VIPLive Support

Praktijkpopulatiedashboard puzzelvragen: Ontdek de relevantie en werking van het dashboard.

Annelies van der Neut
Annelies van der Neut
 • Bijgewerkt

Op de pagina's in het Praktijkpopulatiedashboard vindt u een puzzelstukje met een vraag. U vindt meer over de relevantie van de vraag en pagina én natuurlijk de oplossing van de vraag hieronder. Succes en veel plezier met het ontdekken van het dashboard! iconbluepuzzle.png 

 

Thema-pagina’s Puzzelvragen

Kwetsbaarheid (doorloop alle tabbladen): Welke patiënt heeft welk beleid nodig? iconbluepuzzle.png

Waarom is deze informatie belangrijk?

Er wonen steeds meer ouderen met complexere problematiek langer thuis. Om al die mensen met verschillende mate van kwetsbaarheid goed in beeld te houden en de juiste zorg te bieden is een efficiënt proces en goed overzicht noodzakelijk. Met de tabjes op de pagina’s kwetsbaarheid kunt u: 

 1. Inzicht krijgen in hoe de kwetsbaarheid in jouw praktijk verdeeld is. Zijn er bijvoorbeeld veel mensen die ernstig kwetsbaar zijn en interventie nodig hebben? Dan kunt u daarna op die groep verder inzoomen. Of veel mensen die niet als kwetsbaar in beeld zijn, maar die mogelijk toch kwetsbaar zijn? Dan kunt u zich eerst verder verdiepen in wie screening nodig heeft.  
 2. De vermoeden kwetsbaar doelgroep nader bekijken en van alle mensen zonder A05, die mogelijk wél kwetsbaar zijn op basis van problematiek zoals polyfarmacie zien of ze wel in beeld zijn of gescreend zijn.
 3. De kwetsbare doelgroep met A05 nader bekijken. Wie zijn er ernstig kwetsbaar of beginnend kwetsbaar op basis van de frailty index score en de domeinen waarop ze problematiek kennen (cognitief, fysiek of psychosociaal).
 4. Bekijken of deze verschillende kwetsbare doelgroepen wel de juiste interventies ontvangen hebben en selecteren wie er nog gezien moet worden voor een MDO, MBO of individueel zorgplan. OF verder klikken naar de ACP-pagina om meer inzicht in ACP’s van deze kwetsbare doelgroep te krijgen.

Hoe vind ik deze informatie?

Zo klikt u de informatie bij elkaar:

OplossingPuzzelvraag Kwetsbaarheid.gif

 

Doorloop de volgende stappen:

 1. Ga naar de pagina kwetsbaarheid onder thema’s. U start bij het eerste tabje ‘overzicht’. U vindt hier een overzicht met verdeling in verschillende doelgroepen kwetsbaarheid binnen uw praktijk. U kunt hier klikken op één van de volgende tabjes of op de doelgroep waar u iets mee wilt. Als u eerst alle mensen zonder A05 die mogelijk toch kwetsbaar zijn wilt screenen klikt u op deze doelgroep en gaat u verder naar tabje 2: vermoeden kwetsbaar.
 2. Binnen dit tabblad klikt u de ‘vermoeden kwetsbaar’ doelgroep aan. Dit zijn alle mensen zonder A05 met wel kenmerken van kwetsbaarheid. In de figuur ziet u vervolgens hoe lang ze al geen contact hebben gehad met de praktijk. U kunt bijvoorbeeld beginnen bij de mensen die al meer dan een jaar geen contact hebben gehad. Door op alle staafjes boven de 12 maanden te klikken, selecteert u deze mensen. De mensen om wie het gaat verschijnen onderin uw patiëntentabel. Als u deze mensen screent en alsnog een episode A05 registreert, zullen ze daarna onder de kwetsbare doelgroep vallen in uw overzicht en niet meer bij de ‘vermoeden kwetsbaar’ groep.
 3. Als u de mensen in beeld hebt die kwetsbaar zijn, wilt u mogelijk eerst de meest kwetsbare mensen passende interventie geven. Dat kan door de mensen die op 3 domeinen kwetsbaar zijn in het figuur te selecteren. U selecteert daarmee alle mensen die zowel problematiek op fysiek als cognitief als psychosociaal vlak hebben. U kunt vervolgens nog de mensen met de hoogste frailty index selecteren door op de staafjes met de hoogste frailty-index scores te klikken. U meest kwetsbare mensen verschijnen nu in de patiëntenlijst onderaan de pagina. U kunt uiteraard zelf bepalen wat u de meest kwetsbare doelgroep vindt of naar welke mate van kwetsbaarheid u wil kijken. Er is daarom vrije ruimte om op aantal en soort domein én frailty index score te selecteren. Uiteraard is er ook nog de filter rechts bovenin elke pagina waarmee u nog uitgebreidere selecties kunt maken, zoals op leeftijd of episode.
 4. Als u de meest kwetsbare groep hebt geselecteerd kunt u bekijken of ze wel tijdig de juiste interventies hebben gehad op het interventie tabblad. Van de kwetsbare groep die u op het vorige tabblad hebt geselecteerd ziet u hier wie wanneer een laatste MDO, MBO, individueel zorgplan of contact A05 hebben gehad. Door bijvoorbeeld op alle staafjes boven de 12 maanden te klikken voor een MDO, verschijnen alle mensen die al meer dan een jaar geen MDO hebben gehad in uw patiëntentabel onderin. Als u de meest kwetsbare doelgroep nog geselecteerd heeft, zijn dit alleen de mensen uit die doelgroep. Als u meer wilt weten over wie een ACP-gesprek heeft gehad klikt u door op de link naar de ACP-pagina.

Advance Care Planning (ACP): Welke mensen in de ACP-doelgroep hebben geen ACP? iconbluepuzzle.png

Waarom is deze informatie belangrijk?

Mensen kunnen met behulp van huisartsenzorg steeds langer thuis wonen. Zelfs hun laatste levensfase kunnen ze gelukkig vaak thuis doorbrengen. Dat vergt echter wel de nodige zorg en afstemming op maat. Daarom is het belangrijk dat het ‘Advance Care Plan’ van deze mensen is opgesteld en afgestemd met de betrokkenen. Dat gebeurt door met mensen in deze levensfase een plan te maken wat in VIP wordt geüpload zodat het ook inzichtelijk is voor andere betrokkenen. Verder wordt het consult in het HIS met ICPC-code A20 geregistreerd zodat inzichtelijk is dat en wanneer er een gesprek is geweest. Met de steeds groter wordende ACP-populatie die de huisarts ziet, is zicht op bij wie dit gesprek nog moet plaatsvinden of geüpdatet moet worden soms moeilijk. Deze pagina kan u dat overzicht snel en makkelijk geven!

Hoe vind ik deze informatie?

Zo klikt u de informatie bij elkaar:

gifjeoplossingpuzzelvraagACP08-04.gif

Doorloop de volgende stappen:

 1. Klik op de ACP-doelgroep filter bovenaan de pagina. U ziet nu op de hele pagina alleen gegevens van mensen die in de ACP-doelgroep vallen (zie uitleg ACP-doelgroep in het i-tje onder de titel op de pagina).
 2. In de staafdiagram ziet u nu hoeveel van de mensen die wel in die doelgroep vallen géén ACP-gesprek hebben gehad (geen A20 in het HIS én geen plan geüpload in VIP).
 3. Klik nu op de staaf nee in de staafdiagram.
 4. U ziet nu onderin de patiëntentabel alle mensen in de ACP-doelgroep zonder ACP-registratie. Bovenaan vindt u de mensen die op meerdere punten in de ACP doelgroep vallen, hoe meer doelgroep-karakteristieken, hoe hoger iemand staat. U kunt zelf de lijst door scrollen en bekijken wie u wilt benaderen voor een ACP-gesprek.
 5. Als u de geselecteerde filters wilt verwijderen klikt u de filters links bovenin het scherm met het kruisje weg.

Zorgzwaarte: Wie zijn mijn 20 patiënten met de grootste zorgvraag? iconbluepuzzle.png

Waarom is deze informatie belangrijk?

Er zijn steeds meer huisartsenpraktijken die deelnemen aan projecten zoals ‘Meer Tijd voor de Patiënt'. De steeds groter wordende zorgvraag bij huisartsen vraagt namelijk om ‘anders werken’ om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Er wordt daarmee bijvoorbeeld meer flexibel gekeken naar contacttijd en soort contact. Om dit te kunnen realiseren is inzicht nodig in het huidige zorggebruik van patiënten in uw praktijk. Bovendien kan zicht op wie momenteel veel zorg gebruiken helpen om de juiste interventie voor de juiste mensen in te zetten om uw zorg efficiënt in te richten. Heeft u al zicht op welk deel van uw populatie veel van uw contacttijd vraagt? Of wie uw veelgebruikers eigenlijk waren in het afgelopen jaar? Op deze pagina kunt u het antwoord vinden!

 

Hoe vind ik deze informatie?

Zo klikt u de informatie bij elkaar:

gifjeoplossingpuzzelvraagzorgzwaarte08-04.gif

Doorloop de volgende stappen:

 1. Klik in het figuur ‘patiënten per # gewogen contacten in afgelopen 12 maanden’ op ‘Zwaar (>20)’. U ziet nu onderin de patiëntenlijst alle mensen met meer dan 20 contacten in het afgelopen jaar.
 2. Scrol naar de patiëntenlijst onderaan de pagina. Deze staat automatisch gesorteerd van mensen met het meeste aantal gewogen contacten naar mensen met het minste aantal gewogen contacten. Als u het dashboard in een beveiligde sessie hebt geopend, ziet u nu dus op de eerste 20 plekken in deze patiëntenlijst de namen en enkele karakteristieken van de 20 mensen met de hoogste zorgzwaarte. U heeft daarmee de vraag beantwoord!
 3. Als u de geselecteerde filters wilt verwijderen klikt u de filters links bovenin het scherm met het kruisje weg.

 

Mijn inzicht Puzzelvragen

Mijn selectie tabblad demografie: Welke patiënten van 75+ vragen veel zorg? iconbluepuzzle.png

Waarom is deze informatie belangrijk?

Omdat de huisartsenzorg omvangrijk, steeds complexer is én van elke praktijk of huisarts weer wat anders vraagt, zijn er veel meer vragen dan we in de huidige pagina's kunnen verwerken. Zelf de antwoorden op eigen vragen kunnen filteren is dus essentieel om voor u belangrijke zorg met data te kunnen ondersteunen. Deze puzzelvraag is een voorbeeld van een verdiepende vraag op een thema die u zou kunnen hebben.

Ouderenzorg neemt een steeds groter deel in van de zorg die een huisartsenpraktijk levert. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Dat betekent dat de eerste lijn steeds meer én complexere ouderenzorg levert. Om iedereen van goede zorg te kunnen blijven voorzien, is het belangrijk dat u in beeld heeft hoeveel zorg mensen momenteel vragen. Als u weet wie veel zorg vragen kunt u ook bekijken bij wie van deze mensen u mogelijk met minder contacten ook kwaliteit van zorg kunt leveren én een idee ontwikkelen van welke interventie daarvoor nodig is. De eerste stap is dus zicht op uw veelgebruikers binnen de ouderenzorg. Dat kan snel en makkelijk door deze vraag op te lossen!

 

Hoe vind ik deze informatie?

Zo klikt u de informatie bij elkaar:

gifjeoplossingpuzzelvraagmijninzicht08-04.gifDoorloop de volgende stappen:

1. U wil iets weten over aantal contacten, oftewel zorgzwaarte. Die informatie is beschikbaar op de themapagina 'zorgzwaarte'.  Ga dus in het menu naar 'Thema's' en vervolgens 'Zorgzwaarte'. 

2. Omdat u op zoek bent naar de mensen met een grote zorgvraag, klikt u op die pagina op zorgzwaarte 'zwaar'. Zo selecteert u al uw patienten met meer dan 20 gewogen contacten in het afgelopen jaar.

3. Omdat u alleen de 75+ ers in beeld wil hebben, is de volgende stap filteren op leeftijd. U wil dus een subselectie maken binnen de geselecteerde groep op de themapagina 'Zorgzwaarte'. Die subselecties maakt u op de pagina 'Mijn Selectie'. Klik dus in het menu eerst op 'Mijn inzicht' en dan op 'Mijn selectie'. U behoudt de reeds geplaatste filter 'zorgzwaarte: zwaar'. 

4. In de staafdiagram 'Patienten per leeftijdscategorie' ziet u nu hoeveel patienten met zorgzwaarte zwaar u heeft per leeftijdscategorie. Door de leeftijdscategorieen van 75 en hoger te selecteren (twee staafjes in dit geval) selecteert u vervolgens alle patienten van 75 en ouder. U heeft nu dus drie filters aan staan: 'Zorgzwaarte: zwaar' en 'Leeftijd: 75-85 en 85+'. 

5. In de patiententabel onderaan de pagina verschijnen nu alle patienten van 75+ met een hoge zorgzwaarte. Scrol naar beneden om te zien welke mensen er in die groep zitten. 

 

Mijn selectie tabblad medisch: Wat is de meest geregistreerde ICPC in de ACP-doelgroep? iconbluepuzzle.png

Waarom is deze informatie belangrijk?

Uitgebreid inzicht in de meest voorkomende registraties en kenmerken van een bepaalde doelgroep, zoals de mensen bij wie u een ACP uitvoert kan u nuttige informatie geven om u zorg te verbeteren. Zo kan inzicht in de meest voorkomende ICPC bij de ACP-doelgroep bijvoorbeeld helpen om eens nader te kijken naar alle mensen met desbetreffende ICPC-registratie. Zou u bij deze ICPC niet alle mensen een ACP willen aanbieden? Dan kunt u vervolgens specifiek deze groep er eerst uit kiezen om te benaderen voor een ACP. Ook krijgt u op deze pagina direct inzicht in bij welke ICPC's u nog meer ACP's registreert. U kunt zo ook zien of u geen belangrijke patiëntengroep mist voor ACP registratie. Kortom, een blik op de 'mijn inzicht' pagina kan leiden tot diepere inzichten in waar uw zorg beter kan of juist al goed gaat. U kunt er bovendien direct vervolgactie ondernemen door op dezelfde pagina belangrijke selecties te maken en de doelgroep in beeld te brengen waarbij u die zorg kan verbeteren zodat u actie kunt ondernemen. 

 

Hoe vind ik deze informatie?

Zo klikt u de informatie bij elkaar:

gifjeoplossingpuzzelvraagmijninzichtmedisch15-05.gif

 

Doorloop de volgende stappen:

1. Ga naar de themapagina ACP door in het menu links onder thema's op ACP te klikken.

2. Selecteer daar de 'doelgroep ACP' door op de desbetreffende KPI te klikken. 

3. Ga nu naar de pagina 'mijn selectie' onder 'mijn inzicht' ook links in het menu. U behoudt altijd de reeds gemaakte selectie op een andere pagina, in dit geval 'ACP-doelgroep'. 

4. Ga daar naar het tabblad 'medisch' door bovenin de pagina op het desbetreffende tabje te klikken.

5. U ziet nu onder andere een figuur met de top 20  ICPC-codes. In dit figuur ziet u bovenaan de meest geregistreerde ICPC-code binnen uw selectie (ACP-doelgroep in dit geval). U hebt daarmee uw antwoord gevonden.

6. Als u nog wil zien welke patienten in deze groep vallen. Kunt u op het staafje van de meest voorkomende ICPC klikken in het figuur. U filtert nu ook op de meest voorkomende ICPC binnen de ACP-doelgroep. 

7. Als u naar onder scrollt, ziet u in de patientenlijst welke mensen in deze doelgroep vallen.