VIPLive Support

Handleiding Praktijk Populatiedashboard

 

Let op, dit is een pilotversie van het Dashboard!

De huidige versie van het PPD is een eerste versie van het dashboard. Dat betekent dat nog niet alle functies beschikbaar zijn op de pagina’s in het dashboard. U kunt dus nog niet op alle knoppen in het dashboard klikken. Dit kan in de handleiding anders vermeld staan omdat die functies in volgende versies van het dashboard wel gaan volgen. Bovendien zullen in de toekomst nog meer pagina’s toegevoegd worden.

 

 

Algemene functies

 

Waar gebruik ik dit dashboard voor?

Het Praktijk Populatiedashboard geeft u als praktijkondersteuner, praktijkmanager of huisarts inzicht in patiëntdata op basis van HIS-extracties.

Met dit dashboard kunt u zien wie de risicopatiënten zijn binnen uw gehele patiëntpopulatie, zodat u hen de juiste zorg kunt bieden. Zo kunt u met de ketenzorgpagina’s bijvoorbeeld inzicht krijgen in welke mensen binnen de ketenzorg aandacht behoeven. Benieuwd naar wat er in uw praktijk speelt rondom een actueel thema, zoals zorgzwaarte? Dan kunt u relevante inzichten opdoen op één van de themapagina's.

In de toekomst zullen meer ketenzorgpagina’s, themapagina’s én tools om overzichten naar uw wens te maken volgen. Het praktijkpopulatiedashboard helpt u dus om de juiste personen voor de juiste zorg in beeld te brengen en houden.

Waar vind ik dit dashboard?

U kunt dit dashboard als volgt vinden:

 1. Log in ( [Rol xyz ] en start een beveiligde sessie.
 2. Klik op Inzicht > Datahub > Praktijk Populatiedashboard. 
 3. U kunt vervolgens één van de hoofdpagina's in het dashboard selecteren. Zodra u een pagina hebt geopend, kunt u binnen het dashboard naar de andere pagina’s navigeren.

 

Hoe gebruik ik dit dashboard?

Navigeren naar de pagina die ik wil zien

Er zijn 4 hoofdnavigatieknoppen, deze vindt u links bovenin de kantlijn.

 1. Start: Een eerste indruk en overzicht van themapagina’s en chronische zorg pagina’s
 2. Thema's: De meest relevante inzichten binnen een actueel thema bij elkaar op één pagina.
 3. Ketenzorg: De chronische zorg pagina’s.
 4. Mijn inzicht: Uw inzicht verder op maat maken met een filtertool en patiënttabel.

U kunt eerst een hoofdpagina en dan een subpagina selecteren links in het menu.

De onderwerpen Start en Ketenzorg hebben een overzichtspagina waar u op komt als u op Start of Ketenzorg klikt. Behalve start hebben alle hoofdonderwerpen subpagina's. Deze verschijnen in het navigatiemenu in de kantlijn als u op de hoofdnavigatieknop klikt (3a en 4a). Vervolgens kunt u door navigeren naar elke subpagina binnen de door u aangeklikte hoofdpagina.

De kracht van dit dashboard is het filteren

Waardevolle inzichten zijn inzichten op maat. U kunt daarom in het dashboard uitgebreid maar doelmatig filteren. De filters die u op één willekeurige pagina selecteert zijn direct op alle dashboardpagina’s actief, ook al verandert u van pagina. U ziet linksboven in beeld dat uw selectie actief blijft. U kunt ze ook weer voor alle pagina's ineens verwijderen door op het kruisje te klikken.

In de huidige versie van het dashboard kunt u op twee manieren filteren:

Knop 'Filters' rechts; er verschijnt een filter-keuzemenubalk

In een visualisatie klikken, en de selectie bevestigen met het groene vinkje

 

Op veel pagina’s staan patiententabellen, waar de patienten binnen uw selectie met belangrijke informatie en persoonsgegevens in verschijnen. Als u deze tabel in een excel wil kunnen openen kunt u rechts boven de tabel klikken op ‘downloaden naar excel’.

 

Wat vind ik in het dashboard?

 

Uit welke onderdelen bestaat het dashboard?

Het dashboard is 3 onderdelen in te delen. Op de startpagina krijgt u een eerste indruk van belangrijke inhoud en cijfers per onderdeel:

 1. Themapagina's: De meest relevante inzichten binnen een actueel thema bij elkaar op één pagina.
 2. Ketenzorg: De chronische zorg pagina’s.
 3. Mijn inzicht: Uw inzicht verder op maat maken met een filtertool en patiënttabel

Elk van deze onderdelen is in subonderdelen in te delen. Deze onderdelen worden in de toekomst steeds verder uitgebreid. Onder themapagina’s vindt u nu de pagina zorgzwaarte. Onder ketenzorg Populatiemanagement en Indicatoren.

 

Welke data zit er in het dashboard?

Er is HIS-data van al uw patiënten ingeladen van het huidige kalanderjaar tot aan het laatste extractiemoment en het volledige voorgaande kalenderjaar. Het gaat hier om alle patiënten die bij de laatste extractie stonden ingeschreven in uw praktijk.

Per pagina wordt vervolgens indien relevant een selectie gemaakt binnen deze beschikbare patiëntendata. Niet alle data worden dus standaard op elke pagina getoond. Bij een themapagina zorgzwaarte kunt u bijvoorbeeld wel overzichten van al uw patiënten zien. Bij een pagina ‘diabetes populatiemanagement’ is een relevante voorselectie gemaakt van alle mensen met een diabetes-episode die in aanmerking komen voor ketenzorg. De periode waar u naar kijkt kan bovendien per pagina of figuur verschillen. Naar welke selectie en periode u kijkt wordt hieronder verder toegelicht per pagina. Bovendien wordt dit per pagina en figuur in het dashboard zelf duidelijk gemaakt.

Alleen de medewerkers die binnen uw praktijk geautoriseerd zijn om in te loggen kunnen de data van uw patiënten zien. Alleen in een beveiligde sessie kunt u NAW-gegevens van mensen zien.

 

 

Meer zicht op het dashboard per pagina

 

Landingspagina: Start

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Deze pagina is het startpunt om snel door te navigeren naar de themapagina’s en ketenzorgpagina’s. Elk kerngetal dat u hier ziet geeft snel een eerste indruk van een thema.

Wat zie ik op deze pagina?

Op de bovenste helft van de navigatiepagina ziet u de thema’s die als themapagina in het dashboard zitten. Bij elk thema leest u één kerninzicht bij dat thema.

Hoe gebruik ik deze pagina?

Op deze pagina kunt u op elke tegel met een themanaam of zorgstraat klikken om door te navigeren.

Op de onderste rij tegels vindt u de zorgstraten die onder ketenzorg in het dashboard zitten.

Wij willen het dashboard graag door ontwikkelen met uw belangrijke gebruikerservaringen. Geef ons daarom feedback door op de feedbackknop te klikken.

 

Thema: Zorgzwaarte

 

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Om ‘meer tijd voor de patiënt’ of soortgelijke initiatieven mee te ondersteunen. Om mensen de tijd en aandacht te geven die nodig is, maar ook onnodige contacten te beperken is eerst inzicht nodig in de huidige zorgzwaarte van patiënten in uw praktijk.

Wat zie ik op deze pagina?

 1. U ziet hier hoeveel van de patienten in uw praktijkpopulatie voldoen aan de door u geselecteerde filters. In het voorbeeld is er gefilterd op ‘zorgzwaarte zwaar’ en ziet u hier dat er 330 patienten in de categorie zwaar vallen. Zonder filter ziet u hier het totaal aantal patienten in uw praktijk.
 2. U ziet hier hoeveel en welk deel van de patienten in uw selectie er in de verschillende zorgzwaarte categorieën vallen. Die zorgzwaarte is gebaseerd op het aantal gewogen contacten per patient in de afgelopen 12 maanden. U kunt de figuur vergroten door rechts bovenin op het pijltje te klikken dat verschijnt als u de cursor over het figuur beweegt. Meer uitleg over de categorieën kunt u hieronder vinden.
 3. Hier vindt u de patientenlijst. U vind hier alle patienten terug die voldoen aan uw selectie, in dit geval dus 330 patienten. Per regel staat van een patient het patientnummer, zijn naam, geboortedatum, ketenzorgtype en het aantal gewogen contacten. U ziet dan dus het exacte aantal gewogen contacten per patient én welke chronische aandoeningen (ketenzorgtypes) iemand heeft. U kunt zo bijvoorbeeld de meest zorgzware patienten, of patienten met bepaalde aandoeningen en een hoge zorgzwaarte identificeren en zo nodig contact opnemen. Hieronder vindt u meer informatie over wat wordt verstaan onder ketenzorgtype en aantal gewogen contacten.

Berekening zorgzwaarte (#contacten)

Patiënten worden in drie categorieën verdeeld op basis van het aantal contacten met de huisartsenpraktijk: licht (0-10), matig (10.5-20), en zwaar (20.5+) gewogen contacten. De categorieën 'licht', 'matig' en 'zwaar' zijn gebaseerd op onderzoek van Maastricht University in samenwerking met Dokter Drenthe (Op weg naar een integraal programma chronische zorg).

 

De zorgzwaarte wordt gewogen op basis van de standaard van het NIVEL, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten consulten. In de weging tellen telefonisch consult, E-consult en een kort consult mee als 0,5 gewogen contact. Een regulier consult als 1 contact, een reguliere visite als 1,5 contact, een langdurig/dubbel consult als 2 contacten en een langdurige/dubbele visite als 2,5 gewogen contacten. De tabel hier onder toont de weging per contactsoort.

Zorgzwaarte   

Telefonisch consult (T*, C:TD*)

E-consult (E*, C:EC*) 

Kort consult (*CK*, C:CH*)

0,5  
Regulier consult (C*) 1 maar niet:
C:EC*
C:TD*
*CK*
C:CH*
C:C2*
C:CL*
C:DC*
Reguliere visite (V*) 1,5 maar niet:
V:V2*
V:VL*
Langdurig/dubbel consult (C:C2*, C:CL*, C:DC*) 2  
Langdurige/dubbele visite (V:V2*, V:VL*) 2,5  
       

*Inclusief de subcodes van deze contactsoort 

Ketenzorgtype
Of een patient onder een bepaald ketenzorgtype valt, wordt bepaald op basis van onderstaande ICPC-codes. Tenzij anders overeengekomen met de regio-organisatie. 

Filter onder ‘Episode’ ICPC-codes
DM T90.02
COPD R95
Astma R96, R96.00 , R96.02
HVZ

K74*, K75, K76*, K89, K90.02, K90.03, K91, K92.01, K99.01

*inclusief alle subcodes

VVR

K86, K87, T93*

*inclusief alle subcodes

GGZ P of Z episode
OZ A05

 

Hoe gebruik ik deze pagina?

U kunt op de pagina een overzicht zien van zorgzwaarte van u gehele patientenpopulatie. Ook kunt u makkelijk filteren op één zorgzwaartecategorie door erop te klikken in het figuur. U ziet dan alleen mensen met deze zorgzwaarte in de tabel onderaan de pagina. U kunt natuurlijk ook andere filters zetten, bijvoorbeeld via de filterknop rechts bovenin de pagina. U ziet dan alleen de zorgzwaarte van de groep mensen waarop u gefilterd hebt.

 

Ketenzorg: Overzichtspagina

 

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Om een snel overzicht te krijgen van wat in uw populatiemanagement of proces-indicatoren meer aandacht nodig heeft per zorgstraat. U kunt bovendien op deze pagina de gewenste zorgstraat selecteren om door te navigeren naar alle andere pagina’s bij die zorgstraat. Op dit moment is alleen diabetes beschikbaar, later volgen meer ketenzorgstraten.

Wat zie ik op deze pagina?

U ziet hier een selectie van een paar aandachtspunten binnen uw populatiemanagement of procesindicatoren. Ook ziet u belangrijke cijfers van algemene aandachtspunten bij de geselecteerde zorgstraat. U ziet ook in de tabjes alle zorgstraten. U kunt op de desgewenste zorgstraat klikken. U vindt hier bovendien de doorklik naar de volledige pagina’s populatiemanagement, procesindicatoren en aandachtspunten. Op dit moment is alleen de pagina populatiemanagement voor diabetes beschikbaar. Later volgen meer zorgstraten en per zorgstraat ook procesindicatoren en aandachtspunten.

Hoe gebruik ik deze pagina?

U selecteert eerst het tabje met de zorgstraat waar u naar wil kijken, bijvoorbeeld diabetes. Vervolgens kunt u bij de blauwe tekst rechts op de pagina, ‘meer over …’  doorklikken naar de onderliggende pagina’s, bijvoorbeeld populatiemanagement. U navigeert dan naar de diabetes populatiemanagement pagina.

 

Ketenzorg: Populatiemanagement

 

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Op deze pagina ziet u in een oogwenk voor hoeveel patiënten de administratie nog niet op orde is om chronische zorg te declareren. De pagina ondersteunt u om deze administratie weer op orde te brengen.

Wat zie ik op deze pagina?

De selectie op deze pagina zijn standaard alle patiënten met een episode van het door u geselecteerde ketenzorgtype. Dit zijn de episodes die u als zorggroep includeert voor declaratie. Als u diabetes type 1 bijvoorbeeld niet declareert zijn deze patienten dus geen onderdeel van de selectie op deze pagina. U ziet die doelgroep dus niet terug in het figuur, ook niet onder exclusie.

 

 

 

 1. Hier ziet u de zorgstraten die u kunt selecteren. De blauw gekleurde zorgstraat is degene die op dit moment geselecteerd is. In het voorbeeld dus diabetes.
 2. Hier ziet u ‘inclusie’ en ‘exclusie’ staan. Dat betekent dat onder inclusie, in de linker kolom van het figuur alle geincludeerde patienten, waarvan de administratie op orde is te vinden zijn. Onder ‘exclusie’ in de rechter kolommen van het figuur, ziet u welke mensen met een ketenzorg-episode ge-excludeerd zijn van declaratie. Vooral de rijen onder exclusie zijn belangrijk om goed te bestuderen. Er kan daar mogelijk actie vereist zijn zodat u geen declaraties onterecht misloopt. U ziet op elke rij de reden voor inclusie of exclusie. Dat wordt hieronder verder toegelicht.
 3. Hier ziet wie er van de doelgroep die uw zorggroep binnen het ketenzorgtype declareert zijn geïncludeerd en wie ge-excludeerd op basis van de episode.  U ziet hier dus bijvoorbeeld onder exclusie alle mensen die geen geregistreerde episode diabetes 2 in het HIS hebben, maar van wie op basis van bijvoorbeeld meetwaarden wel een vermoeden bestaat dat ze diabetes type 2 hebben.
 4. Hier ziet u wie op basis van hoofdbehandelaar geincludeerd of ge-excludeerd zijn. Vooral de patienten waarbij de hoofbehandelaar ontbreekt zijn belangrijk om aan te klikken. Bij hen moet mogelijk de registratie bijgewerkt worden, zodat ze in het vervolg geincludeerd worden.
 5. Hier ziet u wie volgens uw registratie wel of niet aan ketenzorg deelnemen. Ook hier geldt dat met name de ontbrekende registraties aandacht behoeven.
 6. Wanneer zorggroepspecifieke meetwaarden, zoals voetonderzoek bij mensen met diabetes, tijdig geregistreerd zijn vindt u mensen hier onder inclusie. Wie hier onder in- of exclusie vallen hangt dus af van afspraken met de zorggroep. Ook hier geldt dat vooral ‘ontbreekt’ onder exclusie uw aandacht moet trekken. Hier vindt u mensen die meetwaarden missen en mogelijk opgeroepen moeten worden.
 7. Hier vindt u hoeveel mensen u uiteindelijk heeft gedeclareerd voor ketenzorg van het door u geselecteerde type. U ziet hier ook wie u handmatig ge-excludeerd heeft. Door op deze knop te klikken kunt u nagaan bij wie en waarom dat handmatig is gebeurd. Daarmee kunt u eventueel aanpassingen doen om de volgende keer handmatige acties te beperken. Bovendien ziet u hier wie niet meer geincludeerd wordt, maar bij wie dat het vorige kwartaal nog wel was.
 8. U ziet hier weer de patiententabel. Op elke knop met een getal op de pagina kunt u klikken. De patienten om wie het gaat verschijnen dan in deze tabel. Van iedereen ziet u de persoonsgegevens en de reden dat ze niet declarabel zijn. Stel bijvoorbeeld, u wil van mensen met diabetes met een onbekende hoofdbehandelaar de administratie in het HIS bijwerken. Dan klikt u in het diabetes tabblad onder exclusie bij hoofdbehandelaar op ‘ontbreekt’. Vervolgens verschijnen al uw ketenzorg-diabetici van wie de hoofdbehandelaar ontbreekt als lijstje in de patiententabel. U kunt ze daarna één voor één afgaan in uw HIS om de hoofdbehandelaar alsnog te registreren.

Hoe gebruik ik deze pagina?

U selecteert hier de gewenste zorgstraat. Vervolgens kunt u aan de rechterkant van het figuur alle mogelijke achterstanden in administratie nagaan. Door eerst op de knop ‘episode ontbreekt’ te klikken, verschijnen alle mensen waarbij de episode mogelijk niet goed geregistreerd is onderaan de pagina in de tabel. U kunt hen vervolgens in het HIS één voor één nalopen en zo nodig de episode alsnog goed registreren. Vervolgens kunt u op dezelfde manier ook de hoofdbehandelaar en deelname ketenzorg registratie bijwerken. Door vervolgens op zorg specifieke meetwaarden te klikken ziet u in de tabel wie meetwaarden missen. U kunt zo nodig contact opnemen om hen op te roepen.

 

Ketenzorg: procesindicatoren

 

Waarvoor gebruik ik deze pagina?

Deze pagina geeft per ketenzorgtype inzicht in bijbehorende procesindicatoren. In het Chronische Zorg Dashboard kan de zorggroep een overzicht zien van de procesindicatoren per praktijk. Zo kunnen ze per praktijk ondersteunen in welke procesindicatoren aandacht behoeven. Op deze pagina in het Praktijkpopulatiedashboard kunt u vervolgens voor elke procesindicator inzien voor welke individuele patiënten een procesindicator niet is bepaald. U kunt deze mensen identificeren en zo nodig actie ondernemen.

Wat zie ik op deze pagina?

 1. Hier ziet u het aantal gedeclareerde patienten met het ketenzorgtype dat u heeft geselecteerd, in de afbeelding gaat het om diabetespatienten. De pagina toont alleen informatie over deze groep patienten.
 2. Hier ziet u een grafiek met alle procesindicatoren bij het geselecteerde ketenzorgtype. Per procesindicator ziet u van welk deel van uw gedeclareerde patienten u een procesindicator heeft bepaald en van welk deel niet. Bij elk ketenzorgtype worden hier dus andere procesindicatoren afgebeeld. Hieronder vindt u een overzicht met de procesindicatoren per ketenzorgtype.
 3. In deze patiententabel verschijnen de patienten binnen uw selectie. Als u diabetespatienten selecteert van wie de fundus niet bepaald is, verschijnen alleen deze patienten in de tabel. Van de geselecteerde patienten ziet u hier ANW gegevens en welke registraties ontbreken. Ook ziet u welke ketenzorgtypes elke patient heeft.

Procesindicatoren per ketenzorgtype

DM LDL onder 70 jaar

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL

  eGFR 524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB
  ACR 40, ALBK U MI
  Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

  Fundus <3jr 1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd of
2717,FSFU FZ='geen funduscontrole meer noodzakelijk'
  Voetonderzoek 1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ of
3609, ZVPU SQ

 

 

Hoe gebruik ik dit deze pagina?

procesindicatoren animatie ppd handleiding..gif

U kunt in de grafiek met procesindicatoren zien welke procesindicatoren uw aandacht behoeven omdat u er relatief veel niet bepaald zijn. U selecteert deze procesindicator door op de balk in de grafiek te klikken. Als u vervolgens op ‘nee’ klikt, selecteert u alle patiënten bij wie de desbetreffende procesindicator niet bepaald is. Als deze mensen verschijnen vervolgens in uw tabel. U kunt daarna in uw HIS deze mensen opzoeken en zo nodig actie ondernemen.

 

Bijgewerkt