VIPLive Support

Handleiding Chronische zorg dashboard (zorggroep)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Het Chronische zorg dashboard geeft zorggroepen inzicht in geaggregeerde patiëntdata op basis van HIS-extracties. Het bevat het deel van de praktijkpopulatie dat afgelopen kwartaal gecontracteerde zorg heeft ontvangen. 

Chronische Zorg Dashboard

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard  5 min.

Ga naar de opleidingsvideo Chronische Zorg Dashboard 30 min.

 

Tip! Deze Opstartoefening leidt u stap voor stap door het Chronische zorg dashboard, om zelf actief bekend te raken met alle mogelijkheden

 

Waarvoor gebruik ik dit dashboard?

POH-Consulenten: ter voorbereiding van praktijkbezoeken. Ik zie op de pagina 'Indicatoren' een onderlinge vergelijking tussen praktijken. Als ik één specifieke huisartsenpraktijk selecteer voor verdiepend inzicht, zie ik op de volgende pagina hun leefstijl

Kaderarts: verdiepend onderzoek. Geïnspireerd door een nascholing of artikel schat ik in wat het effect zou kunnen zijn van een nieuwe interventie voor de patiëntpopulatie die gecontracteerde ontvangt 

Beleids-/Kwaliteitsmanager: interactief analyseren. Met enkele klikken heb ik in beeld welke gezondheidsproblematiek in de praktijken / zorggroep leeft binnen de gecontracteerde zorg, zodat ik daar een passend programma kan inzetten en vervolgens de resultaten kan monitoren en evalueren

 

Tip: Let op dat u uw VIPLive zorggroep account gebruikt, mocht u ook een VIPLive huisartsenpraktijk inlog hebben

 

Welke data zit er in dit dashboard?

Bij het duiden van de grafieken en tabellen van het dashboard is kennis over de onderliggende data essentieel. 

Het Chronische Zorg Dashboard bevat samengevoegde patiëntdata gerelateerd aan gecontracteerde zorg. Dus aan chronische zorg-gerelateerde medicijnvoorschriften, episodes en meetwaarden. De minimale groepsgrootte in tabellen en grafieken is 10 patiënten. Doorklikken tot individuele patiënten, en ontsleutelen van persoonsgegevens kan vanzelfsprekend níet.

Over wie?

Data wordt ingelezen van alle patiënten binnen de door de zorggroep gecontracteerde zorg. Van al die patiënten worden vervolgens de aan chronische zorg gerelateerde gegevens ingeladen (zie volgende paragraaf).

 • Wanneer GGZ gecontracteerd is, worden aanvullend de GGZ-patiënten ingelezen, en aan GGZ gerelateerde gegevens ingeladen van alle patiënten.
  • Criteria: P/Z episode; Hoofdbehandelaar GGZ = huisarts, Deelname Ketenzorg GGZ = ja
 • Idem voor Ouderenzorg. Wanneer Ouderenzorg gecontracteerd is, worden aanvullend de Ouderenzorgpatiënten ingelezen, en aan Ouderenzorg gerelateerde gegevens ingeladen van alle patiënten.
  • Criteria: A05 Episode, Leeftijd >=75, Hoofbehandelaar OZ = huisarts, Deelname Ketenzorg OZ = ja (InEen definitie).

Dit biedt keten overstijgend inzicht. Deze werkwijze verschilt met het Ketenzorgdashboard, waar alleen van patiënten binnen de keten de keten specifieke zorgindicatoren worden getoond:

Voorbeeld: dit betekent dat van een CVRM-patiënt bijvoorbeeld medicatie N02A Opioïden en episode P70 Dementie te zien zijn in het Chronische Zorg Dashboard.

Voorbeeld: dit betekent dat wanneer GGZ gecontracteerd is, van een CVRM-patiënt bijvoorbeeld medicatie N05A Antipsychotics en meetwaarde SMST_PQ Sombere stemming te zien zijn in het Chronische Zorg Dashboard.

Wat?

Van de patiënten die door de zorggroep gecontracteerde zorg ontvangen, worden aan chronische zorg gerelateerde gegevens (en indien van toepassing ook GGZ- en Ouderenzorggegevens) ingeladen. Dit komt ruwweg overeen met de InEen/NHG data die in de kwartaalrapporten wordt gebruikt. Zie hier het volledige overzicht van de aan chronische zorg gerelateerde gegevens, waarbij gegevens die alleen getoond worden bij gecontracteerde GGZ en/of Ouderenzorg in afzonderlijke tabellen staan. 

 • Socio-demografie van patiënten chronische zorg
 • Huisartsenpraktijk en HIS
 • Meetwaarden (labcode), chronische zorg
 • Medicijnvoorschriften (ATC-code), chronische zorg
 • Episodes (ICPC-code), chronische zorg
 • M&I Verrichtingen
 • Vrije tekst wordt niet getoond

Dit dashboard bevat geaggregeerde patiëntdata van de praktijkpopulaties. De minimale groepsgrootte in tabellen en grafieken is 10 patiënten. Wanneer, bijvoorbeeld door het toepassen van filters, een groep binnen een tabel of grafiek leidt tot een kleinere selectie wordt er "≤10" getoond. 

Data over wanneer?

Het dashboard bevat HIS-gegevens sinds de start van het vorig kalenderjaar, dus over het vorige jaar plus het lopende jaar. Wanneer u bijvoorbeeld in november 2023 het dashboard bekijkt, ziet u data van heel 2022 en januari tot en met november (voor zover beschikbaar) 2023. Het is (nu) niet mogelijk om data op te halen van vóór vorig kalenderjaar.

 • Voor meetwaarden en contacten: meting of medicatie met een geregistreerde voorschrijfdatum sinds de start van het vorig kalenderjaar.
 • Voor episodes wordt naar de actuele episodes gekeken. Dus alleen episodes zonder einddatum (heel soms is er een einddatum in toekomst, deze patiënten worden getoond).

Per kwartaal wordt bepaald welke patiënten gecontracteerde zorg ontvingen, en die patiënten worden opgenomen in dit dashboard (zie "Over wie?"). Bij verhuizing naar een andere huisartsenpraktijk valt de patiënt ‘uit het dashboard’ zodra er een nieuwe extractie is geweest.

De inhoudelijke gegevens worden dus zo up-to-date mogelijk gehouden. De gegevens worden opgehaald uit de meest recente extractie van de huisartsenpraktijk. Een dag na het aanleveren van de extractie is de data beschikbaar in het dashboard.

 

Filteren in het Chronische zorg dashboard

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Filteren en Bookmarks  

Op de algemene inleidingenpagina leest u op welke manieren u kunt filteren. Daar wordt hier dieper op in gegaan, specifiek voor dit dashboard. Zo gebruikt u het dashboard als een krachtige selfservice tool en kunt u met enkele klikken zelf antwoorden op vele vragen genereren. 

Overal geldt dat de selecties die u maakt op de vervolgpagina’s behouden blijven. Ook kunt u op een volgende pagina de selectiefilters verfijnen en zo resultaten van subgroepen patiënten in de grafieken en tabellen bestuderen. Zoals bij Algemene inleiding dashboards nader wordt toegelicht: combineert u OVER verschillende filtervelden, dan geldt EN – EN – EN. Combineert u BINNEN één filterveld, dan geldt OF - OF - OF.

Rechts boven in het dashboard ziet u op elke pagina de Filterknop. Als u daar op klikt verschijnt er van rechts een pop-up. 

Filters opslaan via de bladwijzer 

Rechts bovenaan vindt u de Bladwijzers (knop met boekenlegger). Om een filter te 'onthouden', slaat u deze op via 'Nieuwe bladwijzer maken'. Andere dashboardgebruikers binnen uw zorggroep zien deze ook; let daarom op heldere naamgeving.

 

Praktijk en Patiënt

De bovenste eerste twee filtergroepen gaan over de huisartsenpraktijk en de patiënt.

 

Medicatie

De derde groep, medicatie, kunt u zowel op beschrijving opzoeken en filteren, als op verschillende ATC-niveaus.
Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende filteropties voor medicatie: 

- Actuele medicatie: Voorschriften waarbij de einddatum niet langer dan 28 dagen geleden is vanaf de extractiedatum en waarbij de code en reden stopzetting leeg zijn. 

- Medicatie die valt onder ICS: R03BA, R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12, R03AK13, R03AK14, R03AL08, R03AL09, R03AL11, R03AL12

- Polyfarmacie - aantal soorten chronische medicatie (op ATC3) niveau waaruit de patiënt medicatie voorgeschreven heeft gekregen in het afgelopen jaar. Waarbij een voorschrift als chronisch gezien wordt als dit expliciet is aangegeven, het aantal iteraties minstens 2 is, of er 3 of meer voorschriften zijn geweest, waarbij de laatste in de afgelopen 6 maanden.

 

Bepaling ÉN Uitslag

Om te filteren op bepalingen (waarden uit de NHG bepalingenviewer) gebruikt u beide filtervelden onder 'Bepaling',  dus zowel de 'Bepaling' filter als de 'Uitslag' filter:

 • Eerst zoekt u in het veld 'Bepaling' de bepaling waarop u wilt filteren. Het dashboard filtert vervolgens alle patiënten die géén lege waarde hebben bij de door u gekozen bepaling.
  • Als u bijvoorbeeld wilt filteren op gewicht, typt u in het zoekveld "gewicht". Het dashboard herkent ook "gew_ao", of het NHG nummer "357". Wanneer u op "GEW AO 375 Gewicht Patiënt" klikt en deze middels het groene vinkjes selecteert. Nu zijn alle patiënten met een ingevuld gewicht (in GEW AO) geselecteerd.
 • Vervolgens zoekt u in het veld 'Uitslag' de waarde op, waarop u wilt filteren. Het dashboard toont alleen de waarden die bij het eerder geselecteerde bepaling past, de rest is 'uitgegrijst'. Kies nu de waarden die u wilt selecteren
  • In het GEW AO voorbeeld, selecteert u bijvoorbeeld alle patiënten met een geregistreerd gewicht boven de 90 kilogram, door ">90" te typen en op enter te drukken.

Onder de bepaling valt ook het risico op CNS, hierop filteren geeft alle patienten die in een bepaalde risico categorie vallen volgens de definitie van de regio organisatie. 

Episode

Onder het filter ‘Episode’ zijn verschillende opties beschikbaar om te filteren. De optie ‘Episodes/ICPC’ geeft de mogelijkheid te filteren op een specifieke ICPC-code of omschrijving. 

Daarnaast zijn er voor de standaard ketenzorgtypes snelfilters beschikbaar. Hier worden de zorggroep specifieke definities toegepast.

Ketenzorgtype

Hiermee kan gefilterd worden op de patiënten die volgens de definitie van de zorggroep in een bepaalde keten vallen. 

Contact

Filter op aantal gewogen contacten in de afgelopen 12 maanden, zie Zorgzwaarte.

Verrichtingen

Filter op de verrichtingen die plaats hebben gevonden.

filter1.pngfilter2b.png

 

Protip! Lees nog meer tips en tricks  op: Zoektermen gebruiken in BI Dashboards

 

Welke pagina’s vind ik in dit dashboard?

Navigeer in VIPLive naar Inzicht - Datahub en klik op Chronische Zorg Dashboard. U kunt vervolgens een pagina kiezen waarop het dashboard zal openen. Zodra u een pagina hebt geopend, kunt u binnen het dashboard naar de andere pagina’s navigeren. U vindt de volgende beschikbare pagina's links boven in de kantlijn.

Regiobeeld pagina

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Regiobeeld  

In de overzichtspagina vindt u socio-demografie van de patiënt en uitgebreide filtermogelijkheden.

Zo selecteert u bijvoorbeeld in de leeftijdsverdelingsgrafiek gemakkelijk de 75+ chronische zorg patiënten, en ziet u direct in welke wijk zij wonen in de kaart van uw regio.

regiobeeld.jpg

 

klik hier voor de toelichting per paginaonderdeel (cijfer).

  1. Over welke jaren gaat de ingelezen data?
  2. Het totaal aantal patiënten en het aantal huisartsenpraktijken binnen de zorggroep 
  3. Het aantal en percentage patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters
  4. De leeftijdsverdeling van de geselecteerde patiënten.
  5. De geografische spreiding van de geselecteerde patiënten. 
   • In deze visualisatie wordt op basis van de postcode van patiënten (4 cijfers) getoond hoe de populatie zich over Nederland verdeeld. Een donkere kleur betekent meer patiënten binnen dat postcode gebied.
   • Het is mogelijk om wijken te selecteren door op de visualisatie te klikken en op de ‘lasso’ te klikken. Door vervolgens met de muis over de wijken te bewegen die u wilt selecteren (linkermuisknop ingedrukt houden) en daarna op het groene vinkje te klikken, worden alleen de wijken in uw selectie getoond.
  6. De meest voorkomende (ICPC) episodes van de geselecteerde patiënten (zie ook punt 9). In dit overzicht wordt getoond hoeveel patiënten een bepaalde episode hebben. De episode met de meeste patiënten staat bovenaan.
   • Het is m.b.v. de filters mogelijk om op een specifieke episode te zoeken en zo te achterhalen hoeveel patiënten aan die episode zijn gekoppeld. Er worden alleen actieve episodes geteld, dus episodes zonder einddatum of met een einddatum in de toekomst.
  7. De meest voorkomende medicatievoorschriften (ATC-codes) van de geselecteerde patiënten (zie ook punt 10).
  8. Na selectie van één medicatievoorschrift (ATC-code), toont dit tabblad de trendlijn van het aantal patiënten met dat medicatievoorschrift per kwartaal.
  9. -
  10. -
  11. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de praktijken: totaal praktijkpopulatie en aantal en percentage gedeclareerde patiënten. 
   • Er is een kolom 'Gedeclareerd dit kwartaal' Ja/Nee.
   • Wanneer de meest recente HIS extractie van een huisartsenpraktijk meer dan een maand geleden is, kleurt deze rood. Zo valt het op wanneer de periode waarover de data van die huisartsenpraktijk gaat niet synchroon loopt met recentere data.  
  12. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden. Deze worden hierboven toegelicht.
  13. Snelkoppeling naar de handleidingpagina.

 

Indicatoren pagina

Deze pagina geeft per ketenzorgtype inzicht in bijbehorende procesindicatoren. Dat betekent dat u gegevens kunt inzien soortgelijk als het originele Ketenzorgdashboard, maar hier kunt u selectiefilters toepassen, waardoor het een sterkere monitorings- en onderzoekstool wordt. Ook hier worden de indicatoren berekend over de periode van een jaar, tenzij anders overeengekomen met de regio organisatie. 

 • Links kiest u één van de ketenzorgtypen waarna de bijbehorende Procesindicatoren voor de gehele zorggroep in de linker grafriek verschijnen. 
 • Wanneer u in deze grafiek één Procesindicator kiest, vult de linker grafiek zich met de gegevenspunten per huisartsenpraktijk.

Chron_2indicatoren.gif

 

Klik hier voor een overzicht van de Procesindicatoren per Ketenzorgtype.

 

 

 

DM

LDL onder 70 jaar

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL

 

eGFR

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

 

ACR

40, ALBK U MI

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

Fundus <3jr

1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd of
2717,FSFU FZ='geen funduscontrole meer noodzakelijk'

 

Voetonderzoek

1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ of
3609, ZVPU SQ

COPD

Inhalatietechniek

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

 

Functioneren

2402, CCQT RQ of

2210, MRCD RQ

 

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

Longaanvallen

3549, COAE RQ

Astma

Inhalatietechniek

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

 

Mate astmacontrole

3608, ASOC RQ of

4025, ASCO RQ of

2762, ACQT RQ of

3555, ACT RQ, of

3602 ACQK RQ

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Zeer hoog risico

Bloeddruk

Bloeddruk onder 70 jaar

 

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

eGFR<5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Hoog risico

Bloeddruk

Bloeddruk onder 70 jaar

 

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

 

LDL onder 70 jaar

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

 

eGFR<5jr

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Ouderenzorg

MBO <2jr

4021, MBO AZ
Voor Meditta en NEO: A49.02=1 of MBO AZ
 

MDO<2 jr

3982, DMDO AZ
 

ACP

A20
 

IZP

3882, IZP AZ
 

Diastolische bloeddruk<70

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2660 RRGD KA MH of

3327 RRD7 KA MH of

3337 RR3D_KA

 

 

Zorgzwaarte pagina

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Zorgzwaarte  

Deze pagina geeft inzicht in de overlap in chronische zorg. Dat betekent dat u ketenoverstijgend kunt onderzoeken wélke combinaties van comorbide chronische ziekten hoé vaak voorkomen in uw patiëntpopulatie. Natuurlijk kunt u ook hier verschillen tussen huisartsenpraktijken bekijken in de tabel onder aan de pagina, of via de Filterknop rechts bovenin.

Chron_3zorgzwaarte.gif

Chron_pag3zorgzwaarte.png

Klik hier voor toelichting per paginaonderdeel (cijfer).

  1. Het aantal en percentage patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
  2. 'Zorgzwaarte' gedefinieerd als het aantal gewogen contacten van een patiënt met de huisartsenpraktijk in de afgelopen 12 maanden. Dit aantal contacten gewogen, zodat korte consulten minder meetellen dan visites (zie hieronder voor de rekenmethode).
  3. Het aantal patiënten met geen, 1, 2, 3 of meer comorbide aandoeningen.
  4. Het aantal patiënten per zorgketen. In het staafdiagram ‘Keten DBC’ wordt per ketenzorgtype het aantal patiënten getoond die afgelopen kwartaal gedeclareerd zijn. 
  5. Klik, zoals in de video hier boven getoond, op één van de ketens om die chronische patiënten te selecteren. Daarna vult de grafiek bij nummer 6 zich.
  6. De overlap in chronische aandoeningen van de bij nummer 5 geselecteerde ketenzorgpatiënten. De visualisatie ‘Patiënten met meerdere keten DBC’ is leeg, totdat er een ketenzorgtype in het staafdiagram ernaast wordt geselecteerd. Als u in het staafdiagram ‘Keten DBC’ bijvoorbeeld op het staafje ‘Zeer hoog risico’ klikt en vervolgens op het groene vinkje, zal de visualisatie worden gevuld. De visualisatie toont de aantallen patiënten die onder de ketenzorg ‘Zeer hoog risico’ (ZHR) vallen, maar ook de aantallen van patiënten die naast ‘ZHR’ nog onder een ander keten DBC vallen.
  7. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken. Wederom de totale praktijkpopulatie en het percentage patiënten in de huidige selectie t.o.v. de totale praktijkpopulatie. Op deze pagina ziet u ook het percentage patiënten in de selectie t.o.v. de totale selectie naar zorgzwaarte- en comorbiditeit.
  8. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden, waaronder # Gewogen contacten.

 

Berekening zorgzwaarte (#contacten)

Zoals bij nummer 8 van de pagina ‘Chronische zorg’ worden patiënten in drie categorieën verdeeld op basis van het aantal contacten met de huisartsenpraktijk: licht (0-10), matig (10.5-20), en zwaar (20.5+) gewogen contacten. De categorieën 'licht', 'matig' en 'zwaar' zijn gebaseerd op onderzoek van Maastricht University in samenwerking met Dokter Drenthe (Op weg naar een integraal programma chronische zorg).

 

De zorgzwaarte wordt gewogen op basis van de standaard van het NIVEL, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten consulten. In de weging tellen telefonisch consult, E-consult en een kort consult mee als 0,5 gewogen contact. Een regulier consult als 1 contact, een reguliere visite als 1,5 contact, een langdurig/dubbel consult als 2 contacten en een langdurige/dubbele visite als 2,5 gewogen contacten. De tabel hier onder toont de weging per contactsoort.

Klik hier voor de Zorgzwaarteberekening.

 

Zorgzwaarte

 

Telefonisch consult (T*, C:TD*)

E-consult (E*, C:EC*) 

Kort consult (*CK*, C:CH*)

0,5

 

Regulier consult (C*)

1

maar niet:
C:EC*
C:TD*
*CK*
C:CH*
C:C2*
C:CL*
C:DC*

Reguliere visite (V*)

1,5

maar niet:
V:V2*
V:VL*

Langdurig/dubbel consult (C:C2*, C:CL*, C:DC*)

2

 

Langdurige/dubbele visite (V:V2*, V:VL*)

2,5

 

*Inclusief de subcodes van deze contactsoort 

 

Berekening comorbide chronische aandoeningen (#ICPC chronische zorg)

Op de pagina ‘Chronische zorg’ worden de percentages en aantallen getoond m.b.t. comorbide chronische aandoeningen van de patiënten in de selectie. Voor comorbide chronische aandoeningen wordt er gekeken naar het aantal actieve chronische episodes van een patiënt. Er wordt gekeken naar actieve episodes in de periode sinds de start van het vorige kalenderjaar.

De volgende categorieën worden onderscheiden: 

Geen

Percentage en aantal patiënten zonder comorbide chronische aandoening

1

Percentage en aantal patiënten met 1 comorbide chronische aandoening (in totaal 2 actieve episodes)

2

Percentage en aantal patiënten met 2 comorbide chronische aandoeningen (in totaal 3 actieve episodes)

 3+

Percentage en aantal patiënten met 3 of meer comorbide chronische aandoeningen (in totaal 4 of meer actieve episodes) 

Klik hier om te zien welke episodes binnen de comorbide chronische aandoeningen worden meegenomen.

Cluster

Aandoening

ICPC-code

HIV/AIDS

HIV/AIDS

B90*

Kanker

Alle maligniteiten

A79, B72*, B73, D74, D75, D76, D77*, L71.00, L71.01, N74, R84, R85, S77*, T71, U75, U76, U77, W72, X75, X76*, X77*, Y77, Y78*

Spijsvertering

Diverticulaire ziekte

D92

Ziekte van Crohn & collitis ulcerosa 

D94*        

Oog

Maculadegeneratie

F84

Cardiovasculair

Aangeboren hartafwijkingen vaatstelsel

K73*

Infectieziekten hartvaten

K70

Acute reumatoïde hartziekten

K71*

Niet-reumatoïde klepaandoeningen

K83*

Hartfalen

K77*

Angina pectoris

K74*

Acuut myocardinfarct

K75

Atriumfibrilleren

K78

Hypertensie

K86, K87

TIA

K89

CVA

K90*

Claudicatio intermittens

K92*

Aneurysma aortae

K99*

Hypercholesterolemie

T93*

Bewegingsapparaat

Fibromyalgie

L18*

Reumatoïde artritis

L88*

Coxartrose

L89

Gonartrose

L90

Andere artrose

L91

Syndroom cervicale wervelkolom

L83*

Artrose/spondylose wervelkolom

L84*

Lage rugpijn met uitstraling

L86*

Osteoporose

L95*

Zenuwstelsel

Multiple sclerose

N86

Ziekte van Parkinson

N87*

Epilepsie

N88

Migraine

N89

Clusterhoofdpijn

N90

Trigeminusneuralgie

N92

Andere neuropathieën

N94*

Alcoholmisbruik

Chronisch alcoholmisbruik

P15*

Psychiatrisch

Slapeloosheid

P06*

Schizofrenie

P72

Affectieve psychose

P73*

Depressie

P76*

Angststoornis

P74*

Persoonlijkheidsstoornis

P80*

Ademhaling

COPD

R95

Astma

R96*

Chronische bronchitis

R91*

Schildklier

Persisterende ductus thyreoglossus/cyste

T78

Nieuwvorming schildklier (benigne)

T72

Hyperthyroïdisme

T85

Hypothyroïdisme

T86

Diabetes

Diabetes mellitus 

T90*

Urinair

Chronische nierinsufficiëntie

U99*

Psoriasis

Psoriasis met gebruik van methotrexaat

S91 

Obesitas

Adipositas

T83

Roken

Tabaksmisbruik

P17

*Inclusief subcodes 

Bron: Copilot onderzoek van het Amsterdam UMC met betrekking tot chronische zorg in huisartspraktijken 

 

Leefstijl pagina

Leefstijl heeft een belangrijke rol in ziekte en gezondheid. Op deze pagina krijgt u inzicht in de geregistreerde leefstijl van de chronische patiënten: roken, drinken, bewegen en voeding. 

Chron_pag4Leefstijl.png

 

Missende gegevens worden in de grafieken aangeduid met "-". In bovenstaand voorbeeld mist leefstijlinformatie voor een aanzienlijk deel van de patiënten, te zien aan de lange onderste balken in de grafiek. Door in de grafiek op de andere categorieën te klikken, selecteert u de patiënten waarover wél informatie beschikbaar is.

Klik hier voor de toelichting per paginaonderdeel (cijfer).

 1. Het aantal patiënten en percentage t.o.v. praktijkpopulatie dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
 2. Het percentage patiënten waarbij een GLI meetwaarde is geregistreerd (3927, GLI A), t.o.v. de totale selectie patiënten.
 3. Het percentage patiënten met een BMI van 30 of hoger, t.o.v. de totale selectie patiënten.
 4. Het percentage patiënten waarbij een MPGT (positieve gezondheid - 3892, MPGT AZ) meetwaarde is geregistreerd, t.o.v. de totale selectie patiënten.
 5. Percentage patiënten per rookstatus gebaseerd op meetwaardes (1739, ROOK AQ of 4013, ROST AQ), t.o.v. de totale selectie patiënten.
 6. Percentage patiënten naar hun mate van alcoholgebruik gebaseerd op meetwaarde 1591, ALCO PQ, t.o.v. de totale selectie patiënten.
 7. Percentage patiënten naar hun mate van bewegen gebaseerd op meetwaarde 3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ, t.o.v. de totale selectie patiënten.
 8. Percentage patiënten bijzonderheden in het voedingspatroon, gebaseerd op meetwaarde 2718, BZVD AA, t.o.v. de totale selectie patiënten.
 9. In deze Bepaling snelfilter selecteert u de jaren en/of maanden waarin een bepaling geregistreerd was.
  • Als u bijvoorbeeld in november 2022 op het filter 2021 klikt, ziet u u alle consulten, medicatie, episodes van de patiënten voor wie een bepaling is geregistreerd in 2021. Wanneer u op “2022” klikt, ziet u dat voor de maanden januari tot en met november van 2022. Het dashboard bevat immers data sinds de start van het vorig kalenderjaar.
 10. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken. Wederom de totale praktijkpopulatie en het percentage patiënten in de huidige selectie t.o.v. de totale praktijkpopulatie. Op deze pagina ziet u ook het percentage patiënten in de selectie t.o.v. de totale selectie voor de hier boven genoemde indicatoren.
 11. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.

 

Zorgverzekeraars pagina

Op deze pagina ziet u hoeveel patiënten bij welke zorgverzekeraar zijn aangesloten. Het is mogelijk om op een zorgverzekeraar/staafje door te klikken (down-drill) om zo een meer gedetailleerde uitsplitsing te zien. 

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Zorgverzekeraars  

Chron_pag5Verzekeraars.png

Klik hier voor toelichting per paginaonderdeel (cijfer).

 1. Het aantal en percentage patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
 2. n de staafgrafiek van het aantal patiënten per zorgverzekeraar, staat de zorgverzekeraar met de meeste patiënten aan de linkerkant in de grafiek.
 3. Het is mogelijk om op een zorgverzekeraar/staafje door te klikken (down-drill) om zo een meer gedetailleerde uitsplitsing te zien. Als u bijvoorbeeld op het staafje van ‘Zilveren Kruis’ klikt en het groene selectievinkje selecteert, ziet u dat er vervolgens onderscheid wordt gemaakt tussen Interpolis, FBTO etc.
 4. Naast de uitgebreide filteropties aan de rechterkant, zijn voor deze pagina’s een tweetal snelfilters beschikbaar. Door te klikken op ‘75+’ worden alleen patiënten van 75 jaar en ouder getoond. Idem bij het filter ‘85+’ filter.
 5. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken.
 6. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.

 

Vergelijken pagina

Deze dashboardpagina is een krachtige tool om twee patiëntgroepen te definiëren en te vergelijken. In de grafieken ziet u voor beide groepen de bepalingen, voorschriften en contacten over tijd alsook de leeftijdsverdeling

Deze pagina werkt anders dan de andere dashboardpagina's en is bedoeld voor gevorderde dashboardgebruikers. De pagina kan als traag worden ervaren; op de achtergrond vinden stevige berekeningen plaats. 

Voorbeeld: Aantal patiënten met Diabetes en een BMI > 30 (Algemene filter), die wel (groep 1) of niet (groep 2) in een opslagwijk wonen.

Chronische-Zorg-Dashboard-Vergelijken-_-Sheet.gif

Definiëren van groepen

Om de grafieken te vullen moeten twee groepen gedefinieerd worden.

 1. Alles wat de groepen gemeenschappelijk hebben, voert u bovenin in onder 'Algemene filters'.
 2. Vervolgens is het mogelijk om de twee groepen nader te specificeren (voor wat betreft zij verschillen) onder Filter groep 1 links in het blauw en rechts Filter groep 2 in oranje

De twee groepen herkent u aan de blauwe en oranje kleur op de rest van deze dashboardpagina. Voor het definiëren van de groepen kunt u dezelfde filters toepassen die u kent onder de Filterknop rechtsboven. De filters werken ook op eenzelfde manier.  

Voor een goede vergelijking tussen twee groepen is het gebruikelijk om groepen te definiëren die op slechts één indicator verschillen. Dus bijvoorbeeld: 

 • Patiënten tussen 60 en 69 jaar vergelijken met patiënten van 70 jaar of ouder.
 • Patiënten van 70 jaar of ouder zónder A05 registratie vergelijken met patiënten van 70 jaar of ouder mét A05 registratie.
 • Patiënten van huisartsenpraktijk A, B, of C vergelijken met patiënten van huisartsenpraktijk D, E, of F.
 • Patiënten met een bepaling roken = ja vergelijken met patiënten met een bepaling roken = voorheen.

Vergelijken.png

Klik hier voor toelichting per paginaonderdeel (cijfer).

 1. Algemene filters: selectiefilters voor de kenmerken die voor beide groepen gelden. Standaard ziet u 9 data-filteropties. De overige filters klappen uit als u op "..." klikt. In een nieuw venster kunt u ook de andere filters voor de groep instellen. Sluit dit venster met het kruis rechts boven. Ook filters die u op andere pagina's aanklikt, werken op deze pagina gewoon door. Op elk moment staat bij 1a samengevat welke filters voor beide groepen gelden. 
 2. Groepsfilter 1 filtert op eenzelfde wijze (punt 2), maar specificeert bij 'Extra selecties voor Groep 1' de specifieke eigenschappen van Groep 1 (punt 2a), en het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters, en het percentage geselecteerde patiënten van het totaal aantal patiënten (punt 2b
 3. Idem voor Groepsfilter 2 onder punt 3, 3a en 3b.
Protip! Ook deze filters van 2 groepen kunt u opslaan onder bookmarks, zie de paragraaf over Filteren.

 

Episode filters

Voor episodes zit er in de vergelijken pagina nog een extra manier van filteren. 
Standaard werken filters als een OF filter, bij het selecteren van meerdere waarden wordt er gekeken of een patiënt een van deze episodes heeft. Op de vergelijken pagina is het ook mogelijk om voor episodes een EN filter toe te voegen. Hierbij wordt er gefilterd op de patiënten die alle geselecteerde episodes hebben. 

U selecteert bijvoorbeeld als volgt bij Groep 1 alleen de kwetsbare patiënten (A05) en bij Groep 2 de kwetsbare patiënten die óók een ACP gesprek (A20) hadden:

Vergelijken EN Episode_ICPC.gif

 

Grafieken: aantallen (patiënten) over tijd + Leeftijdsverdeling

Na het definiëren van de twee groepen, zijn trends over tijd te zien voor groep 1 en groep 2. U kunt kiezen voor het het aantal (unieke) patiënten, het totaal aantal (bepalingen / voorschriften / contacten), of het aantal (bepalingen / voorschriften / contacten) per 1000 patiënten.

Voor alle gegevens, ongeacht registratiejaar, geldt dat alléén data van patiënten uit de meest recente extractie is opgenomen.

Chron_pag6Vergelijken2.png

Klik hier voor toelichting per paginaonderdeel (cijfer).

 1. Kies "Aantallen" wanneer u het totaal aantal bepalingen / voorschriften / contacten wilt weten.
 2. Kies voor "Aantal patiënten" wanneer het u gaat om het (ontdubbelde) aantal unieke patiënten met bepalingen / voorschriften / contacten.
 3. Kies voor "Aantal per 1000 pt" wanneer het u gaat om prevalentie, om bijvoorbeeld huisartsenpraktijken van verschillende grootte te vergelijken.
 4. Navigeer van bepalingen naar voorschriften en contacten via deze tabbladen. Steeds wordt Groep 1 in het blauw en Groep 2 in het oranje getoond. Toon gegevens per maand, kwartaal, of per jaar.
 5. Patiënten opgesplitst naar leeftijdsgroep, per Groep.