VIPLive Support

Kwartaalrapport Astma GHC

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

De Kwartaalrapport Astma GHC is ontwikkeld op verzoek van zorggroep GHC en kan gebruikt worden om de populatie Astma patiënten in kaart te brengen. Het rapport bevat 6 tabbladen:

  1. Uitleg.
  2. Te declareren - Bevat alle patiënten die voldoen aan de declaratiecriteria.
  3. Overweeg inclusie - Bevat alle patiënten die niet voldoen aan de declaratiecriteria, maar wel een actieve Astma (R96) episode hebben, 16 jaar of ouder zijn en medicatie voorgeschreven hebben gekregen in de afgelopen twee jaar.
  4. Geen ICS <2 jaar - Bevat alle patiënten die een actieve episode hebben, maar gedurende twee jaar geen medicatie voorgeschreven hebben gekregen.
  5. Dubbeldiagnose - Bevat alle patiënten die zowel een actieve episode Astma (R96) als een actieve episode COPD (R96) hebben.
  6. Patiëntenlijst Astma - Bevat zowel de geïncludeerde als de niet-geïncludeerde patiënten en bevat aanvullende gegevens.

Overzicht gebruikte codes

Diagnostische bepalingen

NHG nr
Memo code
Omschrijving
1776 ASCB RZ Controlebeleid astma-patiënt
1788 ASRZ RZ Reden geen ketenzorg (astma)
2406 ASHB RZ Hoofdbehandelaar astma
3828 ASKZ RZ Deelname ketenzorgprogramma astma

Met behulp van de NHG labcodeviewer kunt u diagnostische bepalingen en eventuele bijbehorende antwoorden opzoeken.

ICPC codes

ICPC code
Omschrijving
R96 COPD
R96 Astma

Via deze website van de NHG kunt u (omschrijvingen van) ICPC codes opzoeken.

ATC codes

ATC code
Omschrijving
R03AK06 Salmeterol en fluticasone 
R03AK07 Formoterol en budesonide 
R03AK08 Formoterol en beclometasone 
R03AK10 Vilanterol en fluticasone furoate 
R03AK11 Formoterol en fluticasone 
R03BA Glucocorticoïd

(Omschrijvingen van) ATC Codes vindt u in de ATC/DDD Index van de WHO.