VIPLive Support

TetraHIS

Om een patiëntenbestand aan te maken in TetraHIS voert u de volgende stappen uit:

1. Typ in de commandoregel: EXPVZ31 met vervolgens toetsencombinatie “TAB” – “Enter”;

2. Selecteer de arts(en) waarvoor de patiënten geëxporteerd dienen te worden in een bestand;

3. Klik op “Maak bestand”;

4. Selecteer de goede locatie, bijvoorbeeld: “Bureaublad”;

5. Geef het patiëntenbestand een naam, bijvoorbeeld: “Patiëntenbestand Jansen 01-01- 2017.VZ31”(belangrijk is om “.vz31” achter het bestand te zetten);

6. Druk op Opslaan.

7. Het patiëntenbestand staat nu opgeslagen op de geselecteerde locatie op uw computer.

 

Indien van toepassing (bijvoorbeeld voor de Declaratieservice):

Het patiëntenbestand kan nu worden verzonden naar Calculus via e-mail of bestandsoverdracht op VIPLive. Bestandoverdracht is een beveiligde omgeving.
Bestandoverdracht werkt als volgt: u logt in op VIPLive en rechtsboven ziet u de naam van de huisartsenpraktijk staan.
Wanneer u op deze tekst klikt opent een nieuw venster en ziet u “bestandsoverdracht” staan.
Hier kunt u het patiëntenbestand uploaden en hoeven de patiëntgegevens niet over het web verstuurd te worden.