VIPLive Support

Spreekuur.nl chat templates

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van de templates die beschikbaar zijn binnen VIPLive. Deze templates zijn te gebruiken wanneer u een online consult oppakt. Daarnaast worden er op basis van de templates automatisch e- en p-regels gemaakt. Klik hier voor het templates overzicht.

Aanpassingen juli 2024

 • Er zijn templates gemaakt voor het nieuwe klachtgebied Duizeligheid, bijvoorbeeld algemeen advies bij duizeligheid en uitleg van de Eply-manoeuvre.

 • Daarnaast is er een regel toegevoegd aan de welkomsttemplates bij drukte: 'Bel in de tussentijd niet, ook dan zijn de wachttijden lang.' Hiermee worden betere verwachtingen gesteld aan de patiënt, en wordt voorkomen dat de patiënt zowel via Spreekuur.nl als telefonisch contact opneemt.

Aanpassingen juni 2024

 • Er zijn nieuwe varianten toegevoegd van de templates Test urine / urineonderzoek. Voor volwassen en kinderen zijn er nu templates met het bericht om de urine z.s.m. in te leveren en templates met het bericht om de urine op een specifiek tijdstip in te leveren. In de titels is dit respectievelijk aangeduid met 'zo snel mogelijk inleveren' en 'tijdstip inleveren aangeven'.

Aanpassingen mei 2024

 • In de templates m.b.t. wonden wordt onderscheid gemaakt tussen tetanusvaccinatie wel en niet nodig. Wanneer een tetanusvaccinatie niet nodig is wordt dit expliciet vermeld. Ook wordt in de templates over kneuzingen expliciet genoemd dat een foto of scan maken niet nodig is. Meerdere gebruikers vonden deze informatie overbodig, het zou patiënten op ideeën brengen. Deze kwestie is voorgelegd aan de medisch adviesraad. In overleg is besloten dat het vermelden wél belangrijk is, om de patiënt juist en volledig te informeren en 'op te leiden'. De formulering is iets gewijzigd ('foto is niet nodig' aangepast naar 'foto is niet zinvol op dit moment').
 • Er is een template voor flauwvallen toegevoegd (Flauwvallen / bewusteloos (V)).
 • Er zijn templates voor de nieuwe kind behandelgebieden die worden toegevoegd: plasklachten, buikklachten, arm- en schouderklachten, rugklachten en nekklachten.
 • Er is een template met een algemeen contactadvies toegevoegd (Algemeen contactadvies - Spreekuur.nl (V)).

Aanpassingen maart 2024

 • Om beter aan te sluiten op het zorgproces, zijn er verschillende templates toegevoegd voor anticonceptie. Naast de algemene template met uitleg en template over de hormoonspiraal, is er nu ook een template met uitleg over de verschillende hormoonspiralen. De template eindigt met de vraag welke spiraal de voorkeur heeft.

Aanpassingen januari 2024

 • Er zijn weer 13 templates vertaald.

 • Er is een template toegevoegd voor het toevoegen van de huisarts aan de chat.

 • In verband met een richtlijnwijziging is de template budesonide bij COVID-19 verwijderd.

 • Na richtlijnherzieningen is het advies aangevuld in de templates atriumfibrilleren en verdenking DVT.

 • Er is een template toegevoegd voor droge huid. Deze komt qua advies grotendeels overeen met o.a. de templates voor eczeem, maar is algemener.

Templates overzicht