VIPLive Support

Handleiding Regio Populatiedashboard

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Het Populatiedashboard geeft zorggroepen die dit afnemen, inzicht in geaggregeerde patiëntdata op basis van HIS-extracties. Het bevat de gehele praktijkpopulatie. 

PopulatieDashboard_geheel.gif

Waarvoor gebruik ik dit dashboard?

Beleids-/Kwaliteitsmanager: interactief analyseren. Met enkele klikken heb ik in beeld welke gezondheidsproblematiek in de praktijken / zorggroep leven, zodat ik daar een passend programma kan inzetten en vervolgens de resultaten kan monitoren en evalueren.

Ook zie ik in één oogopslag welke huisartsenpraktijken uitschieten in het aantal consulten dat zij voeren, en klik ik door om te zien welk type consulten zij voeren..

Kaderarts: verdiepend onderzoek. Geïnspireerd door een leefstijlnascholing schat ik het effect van een nieuwe interventie voor onze regio in.

Praktijkconsultent: ik krijg een inzicht per huisartsenpraktijk via het filter op één praktijk. En  op de indicatoren pagina zie ik juist hoe de praktijken er onderling voor staan.

 

Wat is het verschil tussen het Populatiedashboard en het Chronische Zorg Dashboard voor zorggroepen?

Het Populatiedashboard faciliteert populatiemanagement, waar het Chronische Zorg Dashboard zich beperkt tot gedeclareerde patiënten en hun chronische zorg gerelateerde gegevens. Daarnaast bevat het Populatiedashboard aanvullende pagina's over Praktijkvoering, Top 10 en Zelfservice en biedt het meer uitgebreide inzichten.

Het Populatiedashboard omvat dus alle zorggegevens van de gehele praktijkpopulaties in een regio. Dit vereist contractuele afstemming tussen huisartsen en zorggroep. 

 

Welke data zit er in dit dashboard?

Bij het duiden van de grafieken en tabellen van het dashboard is kennis over de onderliggende data essentieel. Dit dashboard toont de onderstaande HIS-gegevens op geaggregeerd niveau. Dat betekent dat de minimale groepsgrootte in tabellen en grafieken 10 patiënten is. Wanneer, bijvoorbeeld door het toepassen van filters, een groep binnen een tabel of grafiek leidt tot een kleinere selectie wordt er "≤10" getoond. 

Over wie?

Alle patiënten die volgens de laatste extractie zorg ontvingen. 

Wat?

Alle zorggerelateerde gegevens:

 • Socio-demografie
 • Huisartsenpraktijk en HIS
 • Meetwaarden (labcode)
 • Medicijnvoorschriften (ATC-code)
 • Episodes (ICPC-code)
 • M&I Verrichtingen
 • Vrije tekst wordt niet getoond

Data over wanneer?

Ook de inhoudelijke gegevens worden zo up-to-date mogelijk gehouden; ze worden opgehaald uit de meest recente extractie van de huisartsenpraktijk. Een dag na het aanleveren van de extractie is de data beschikbaar in het dashboard. Bij verhuizing naar een andere huisartsenpraktijk valt de patiënt ‘uit het dashboard’ zodra er een nieuwe extractie is geweest.

Het dashboard bevat HIS-gegevens sinds de start van het vorig kalenderjaar (van alle patiënten die volgens de laatste extractie zorg ontvingen). Dus over het vorige jaar plus het lopende jaar. Wanneer u bijvoorbeeld in november 2023 het dashboard bekijkt, ziet u data van heel 2022 en januari tot en met november (voor zover beschikbaar) 2023. Het is (nu) niet mogelijk om data op te halen van vóór vorig kalenderjaar.

 • Voor meetwaarden en contacten: meting of medicatie met een geregistreerde voorschrijfdatum sinds de start van het vorig kalenderjaar.
 • Voor episodes wordt naar de actuele episodes gekeken. Dus alleen episodes zonder einddatum (heel soms is er een einddatum in toekomst, deze patiënten worden getoond).

 

Filteren in het Populatiedashboard

Het filteren in het Populatiedashboard werkt hetzelfde als hier beschreven voor het Chronische Zorg Dashboard. De mogelijkheden zijn echter aanzienlijk uitgebreider, vanwege de rijkere dataset. 

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Filteren en Bookmarks  

Of lees hier meer over hoe zoektermen binnen filters werken.

Aangezien ook de populatie patiënten in beeld is die geen chronische zorg ontvangt, kan de doelgroep en het potentiële effect van preventie in beeld gebracht worden. Of kan een doelgroep zoals rokers, patiënten met overgewicht of de patiënten in opslagwijken gemonitord worden.

 

Welke pagina’s vind ik in dit dashboard?

Via VIPLive Inzicht - Datahub en een klik op Populatiedashboard kunt u een pagina kiezen waarop het dashboard zal openen. Vervolgens kunt u binnen het dashboard naar de andere pagina’s navigeren.

De eerste zes pagina's van het Populatiedashboard komen overeen met het Chronische Zorg Dashboard, met dát verschil dat het een bredere set aan gegevens, over een veel bredere (de hele) patiëntpopulatie bevat. 

Voor de beknoptheid van deze handleiding linken we hieronder voor die pagina's naar de uitleg bij het Chronische Zorg Dashboard.

Regiobeeld pagina

Naar de uitleg Regiobeeld pagina of Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Regiobeeld

Zorgzwaarte pagina

Naar de uitleg Zorgzwaarte pagina of 

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Zorgzwaarte

Zorgverzekeraars pagina

Naar de uitleg Zorgverzekeraars pagina of

Ga naar de kennisvideo Chronische Zorg Dashboard - Zorgverzekeraars

Vergelijken pagina

Naar de uitleg Vergelijken pagina.

Leefstijl pagina

Naar de uitleg Leefstijl pagina

 

Praktijkvoering pagina

Deze pagina geeft inzicht in het aantal en soort consulten van de huisartsenpraktijken; voor het totaal van de zorggroep en per praktijk. Natuurlijk kunt u ook hier verschillen tussen huisartsenpraktijken bekijken in de tabel onder aan de pagina.

Vervolgens krijgt u nader inzicht in de praktijkvoering via de Filterknop rechts bovenin. Hier kunt u niet alleen op huisartsenpraktijk filteren, maar ook op socio-demografie, medicijnvoorschriften (ATC-code), meetwaarden (labcode) en  episodes (ICPC-code). Zo zoomt u in op een deelpopulatie uit een bepaalde wijk, leeftijd, die specifieke (groepen) medicijnen voorgeschreven kregen, of met specifieke bepaling (zoals een bloeduitslag, geregistreerd rookgedrag of BMI) bij de huisarts kwamen.

Wanneer u vooral geïnteresseerd bent in de meest voorkomende medicatie, bepalingen, episodes of verrichtingen, is filtering via de Top 10 pagina (volgende paragraaf) erg handig.

Praktijkvoering_1.JPGPraktijkvoering_2.JPG

 

Hieronder wordt wederom per paginaonderdeel (cijfer) nader toegelicht wat u ziet.

  1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
  2. Het aantal patiënten dat op dat moment geselecteerd is middels filters.
  3. Het totaal aantal contacten met de huisartsenpraktijken van de zorggroep. 
  4. Het soort contact met de huisartsenpraktijken van de zorggroep. 
  5. Het totaal aantal contacten met de huisartsenpraktijken van de zorggroep, met de gegevenspunten per huisartsenpraktijk.
  6. Het soort contact met de huisartsenpraktijken van de zorggroep, met de gegevenspunten per huisartsenpraktijk.
  7. Gemiddeld aantal verrichtingen per patiënt per praktijk. Klik hier voor de volledige lijst van vektiscodes.
  8. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken. Wederom de totale praktijkpopulatie en het percentage patiënten in de huidige selectie t.o.v. het totaal. Op deze pagina ziet u ook het percentage patiënten in de selectie t.o.v. de totale praktijkpopulatie naar aantal en soort contact.
  9. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.

 

Top 10

Deze pagina toont de meest voorkomende medicatie, bepalingen, episodes of verrichtingen. We noemen het de Top 10 pagina, maar het is eigenlijk een Top-x lijst. U kunt namelijk met de schuifbalk zelf bepalen hoeveel u wilt zien (tot maximaal Top 50).

De grafieken tonen direct de variatie tussen praktijken. Onderzoek wederom variatie in medicijnvoorschriften (ATC-code), meetwaarden (labcode) en episodes in deelpopulaties via het filter rechtsboven. 

Omgekeerd kunt u ook via deze Top-10 grafieken gemakkelijk patiënten (de)selecteren, waarbij u vervolgens op andere dashboard pagina's bijvoorbeeld de praktijkvoering voor deze set aan patiënten nader bekijkt. 

Pop_pag7.png

Pop_pag7b.png

 1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
 2. Top-x selectie: bepaal met de schuifbalk zelf hoeveel verschillende episodes / labbepalingen medicijnvoorschriften / M&I verrichtingen u wilt zien (tot maximaal Top 50).
 3. Top x episodes (ICPC-code)
 4. Variatie in episodes tussen praktijken
 5. Top x meetwaarden (labcode)
 6. Variatie in labbepalingen tussen praktijken
 7. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.
 8. Top x Medicijnvoorschriften (ATC-code)
 9. Variatie in voorschriften tussen praktijken
 10. Top x M&I verrichtingen 
 11. Variatie in M&I verrichtingen tussen praktijken
 12. Onderaan de pagina vindt u weer een overzicht van de praktijken. Wederom de totale praktijkpopulatie en het percentage patiënten in de huidige selectie t.o.v. het totaal. Op deze pagina ziet u ook voor episodes, bepalingen, voorschriften en M&I verrichtingen het aantal per 1000 patiënten. Alles onder het gemiddelde wordt weergegeven in groen en alles boven het gemiddelde in rood. Hoe intenser (roder/groener) de kleur, hoe verder het van het gemiddelde af ligt. Het kijken per 1000pt zorgt ervoor dat praktijken onderling vergeleken kunnen worden. 

 

Zelfservice

De ‘Zelfservice-pagina' biedt de mogelijkheid om als gebruiker zelf een tabel te maken met data. Om de tabel te vullen moet minimaal 1 waarde uit de ‘Kolom’ worden geselecteerd. Vervolgens is het mogelijk om een of meerdere metingen toe te voegen. Uiteraard kunnen er ook meerdere kolommen worden toegevoegd en bieden de filters aan de rechterkant de mogelijkheid om hele specifieke informatie op te zoeken.

Deze pagina werkt anders dan de andere dashboardpagina's en is bedoeld voor gevorderde dashboardgebruikers.

De algemene denkwijze bij deze zelfservice is om te kiezen 'waarvan je de aantallen wilt zien' bij Metingen, en 'over welke groepen je gegevens wilt selecteren' bij Kolom.

Deze pagina kan als traag worden ervaren. Weet dat bij elke klik op de achtergrond stevige berekeningen plaatsvinden. 

Pop_pag8.png

 1. Het totaal aantal patiënten van de zorggroep.
 2. Kolom selectie
 3. Meting selectie
 4. Hier komen gegevens gekozen onder 2 'Kolom selectie', dus 'over welke groepen je aantallen wilt zien'
 5. Hier komen gegevens gekozen onder 3 'Metingen', dus 'waarvan wil je de aantallen zien'
 6. Onder de 'Filter' knop bestaan uitgebreide filtermogelijkheden.
 7. Naast de uitgebreide filteropties aan de rechterkant, is voor deze pagina’s een patiëntleeftijdssnelfilter beschikbaar voor patiënten van 16+ 65+ 75+ en 85+. Door te klikken op ‘75+’ worden alleen patiënten van 75 jaar en ouder getoond.

 

Zelfservice voorbeeld1 

Je wilt weten wat het aantal voorschriften van een bepaalde medicijngroep per huisartsenpraktijk is

Kies bij Metingen '# Voorschriften' en bij Kolom 'Praktijk AGB' (en/of) 'Praktijk naam'.  Bij de filter rechtsboven kies je bij ATC-3 'A10A' voor bijvoorbeeld insuline. 

Tip! Bovenin elke kolom kan je sorteren van hoog naar laag of laag naar hoog.

Zelfservice1.gif

 

Zelfservice voorbeeld2

Je wilt weten welke huisartsenpraktijken de meeste patiëntcontacten registreren.

Kies bij Metingen '# Contacten per 1000pt' en bij Kolom 'Praktijk AGB' (en/of) 'Praktijk naam'. 

Voeg aanvullend bij Kolom 'Contactsoort categorie' toe om ook het aantal contacten per 1000 patiënten naar type contact (telefonisch, consult, visite) te zien.

Zelfservice2.gif