

Body Mass Index <25 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én <25 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én <25, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

13

Body Mass Index ≥25 en <30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 25 kg/m² < 30 in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én ≥ 25 < 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

14

Body Mass Index ≥30 kg/m²

 

Teller

Aantal pt. waarvan BMI is bepaald én ≥ 30 kg/m² in de afgelopen 12 mnd

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) én ≥ 30, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

14.1

BMI bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met BMI bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

1272, QUET AO of (560 LNGP AO én 357 GEW AO) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

15

Rookstatus niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 8

 

16

Rookstatus nooit

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'nooit'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 3

Noemer

Teller indicator 8

 

17

Rookstatus voorheen

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'voorheen'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 4

Noemer

Teller indicator 8

 

18

Rookstatus ja

 

Teller

Aantal pt. waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'ja'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 1

Noemer

Teller indicator 8

 

18.1

Rookstatus bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met rookstatus bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

19

Nierfunctie niet bepaald afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 524, KREA O MK
EN GEEN 1919 KREM O FB
EN GEEN 3583, KREC O FB
EN GEEN 3907, EGFC O FB
EN GEEN 3908, EGCC O FB

Noemer

Teller indicator 8

 

20

Nierfunctie <30

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én < 30 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB)< 30 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

21

Nierfunctie >=30, <60

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én ≥30 en <60 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≥30 en <60 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

22

Nierfunctie >=60

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald én ≥60 in de afgelopen 12 mnd

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≥60 ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

22.1

Nierfunctie bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. waarvan nierfunctie is bepaald in de afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

(524, KREA O MK of 1919 KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907 EGFC O FB of 3908 EGCC O FB) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

23

LDL niet bepaald in afgelopen vijf jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan LDL NIET is bepaald in afgelopen 5 jaar

GEEN 542, LDL B, GEEN 2683, LDLD B, GEEN 3826,NHDL B <5jr

Noemer

Teller indicator 6

 

24

LDL-cholesterol acceptabel (adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met LDL adequaat gereguleerd in afgelopen 5 jaar

Patienten zonder HVZ met gereguleerd LDL:

 • 542, 2683: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

Patienten met HVZ en gereguleerd LDL:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Noemer

Teller indicator 6

 

25

LDL-cholesterol kritisch (niet adequaat gereguleerd)

 

Teller

Aantal pt. met LDL niet adequaat gereguleerd in afgelopen 5 jaar

(542, LDL B of 2683, LDLD B, 3826 NHDL B) ≥2,5 <5jr

Noemer

Teller indicator 6

 

25.1

LDL-cholesterol bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met LDL bepaald in afgelopen 5jr maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

542, LDL B of 2683, LDLD B, 3826 NHDL B <5jr

Noemer

Teller indicator 6

 

26

Lichaamsbeweging niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging NIET is bepaald, ≤12mnd

GEEN 3239, NNGB AQ en 3958, BWRL AQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 6

 

27

Lichaamsbeweging voldoet aan norm

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: voldoet aan norm

3239, NNGB AQ, antw 405 of 3958, BWRL AQ, antw 615

Noemer

Teller indicator 6

 

28

Lichaamsbeweging minder dan norm

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: minder dan norm

3239, NNGB AQ, antw 406 of 3958, BWRL AQ, antw 616

Noemer

Teller indicator 6

 

29

Lichaamsbeweging inactief

 

Teller

Aantal pt. waarvan lichaamsbeweging is bepaald én lichaamsbeweging: inactief

3239, NNGB AQ, antw 407

Noemer

Teller indicator 6

 

29.1

Lichaamsbeweging bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met lichaamsbeweging bepaald in afgelopen 12 mnd met antwoord 'onduidelijk' of met ongeldige uitslag

3239, NNGB AQ antw 8 of ongeldig antwoord, 3958, BWRL AQ antw 8 of ongeldig antwoord

Noemer

Teller indicator 6

 

30

Glucose niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. waarvan Glucose (nuchter) NIET is bepaald in afgelopen 5 jaar

GEEN 372, GLUC B NU, 371, GLUC B NN, 3208, GLUC BA NU, 3209, GLUC BA NN

Noemer

Teller indicator 6

 

31

Glucose acceptabel

 

Teller

Aantal pt. met Glucose (nuchter) <6,1

372, GLUC B NU, 3208, GLUC BA NU, <6,1

371, GLUC B NN, 3209, GLUC BA NN <7.8

Noemer

Teller indicator 6

 
32 Glucose aandacht  

Teller

Aantal pt. met Glucose (nuchter) 6,1-6,9

372, GLUC B NU, 3208, GLUC BA NU, >=6,1 en <7

371, GLUC B NN, 3209, GLUC BA NN >=7.8 en <11.1

Noemer

Teller indicator 6

 

33

Glucose kritisch

 

Teller

Aantal pt. met Glucose (nuchter) >6,9

372, GLUC B NU, 3208, GLUC BA NU, >=7

371, GLUC B NN, 3209, GLUC BA NN >=11.1

Noemer

Teller indicator 6

 

33.1

Glucose bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. met Glucose (nuchter) bepaald in afgelopen 5jr maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

GEEN 372, GLUC B NU, 371, GLUC B NN, 3208, GLUC BA NU, 3209, GLUC BA NN

Noemer

Teller indicator 6

 

Onderdeel: Indicatoren Astma

nhg nr

memocode

omschrijving

1608 ASIT RQ inhalatietechniek
1618 ASTT RQ therapietrouw medicatie (astma)
1739 ROOK AQ roken
4013 ROST AQ rookstatus Zorgstand. Tabaksverslaving 2019

2406 

ASHB RZ 

hoofdbehandelaar astma

3549 COAE RQ aantal longaanvallen COPD/astma in 12 mnd
3555 ACT RQ score Astma Control Test (ACT)
3602 ACQK RQ score ACQ6 astma control quest 6 vragen
3608 ASOC RQ mate van astmacontrole
4025 ASCO RQ mate van astmacontrole

Met behulp van de NHG  labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC Codes

ICPC code

omschrijving

R96

Astma

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC Codes opzoeken.

ATC codes

ATC code

omschrijving

R03A, R03B

Inhalatiemedicatie 

R03BA, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12 Inhalatiecorticosteroiden
R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AL03, R03AL04, R03AL05, R03AL06, R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07 LABA/LAMA

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC-codes 2015 van de WHO.

Indicatoren

Nr.

Omschrijving

Codes

1

Totale populatie

 

Teller

Aantal ingeschreven pt. in de praktijk

 

Noemer

   

2

Astma patienten

 

Teller

Aantal pt. met actieve episode R96

R96

Noemer

Teller indicator 1

 

3

Hoofdbehandelaar huisarts

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts

2406, ASHB RZ, antw. 48

Noemer

Teller indicator 2

 

4

Hoofdbehandelaar specialist

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar specialist

2406, ASHB RZ, antw. 49

Noemer

Teller indicator 2

 

5

Hoofdbehandelaar overig, onbekend

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar overig of onbekend

2406, ASHB RZ, antw. 212

Noemer

Teller indicator 2

 

5.1

Hoofdbehandelaar ontbreekt of ongeldig

 

Teller

Aantal pt. waarbij hoofdbehandelaar ontbreekt of met een ongeldige uitslag

GEEN 2406, ASHB RZ

Noemer

Teller indicator 2

 

6

Hoofdbehandelaar huisarts voor 12 maand of langer en patiënt 12 maand of langer ingeschreven (doelgroep)

 

Teller

Aantal pt. met hoofdbehandelaar huisarts ≥12 mnd, en ≥12 mnd ingeschreven in de praktijk

2406, ASHB RZ, antw. 48, ≥12 mnd

Noemer

Teller indicator 2

 
  Volwassene  
     
8 Aantal astma patiënten ouder dan of gelijk aan 16  
Teller Aantal pt. met leeftijd bij start van de periode ≥16 jaar  
Noemer Teller indicator 6  

9

Functioneren niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan functioneren NIET is bepaald in de afgelopen 12 mnd

GEEN 3602, ACQK RQ en 3555, ACT RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

10

Functioneren ACQK <0,75 EN ACT ≥20

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan functioneren is bepaald én ACQK <0,75 EN ACT ≥20

3602, ACQK RQ en 3555, ACT RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

11

Functioneren ACQK ≥0,75 OF ACT <20

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan functioneren is bepaald én ACQK ≥0,75 OF ACT <20

3602, ACQK RQ en 3555, ACT RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

12

Functioneren bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar met functioneren bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

3602, ACQK RQ en 3555, ACT RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

13

Inhalatietechniek niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan inhalatietechniek NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1608, ASIT RQ ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 8

 

14

Inhalatietechniek voldoende

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan inhalatietechniek is bepaald én inhalatietechniek is 'voldoende'

1608, ASIT RQ, antw. 17

Noemer

Teller indicator 8

 

15

Inhalatietechniek onduidelijk

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan inhalatietechniek is bepaald én inhalatietechniek is 'onduidelijk'

1608, ASIT RQ, antw. 8

Noemer

Teller indicator 8

 

16

Inhalatietechniek onvoldoende

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan inhalatietechniek is bepaald én inhalatietechniek is 'onvoldoende'

1608, ASIT RQ, antw. 18

Noemer

Teller indicator 8

 

16.1

Inhalatietechniek bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar met inhalatietechniek bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

1608, ASIT RQ ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

17

Aantal longaanvallen niet bepaald in afgelopen jaar

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan longaanval NIET is bepaald in de afgelopen 12 mnd

GEEN 3549, COAE RQ, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

18

Aantal longaanvallen 0

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan longaanval is bepaald én uitslag 0

3549, COAE RQ =0, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

19

Aantal longaanvallen 1

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan longaanval is bepaald én uitslag 1

3549, COAE RQ =1, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

20

Aantal longaanvallen ≥2

 

Teller

Aantal pt. waarvan longaanval is bepaald én uitslag>2

3549, COAE RQ >2, ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

21

Aantal longaanvallen bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar met functioneren bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige of niet numerieke uitslag

3549, COAE RQ ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 

22

Astmacontrole niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan astmacontrole NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 3608, ASOC RQ EN GEEN 4025 ASCO RQ ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 8

 

23

Astmacontrole goede controle

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan astmacontrole is bepaald én astmacontrole is 'goede controle'

3608, ASOC RQ, antw. 17 of 4025 ASCO RQ, antw 504

Noemer

Teller indicator 8

 

24

Astmacontrole gedeeltelijke controle

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan astmacontrole is bepaald én astmacontrole is 'gedeeltelijke controle'

3608, ASOC RQ, antw. 8 of 4025 ASCO RQ, antw 654

Noemer

Teller indicator 8

 

25

Astmacontrole slechte controle

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan astmacontrole is bepaald én astmacontrole is 'slechte controle'

3608, ASOC RQ, antw. 18 of 4025 ASCO RQ, antw 654

Noemer

Teller indicator 8

 

26

Astmacontrole bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar met astmacontrole bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

3608, ASOC RQ ≤12mnd, 4025 ASCO RQ

Noemer

Teller indicator 8

 

27

Rookstatus niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan rookstatus NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 8

 

28

Rookstatus nooit

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'nooit'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 3

Noemer

Teller indicator 8

 

29

Rookstatus voorheen

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'voorheen'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 4

Noemer

Teller indicator 8

 

30

Rookstatus ja

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'ja'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 1

Noemer

Teller indicator 8

 

31

Rookstatus bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. ≥16 jaar met rookstatus bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 8

 
  Kind  
     
33 Aantal astma patiënten jonger dan 16  
Teller Aantal pt. met leeftijd bij start van de periode <16 jaar  
Noemer Teller indicator 6  

34

Inhalatietechniek niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan inhalatietechniek NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1608, ASIT RQ ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 28

 

35

Inhalatietechniek voldoende

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan inhalatietechniek is bepaald én inhalatietechniek is 'voldoende'

1608, ASIT RQ, antw. 17

Noemer

Teller indicator 28

 

36

Inhalatietechniek onduidelijk

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan inhalatietechniek is bepaald én inhalatietechniek is 'onduidelijk'

1608, ASIT RQ, antw. 8

Noemer

Teller indicator 28

 

37

Inhalatietechniek onvoldoende

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan inhalatietechniek is bepaald én inhalatietechniek is 'onvoldoende'

1608, ASIT RQ, antw. 18

Noemer

Teller indicator 28

 

37.1

Inhalatietechniek bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar met inhalatietechniek bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

1608, ASIT RQ ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 28

 

38

Therapietouw niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan therapietrouw NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 1618, ASTT RQ ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 28

 

39

Therapietouw voldoende

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan therapietrouw is bepaald én therapietrouw is 'voldoende'

1618, ASTT RQ, antw. 17

Noemer

Teller indicator 28

 

40

Therapietouw onvoldoende

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan therapietrouw is bepaald én therapietrouw is 'onvoldoende'

1618, ASTT RQ, antw. 18

Noemer

Teller indicator 28

 

40.1

Therapietouw bepaald maar ongeldige uitslag of uitslag onduidelijk

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar met therapietrouw bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag, of therapietroue is 'onduidelijk'

1618, ASTT RQ ≤12mnd, antw. 8

Noemer

Teller indicator 28

 
41

Astmacontrole niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan astmacontrole NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN 3608, ASOC RQ ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 28

 

42

Astmacontrole goede controle

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan astmacontrole is bepaald én astmacontrole is 'goede controle'

3608, ASOC RQ, antw. 17

Noemer

Teller indicator 28

 

43

Astmacontrole gedeeltelijke controle

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan astmacontrole is bepaald én astmacontrole is 'gedeeltelijke controle'

3608, ASOC RQ, antw. 8

Noemer

Teller indicator 28

 

44

Astmacontrole slechte controle

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan astmacontrole is bepaald én astmacontrole is 'slechte controle'

3608, ASOC RQ, antw. 18

Noemer

Teller indicator 28

 

44.1

Astmacontrole bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar met astmacontrole bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

3608, ASOC RQ ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 28

 

45

Rookstatus niet bepaald in de afgelopen 12 maanden

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan rookstatus NIET is bepaald in afgelopen 12 mnd.

GEEN (1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd.

Noemer

Teller indicator 28

 

46

Rookstatus nooit

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'nooit'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 3

Noemer

Teller indicator 28

 

47

Rookstatus voorheen

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'voorheen'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 4

Noemer

Teller indicator 28

 

48

Rookstatus ja

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar waarvan rookstatus is bepaald én rookstatus is 'ja'

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ), antw. 1

Noemer

Teller indicator 28

 

48.1

Rookstatus bepaald maar ongeldige uitslag

 

Teller

Aantal pt. <16 jaar met rookstatus bepaald in afgelopen 12 mnd maar met ongeldige uitslag

(1739, ROOK AQ || 4013, ROST AQ) ≤12mnd

Noemer

Teller indicator 28

 

49

Behandeling met inhalatiecorticosteroiden (>1 voorschrift in afgelopen jaar)

 
Teller Aantal pt. met minimaal 1 voorschrift inhalatiecorticosteroiden R03BA, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12
Noemer Teller indicator 6  

50

Behandeling met inhalatiemedicatie (>1 voorschrift in afgelopen jaar)

 
Teller Aantal pt. met minimaal 1 voorschrift inhalatiecorticosteroiden R03A, R03B
Noemer Teller indicator 6  
51 Behandeling met LABA of LAMA  
Teller Aantal pt. met minimaal 1 voorschrift LABA of LAMA R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AL03, R03AL04, R03AL05, R03AL06, R03BB04, R03BB05, R03BB06, R03BB07
Noemer Teller indicator 6  

Onderdeel: Medicatie

Voorschriften

ATC code

omschrijving

A02* 

Medicatie voor maagzuur-gerelateerde klachten

A02BC*

Protonpompremmers

J01*

Antibacteriële middelen voor systemisch gebruik

J01AA02 

Doxycycline  

J01MA02 

Ciprofloxacin 

J01XE01 

Nitrofurantoin

J01EA01 

Trimethoprim 

J01CE05 

Pheneticillin 

J01CE02 

Phenoxymethylpenicillin 

J01CF05 

Flucloxacillin 

J01CF02 

Cloxacillin  

Omschrijving

Codes

Antibiotica

 

Totaal aantal voorschriften antibiotica

J01*

Aantal antibiotica voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Smalspectrum antibiotica

 

Totaal aantal voorschriften smalspectrum antibiotica

J01AA02, J01MA02, J01XE01, J01EA01, J01CE05, J01CE02, J01CF05, J01CF02

Aantal smalspectrum antibiotica voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Maagmiddelen

 

Totaal aantal voorschriften maagmiddelen

A02*

Aantal maagmiddelen voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Protonpompremmers

 

Totaal aantal voorschriften protonpompremmers

A02BC*

Aantal protonpompremmers voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Naar ATC hoofdstuk

ATC hoofdstuk

Omschrijving

Codes

A

Maagdarmkanaal en metabolism

 
 

Aantal voorschriften voor maagdarmkanaal en metabolisme in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met A

 

Aantal A-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

B

Bloed en bloedvormende organen

 
 

Aantal voorschriften voor Bloed en bloedvormende organen in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met B

 

Aantal B-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

C

Hartvaatstelsel

 
 

Aantal voorschriften voor Hartvaatstelsel in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met C

 

Aantal C-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

D

Dermatologie

 
 

Aantal voorschriften voor Dermatologie in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met D

 

Aantal D-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

G

Urogenitale stelsel en geslachtshormonen

 
 

Aantal voorschriften voor Urogenitale stelsel en geslachtshormonen in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met G

 

Aantal G-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

H

Systemische hormoonpreparaten, excl. geslachtshormonen

 
 

Aantal voorschriften voor Systemische hormoonpreparaten, excl. geslachtshormonen in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met H

 

Aantal H-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

J

Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik

 
 

Aantal voorschriften voor Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met J

 

Aantal J-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

L

Oncolytica en Immunomodulantia

 
 

Aantal voorschriften voor Oncolytica en Immunomodulantia in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met L

 

Aantal L-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

M

Skeletspierstelsel

 
 

Aantal voorschriften voor Skeletspierstelsel in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met M

 

Aantal M-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

N

Zenuwstelsel

 
 

Aantal voorschriften voor Zenuwstelsel in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met N

 

Aantal N-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

P

Antiparasitica, insecticide en insectenwerende middelen

 
 

Aantal voorschriften voor Antiparasitica, insecticide en insectenwerende middelen in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met P

 

Aantal P-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

R

Ademhalingsstelsel

 
 

Aantal voorschriften voor Ademhalingsstelsel in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met R

 

Aantal R-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

S

Zintuiglijke organen

 
 

Aantal voorschriften voor Zintuiglijke organen in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met S

 

Aantal S-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

V

Diverse middelen

 
 

Aantal voorschriften voor Diverse middelen in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met V

 

Aantal V-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Y

Niet ingevuld

 
 

Aantal voorschriften 'Niet ingevuld' in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met Y

 

Aantal Y-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Z

Niet van toepassing

 
 

Aantal voorschriften 'Niet van toepassing' in het afgelopen jaar

ATC code beginnende met Z

 

Aantal Z-voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

leeg

Geen ATC-code geregistreerd, wel medicatie voorgeschreven

-

 

Aantal voorschriften waarbij geen ATC-code is geregistreerd in het afgelopen jaar

 
 

Aantal geen ATC-geregistreerde voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 
Alle voorschriften   Alle
  Totaal aantal voorschriften in het afgelopen jaar  
  Totaal aantal voorschriften per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

Onderdeel: Verrichtingen algemeen

Verrichtingen

Verrichtingsoort

Codes

Consult < 5 min Vektis code 12010, 12117
Totaal aantal consulten korter dan 5 minuten in de praktijk  
Aantal consulten korter dan minuten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

Consulten 5 tot 20 min

 

Totaal aantal consulten in de praktijk van 5 tot 20 minuten

Vektis codes 12011, 12110, 12118, 12400, 12500, 12510

Aantal consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Consulten >=20 min

 

Totaal aantal consulten >=20 min in de praktijk

Vektis codes 12001, 12111, 12401, 12501, 12511

Aantal dubbele consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Visites <20 min

 

Totaal aantal visites< 20 minuten in de praktijk

Vektis codes 12002, 12112, 12402, 12502, 12512

Aantal visites per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Visites >= 20 min

 

Totaal aantal visites >=20 minuten in de praktijk

Vektis codes 12003, 12113, 12403, 12503, 12513

Aantal dubbele visites per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Telefonisch consult

 

Totaal aantal telefonische consulten in de praktijk

Vektis codes 12004, 12114, 12404, 12504, 12514

Aantal telefonische consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 
E-mailconsult  

Totaal aantal e-mail consulten in de praktijk

Vektis codes 12007, 12115
Aantal e-mail consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

NVZB

 

Totaal aantal Niet Verschenen Zonder Bericht in de praktijk

Memocode = NVZB

Aantal Niet Verschenen Zonder Bericht per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

M&I top 10

Kolomnaam in rapport

Definitie

Nummer

Top 10 M&I verrichtingen
Verrichting omschrijving M&I verrichting (Vektis codes 12999 t/m 14000)
Totaal Aantal M&I verrichtingen in het afgelopen jaar
Per 1000pt Aantal M&I verrichtingen per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

Overige verrichtingen top 10

Kolomnaam in rapport

Definitie

Nummer

Top 10 overige verrichtingen
Verrichting Omschrijving verrichting of prestatiecode of NHG-code
Totaal Aantal overige verrichtingen in het afgelopen jaar
Per 1000pt Aantal overige verrichtingen per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

Onderdeel: Verrichtingen per medewerker

Let op! De inregeling in VIPLive bij "HIS-gebruikers koppelen" is hierop van invloed.

Verrichtingsoort

Codes

Consult < 5 min Vektis codes 12010, 12117
Totaal aantal consulten korter dan 5 minuten in de praktijk  
Aantal consulten korter dan 5 minuten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

Consulten 5 tot 20 min

 

Totaal aantal consulten 5 tot 20 minuten in de praktijk

Vektis codes 12011, 12110, 12118, 12400, 12500, 12510

Aantal consulten 5 tot 20 minuten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Consulten >= 20 minuten

 

Totaal aantal  consulten >= minuten in de praktijk

Vektis codes 12001, 12111, 12401, 12501, 12511

Aantal consulten >=20 minuten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Visites <20 min

 

Totaal aantal visites<20 min in de praktijk

Vektis codes 12002, 12112, 12402, 12502, 12512

Aantal visites < 20 min per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Visites >= 20 min

 

Totaal aantal visites>= 20 min in de praktijk

Vektis codes 12003, 12113, 12403, 12503, 12513

Aantal visites >=20 min per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Telefonisch consult

 

Totaal aantal telefonische consulten in de praktijk

Vektis codes 12004, 12114, 12404, 12504, 12514

Aantal telefonische consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 
Vaccinatie  

Totaal aantal vaccinaties in de praktijk

NHG codes 1107, 1147, 1157, 1760
OF
Vektis codes 12006, 12406, 12506, 12516

Aantal vaccinaties per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 
E-mailconsult  

Totaal aantal e-mail consulten in de praktijk

Vektis codes 12007, 12115
Aantal e-mail consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

M&I verrichtingen

 

Totaal aantal M&I verrichtingen in de praktijk

Vektis codes 12999 t/m 14000

Aantal M&I verrichtingen per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  
Overige verrichtingen  
Totaal aantal verrichtingen waarbij de vektiscode leeg is, of die niet in de eerder genoemde verrichtingen zijn meegenomen.  Vektis code is leeg of vektis code is niet ((12011, 12110, 12118, 12400, 12500, 12510,12001, 12111, 12401, 12501, 12511,12002, 12112, 12402, 12502, 12512,12003, 12113, 12403, 12503, 12513,12004, 12114, 12404, 12504, 12514,12006, 12406, 12506, 12516,12007,12115,12010,12117,12116)
EN vektis code niet tussen 12999 AND 14000
EN nhg code is niet (1107, 1147, 1157, 1760)
EN memocode is niet 'NVZB'
EN mnemo nhg is niet  'NVZB'

Onderdeel: Verrichtingen POH GGZ

Let op! De inregeling in VIPLive bij "HIS-gebruikers koppelen" is hierop van invloed.

Praktijkpopulatie: ingeschreven patiënten op peildatum

Gemiddelde populatie: (praktijkpopulatie bestaande uit zowel vaste- als niet vaste patiënten op de peildatum + de praktijkpopulatie bestaande uit zowel vaste- als niet vaste patiënten van een jaar geleden) / 2

Verrichting soort

Codes

Consult < 5 min Vektis codes 12010, 12117
Totaal aantal consulten korter dan 5 minuten in de praktijk  
Aantal consulten korter dan 5 minuten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

Consulten 5 tot 20 min

 

Totaal aantal consulten 5 tot 20 min in de praktijk

Vektis codes 12110

Aantal consulten 5 tot 20 min per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Consulten >= 20 min

 

Totaal aantal consulten >= 20 min in de praktijk

Vektis codes 12111

Aantal consulten >=20 min per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Visites <20 min

 

Totaal aantal visites<20 min in de praktijk

Vektis codes 12112

Aantal visites<20 min per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Visites >=20 min

 

Totaal aantal visites>=20 min in de praktijk

Vektis codes 12113

Aantal  visites >=20 min per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

Telefonisch consult

 

Totaal aantal telefonische consulten in de praktijk

Vektis codes 12114

Aantal telefonische consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 
E-mailconsult  

Totaal aantal e-mail consulten in de praktijk

Vektis codes 12115
Aantal e-mail consulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  
Groepsconsult  

Totaal aantal groepsconsulten in de praktijk

Vektis codes 12116

Aantal groepsconsulten per 1000 patiënten in het afgelopen jaar

 

NVZB

 

Totaal aantal Niet Verschenen Zonder Bericht in de praktijk

Memocode = NVZB

Aantal Niet Verschenen Zonder Bericht per 1000 patiënten in het afgelopen jaar  

Onderdeel: Contacten algemeen

Journaalcontacten met contactsoort Consult, Visite, Telefonisch consult of Email consult worden meegeteld.

Onderdeel: Contacten per medewerker

Journaalcontacten met contactsoort Consult, Visite, Telefonisch consult of Email consult worden meegeteld. De geregistreerde ICPC code bij het contact bepaald in welk ICPC hoofdstuk (eerste letter van ICPC code) het contact valt. 

Kolomnaam

Definitie

 Medewerker

 

ICPC code onbekend

Geen ICPC code bij contact geregistreerd

A - Algemeen

ICPC code bij contact beginnend met A

B - Bloed

ICPC code bij contact beginnend met B

D - Maagdarm

ICPC code bij contact beginnend met D

F - Oog

ICPC code bij contact beginnend met F

H - Oor

ICPC code bij contact beginnend met H

K - Hartvaat

ICPC code bij contact beginnend met K

L - Bewegingsapparaat

ICPC code bij contact beginnend met L

N - Zenuwstelsel

ICPC code bij contact beginnend met N

P - Psychische problematiek

ICPC code bij contact beginnend met P

R - Ademhalingsorganen

ICPC code bij contact beginnend met R

S - Huid / onderhuids

ICPC code bij contact beginnend met S

T - Endocrien

ICPC code bij contact beginnend met T

U - Urinewegen

ICPC code bij contact beginnend met U

W - Zwangerschap

ICPC code bij contact beginnend met W

X - Geslachtsorganen vrouw

ICPC code bij contact beginnend met X

Y - Geslachtsorganen vrouw

ICPC code bij contact beginnend met Y

Z - Sociale problematiek

ICPC code bij contact beginnend met Z

Gebruikte dataset

Het rapport wordt in principe op de meest recente dataset gedraaid. Indien de peildatum waarmee het rapport wordt gedraaid meer dan 2 maanden in het verleden ligt (t.o.v. de extractiedatum), dan wordt er gecontroleerd of er een gedeclareerde dataset beschikbaar is voor het kwartaal waarin de peildatum valt. Zouden we het rapport (met een peildatum verder in het verleden) op de meest recente dataset draaien, dan kan het zijn dat er reeds uitgeschreven patiënten ontbreken, omdat deze niet langer in de HIS-extractie terecht komen.

 
 
 
 

Bijgewerkt