VIPLive Support

PREM versturen, overzicht en resultaten

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Patiënt ervaringsmetingen versturen

Let op! De informatie in VIPLive is afkomstig uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) door middel van een extractie. Een extractie is niet volledig actueel, houdt u hier rekening mee. Indien u de meest recente informatie wil tonen in VIPLive is het advies om een nieuwe extractie te uploaden voordat u de patiënt ervaringsmetingen verstuurt.

1. Start een beveiligde sessie. Vul uw wachtwoord in en klik op de knop ‘Start beveiligde sessie’

Beveiligde_sessie_starten.png

 

2. Ga naar menu-item Patiënt ervaringsmetingen via Samenwerken – Communicatie

Menu_item_ingezoomd.png

 

3. Klik op de knop ‘Patiëntervaringsmetingen versturen’

Knop_Pati_ntervaringsmetingen_versturen.png

4. Klik op ‘Selecteer vragenlijst’ en maak een keuze uit één van de vragenlijst opties. Indien er maar één optie is wordt de vragenlijst automatisch geselecteerd

Selecteer_vragenlijst.png

5. Controleer of de inclusiecriteria voor de geselecteerde vragenlijst juist zijn. (In onderstaand voorbeeld is de PREM Chronische Zorg vragenlijst geselecteerd. De inclusiecriteria voor de PREM Chronische Zorg verschijnen nu in beeld)

Inclusiecriteria_venster.png

Let op! VIPLive heeft geen informatie over welke patiënten toestemming hebben gegeven om benaderd te mogen worden voor kwaliteitsonderzoek. De huisartspraktijk is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van patiënten die de vragenlijst mogen ontvangen.

6. Klik op de knop ‘Patiënten selecteren’ om door te gaan naar de volgende stap. Er verschijnt nu een lijst met patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria voor de geselecteerde vragenlijst. De huisartspraktijk kan vervolgens zelf patiënten selecteren uit de lijst naar wie ze de vragenlijsten willen versturen (of verwijderen uit de lijst als de patiënten geen vragenlijst mogen ontvangen)

Stap_2_Pati_nten_selecteren.png

 

7. Selecteer patiënten die de vragenlijst mogen ontvangen. U kunt patiënten op elke pagina één voor één selecteren door een vinkje in het vierkantje voor een patiënt te zetten. U kunt alle patiënten tegelijk selecteren door een vinkje in het bovenste vierkantje van de tabel te zetten. U kunt patiënten ook weer uit de lijst met ontvangers verwijderen (de-selecteren) door nogmaals op het vinkje te klikken waardoor het vinkje weer verdwijnt

Pati_nten_selecteren.png

8. Klik op ‘Selectie voltooien’ indien u alle patiënten hebt geselecteerd die de vragenlijst mogen ontvangen

Pati_nten_selecteren_1.png

9. Controleer of alles juist is en klik op de knop ‘Patiëntervaringsmetingen versturen’ om de vragenlijsten te versturen

Pati_ntervaringsmetingen_versturen.png

 

10. Indien u zeker weet dat u de geselecteerde patiënten de vragenlijsten wilt toezenden dan klikt u op de knop ‘Ja, ik weet het zeker’. De patiënten ontvangen nu een e-mail met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In de e-mail staat een link naar de vragenlijst. Op de overzichtspagina kunt u nu inzien dat u de patiënt ervaringsmetingen heeft verzonden.

Let op! VIPLive slaat niet op naar welke patiënten de vragenlijsten zijn verstuurd. De huisartspraktijk kan na het versturen van de patiëntervaringsmetingen niet meer inzien welke patiënten de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen hebben ontvangen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten worden niet op individueel niveau teruggekoppeld naar de patiënt in VIPLive.

Weet_u_het_zeker_scherm.png

Overzichtspagina verstuurde patiënt ervaringsmetingen inzien

1. De Patiënt ervaringsmetingen overzichtspagina kunt u bereiken door te klikken op het menu-item Patiëntervaringsmetingen via Samenwerken – Communicatie.

Menu_item_ingezoomd__1_.png

Op de overzichtspagina kunt u zien welke patiëntervaringsmetingen er verstuurd zijn door de praktijk. De tabel geeft weer op:

- welke datum de vragenlijsten zijn verstuurd,

- welke vragenlijst is verstuurd,

- door wie de vragenlijsten zijn verstuurd,

- voor welke praktijk AGB de vragenlijsten zijn verstuurd,

- hoeveel patiënten de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen hebben ontvangen en

- op basis van welke inclusiecriteria de patiënten zijn geselecteerd.

Overzichtspagina.png

Resultaten patiënt ervaringsmetingen

De resultaten worden op zorggroep- en/of praktijkniveau teruggekoppeld door middel van een geanalyseerd rapport. De ingevulde resultaten worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden niet op individueel niveau teruggekoppeld naar de patiënt.