VIPLive Support

MDO in VIPLive

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Voorbereiding

Patiëntlijst maken

(Ouderenzorg) Dashboard

Het (ouderenzorg)dashboard helpt bij het in kaart brengen van de groep ouderen. Vanuit het dashboard kunnen verschillende lijsten met patiënten gedownload worden.

Klik hier voor een handleiding ‘(Ouderenzorg-) Dashboard’.

Filtertool

Met behulp van de filtertool in VIPLive kunnen er verschillende patiëntlijsten worden samen worden gesteld.

Klik hier voor een handleiding ‘Gebruik van de functionaliteit patiënt selecteren’.

 

Uitnodigen mensen

Groepsgesprek

In VIPLive kan er een groepsgesprek MDO worden aangemaakt door de organisatie van het MDO. Als onderwerp wordt er dan gekozen MDO + Praktijk+ datum. Aan dit groepsgesprek kunnen alle deelnemers van het MDO worden toegevoegd.

Er kunnen in dit gesprek, uitnodiging agenda van het MDO, aantekeningen en notulen van vorige MDO’s worden gedeeld. Dit kan door gebruik te maken van het meesturen van een bijlage.

Wanneer je een MDO-deelnemer mist, kan deze altijd op een later tijdstip worden toegevoegd. Deze kan dan de gehele gespreksgeschiedenis terug lezen, dus ook daarvoor verstuurde bijlagen downloaden.

Tip: Zijn er steeds dezelfde professionals betrokken bij het MDO, je kunt het onderwerp aanpassen van het groepsgesprek naar de nieuwe datum van het MDO.

Klik hier voor een handleiding ‘ Gesprek starten over patiënten‘.

Klik hier voor de videohandleidingen ‘Gesprek starten over de patiënt‘.

 

Specialist ouderengeneeskunde

Door het starten van een digitale consultatie richting de specialist ouderengeneeskunde kunnen er medische gegevens worden gedeeld voorafgaand aan het MDO. Er wordt dan een vooraf afgesproken set met meetwaarden en de medicatielijst meegestuurd worden. Dit is wel een inrichting die met VIPLive moet worden afgesproken en ingericht worden.

MDO

Het MDO zelf vindt plaats op de praktijk met alle zorgverleners.
Eventueel kun je ook videobellen tijdens het MDO, dit kan ook via VIPLive. In VIPLive kun je dit tot maximaal 99 personen. Zie ook handleiding beeldbellen.

Vastlegging

Gezondheidsplannen

In VIPLive is het mogelijk om een gezondheidsplan aan te maken voor een patiënt. Dit gezondheidsplan kan worden ingezet tijdens een MDO. In het gezondheidsplan kan dan kort en bondig worden vastgelegd welke doelen en acties er gesteld zijn voor de patiënt.

Voordeel is dat iedereen van het zorgnetwerk van de patiënt dit gezondheidsplan kan zien. Daarnaast is het ook mogelijk om de patiënt en/of mantelzorger hier toegang tot te geven en eventueel ook deelnemer te maken aan het gezondheidsplan.

Klik hier voor de handleiding ‘Gezondheidsplan’.

Vastlegging in notulen

Wanneer er gekozen wordt om notulen te maken tijdens een MDO, kunnen deze notulen veilig worden gedeeld via het groepsgesprek. Dit kan door middel van de bijlage knop in het gesprek.