VIPLive Support

Handleiding Praktijk Populatiedashboard

Annelies van der Neut
Annelies van der Neut
 • Bijgewerkt

 

De eerste versie van het Dashboard

De is een begin versie van het PPD van het dashboard. In de toekomst zullen meer pagina’s toegevoegd worden.

 

 

Algemene functies

 

Waar gebruik ik dit dashboard voor?

Het Praktijk Populatiedashboard geeft u als praktijkondersteuner, praktijkmanager of huisarts inzicht in patiëntdata op basis van HIS-extracties.

Met dit dashboard kunt u zien wie de risicopatiënten zijn binnen uw gehele patiëntpopulatie, zodat u hen de juiste zorg kunt bieden. Zo kunt u met de ketenzorgpagina’s bijvoorbeeld inzicht krijgen in welke mensen binnen de ketenzorg aandacht behoeven. Benieuwd naar wat er in uw praktijk speelt rondom een actueel thema, zoals zorgzwaarte? Dan kunt u relevante inzichten opdoen op één van de themapagina's.

In de toekomst zullen meer ketenzorgpagina’s, themapagina’s én tools om overzichten naar uw wens te maken volgen. Het Praktijk Populatiedashboard helpt u dus om de juiste personen voor de juiste zorg in beeld te brengen en houden.

Waar vind ik dit dashboard?

U kunt dit dashboard als volgt vinden:

 1. Log in ( [Rol xyz ] en start een beveiligde sessie.
 2. Klik op Inzicht > Datahub > Praktijk Populatiedashboard. 
 3. U kunt vervolgens één van de hoofdpagina's in het dashboard selecteren. Zodra u een pagina hebt geopend, kunt u binnen het dashboard naar de andere pagina’s navigeren.

Hoe gebruik ik dit dashboard?

Navigeren naar de pagina die ik wil zien

Er zijn 4 hoofdnavigatieknoppen, deze vindt u links bovenin de kantlijn.

 1. Start: Een eerste indruk en overzicht van themapagina’s en chronische zorg pagina’s
 2. Thema's: De meest relevante inzichten binnen een actueel thema bij elkaar op één pagina.
 3. Ketenzorg: De chronische zorg pagina’s. Momenteel nog " under construction".
 4. Mijn inzicht: Uw inzicht verder op maat maken met een filtertool en patiënttabel.

U kunt eerst een hoofdpagina en dan een subpagina selecteren links in het menu.

De onderwerpen Start en Ketenzorg hebben een overzichtspagina waar u op komt als u op Start of Ketenzorg klikt. Behalve start hebben alle hoofdonderwerpen subpagina's. Deze verschijnen in het navigatiemenu in de kantlijn als u op de hoofdnavigatieknop klikt (3a en 4a). Vervolgens kunt u door navigeren naar elke subpagina binnen de door u aangeklikte hoofdpagina.

De kracht van dit dashboard is het filteren

Waardevolle inzichten zijn inzichten op maat. U kunt daarom in het dashboard uitgebreid maar doelmatig filteren. De filters die u op één willekeurige pagina selecteert zijn direct op alle dashboardpagina’s actief, ook al verandert u van pagina. U ziet linksboven in beeld dat uw selectie actief blijft. U kunt ze ook weer voor alle pagina's ineens verwijderen door op het kruisje te klikken.

In de huidige versie van het dashboard kunt u op twee manieren filteren:

 • Knop 'Filters' rechts; er verschijnt een filter-keuzemenubalk
 • In een visualisatie klikken, en de selectie bevestigen met het groene vinkje
 • Gebruik een Bookmark om (combinatie van) filters op te slaan

PPD-Filter.gif

De volgende filters zijn momenteel beschikbaar:

 • Praktijk
  • Huisarts: de naam van de huisarts waar de patiënten zijn ingeschreven
 • Patiënt
  • Geslacht: M/V
  • Leeftijd: in jaren
  • Opslagwijk: indien Ja, dan verrichting bekend met NHG codes: 1004 t/m 1006 of Vektis codes 11102, 11103, 11104, 11106, 11108
 • Medicatie
  • Actueel: indien Ja, dan ligt einddatum voorschrift in de afgelopen 28 dagen vanaf de extractiedatum EN er is geen stoprecept bekend
  • ATC code: ATC code van alle voorschriften die afgelopen jaar zijn voorgeschreven OF een einddatum hebben in het afgelopen jaar OF met kenmerk 'chronisch'
  • ATC omschrijving: omschrijving (+ ATC code) van deze voorschriften
 • Bepaling
  • Bepaling: labcode (+ nhgnummer) en omschrijving van bepalingen die zijn geregistreerd in het afgelopen jaar
  • Uitslag: de bijbehorende uitslag van deze bepalingen
 • Episode
  • Episode/ICPC: ICPC code en omschrijving van alle episodes die actief zijn
 • Ketenzorg
  • Keten DBC declaratie: gedeclareerde patiënten per zorgstraat (binnenkort beschikbaar)
  • Keten DBC inclusie: patiënten op inclusie volgens DBC criteria per zorgstraat

NB. Als een filter (bijvoorbeeld een bepaalde episode of bepaling) niet terug te vinden is in het lijstje dan betekent dat dat het niet is geregistreerd in het HIS.

Op veel pagina’s staan patiëntentabellen, waar de patiënten binnen uw selectie met belangrijke informatie en persoonsgegevens in verschijnen. Als u deze tabel in een Excel wilt openen, kunt u rechts boven de tabel klikken op ‘downloaden naar Excel’.

 

Wat vind ik in het dashboard?

 

Uit welke onderdelen bestaat het dashboard?

Het dashboard is 3 onderdelen in te delen. Op de startpagina krijgt u een eerste indruk van belangrijke inhoud en cijfers per onderdeel:

 1. Themapagina's: De meest relevante inzichten binnen een actueel thema bij elkaar op één pagina.
 2. Ketenzorg: De chronische zorg pagina’s. Momenteel nog " under construction".
 3. Mijn inzicht: Uw inzicht verder op maat maken met een filtertool en patiënttabel

Elk van deze onderdelen is in subonderdelen in te delen. Deze onderdelen worden in de toekomst steeds verder uitgebreid. Onder themapagina’s vindt u nu de pagina zorgzwaarte. Onder ketenzorg Populatiemanagement en Indicatoren.

 

Welke data zit er in het dashboard?

Er is HIS-data van al uw patiënten ingeladen van het huidige kalanderjaar tot aan het laatste extractiemoment en het volledige voorgaande kalenderjaar. Het gaat hier om alle patiënten die bij de laatste extractie stonden ingeschreven in uw praktijk.

Per pagina wordt vervolgens indien relevant een selectie gemaakt binnen deze beschikbare patiëntendata. Niet alle data worden dus standaard op elke pagina getoond. Bij een themapagina zorgzwaarte kunt u bijvoorbeeld wel overzichten van al uw patiënten zien. Bij een pagina ‘diabetes populatiemanagement’ is een relevante voorselectie gemaakt van alle mensen met een diabetes-episode die in aanmerking komen voor ketenzorg. De periode waar u naar kijkt kan bovendien per pagina of figuur verschillen. Naar welke selectie en periode u kijkt wordt hieronder verder toegelicht per pagina. Bovendien wordt dit per pagina en figuur in het dashboard zelf duidelijk gemaakt.

Alleen de medewerkers die binnen uw praktijk geautoriseerd zijn om in te loggen kunnen de data van uw patiënten zien. Alleen in een beveiligde sessie kunt u NAW-gegevens van mensen zien.

 

 

Meer zicht op het dashboard per pagina

Landingspagina: Start

 

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Deze pagina is het startpunt om snel door te navigeren naar de themapagina’s en ketenzorgpagina’s. Elk kerngetal dat u hier ziet geeft snel een eerste indruk van een thema.

Wat zie ik op deze pagina?

U ziet hier de thema's die in het dashboard zitten. Bij elk thema leest u één kerninzicht van dat thema. 

Hoe gebruik ik deze pagina?

Op deze pagina kunt u op elke tegel met een themanaam of zorgstraat klikken om door te navigeren.

Op de onderste rij tegels vindt u de zorgstraten die onder ketenzorg in het dashboard zitten.

Wij willen het dashboard graag door ontwikkelen met uw belangrijke gebruikerservaringen. Geef ons daarom feedback door op de feedbackknop te klikken. 

Wilt u het gebruik van het dashboard verder ontdekken én meer inzicht in wat je kunt met de themapagina's? Bekijk en beantwoord dan onze puzzelvragen door op de knop links onderop de pagina te klikken.

 

 

Thema: Kwetsbaarheid

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Met de vergrijzing zorgt u voor steeds meer (kwetsbare) ouderen. Met deze pagina spoort u ouderen op die mogelijk kwetsbaar zijn, krijgt u nader inzicht in deze groep, prioriteert u wie u gaat screenen, en helpt bij het monitoren van de zorg voor kwetsbare patiënten. 

Wat zie ik op deze pagina?

Overzicht: Doelgroepen en Verdeling

Op de Overzichtspagina ziet u de doelgroepen oplopen in kwetsbaarheid: links de mensen zonder een A05 registratie, en rechts zijn alle mensen met een A05 registratie.

Kwetsbaar1.png

 1. Helemaal linksonder staat de groep ouderen die vermoedelijk vitaal zijn.
 2. Mensen zonder A05 registratie maar met risicofactoren vallen in een doelgroep waar screening nodig kan zijn.
 3. Er zijn mensen met een A05 die niet als multidomein kwetsbaar worden beschouwd.
 4. Multidomein kwetsbaarheid treedt op wanneer iemand problemen heeft op meerdere gebieden, zoals cognitief, fysiek en psychosociaal. Als iemand op alle drie scoort, wordt hij als multidomein kwetsbaar beschouwd.

Vermoeden kwetsbaar

Op dit tabblad spoort u mensen op die mogelijk kwetsbaar zijn. De flow omvat het selecteren van patiënten met vermoedelijke kwetsbaarheid en het prioriteren wie u gaat screenen.

Kwetsbaar2.png

 1.  Begin met patiënten die al geruime tijd niet zijn gezien. In de grafiek toont de mensen met de grootste “consultatie gap” selecteert u in de rechter kolom personen die u al meer dan 24 maanden niet gezien heeft.
 2. Als u gewend bent A05 altijd te registreren, controleert u hier of er patiënten met vermoedelijke kwetsbaarheid ‘gemist’ zijn.
 3. Voor zorggroepen die kwetsbaarheid registreren met behulp van een specifieke code (bijvoorbeeld A49.01), identificeren hier de personen zónder die code.
 4.  Tip: via de knop “Filter” kunt de personen van 75 jaar en ouder selecteren.

Nadat u kwetsbare patiënten heeft geïdentificeerd, registreert u A05 in het HIS. Deze patiënten verschijnen in de toekomst in de tabbladen (Multidomein) kwetsbaar en Interventie. Zo heeft u meer zicht op hun karakteristieken en behandeling.

 

(Multidomein) kwetsbaar:

Kwetsbaar3.png
Kwetsbaarheid wordt niet altijd op een gestandaardiseerde manier gemeten. Professionals, zoals huisartsen, spelen een cruciale rol bij het inschatten van kwetsbaarheid. Het oordeel van een professional blijkt vaak net zo voorspellend te zijn als vragenlijsten en meetwaarden.

 1. De Frailty Index is een instrument om kwetsbaarheid te meten op basis van geregistreerde ICPC codes. Dit is getoond in de grafiek, waarin u zelf kunt filteren op de ernst van de kwetsbaarheid.
 2. In het figuur kunt u er voor kiezen bijvoorbeeld focussen op cognitieve aandoeningen, ongeacht het aantal domeinen. Of u kunt patiënten selecteren op basis van het aantal domeinen waarop ze kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld 2 of 3 domeinen).
 3. BMI en laag lichaamsgewicht en polyfarmacie zijn belangrijke indicatoren van kwetsbaarheid. Via de knoppen selecteert u deze patiëntgroepen.

Multidomein kwetsbaar_frailty en BMI selectie.gif

Interventies

Hier monitort u welk interventies voor (multidomein) kwetsbare ouderen al langer geleden zijn.

Kwetsbaar4.png

 1. U kunt patiënten selecteren op basis van de interventies, zoals medicatiebeoordelingen multidisciplinair overleg. De grafiek toont per interventie subgroepen hoe lang geleden de laatste keer was.
 2. Prioriteer patiënten op basis van de ernst van hun kwetsbaarheid en de tijd sinds de laatste interventie.
 3. U kunt verder navigeren naar andere dashboardpagina’s voor meer informatie; zoals zorgzwaarte, ACP en Mijn Inzicht.

 

Thema: ACP (Advance Care Planning)

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

De ACP-populatie die de huisarts ziet wordt steeds groter. Deze pagina biedt inzicht bij wie dit gesprek nog niet heeft plaatsvinden of geüpdatet moet worden.

Wat zie ik op deze pagina?

 1. Met behulp van de ACP-doelgroep filter bovenaan de pagina, selecteert u op de hele pagina alleen gegevens van mensen die in de ACP-doelgroep vallen (zie uitleg ACP-doelgroep in het i-tje onder de titel op de pagina).
 2. In de staafdiagram ziet u nu hoeveel van de mensen die wel in die doelgroep vallen géén ACP-gesprek hebben gehad (geen A20 in het HIS én geen plan geüpload in VIP). Klik hier op de lichtblauwe groep ACP-Nee om deze groep te selecteren.
 3. Vervolgens ziet u onderin de patiëntentabel alle mensen in de ACP-doelgroep zonder ACP-registratie. Bovenaan vindt u de mensen die op meerdere punten in de ACP doelgroep vallen, hoe meer doelgroep-karakteristieken, hoe hoger iemand staat. U kunt zelf de lijst door scrollen en bekijken wie u wilt benaderen voor een ACP-gesprek.

 

Thema: Zorgzwaarte

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Om ‘meer tijd voor de patiënt’ of soortgelijke initiatieven mee te ondersteunen. Om mensen de tijd en aandacht te geven die nodig is, maar ook onnodige contacten te beperken is eerst inzicht nodig in de huidige zorgzwaarte van patiënten in uw praktijk.

Wat zie ik op deze pagina?

 1. U ziet hier hoeveel van de patiënten in uw praktijkpopulatie voldoen aan de door u geselecteerde filters. In het voorbeeld is er gefilterd op ‘zorgzwaarte zwaar’ en ziet u hier dat er 330 patiënten in de categorie zwaar vallen. Zonder filter ziet u hier het totaal aantal patiënten in uw praktijk.
 2. U ziet hier hoeveel en welk deel van de patiënten in uw selectie er in de verschillende zorgzwaarte categorieën vallen. Die zorgzwaarte is gebaseerd op het aantal gewogen contacten per patiënten in de afgelopen 12 maanden. U kunt de figuur vergroten door rechts bovenin op het pijltje te klikken dat verschijnt als u de cursor over het figuur beweegt. Meer uitleg over de categorieën kunt u hieronder vinden.
 3. Hier vindt u de patientenlijst. U vind hier alle patiënten terug die voldoen aan uw selectie, in dit geval dus 330 patiënten . Per regel staat van een patiënt het patiënten nummer, zijn naam, geboortedatum, ketenzorgtype en het aantal gewogen contacten. U ziet dan dus het exacte aantal gewogen contacten per patiënten én welke chronische aandoeningen (ketenzorgtypes) iemand heeft. U kunt zo bijvoorbeeld de meest zorgzware patiënten , of patiënten met bepaalde aandoeningen en een hoge zorgzwaarte identificeren en zo nodig contact opnemen. Hieronder vindt u meer informatie over wat wordt verstaan onder ketenzorgtype en aantal gewogen contacten.

Berekening zorgzwaarte (#contacten)

Patiënten worden in drie categorieën verdeeld op basis van het aantal contacten met de huisartsenpraktijk: licht (0-10), matig (10.5-20), en zwaar (20.5+) gewogen contacten. De categorieën 'licht', 'matig' en 'zwaar' zijn gebaseerd op onderzoek van Maastricht University in samenwerking met Dokter Drenthe (Op weg naar een integraal programma chronische zorg).

 

De zorgzwaarte wordt gewogen op basis van de standaard van het NIVEL, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten consulten. In de weging tellen telefonisch consult, E-consult en een kort consult mee als 0,5 gewogen contact. Een regulier consult als 1 contact, een reguliere visite als 1,5 contact, een langdurig/dubbel consult als 2 contacten en een langdurige/dubbele visite als 2,5 gewogen contacten. De tabel hier onder toont de weging per contactsoort.

 

Klik hier voor de toelichting bij de gebruikte definities van zorgzwaarte.

Zorgzwaarte   

Telefonisch consult (T*, C:TD*)

E-consult (E*, C:EC*) 

Kort consult (*CK*, C:CH*)

0,5  
Regulier consult (C*) 1 maar niet:
C:EC*
C:TD*
*CK*
C:CH*
C:C2*
C:CL*
C:DC*
Reguliere visite (V*) 1,5 maar niet:
V:V2*
V:VL*
Langdurig/dubbel consult (C:C2*, C:CL*, C:DC*) 2  
Langdurige/dubbele visite (V:V2*, V:VL*) 2,5  
       

*Inclusief de subcodes van deze contactsoort 

 

Ketenzorgtype
De patiënttabel toont de ketenzorgtype(s) per patiënten. Of een patiënten onder een bepaald ketenzorgtype valt, wordt bepaald op basis van onderstaande ICPC-codes. Tenzij anders overeengekomen met de regio-organisatie. 

 

Klik hier voor de gebruikte ICPC-codes per ketenzorgtype.

Filter onder ‘Episode’ ICPC-codes
DM T90.02
COPD R95
Astma R96, R96.00 , R96.02
HVZ

K74*, K75, K76*, K89, K90.02, K90.03, K91, K92.01, K99.01

*inclusief alle subcodes

VVR

K86, K87, T93*

*inclusief alle subcodes

GGZ P of Z episode
OZ A05

 

Hoe gebruik ik deze pagina?

U kunt op de pagina een overzicht zien van zorgzwaarte van u gehele patiëntenpopulatie. Ook kunt u makkelijk filteren op één zorgzwaartecategorie door erop te klikken in het figuur. U ziet dan alleen mensen met deze zorgzwaarte in de tabel onderaan de pagina. U kunt natuurlijk ook andere filters zetten, bijvoorbeeld via de filterknop rechts bovenin de pagina. U ziet dan alleen de zorgzwaarte van de groep mensen waarop u gefilterd hebt.

 

 

Mijn Inzicht - Mijn Selectie

In de sectie 'Mijn inzicht' bepaalt u zelf wat u wilt zien. Vooral in combinatie met selecties op de themapagina's krijgt u hier meer verdiepend inzicht in uw geselecteerde patiënten.  

Wat zie ik op deze pagina?

PPD_MijnSelectie_01.png

U ziet hier twee tabbladen, namelijk die met naam Demografie en Medisch.

Op het tabblad Demografie ziet socio-demografie grafieken:

 1. De leeftijdsverdeling van de geselecteerde patiënten.
 2. De geografische spreiding van de geselecteerde patiënten. 
  • In deze visualisatie wordt op basis van de postcode van patiënten (4 cijfers) getoond hoe de populatie zich over Nederland verdeeld. Een donkere kleur betekent meer patiënten binnen dat postcode gebied.
 3. Verdeling naar geslacht
 4. Patiëntentabel

Het tabblad Medisch toont u:

 • Een grafiek met de Top 20 meest geregistreerde episodes
 • Een grafiek met de Top 20 meest geregistreerde medicatievoorschriften
 • Een patiëntentabel

Voor meer informatie over de inhoud van de elementen kunt u kijken naar de informatie die bij de grafiek wordt gegeven. Deze kunt u vinden bij het informatiebolletje van die grafiek:

PPD_GrafiekInformatiebol.png

 

Hoe gebruik ik deze pagina?

Deze pagina is het meest krachtig in combinatie met de andere dashboardpagina's. Selecteer bijvoorbeeld de ' hoge zorgzwaarte' patiënten bij het Thema Zorgzwaarte, en bekijk hier waar deze patiënten wonen, of maak de sub-selectie van 75-84 jarigen. Onderaan ziet u de lijst van geselecteerde patiënten die u kunt downloaden.  

 

 

Mijn Inzicht - Mijn Patiëntentabel

In de sectie 'Mijn inzicht' bepaalt u zelf wat u wilt zien. Op deze pagina ziet u de patiëntentabel van de op dat moment geselecteerde patiënten. Dit is vooral krachtig in combinatie met selecties via een Bookmark, het Filter, of filters op de themapagina's .  

Wat zie ik op deze pagina?

[screenshot patiëntentabel]

U ziet hier het tabblad Mijn Patiëntentabel. 

 1. Wanneer er een beveiligde sessie is gestart, ziet u naam en geboortedatum van de geselecteerde patiënten.

Hoe gebruik ik deze pagina?

Deze pagina is het meest krachtig in combinatie met de andere dashboardpagina's. Als u via andere Dashboard pagina's een doelgroep voor een interventie heeft geïdentificeerd, ziet u hier de patiëntenlijst.