VIPLive Support

Inkaartlijst Dementie GHC

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

De Inkaartlijst Dementie GHC is ontwikkeld op verzoek van zorggroep GHC en kan gebruikt worden om de populatie dementiepatiënten in kaart te brengen. Het rapport bevat 5 tabbladen:

  1. Uitleg.
  2. Te declareren - Bevat alle patiënten die voldoen aan de declaratiecriteria.
  3. Overweeg inclusie - Bevat alle patiënten die niet voldoen aan de declaratiecriteria, maar wel een actieve dementie (P70) episode hebben.
  4. Inclusie zonder OA05 - Bevat alle patiënten die voldoen aan alle declaratiecriteria, op registratie Zorgplan ('IZP' OF 'Opmerking 5 algemeen') na.
  5. Patiëntenlijst Dementie - Bevat zowel de geïncludeerde als de niet-geïncludeerde patiënten en bevat aanvullende gegevens.

Overzicht gebruikte codes

Diagnostische bepalingen

NHG nr
Memo code
Omschrijving
NHG nr
Memo code
Omschrijving
746 OA05 O Opmerking 5 algemeen
3015 OZHB AZ Hoofdbehandelaar ouderenzorg
3453 OZCB AZ Controlebeleid ouderenzorg
3454 OZRZ AZ Reden geen ketenzorg (ouderenzorg)
3832 ASRZ RZ Deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg
3882 IZP AZ Individueel zorgplan (IZP) aanwezig
3883 DEKZ PZ Deelname ketenzorgprogramma dementie
3884 DEHB PZ Hoofdbehandelaar dementie
3885 DERZ PZ Reden geen ketenzorgprogramma (dementie)

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC codes

ICPC code
Omschrijving
P70 Seniele dementie/Alzheimer
P70.01 Ziekte van Alzheimer
P70.02 Multi-infarct dementie

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC codes opzoeken.