VIPLive Support

Ketenzorgdashboard

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

3.1  DM

3.2  COPD

3.3  HVZ   

3.4  VVR

3.5  Astma

3.6  AF (Atriumfibrilleren)

3.7  CL (Coronair Lijden)

3.8 Ouderenzorg

3.9 Hartfalen

3.10 GGZ

3.11 GGZ Jeugd

3.12 Osteoporose

 

Inleiding

Het ketenzorgdashboard geeft u inzicht in uw gedeclareerde ketenzorgpatiënten. Afhankelijk van de zorgprogramma’s waar uw praktijk aan deelneemt, is er per zorgprogramma een dashboard beschikbaar. Het dashboard bestaat uit de tabbladen Populatie en Zorg. Aan het begin van een nieuw kalenderkwartaal, nadat de ketenzorgpatiënten door de praktijk zijn aangeleverd via de DBC declaratie van VIPLive, vult het ketenzorgdashboard zich automatisch. Hierbij geeft het dashboard inzicht in de populatie op de begindatum van het betreffende kalenderkwartaal. Bijvoorbeeld voor kwartaal 3 - 2018 wordt de ketenzorgpopulatie per 01-07-2018 inzichtelijk gemaakt. De praktijk wordt daarbij ook vergeleken met de zorggroep en, indien van toepassing, de regio.
Na iedere HIS extractie wordt het ketenzorgdashboard ververst. Voor de meest recente meetwaarden dient bij kwartaal gekozen te worden voor “laatste extractie”

Overige handleidingen

Handleidingen over rapportages en overige functionaliteiten van VIPLive zijn ook via de ‘Handleidingen’ knop te vinden. Deze knop vindt u in de bovenste menubalk in VIPLive:

image2019-3-19_16-47-29.png

Contact met Calculus

Telefoonnummer: 088 - 528 10 60

 Mail: zg@calculus.nl

Ketenzorgdashboard

1. In het dashboard is bij iedere grafiek of tabel op praktijkniveau een doorklikmogelijkheid naar de achterliggende patiëntenlijst.

2. Indien door de gebruiker een beveiligde sessie is gestart, dan worden in de patiëntenlijst ook de naam en geboortedatum van de patiënten getoond.

3. De standaard meetperiode voor indicatoren is 12 maanden, tenzij anders vermeld.

4. Bovenaan het ketenzorgdashboard ziet u een menubalk (zie onderstaande afbeelding). Hierin staat de volgende informatie:

image2019-3-19_16-47-46.png

 • Praktijkpopulatie: dit is de populatie van uw praktijk 
 • Zorgstraat: geselecteerde zorgprogramma waarvoor u het dashboard bekijkt
 • Kwartaal: geselecteerde kwartaal waarvoor u het ketenzorgdashboard bekijkt
 • Status: u ziet een kleur (groen, oranje, rood). De zorggroep bepaalt of er een status getoond wordt, en zo ja, wat de normering hiervoor is.

Populatie

1. Op het tabblad Populatie krijgt u inzicht in het aantal chronische patiënten in het geselecteerde zorgprogramma, eventuele verdeling naar type aandoening, hoeveel patiënten er in de 1e of in de 2e lijn behandeld worden, wat de verdeling van leeftijd en geslacht is van de patiënten die in de 1e lijn behandeld worden, enz.

2. Voor alle zorgprogramma’s is de opbouw van dit tabblad hetzelfde: het vormt feitelijk een trechter naar de groep patiënten die u uiteindelijk gedeclareerd hebt in het geselecteerde zorgprogramma.

3. Als voorbeeld worden voor de zorgstraat DM hieronder alle tabellen en grafieken weergegeven.

 • DM patiënten: Geeft het aantal DM patiënten weer in de praktijk, ongeacht type. Daarnaast wordt het percentage van DM patiënten in de praktijk, regio en zorggroep getoond:

image2020-3-30_20-31-39.png

 • Verdeling DM type: Geeft de verdeling weer naar type DM (DM type 1, DM type 2, DM type onbekend, Meerdere DM typen).

image2020-3-30_20-32-7.png

 • Hoofdbehandelaar: De regel 'DM patiënten volgens DBC" toont het aantal patiënten dat voldoet aan de inclusiecriteria (o.b.v. leeftijd en/of episode).
  De rest van de tabel geeft van deze patiënten de verdeling weer van hoofdbehandelaar (huisarts, specialist, overig/onbekend, ontbreekt).

image2020-3-30_20-32-37.png

 • Deelname ketenzorg antwoorden bij patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: Geeft van alle DM patiënten waarbij hoofdbehandelaar huisarts is geregistreerd de verdeling weer van de deelname Ketenzorg antwoorden. Hier kunt u inzien bij welke patiënten deelname Ketenzorg ja of nee is geregistreerd of waarbij deze ontbreekt/ongeldig is.

image2020-3-30_20-42-46.png

 • Gedeclareerde patiënten: Hierin kunt u zien hoeveel patiënten er uiteindelijk zijn gedeclareerd.
  • Voldoet aan DBC criteria: Hier worden de patiënten getoond die volledig voldoen aan de inclusiecriteria.
  • Actief verwijderd uit DBC: Hier worden de patiënten getoond die tijdens het aanleveren actief zijn verwijderd door de praktijk.
  • Daadwerkelijk gedeclareerd: Hier worden alle patiënten getoond die zijn aangeleverd door de praktijk.

image2020-3-30_20-43-46.png

 • Gedeclareerde patiënten ten opzichte van vorig kwartaal: Hierin kunt u de gedeclareerde patiënten van het huidige kwartaal vergelijken met het vorige kwartaal.
  • Vorig kwartaal wel gedeclareerd, dit kwartaal niet: Hier kunt u zien welke patiënten u vorig kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar het huidige kwartaal niet meer.
  • Vorig kwartaal niet gedeclareerd, dit kwartaal wel: Hier kunt u zien welke patiënten u dit kwartaal wel heeft gedeclareerd, maar vorig kwartaal niet.
  • Dit kwartaal gedeclareerd, maar voldoet niet (meer) aan DBC criteria: Hier kunt u zien welke patiënten u het huidige kwartaal heeft gedeclareerd, maar die voor een volgend kwartaal niet (meer) volledig voldoen aan de DBC criteria. Denk hierbij aan patiënten die u tijdens declaratie van ‘bepaal’ naar ‘inclusie’ heeft gezet.  Het is vooral interessant om hier naar te kijken naarmate het kwartaal vordert. Zo kunnen bijv. VVR patiënten er vanwege medicatie uit gaan vallen, via deze indicator kunt u snel inzien om welke patiënten dit gaat.image2020-3-30_20-33-46 (1).png
 • Reden geen deelname Ketenzorg bij patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: geeft van DM patiënten waarbij hoofdbehandelaar huisarts en deelname Ketenzorg ‘nee’ is geregistreerd met labcode 1789 reden geen ketenzorg (DM2) wat de reden geen ketenzorg is.

image2021-8-2_8-20-51.png

 • Geslacht: geeft van de gedeclareerde patiënten de verdeling naar geslacht weer.

image2019-3-19_16-48-53.png

 • Leeftijd: geeft van de gedeclareerde patiënten de verdeling naar leeftijd weer.

image2019-3-19_16-49-2.png

 • Substitutie: geeft het aantal patiënten weer dat in het kalenderjaar is doorverwezen naar de 2e lijn of is terugverwezen naar de 1e lijn
  image2020-3-30_20-45-29.png
 • Opslagwijk: geeft van de gedeclareerde patiënten weer hoeveel er in een achterstandswijk wonen. Dit is gebaseerd op de inschrijfverrichting opslagwijk.

image2019-3-19_16-50-22.png

Doorklikken naar patiëntenlijst

1. U kunt op elke tabel / grafiek doorklikken naar de achterliggende patiëntenlijst.

Trendlijn

1. Met de knop ‘Bekijk trendlijn’ (zie rood omkaderd in onderstaande afbeelding) kunt u de bijbehorende trendlijn bekijken.

image2019-3-19_16-50-33.png

2. Deze trendlijn laat de ontwikkeling zien over de afgelopen 4 kwartalen, voor daarover gegevens beschikbaar zijn (zie onderstaande afbeelding).

image (1).jpg

Zorg

1. Op het tabblad Zorg kunt u de proces- en uitkomstindicatoren van de gedeclareerde patiënten inzien. De praktijk wordt daarbij vergeleken met de zorggroep en, indien van toepassing, de regio. Door met de muis over de grafiek te gaan, worden de aantallen in een pop-up zichtbaar.

2. Door op een procesindicator te klikken, krijgt u de keuze uit 3 opties (zie rood omkaderd in onderstaande afbeelding). De geselecteerde procesindicator krijgt een blauwe achtergrondkleur zodra u hierop klikt, zodat duidelijk is naar welke procesindicator u kijkt.

Let op! indien de knop ‘Uitkomstindicatoren’ niet beschikbaar is als u op een procesindicator hebt geklikt, dan betekent dit dat er voor deze procesindicator geen uitkomstindicatoren zijn.

image (3).jpg

 1. Niet geregistreerd in meetperiode: Patiëntenlijst met patiënten bij wie de geselecteerde procesindicator NIET geregistreerd is in de meetperiode.
 2. Trendlijn: De trendlijn geeft inzicht in het verloop van de procesindicator over de tijd.
 3. Uitkomstindicatoren: Toont de uitkomstindicator(en) die relevant is / zijn voor de geselecteerde procesindicator. Welke uitkomst(en) u te zien krijgt hangt dus af van de procesindicator die u hebt geselecteerd. Bijvoorbeeld: bij de procesindicator ‘Funduscontrole < 2 jr’ wordt inzicht gegeven in de mate van retinopathie.

3. In het hoofdstuk ‘Definities indicatoren’ hieronder, kunt u per zorgprogramma terugvinden welke procesindicatoren getoond worden, welke codes daarvoor meegenomen worden en wat de eventuele bijbehorende uitkomstindicatoren zijn.

Behandeling

Op het tabblad Zorg in de balk met Procesindicatoren ziet u een knop ‘Behandeling’ (zie rood omkaderd in onderstaande afbeelding).

image2019-3-19_16-50-58.png

Hier wordt voor de geselecteerde zorgstraat inzicht gegeven in de medicamenteuze behandeling.

 

Definities indicatoren

3.1  DM

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

eGFR < 1 jaar

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Verdeling eGFR

 • <30
 • 30-60
 • ≥60
 • Ongeldige uitslag

Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

≤70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer (C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmers
 • Geen RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO

3826, NHDL B

LDL gereguleerd alle leeftijden en ≤70 jaar:

 • 542, 2683 en 3854: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

HbA1c

3266, HBAP B of

2816, HBAC B of

3754, HBAP B PO

Verdeling HbA1c i.c.m. leeftijd

 • ≤53
 • 54-58
 • 59-64
 • >64
 • Ongeldige uitslag

HbA1c i.c.m. behandeling:

 • Alleen dieet (GEEN A10A of A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN  A10B)

HbA1c ≤53 en ≥80 jaar met glucoseverlagende middelen

Voorschrift A10BD

OF voorschrift A10A of A10BA of A10BB of A10BF of A10BG of A10BH of A10BX

Fundus controle < 3jr

1638, DAFU FZ of
2129, FUFO FA of
1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of
3925, DMMA FA LI of
3926, DMMA FA RE of
2717, FSFU FZ <24mnd of
2717,FSFU FZ='geen funduscontrole meer noodzakelijk'

Retinopathie <3jr
(1652, DMRP FA LI of
1653, DMRP FA RE of
3923, DMR7 FA LI of
3924, DMR7 FA RE of episode F83.01)

 • Geen
 • Gering/Matig
 • (Zeer) ernstig
 • Onduidelijk/niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Maculopathie geregistreerd <3jr

 • Aantal patiënten (3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE)

Verdeling maculopathie

 • Geen zichtbare maculopathie
 • Maculopathie
 • Niet te bepalen
 • Ongeldige uitslag

Voetonderzoek

1710, MOFV NS LI of
1711, MOFV NS RE of
2196, RIVU SQ of
3609, ZVPU SQ

Sims' classificatie gemeten

 • Aantal patiënten (2196, RIVU SQ)

Zorgprofiel gemeten

 • Aantal patiënten (3609, ZVPU SQ)

Verdeling Sims' classificatie (2196, RIVU SQ)

 • Sims 0
 • Sims 1
 • Sims 2
 • Sims 3
 • Ongeldige uitslag

Verdeling zorgprofiel (3609, ZVPU SQ)

 • Zorgprofiel 1
 • Zorgprofiel 2
 • Zorgprofiel 3
 • Zorgprofiel 4
 • Ongeldige uitslag

Diabetische voetafwijking

 • Aantal patiënten (1641, DBLO LV LI, antw. 13 of 1642, DBLO LV RE,
  antw. 13 of 1697, INSP LV LI, antw. 13 of 1698, INSP LV RE,
  antw. 13 of 1710, MOFV NS LI, antw. 13 of 1711, MOFV NS RE, antw. 13)

Voetamputatie

1593, AMPU LV LI of

1594, AMPU LV RE

Voetamputatie

 • Aantal patiënten (1593, AMPU LV LI of 1594, AMPU LV RE)

Voetulcus

2203, ULCU LV

Voetulcus

 • Aantal patiënten (2203, ULCU LV)

Verdeling voetulcus

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk ≤70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135
 • Ongeldige uitslag

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling laatste geregistreerde systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

Thuismeting bloeddruk

NHG: 2055 RRSY KA MH of
2056, RRDI KA MH of
3326 RRS7 KA MH of
3327 RRD7 KA MH

BMI

1272, QUET AO of 

(560, LNGP AO én 357, GEW AO,

berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja (roker)
 • Voorheen (stopper <1 jaar, ex-roker >1 jaar)
 • Nooit (nooit-roker)
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon

2138, BYVD AA of

2718, BZVD AA of

1764, VOED TZ

 

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

 

Totaal controlebeleid

 • eGFR (524, KREA O MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB) en
 • Urineonderzoek (ACR) (40, ALBK U MI) en 
 • HbA1c (2816, HBAC B of 3754, HBAP B PO) en
 • Fundus controle <3jr (1638, DAFU FZ of 2129, FUFO FA of 1652, DMRP FA LI of 1653, DMRP FA RE of 3923, DMR7 FA LI of
  3924, DMR7 FA RE of 3925, DMMA FA LI of 3926, DMMA FA RE of 2717, FSFU FZ <24mnd of 2717,FSFU FZ) en 
 • Voetonderzoek (1710, MOFV NS LI en 1711, MOFV NS RE en 2196, RIVU SQ of 3609 ZPVU SQ) en
 • Bloeddruk (1744, RRSY KA of 2055, RRSY KA MH of 3326 RRS7 KA MH of 2659 RRGS KA MH of 3336 RR3S KA) en
 • BMI (1272, QUET AO) en 
 • Rookgedrag (1739, ROOK AQ of 4013, ROST AQ) en
 • Lichaamsbeweging (3239, NNGB AQ of 3958 BWRL AQ) en
 • Voedingspatroon (2138, BYVD AA of 2718, BZVD AA of 1764, VOED TZ) en
 • Alcoholgebruik <5jr (1591, ALCO PQ of 2423, 5SHT PQ of 3446, AUDC PQ)Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Behandeling met insuline of orale middelen

 • Alleen dieet (GEEN A10A en A10B)
 • Orale middelen (A10B en GEEN A10A)
 • Orale middelen + insuline (A10A EN A10B)
 • Insuline (A10A en GEEN A10B)

Lipidenverlagers ongeacht LDL uitslag

 • Wel: aantal patiënten met C10
 • Geen: aantal patiënten zonder C10

Metforminegebruik alle patiënten

 • Aantal patiënten (A10BA02)

Metforminegebruik bij insuline

 • Aantal patiënten (A10BA02 EN A10A)

Metforminegebruik en eGFR

 • Aantal patiënten (A10BA02 EN (524, KREA O MK of 1919, KREM O FB of 3583, KREC O FB of 3907, EGFC O FB of 3908, EGCC O FB))

GLP-1 analogen

 • Wel: aantal patiënten met A10BJ
 • Geen: aantal patiënten zonder A10BJ

Reden geen statine
(3936 GSTA AQ)

 • Op verzoek patiënt (antwoord 58)
 • Overig/onbekend (antwoord 212)
 • Gedeelde besluitvorming (persoonsgerichte zorg) (antwoord 586)
 • Ernstige andere ziekte / beperkte levensverwachting (antwoord 587)
 • Contra-indicatie (antwoord 588)
 • Bijwerkingen (antwoord 589)
 • Ongeldige uitslag

SGLT-2

Zeer hoog risico doelgroep

mceclip0.png

 • aantal patienten in zeer hoog risico doelgroep zonder SGLT2 remmers (geen A10BK)
 • aantal patienten in zeer hoog risico doelgroep met harde contra-indicatie SGLT2-remmer en zonder GLP1 (wel A10BK, geen A10BJ)
 • aantal patienten in zeer hoog risico doelgroep met alleen metformine of insuline, zonder SGLT-2 remmers of GLP1 (A10BA02 of A10A, geen A10BK of A10BJ)
 • aantal patienten in zeer hoog risico doelgroep zonder DM medicatie (geen A10)

3.2  COPD

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Functioneren (MRC of CCQ)

2402, CCQT RQ of

2210, MRCD RQ

CCQ geregistreerd

 • Aantal patiënten (2402, CCQT RQ)

Verdeling CCQ

 • CCQ ≤1
 • CCQ 1-2
 • CCQ >2
 • Ongeldige uitslag

MRC geregistreerd

 • ­Aantal patiënten (2210, MRCD RQ)

Verdeling MRC

 • MRC = 0
 • MRC = 1
 • MRC = 2
 • MRC = 3
 • MRC = 4
 • MRC = 5
 • Ongeldige uitslag

CCQ ≥ 2 of MRC ≥ 3

Inhalatietechniek met inhalatiemed.

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

Verdeling inhalatietechniek

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Ziektelast

3013, ZLCP RA of 

4035, ZLC2 RA 

Verdeling ziektelast

 • Licht
 • Matig
 • Ernstig
 • Ongeldige uitslag

Exacerbaties

Aantal patiënten met minimaal 1 exacerbatie (3549, COAE RQ, indien leeg dan 3014, COEX RQ)

BMI en ongewenst gewichtsverlies

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO) EN

2673, GEWV AA

BMI <21 OF ongewenst gewichtsverlies = ja

Aantal patiënten met BMI <21 of 2673 GEWV AA = ja

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja (roker)
 • Voorheen (stopper <1 jaar, ex-roker >1 jaar)
 • Nooit (nooit-roker)
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ OF 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Spiro <3jr

 

1677, FVNB_RL OF

1864, FCNB_RL OF 

3649, FCNB_RL_MI OF

1866, FRNB_RL_MI OF

3651, FRNZ_RL_MI OF

1681, FVPB_RL OF

1672, FCPB_RL OF

1675, FRPB_RL_MI OF

3687, FCEM_RL OF

3688, FCEM_RL_MI OF

3689, FVEM_RL OF

3690, FVEM_RL_MP OF

3691, FVEM_RL_MI OF

3692, FREM_RL_MI OF

3693, FREZ_RL_MI OF

1678, FVNB_RL_MP

 Verdeling longfunctie <3jr

 • <50%
 • ≥50%
 • Ongeldige uitslag

Aantal longaanvallen geregistreerd

3549, COAE RQ

Verdeling aantal longaalvallen <12mnd

 • 0
 • 1
 • ≥2
 • Ongeldige uitslag
Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Inhalatiemedicatie

 • Wel: aantal patiënten met R03A of R03B
 • Geen: aantal patiënten zonder R03A of R03B

ICS

 • Wel: aantal patiënten met R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13 of R03AK14 of R03AL08 of R03AL09 of R03AL11 of R03AL12.
 • Geen: aantal patiënten zonder R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13 of R03AK14 of R03AL08 of R03AL09 of R03AL11 of R03AL12.
ICS actueel ICS medicatie, waarbij de einddatum van het voorschrift in de afgelopen 28 dagen ligt of in de toekomst.

Aantal stootkuren

Aantal patiënten (H02AB06 en/of H02AB07)

 • 0
 • 1
 • ≥2

3.3  HVZ   

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR < 1 jaar 

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

 

Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

≤70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B  

LDL gereguleerd alle leeftijden en ≤70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU

 

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk ≤70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling laatste geregistreerde systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

Thuismeting bloeddruk

NHG: 2055 RRSY KA MH of
2056, RRDI KA MH of
3326 RRS7 KA MH of
3327 RRD7 KA MH

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja (roker)
 • Voorheen (stopper <1 jaar, ex-roker >1 jaar)
 • Nooit (nooit-roker)
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA

 

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of

3446, AUDC PQ

 

Compleet risicoprofiel

eGFR < 1 jaar en

Urineonderzoek (ACR) en

Nuchtere glucose en

Bloeddruk en

BMI en

Rookgedrag en

Lichaamsbeweging en

Voedingspatroon besproken en

Alcoholgebruik <5jr

 

 

Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)
Antistolling of plaatjesagg.remmers
 • Wel: aantal patiënten met B01A
 • Geen: aantal patiënten zonder B01A
Bloedverdunners
 • B01AC, B01AE OF B01AF, B01AA.
Coronaire ziekte i.c.m. betablokkers
 • Aantal patiënten met (K74 of K75 of K76) EN C07

3.4  VVR

Procesindicator

Labcode

Uitkomst indicator

eGFR 1 jaar 

524, KREA O MK of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB of                1919, KREM O FB 

 

Urineonderzoek (ACR)

40, ALBK U MI

Verdeling ACR

 • Normaal verhoogd (<3)
 • Matig verhoogd (>=3 en <=30)
 • Ernstig verhoogd (>30)
 • Ongeldige uitslag

Normaal verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Matig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Ernstig verhoogde albuminurie i.c.m. RAS remmer
(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • Wel RAS remmer
 • Geen RAS remmer

Risicocat. door nierschade geregistreerd
(3934 RCNS UN)

Verdeling risicocategorie

 • Geen CNS
 • Mild verhoogd
 • Matig verhoogd
 • Sterk verhoogd
 • Ongeldige uitslag

≤70 jaar EN matig of sterk verhoogd (ALBKU ≥3) en met hypertensie i.c.m. RAS remmer 

(C09A OF C09B OF C09C OF C09D)

 • >= 2 RAS remmers
 • < 2 RAS remmers

LDL ooit

542, LDL B of

2683, LDLD B of

3854, LDL B PO of

3826, NHDL B PO

LDL gereguleerd alle leeftijden en ≤70 jaar:

 • 542 en 2683: <2,6
 • 3826: <3,4

LDL streng gereguleerd afkapwaardes:

 • 542 en 2683: < 1.8 
 • 3826:< 2.6

Verdeling LDL i.c.m. statines (C10)

 • Wel statines
 • Geen statines

Glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU of 

371, GLUC B NN of 

3209, GLUC BA NN 

 

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

2055, RRSY KA MH of

3326 RRS7 KA MH of

2659 RRGS KA MH of

3336 RR3S KA

Bloeddruk adequaat gereguleerd alle leeftijden & Verdeling bloeddruk ≤70 jaar

Definitie Adequaat gereguleerdper meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135

Bloeddruk niet adequaat gereguleerd i.c.m. anti-hypertensiva (C02, C03, C07, C08, C09)

 • Geen antihypertensiva
 • 1 soort antihypertensivum
 • 2 soorten antihypertensiva
 • 3 soorten antihypertensiva

Verdeling laatste geregistreerde systolische bloeddruk praktijk - thuismeting

 • Praktijkmeting (1744, RRSY KA)
 • 24-u meting (2659, RRGS KA MH)
 • 5-7 dg thuismeting (3326, RRS7 KA MH)
 • 30 min. meting (3336, RR3S KA)
 • Thuismeting (2055, RRSY KA MH)
 • Ongeldige uitslag

Thuismeting bloeddruk

NHG: 2055 RRSY KA MH of
2056, RRDI KA MH of
3326 RRS7 KA MH of
3327 RRD7 KA MH

BMI

1272, QUET AO of (560, LNGP AO én 357, GEW AO, berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • <25
 • 25-30
 • ≥30
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja (roker)
 • Voorheen (stopper <1 jaar, ex-roker >1 jaar)
 • Nooit (nooit-roker)
 • Ongeldige uitslag

Lichaamsbeweging

3239, NNGB AQ of 3958, BWRL AQ

Verdeling lichaamsbeweging

 • Voldoet aan norm
 • Voldoet niet aan norm
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ of

2423, 5SHT PQ of 

3446, AUDC PQ

 

Voedingspatroon besproken

2718, BZVD AA of

2138, BYVD AA

 

Familieanamnestisch risico op HVZ <5jr

3238, HF65 KQ of 

3955, HF19 KQ

Verdeling HVZ in naaste familie <65 jaar

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Compleet risicoprofiel

eGFR < 5 jaar en
Urineonderzoek (ACR) en
Nuchtere glucose en
Bloeddruk en
BMI en
Rookgedrag en
Lichaamsbeweging en
Voedingspatroon besproken en
Alcoholgebruik <5jr en
Familieanamnetisch risico op HVR <5jr                                               

 

3.5  Astma

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Mate van astmacontrole (bij patienten die roken of ICS gebruiken)

Mate van astmacontrole:

3608, ASOC RQ of

4025, ASCO RQ of

2762, ACQT RQ of

3555, ACT RQ, of

3602 ACQK RQ

 

Bepaling roken: 

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ of

 

ICS:

R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13 of R03AK14 of R03AL08 of R03AL09 of R03AL11 of R03AL12.

Verdeling mate van controle

 • Goed
 • Onvoldoende
 • Ongeldige uitslag 

Functioneren vastgelegd (ACQ/ACT)

Verdeling ACQ

 • <0.75
 • ≥0.75
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ACT

 • <20
 • ≥20
 • Ongeldige uitslag

Functioneren vastgelegd

2762, ACQT RQ of

3555, ACT RQ of

3602, ACQK RQ

Verdeling ACQ

 • <0.75
 • 0.75 - 1.5
 • >1.5
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ACT

 • <20
 • ≥20
 • Ongeldige uitslag

Inhalatietechniek met inhalatiemed.

R03A of R03B EN 1608, ASIT RQ

Verdeling inhalatietechniek

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja (roker)
 • Voorheen (stopper <1 jaar, ex-roker >1 jaar)
 • Nooit (nooit-roker)
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Aantal longaanvallen geregistreerd

3549, COAE RQ

Verdeling aantal longaanvallen <12mnd

·         0

·         1

·         ≥2

·         Ongeldige uitslag

Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Inhalatiemedicatie

 • Wel: aantal patiënten met R03A of R03B
 • Geen: aantal patiënten zonder R03A of R03B

ICS

 • Wel: aantal patiënten met R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13 of R03AL08 of R03AL09
 • Geen: aantal patiënten zonder R03BA of R03AK06 of R03AK07 of R03AK08 of R03AK09 of R03AK10 of R03AK11 of R03AK12 of R03AK13 of R03AL08 of R03AL09

Aantal stootkuren

Aantal patiënten (H02AB06 en/of H02AB07)

·         0

·         1

·         ≥2

ICS en chron. luchtwegverw.

 • Wel: aantal patiënten met ICS (Min. 3 voorschr R03A) EN min. 1 voorschr R03BA of R03AK06 of R03AK07)
 • Geen: aantal patiënten zonder ICS EN min. 1 voorschr R03BA of R03AK06 of R03AK07)

LABA/LAMA i.c.m. ICS

 • Wel: aantal patiënten met ICS (Min. 3 voorschr R03A) EN R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AL03 t/m R03AL09, R03BB04 t/m R03BB07
 • Geen: aantal patiënten zonder ICS EN R03AC12, R03AC13, R03AC18, R03AC19, R03AL03 t/m R03AL09, R03BB04 t/m R03BB07

Meer dan twee (>2) voorschriften SABA

 • R03AC02, R03AC03, R03AK04, R03AK13, R03AL02 >2

3.6  AF (Atriumfibrilleren)

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Bloeddruk

1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH 

Verdeling bloeddruk - Bloeddruk adequaat gereguleerd

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

  • 1744: <=140
  • 3326: <=135
  • 2659: <=130
  • 3336: <=135
  • 2055: <=135
Systolische bloeddruk

1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH 

Verdeling bloeddruk

 • <100 mm Hg
 • 100-140 mm Hg
 • 140-160 mmHg
 • > 160 mmhg

ECG hartfrequentie

3320, ECGF KH

Verdeling ECG hartfrequentie

 • <50
 • 50-100
 • 100-110
 • ≥110
 • Ontbreekt
     

CHADSVASC score

3657, CHVA AZ FB

 

eGFR < 1 jaar 

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Verdeling eGFR

 • <30
 • 30-50
 • ≥50
 • Ongeldige uitslag

Auscultatie hart

2060, AUSC KH

Afwijking

 • Aantal patiënten (2061, AFAU KH)

Auscultatie longen

1868, AUSC RL

Afwijking

 • Aantal patiënten (2026, AFAU RL)

Tekenen hartfalen

1644, DETK KQ

Verdeling tekenen hartfalen

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Alcoholgebruik <5jr

1591, ALCO PQ

 

Rookgedrag

1739, ROOK AQ of

4013, ROST AQ

Verdeling rookgedrag

 • Ja (roker)
 • Voorheen (stopper <1 jaar, ex-roker >1 jaar)
 • Nooit (nooit-roker)
 • Ongeldige uitslag

SMR advies

 • Ja
 • Nee

Glucose nuchter <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU

 

Ventrikelfrequentie / ECG hartfrequentie

3320, ECGF KH of

3694, VFRQ KH

 

Perifeer oedeem, pitting

3007, POED LE

Verdeling perifeer oedeem

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag

Polsfrequentie

1875, POLS AO

 

Polsritme

2102, POLR AO

Verdeling polsritme

 • Irregulair
 • Regulair
 • Ongeldige uitslag

Creatinine

523, KREA B

 

Hemoglobine

412, HB B

 

Voedingspatroon

2138, BYVD AA en/of 2718, BZVD AA

 

Cafeïnegebruik <5jr

3658, CAFA AQ

 

Drugsgebruik <5jr

3022, DRUG AQ

 
Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Antistolling in afgelopen jaar / kwartaal

 • Geen
 • Trombocytenaggregratieremmers (B01AC)
 • Vitamine K-antagonisten (B01AA)
 • DOAC (B01AF, B01AE)
 • Combinatie medicatie (>1 voorschrift B01AF, B01AE, B01AA, B01AC)

Dosering Apixaban o.b.v. eGFR

B01AF02

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR

Dosering Dabigatran o.b.v. eGFR

B01AE07

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR

Dosering Edoxaban o.b.v. eGFR

B01AF03

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR
Dosering Rivaroxaban o.b.v. eGFR

B01AF01

 • eGFR >30
 • eGFR > 10 en =< 30
 • geen eGFR

Frequentiecontrole

 • Geen
 • Betablokker (C07)
 • CA-antagonist (C08DB01 of C08DA01)
 • Digoxine (C01AA05)
 • Anti-aritmica (C01B)
 • Combinatie medicatie  (>1 voorschrift C07, C08DB01, C08DA01, C01AA05, C01B

Bloeddruk verlagende therapie

 • Geen
 • Single therapy
 • Double therapy
 • Tripe therapy
 • More therapy

AF Tabblad populatie - Gedeclareerde patiënten ten opzichte van vorig kwartaal

Extra indicator Vorig kwartaal gedeclareerd, dit kwartaal niet vanwege overlijden: actieve episode A96 OF uitschrijfreden = overleden.

AF Tabblad populatie - Complicaties

Voor de 'complicatie' indicatoren wordt er naast ingeschreven patiënten ook gekeken naar patiënten die in het afgelopen jaar/kwartaal zijn overleden (actieve episode A96 OF uitschrijfreden = overleden). Een patiënt met meerdere complicaties in het afgelopen jaar/kwartaal, zal ook onder meerdere indicatoren worden geteld.

Complicatie
ICPC
TIA K89
CVA K90
Bloeding A10, F75, R06
Complicatie(s) medische behandeling A87
Overleden A96 OF uitschrijfreden = overleden

 

3.7  CL (Coronair Lijden)

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

Angineuze bezwaren

1595, ANGK KQ

 

Tekenen hartfalen

1644, DETK KQ

 

Perifeer oedeem, pitting

3007, POED LE

 

Auscultatie hart

2060, AUSC KH

 

ECG hartfrequentie

3320, ECGF KH

 

Systolische bloeddruk

1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH 

Verdeling systolische bloeddruk - Bloeddruk adequaat gereguleerd

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135
 • Ongeldige uitslag

Diastolische bloeddruk

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2669, RRDD KA MH of

3327 RRD7 KA MH of

3337 RR3D_KA

Verdeling diastolische bloeddruk

 • ≤90
 • >90
 • Ongeldige uitslag

LDL

542, LDL B of
2683, LDLD B of
3854, LDL B PO of 

3826, NHDL B

Verdeling LDL

 • 542, 2683 en 3854: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

eGFR < 1 jaar 

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

 

4DKL angst ooit

2811, 4DAN PQ

 

4DKL depressie ooit

2812, 4DDE PQ

 
Behandeling
Uitkomst/ATC code(s)

Antistollingsmedicatie

 • Wel: Aantal patiënten met B01A
 • Geen: Aantal patiënten zonder B01A

3.8 Ouderenzorg

Populatie tabblad:
Hieronder worden voor de zorgstraat Ouderenzorg alle tabellen en grafieken weergegeven.

 • Leeftijd Ouderenzorg (standaard ≥75 jaar): Geeft het aantal patiënten ouder dan of gelijk aan 75 jaar weer in de praktijk. Daarnaast wordt het percentage in de praktijk, regio en zorggroep getoond:

  image2021-3-10_11-14-33.png
 • Verdeling leeftijd Ouderenzorg: Geeft de verdeling weer naar Kwetsbaar (o.b.v. episode) Leeftijd Ouderenzorg, Mogelijk kwetsbaar en Vitaal.

image2022-4-1_15-53-1.png

 

Definitie
ICPC / ATC codes
Kwetsbaar (o.b.v. episode) Leeftijd Ouderenzorg Patiënten met een actieve episode A05 en leeftijd >=75 jaar
Mogelijk kwetsbaar

Patiënten zonder episode A05 en leeftijd >=75 jaar met minimaal 1 risicofactor:
Frailty-Index >0.2 of
Polyfarmacie ≥ 5 of
A49.02 of
Vektiscode 13049 of
(2777, POFA AQ = antw. 1) of
Caregap ≥ 360 dagen of
Geriatrisch event ‘Ja’ of
A49.01 of
(2785, AWKW AZ = antw. 1) of
P20 of P70 of P71 of P73 of N05A of N06D

Vitaal

Patiënten zonder episode A05 en geen risico op kwetsbaarheid en leeftijd >=75 jaar

 • Kwetsbare patiënten alle leeftijden: Geeft het aantal patiënten met episode A05 weer in de praktijk.
 • Mogelijk kwetsbaar Leeftijd ouderenzorg: Geeft van alle patiënten ≥ 75 jaar met een risico op kwetsbaarheid de verdeling van de risicofactoren weer.

image2022-4-1_15-55-46.png

 

Definitie

ICPC / ATC codes

Frailty index > 0,2

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN Frailty Index > 0,2

Zie berekening in handleiding Ouderenzorg rapport
Polyfarmacie

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN
Polyfarmacie ≥ 5 (meer dan 5 verschillende chronische medicatie) of

A49.02 of
Vektiscode 13049 of
(2777, POFA AQ = antw. 1)
Consultation gap > 360 dagen Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN laatste contact > 360 dagen (contact = Consult, Visite, Telefonisch consult en E-consult)
Geriatisch event

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN

Actieve episode A06, A10, A28, A80, F83, F84, F92, F93, F94, H82, H84, H86, K88, L02, L03, L13, L14, L15, L16, L17, L28, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L86, L96, N17, N18, N79, N80, P01,  P03, P05, P20, P70, P71, P73, P74, P76, S16, S17, S18, S19, U04, Z01, Z03, Z04, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z18, Z19
OF ATC N07C, N05A, N06D, G04BD, S01E, N05B, N06A <12mnd
Cognitieve achteruitgang

Patiënten ≥ 75 jaar EN

ICPC: P20, P70, P71, P73 
OF 
ATC: N05A, N06D

A49.01

Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN een actieve episode A49.01

Aanwijzingen kwetsb. (meetwaarde) Patiënten ≥ 75 jaar met risico op kwetsbaarheid EN (2785, AWKW AZ = antw. 1)
 • Mogelijk kwetsbaar - nieuwe patiënten <3mnd: Geeft van de patiënten ≥ 75 jaar met een nieuw geregistreerd risico op kwetsbaarheid in de afgelopen 3 maanden de verdeling van de risicofactoren weer. De definities zijn hetzelfde zoals beschreven in bovenstaande tabel.

 • Hoofdbehandelaar kwetsbare patiënten hoofdbehandelaar: De regel "OZ patiënten volgens definitie zorggroep" toont het aantal patiënten dat voldoet aan de inclusiecriteria (o.b.v. leeftijd en/of episode).
  De rest van de tabel geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar de verdeling weer van hoofdbehandelaar (huisarts, specialist, overig/onbekend, ontbreekt).

Definitie

ICPC / ATC codes

Hoofdbehandelaar huisarts Leeftijd ≥ 75 EN
episode A05 EN
3015, OZHB AZ, antw. 48
Hoofdbehandelaar specialist Leeftijd ≥ 75 EN
episode A05 EN
3015, OZHB AZ, antw. 49
Hoofdbehandelaar overig/onbekend Leeftijd ≥ 75 EN
episode A05 EN
3015, OZHB AZ, antw. 212
Hoofdbehandelaar ontbreekt Leeftijd ≥ 75 EN
episode A05 EN
geen 3015, OZHB AZ

 

 • Deelname ketenzorg bij kwetsbare patiënten met hoofdbehandelaar huisarts: Geeft van de kwetsbare patiënten (A05) ≥ 75 jaar met hoofdbehandelaar huisarts de verdeling weer van de deelname ketenzorg (ja, nee, ontbreekt/ongeldig).

image2020-7-7_12-44-0.png

 • (Complex) kwetsbare patiënten in zorg: Geeft weer welke patiënten de kwetsbare patiënten in zorg zijn.

image2022-4-1_15-57-9.png

Definitie
ICPC/ATC code
(Complex) kwetsbare patiënt in zorg*

Leeftijd ≥ 75 EN
episode A05 EN
3015, OZHB AZ, antw. 48 EN 3832, OZKZ AZ antw. 1

* Dit kan per zorggroep verschillen. Hierboven is de standaard variant uitgeschreven 

 • Diagnostiek (complex) kwetsbare patiënten in zorg: Geeft van de kwetsbare patiënten in zorg de verschillende diagnoses weer.

  image2022-4-1_15-57-46.png
 • Geslacht (complex) kwetsbare patiënten in zorg: Geeft van de kwetsbare patiënten in zorg de verdeling naar geslacht weer.
  image2022-4-1_16-1-53.png
 • Leeftijd  (complex) kwetsbare patiënten in zorg: Geeft van de kwetsbare patiënten in zorg de verdeling naar leeftijd weer.
  image2022-4-1_16-2-17.png

 

Zorg tabblad:

Op dit tabblad worden de registraties getoond van de (Complex) kwetsbare patiënten in zorg.

Definitie
ICPC/ATC code
(Complex) kwetsbare patiënt in zorg*

Leeftijd ≥ 75 EN
episode A05 EN
3015, OZHB AZ, antw. 48 EN 3832, OZKZ AZ antw. 1

* Dit kan per zorggroep verschillen. Hierboven is de standaard variant uitgeschreven 

 

Procesindicator
Labcode
Uitkomstindicator(en)
Individueel zorgplan (IZP) 3882 IZP AZ  
MDO 3982 DMDO AZ  
GFI 2793 GFIT AQ B

Verdeling GFI

 • ≤4
 • ≥4
 • Ongeldige uitslag
Medicatiebeoordeling 4021 MBO AZ  
eGFR < 1 jaar 524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

Verdeling eGFR

 • < 30 
 • 30-60
 • >60
 • Ongeldige uitslag
Diastolische bloeddruk

1740, RRDI KA of

2056, RRDI KA MH of

2660 RRGD KA MH of

3327 RRD7 KA MH of

3337 RR3D_KA

Verdeling diastolische bloeddruk

 • ≤90
 • >90
 • Ongeldige uitslag
Systolische bloeddruk

1744 RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055 RRSY KA MH

Verdeling bloeddruk - Bloeddruk adequaat gereguleerd

Definitie Adequaat gereguleerd per meetwaarde:

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135
 • Ongeldige uitslag
Aanvullende gegevens plan ouderenzorg 2789 OZP AZ  
Belasting mantelzorg 2848 BLMZ AQ

Verdeling ervaren druk informele zorg

 • Geen of weinig belasting
 • Matige belasting
 • Ernstige belasting
 • Ongeldige uitslag
Sociale Contacten 2783 VLSC AQ

Verdeling Sociale Contacten

 • Voldoende
 • Onvoldoende
 • Onduidelijk
 • Ongeldig
Klachten van vergeetachtigheid 2778 KLVG PQ B

Verdeling klachten vergeetachtigheid

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
MMSE 2435 MMST PQ B

Verdeling MMSE

 • ≤18
 • 18-28
 • ≥28
 • Ongeldige uitslag
Polsfrequentie 1875 POLS AO  
Polsritme 2102 POLR AO

Verdeling  polsritme

 • Regulair
 • Irregulair
 • Ongeldige uitslag
Voedingsproblemen

ICPC T91 of
ICPC T05 of
2842 SN65 TQ

Verdeling SNAQ 65+

 • Niet ondervoed
 • Risico op ondervoeding
 • Ondervoed
 • Ongeldige uitslag
Visusproblemen

ICPC F05 of
ICPC F99 of
1760 VIPB FQ

Verdeling visusklachten

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
Gehoorproblemen ICPC H02 of
ICPC H86 of
2776 GHPB HQ

Verdeling gehoorklachten

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
3IQ vragenlijst urine incontinentie 3894 3IQI UA

Verdeling frequentie urineverlies

 • Nooit
 • <1x per maand
 • Enkele keren per maand
 • 1x per week
 • Elke dag/ nacht
 • Ongeldige uitslag

Verdeling hoeveelheid urineverlies

 • Geen
 • Druppels
 • Kleine plasjes
 • Meer
 • Ongeldige uitslag

Verdeling ernst urineverlies

 • Geen
 • Licht
 • Matig
 • Ernstig
 • Zeer ernstig
 • Ongeldige uitslag
Aantal maal gevallen 2773 AVAL AQ

Verdeling aantal maal gevallen

 • Niet gevallen
 • Eenmaal gevallen
 • Meerdere malen gevallen
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag
Ongewenst gewichtsverlies 2673 GEWV AA

Verdeling ongewenst gewichtsverlies

 • Ja
 • Nee
 • Onduidelijk
 • Ongeldige uitslag 

≥5% gewichtsverlies in 1 maand of ≥10% in 6 maanden

 

3.9 Hartfalen

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

ECG

2202, ECG KH

 

BNP

1966, BNP B

 

NTProBNP

1968, NTPR B

 

Echografie hart (echocardiogram)

3001, ECHO KH

 

Natrium-Kalium-Creatinine

624, NA B EN
513, K B EN
523, KREA B

 

Systolische bloeddruk

1744, RRSY KA of

3326, RRS7 KA MH of

2659, RRGS KA MH of

3336, RR3S KA of

2055, RRSY KA MH

Verdeling systolische bloeddruk alle leeftijden & 70 jaar

 • 1744: <=140
 • 3326: <=135
 • 2659: <=130
 • 3336: <=135
 • 2055: <=135
 • Ongeldige uitslag
LDL

542, LDL B of
2683, LDLD B of
3854, LDL B PO of

3826, NHDL B

Verdeling LDL

 • 542, 2683 en 3854: <2,6
 • 3826: <3,4
 • Ongeldige uitslag

Gewicht

357, GEW AO

 

Spirometrie

(3651, FRNZ RL MI of

3693, FREZ RL MI of

3650, FRPZ RL MI)

EN

(3690, FVEM RL MP of
1671, FVBE RL MP of

1678, FVNB RL MP of

1680, FVNS RL MP of

2070, FVSB RL MP of

1682, FVPB RL MP of

1684 FVPS RL MP)

 

Polsritme

2102, POLR AO

Verdeling polsritme

 • Regulair
 • Irregulair
 • Ongeldige uitslag   

Hb

412, HB B

Verdeling Hb

 • Laag (M < 8,5; V < 7,5)
 • Hoog (M ≥ 8,5; V ≥ 7,5)
 • Ongeldige uitslag

TSH

1385, TSH B

Verdeling TSH

 • <3
 • ≥3
 • Ongeldige uitslag

Nuchtere glucose <5jr

372, GLUC B NU of

382, GLUC BC NU of

3208, GLUC BA NU of

3710, GLUP BC NU

 

Niet-nuchtere glucose <5jr

371, GLUC B NN of

381, GLUC BC NN of

3209, GLUC BA NN of

3711, GLUP BC NN

 

Polsfrequentie

1875, POLS AO

 

eGFR < 1 jaar 

524, KREA O MK of
1919, KREM O FB of
3583, KREC O FB of
3907, EGFC O FB of 
3908, EGCC O FB

 

Behandeling

Uitkomst/ATC code(s)

Systolisch HF en ACE-I of AT II antagonist

 • Wel: Aantal patiënten met 4023, HFEF KH antw. 652 of 653 EN C09AA OF C09BA OF C09BB OF C09BX OF C09CA OF C09DA OF C09DB OF C09DX
 • Geen: Aantal patiënten zonder 4023, HFEF KH antw. 652 of 653 EN C09AA OF C09BA OF C09BB OF C09BX OF C09CA OF C09DA OF C09DB OF C09DX

Systolisch HF en bètablokker

 • Wel: Aantal patiënten met 4023, HFEF KH antw. 652 of 653 EN C07
 • Geen: Aantal patiënten zonder 4023, HFEF KH antw. 652 of 653 EN C07

Systolisch HF en spironolacton/eplerenon

 • Wel: Aantal patiënten met 4023, HFEF KH antw. 653 EN C03DA01 OF C03DA04
 • Geen: Aantal patiënten zonder 4023, HFEF KH antw. 653 EN C03DA01 OF C03DA04

Lage polsfreq. en freq.verlagende middelen

 • Wel: Aantal patiënten met 2102, POLR AO antw. 201 EN 1875, POLS AO ≤50 OF 2102, POLR AO antw. 202 EN 1875, POLS AO ≤60 EN Min. 1 voorschr C07 of C01AA05
 • Geen: Aantal patiënten zonder 2102, POLR AO antw. 201 EN 1875, POLS AO ≤50 OF 2102, POLR AO antw. 202 EN 1875, POLS AO ≤60 EN Min. 1 voorschr C07 of C01AA05

Niet-gewenste medicatie: NSAID/Calciumantagonisten

 • Ja: Aantal patiënten met N02AJ02 of N02AJ08 of N02AJ14 of N02AJ18 of N02AJ19 of M01AE OF C08DA01 of C08DA51 of  C08DB01 of C09BB10 of C05AE03
 • Nee: Aantal patiënten zonder N02AJ02 of N02AJ08 of N02AJ14 of N02AJ18 of N02AJ19 of M01AE OF C08DA01 of C08DA51 of  C08DB01 of C09BB10 of C05AE03

SGLT-2

 • aantal patiënten met SGLT2 remmers (A10BK)
 • aantal patiënten met SGLT2 remmers met DM2 (A10BK en T90.02)
 • aantal patiënten met SGLT2 remmers zonder DM2 (A10BK en geen T90.02)

3.10 GGZ

Hieronder worden voor de zorgstraat GGZ alle standaard tabellen en grafieken van tabbladen Populatie, Zorg en Behandeling weergegeven.

 • GGZ patiënten die voldoen aan het leeftijdscriterium: Geeft het aantal GGZ patiënten die voldoen aan het leeftijdscriterium weer in de praktijk met een actieve P en/of Z code. Daarnaast wordt het percentage van GGZ patiënten in de praktijk en zorggroep getoond:

 • Diagnostiek patiënten die voldoen aan het leeftijdscriterium: geeft van de patiënten die voldoen aan het leeftijdscriterium de verdeling weer van actieve P episodes.
Definitie
ICPC codes / ATC codes
Patiënten met EPA

P72 OF P73 OF P98 OF medicatie (minimaal 3 voorschriften of één voorschrift met chronische registratie)

N05AX12, N05AD06, N05AA01, N05AF03, N05AH02, N05AD08, N05AB02, N05AF01, N05AG01, N05AD01, N05AE05, N05AH03, N05AX13, N05AG03, N05AB03, N05AC01, N05AG02, N05AD05, N05AH04, N05AX08, N05AE03, N05AL01, N05AL03, N05AF05, N05AN01

EN GEEN P70

EN GEEN P15.02

EN GEEN P71

 • Medicatiegebruik: geeft het aantal patiënten met meer dan 1 medicatievoorschrift weer
Definitie
ATC codes
Medicatievoorschriften N05A OF N05BA OF N05CD OF N05CF OF N06A
 • Zorg:  
Procesindicator Labcode
Individueel zorgplan 3882 IZP AZ

4DKL angst

2811 4DAN PQ

4DKL depressie

2812 4DDE PQ

4DKL distress

2813 4DDI PQ

4DKL somatisatie

2814 4DSO PQ
 • Behandeling

Definitie
ATC codes
Antidepressiva N06AA OF N06AB OF N06AF OF N06AG OF N06AX
Antipsychotica N05AA OF N05AB OF N05AD OF N05AE OF N05AF OF N05AG OF N05AH OF N05AL OF N05AX
Hypnotica/anxiolytica N05BA OF N05CD OF N05CF OF N05BE OF N05CM
Lithiumzouten N05AN
Psychostimulantia N06BA

3.11 GGZ Jeugd

Hieronder worden voor de zorgstraat GGZ Jeugd alle standaard tabellen en grafieken van tabbladen Populatie, Zorg en Behandeling weergegeven.

 • GGZ patiënten: Geeft het aantal GGZ patiënten weer in de praktijk met een actieve P en/of Z code. 
 • GGZ patiënten < 18 jaar: Geeft het aantal GGZ patiënten jonger dan 18 jaar weer in de praktijk met een actieve P en/of Z code. 
 • Behandeling: 

Definitie
ATC codes
Antidepressiva N06AA OF N06AB OF N06AF OF N06AG OF N06AX
Antipsychotica N05AA OF N05AB OF N05AD OF N05AE OF N05AF OF N05AG OF N05AH OF N05AL OF N05AX
Hypnotica/anxiolytica N05BA OF N05CD OF N05CF OF N05BE OF N05CM
Lithiumzouten N05AN
Psychostimulantia

N06BA

 

3.12 Osteoporose

Procesindicator

Labcode

Uitkomstindicator(en)

BMI

1272, QUET AO of 

(560, LNGP AO én 357, GEW AO,

berekenen d.m.v. formule GEW AO/LNGP AO)

Verdeling BMI

 • < 21
 • 21 tot 25
 • 25 t/m 30
 • > 30
 • Ongeldige uitslag

Medicatie-inname

2804, ADME AQ  

Therapietrouw

3590, OSTT LQ

 

Bijwerking medicatie

3592, OSBM LQ

 

Risicoscore fracturen

3575, FRRN LQ

Verdeling risicoprofiel

 • Risicoprofiel 0-3
 • Risicoprofiel 4-7
 • Ongeldige uitslag risicoprofiel