VIPLive Support

Top 25 ketenzorgpatiënten meeste contacten

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Dit rapport toont de top 25 patiënten per Ketenzorg (DM, COPD, CVRM), die de meeste zorg vragen o.b.v. contacten. De meetperiode is 12 maanden. Hierin gaat het over de patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria van de betreffende zorgstraat.

Contacten: Consult (C), Visite (V), E-consult (E) of Telefonisch consult (T).

Het is mogelijk dat patiënten niet uniek zijn en bijvoorbeeld zowel op de DM lijst als de COPD lijst terugkomen.

  1. Tabblad Top 25 DM patiënten: inclusiecriteria DM met top 25 DBC patiënten met meeste contacten in afgelopen 12 maanden
  2. Tabblad Top 25 COPD patiënten: inclusiecriteria COPD met top 25 DBC patiënten met meeste contacten in afgelopen 12 maanden
  3. Tabblad Top 25 CVRM patiënten: inclusiecriteria CVRM met top 25 DBC patiënten met meeste contacten in afgelopen 12 maanden