VIPLive Support

Overzichtspagina PREM

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

In dit artikel

  1. Versturen van de PREM via VIPLive
  2. Beschikbare vragenlijsten
  3. Presentatie PREM
  4. PREM Zakboekje

1. Versturen van de PREM via VIPLive

PREM staat voor Patient Reported Experience Measure.  Het is een landelijk afgestemde methode om patiëntervaringen te meten.  Het gaat hierbij om een vragenlijst, waarbij de patiënt aangeeft over hoe zij de zorg hebben ervaren. Het uiteindelijke doel is om de zorg te meten en te verbeteren. 
Zorggroepen kunnen de PREM module afnemen. In deze module ondersteunt VIPLive het digitaal verzenden van een patiëntervaring vragenlijstonderzoek, inclusief automatische reminders en data-analyse op zorggroep- en praktijkniveau.

Bij een keuze voor het standaardproces  kost dit intern voor VIPLive ongeveer 2 maanden tot de dataverzameling kan starten, gevolgd door 6-8 weken dataverzameling en 6 weken voor de analyse/rapportage. Vóór die tijd heeft de zorggroep enkele maanden nodig om praktijken te informeren, includeren en om huisartspraktijken emailadressen te laten aanvullen in het HIS. Dit is o.a. afhankelijk van het aantal praktijken en de organisatiegraad van de zorggroep. 

Via VIPLive is het mogelijk om de PREM vragenlijst in bulk te versturen naar uw patiënten. 
Onderstaande criteria zijn van toepassing:

  • Ingeschreven gelijk aan Ja
  • Leeftijd groter of gelijk aan 18
  • Deelname ketenzorgprogramma DM en/of CVRM en/of COPD en/of Astma
  • In het afgelopen half jaar een afspraak (fysiek, telefonisch of digitaal) hebben gehad met de huisartspraktijk

Voor meer informatie over het versturen van de PREM kunt u kijken op onderstaande pagina:

PREM versturen, overzicht en resultaten – VIPLive Support

Ook is er een korte kennisvideo over hoe het verzenden van de PREM er voor de HA/POH uitziet in VIPLive:

Prem- Hoe verstuur ik een prem vragenlijst - WebinarGeek

 

2. Beschikbare vragenlijsten

Er zijn 2 vragenlijsten beschikbaar. Op onderstaande pagina kunt u beide vragenlijsten inzien:

PREM vragenlijsten – VIPLive Support

 

3. Presentatie PREM

Zie bijlage onderaan deze pagina 

 

4. PREM Zakboekje van het Linnean initiatief

Binnen waardegedreven zorg is er veel aandacht voor het perspectief van patiënten. De ervaringen van patiënten kunt u meten met instrumenten die we PREMs (Patient Reported Experience Measures) noemen. In dit zakboekje vindt u basiskennis voor zorgteams die aan de slag gaan met PREMs. Het geeft een compact overzicht, ter ondersteuning aan zorgteams die nog beperkt bekend zijn met PREMs

 

Hieronder een link naar het PREM Zakboekje:

handlerdownloadfiles.ashx (linnean.nl)

 

mceclip1.png