VIPLive Support

PREM Inclusiecriteria filter instellen

1. Start een beveiligde sessie in VIPLive. De beveiligde sessie is nodig om de NAW-gegevens zichtbaar te maken. Start de beveiligde sessie door op het geopende slotje rechtsboven te klikken

Beveiligde_sessie_starten_1.png

2. Voer uw wachtwoord in en klik op “Start beveiligde sessie”

Beveiligde_sessie_starten__1_.png

 

3. De beveiligde sessie is gestart. Dit kunt u zien aan het gesloten slotje rechtsboven

Beveiligde_sessie_starten_2.png

 

4.  Selecteer het menu-item “Inzicht” en kies voor “Patiënten selecteren”
Inzicht_Pati_nten_selecteren.png
5. Selecteer het meest recente kwartaal in het menu rechtsboven naast ‘Kwartaal’
Kwartaal_selecteren.png
6. Stel het inclusiecriteria filter in. In het voorbeeld hieronder worden patiënten geselecteerd op basis van de inclusiecriteria:
  • Ingeschreven gelijk aan Ja
  • Leeftijd groter of gelijk aan 18
  • Deelname ketenzorgprogramma Astma en/of COPD en/of CVRM en/of DM

Totale_filter_met_niveaus.png

Let op! Dit filter kan worden ingesteld door onderstaande stappen te doorlopen. Let daarbij op dat de filters worden toegevoegd op het juiste niveau, aangeduid met de cijfers 1, 2 of 3

7. Stel het filter in onder ‘Toon patiënten waar:’ Automatisch staat het filter Ingeschreven gelijk aan Ja ingesteld. Dit filter moet blijven staan want hiermee worden patiënten geselecteerd die op de peildatum staan ingeschreven als actieve, vaste patiënt.

9. Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op 'en' op het 1ste niveau

Eerste_EN_filter_toevoegen.png

10. Voeg het filter Leeftijd toe.
Toevoegen_filter_leeftijd.png
11. Stel in dat Leeftijd groter of gelijk aan 18 jaar moet zijn
Filter_leeftijd_groter_of_gelijk_aan_18.png
12. Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op 'en' op het 1e niveau
Tweede_EN_filter_toevoegen.png
13. Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma Astma (3828) toe
Filter_Deelname_ketenzorgprogramma_Astma.png
14. Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma Astma (3828) gelijk aan ja moet zijn
Deelname_ketenzorgprogramma_Astma_gelijk_aan_ja.png
15. Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op ‘of’  op het 2e niveau
Toon_patienten_waar_OF_filter_toevoegen.png
16. Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma COPD (3829) toe
Filter_Deelname_ketenzorgprogramma_COPD.png
17. Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma COPD (3829) gelijk aan ja moet zijn
Deelname_ketenzorgprogramma_COPD_gelijk_aan_ja.png
18. Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op ‘of’ op het 2e niveau
Toon_patienten_waar_OF_filter_toevoegen_twee.png
19. Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma CVRM (3830) toe
Filter_Deelname_ketenzorgprogramma_CVRM.png
20. Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma CVRM (3830) gelijk aan ja moet zijn
Deelname_ketenzorgprogramma_CVRM_gelijk_aan_ja.png
21. Voeg een extra filter toe. Klik hiervoor op 'of' op het 2e niveau
Toon_patienten_waar_OF_filter_toevoegen_drie.png
22. Voeg het filter Deelname ketenzorgprogramma DM (3827) toe
Filter_Deelname_ketenzorgprogramma_DM.png
23. Stel in dat Deelname ketenzorgprogramma DM (3827) gelijk aan ja moet zijn
Deelname_ketenzorgprogramma_DM_gelijk_aan_ja.png
24. Het inclusiecriteria filter is nu ingesteld. Bij ‘Resultaat’ kan gecontroleerd worden of het filter goed staat ingesteld.
Resultaat.png
25. Het e-mailadres kan nu worden toegevoegd als kolom. Klik op “Kolom toevoegen” onder ‘Kolommen’
Kolommen.png
26. Voeg de kolom Emailadres toe
Emailadres_kolom.png
27. Het inclusiecriteria filter kan nu worden uitgevoerd. Klik op “Filter uitvoeren”
Filter_uitvoeren.png
28. Er verschijnt nu een lijst met patiënten. Deze lijst kan ook geopend worden in Excel door op “Resultaat exporteren” te klikken.
Resultaat_exporteren.png

Bijgewerkt