VIPLive Support

Promedico VDF 10

1. Ga naar Administratie – Aanmaken VIP-bestand
2. Vanuit de patiëntgegevens dient regelmatig een bestand te worden aangemaakt om nieuwe patiënten en wijzigingen aan VIP aan te bieden. Dit bestand wordt aangemaakt in een VZ31-formaat.
3. Bij het aanmaken van een VIP-bestand dient u het volgende aan te vinken:

 • Type patiënt: Vink aan voor welke groep er een VIP-bestand moet worden aangemaakt: Alle patiënten, Vaste patiënten, of Passanten. Voor VIPLive kiest u voor “vaste patiënten”.
 • Huisarts van de patiënt: Selecteer de gewenste naam
 • Huisarts t.b.v. AGB: Selecteer hier de huisarts die het bestand gaat versturen.
 • Bestandsnaam: Hier kunt u de bestandslocatie selecteren. U kunt dit ook ongewijzigd laten zodat u weet waar het bestand opgeslagen wordt

4. Door te klikken op de knop “Aanmaken” wordt het bestand op de gekozen locatie opgeslagen.

5. Na de COV op VIPLive kan er daar een VZ32-bestand gedownload worden en ingelezen worden in Promedico VDF. Zie hiervoor de volgende pagina.

VZ32-bestand inlezen Promedico VDF 10

Nadat er een COV is uitgevoerd op VIPLive en er resultaten staan kunt u op VIPLive een VZ32-bestand downloaden. Het VZ32-bestand dient opgeslagen te worden op de computer. Deze kan daarna ingelezen worden in Promedico VDF. Dit gaat als volgt:

1. Ga naar Administratie - Inlezen VIP-bestand
2. Het VZ32-bestand zoekt u op in het veld ‘Locatie VIP-bestand’, dubbel klik op het VZ32-bestand. Het bestand wordt nu ingelezen.

3. Het ingelezen bestand kan de volgende mutaties bevatten:

 • Er kan een BSN zijn ingevuld bij een onbekend BSN.
 • BSN is gewijzigd.
 • Ontbrekende UZOVI- en Polisnummer zijn ingevuld.
 • UZOVI en/of Polisnummer is/zijn gewijzigd.
 • Er zijn gewijzigde adresgegevens.

Let op! Gewijzigde adresgegevens overnemen mag alleen per patiënt. Dit is mogelijk door met de rechtermuis in het overzicht te klikken op een patiënt en te kiezen voor ‘Wijzigen adresgegevens’. Nadat er toestemming is gegeven om de nieuwe gegevens over te nemen, wordt het adres gewijzigd.

4. Via de knop “Verwerken” worden de mutaties overgenomen. Mogelijke foutmeldingen

 • Indien het bestand niet voldoet aan de VZ32-specificaties, wordt er een foutmelding gegeven: ‘ongeldig bestand’.
 • Als de AGB niet klopt met de eigen AGB-code verschijnt de foutmelding: ‘retourbestand niet voor deze praktijk bestemd’.

 

Bijgewerkt