VIPLive Support

Normering Indicatoren beheren voor Ketenzorgdashboard

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Wilt u liever de Webinar terugkijken waarin wordt uitgelegd hoe je als zorggroep normen en streefwaarden kunt instellen? Klik dan hier.

Het 'Normering Indicatoren' dashboard (voorheen 'streefwaardebeheer') is te vinden onder de menuknop Beheer, onder de categorie Kwaliteit.

In dit dashboard kunnen medewerkers van een zorggroep per zorgstraat de normen en streefwaarden instellen bij indicatoren in het Ketenzorgdashboard. Daarnaast kunt u de wijze waarop de status van praktijk berekend wordt configureren. De statusberekening kan gebaseerd worden op het aantal indicatoren waarvan de norm niet gehaald is óf op basis van een puntensysteem. De uitkomsten van de statusberekening worden per kwartaal weergegeven op het Matrix-tabblad van het Ketenzorgdashboard.

image-20200313-092708.png
1. Op het tabblad 'Normen Invoeren' kunnen normen en streefwaarden per zorgstraat worden ingeregeld voor indicatoren van de categorieën: Populatie, Proces, Uitkomst en Behandeling. Per indicator kunt u de volgende kenmerken invullen:
 • Norm ondergrens -> Het minimale percentage (groter of gelijk aan) van de geïncludeerde patiënten dat dient te voldoen aan de registratie om de betreffende norm te behalen.

 • Norm bovengrens -> Het maximale percentage (gelijk of kleiner dan) van de geïncludeerde patiënten dat dient te voldoen aan de registratie om de betreffende norm te behalen. Deze kolom is alleen zichtbaar wanneer vinkje 'toon kolommen bovengrenzen' aanstaat. 

 • Meetellen in status berekening -> Met dit vinkje geeft u aan of de desbetreffende indicator meegenomen moet worden in de statusberekening van de praktijken.

 • Streefwaarde ondergrens -> Het minimale percentage (groter of gelijk aan) van de geïncludeerde patiënten dat dient te voldoen aan de registratie om de betreffende streefwaarde te behalen.

 • Streefwaarde bovengrens -> Het maximale percentage (gelijk of kleiner dan) van de geïncludeerde patiënten dat dient te voldoen aan de registratie om de betreffende streefwaarde te behalen. Deze kolom is alleen zichtbaar wanneer vinkje 'toon kolommen bovengrenzen' aanstaat.

Voorbeeld: Voor de DM zorgstraat staat ingesteld dat de procesindicator LDL een ondergrens heeft van 90. Dit betekend dat een praktijk deze norm haalt wanneer er bij 90% óf meer van de geïncludeerde DM patiënten er een LDL-meetwaarde geregistreerd is in de afgelopen periode (periode is 12 maanden tenzij anders staat aangegeven).  

Let op! eventuele aanpassingen worden alleen gebruikt indien u op 'Opslaan' (onder aan de pagina) klikt.

image-20200313-095046.png
2. De ingevoerde normen en/of streefwaarde zijn op verschillende manieren terug te vinden in de grafieken en tabellen in het Ketenzorgdashboard.

3. In staafgrafieken kunnen de normen en streefwaarden weergegeven worden als lijnen of vlakken. Hierbij geldt dat als er enkel een onder- óf bovengrens is ingevuld, de norm of streefwaarde weergegeven wordt als een horizontale lijn. Indien zowel de onder- als de bovengrens zijn ingevuld, dan wordt er een vlak weergegeven (zie figuur hierboven).

image-20200313-095517.png
4. In tabellen (en ook de legenda's van cirkelgrafieken) worden de getallen/percentages gekleurd aan de hand van de ingevulde norm en streefwaarden. Hierbij worden de volgende kleurcoderingen gebruikt:
 • Groen: de huidige waarde valt binnen norm

 • Rood: de huidige waarde valt niet binnen norm

 • Oranje: de huidige waarde valt niet binnen de norm maar voldoet wel aan de streefwaarde (of andersom)

 • Zwart: er is geen norm of streefwaarde ingevuld

5. Op het tabblad 'Statusberekening invoeren' kan de zorggroep bepalen hoe de status van een praktijk berekend dient te worden. De status kan berekend worden:

 • Op basis van aantal indicatoren

 • Op basis van puntenaantal

Hieronder worden de twee mogelijkheden toegelicht.

Op basis van aantal indicatoren

Wanneer u kiest voor de optie 'op basis van aantal indicatoren' dan wordt de status van de praktijk (groen, oranje of rood) bepaald aan de hand van het aantal indicatoren waarvan de norm en/of streefwaarde niet gehaald is. In de oranje en rode vakken (zie onderstaande afbeelding) kan het aantal indicatoren, waarvan normen en/of streefwaarden zijn ingevuld, worden ingevuld waarvoor een praktijk mag afwijken. Voldoet een praktijk niet aan dit aantal dan zal bij deze praktijk de bijbehorende kleur worden weergegeven in de Matrix van het Ketenzorgdashboard.

image-20200313-100133.png
Wilt u dat de status kleur ook zichtbaar is voor de praktijken in het Ketenzorgdashboard, zet dan een vinkje bij ‘Tonen bij praktijk’. Voor het instellen van de afwijking van normen t.o.v. streefwaarden, zet een vinkje bij ‘Gebruik ook streefwaarden’. 

Op basis van puntenaantal

Wanneer u de optie 'op basis van aantal puntenaantal' selecteert dan ziet u het scherm zoals weergegeven in de afbeelding. In dit scherm ziet u de indicatoren terug waarvan u heeft aangegeven dat zij moeten meetellen met de status berekening (zie 'Normen Invoeren'). Per indicator kunt u precies specificeren wanneer een praktijk punten verdient en hoeveel. Met het blauwe plus- en min-icoontjes kunt u extra kolommen toevoegen of verwijderen.

image-20200313-100540.png

De afbeelding hierboven laat zien dat een praktijk:

 • 0 punten verdient wanneer 'eGFR' kleiner is dan 80%

 • 1 punt verdient wanneer 'eGFR' groter óf gelijk is aan 80% en kleiner is dan 85% 

 • 2 punten verdient wanneer 'eGFR' groter óf gelijk is aan 85%

image-20200313-100905.png

Onder het kopje statusberekening kunt vervolgens specificeren hoeveel punten een praktijk dient te hebben om de status oranje of groen te behalen. In afbeelding 4 zijn alleen twee procesindicatoren gebruikt. Een praktijk kan maximaal 2 punten per indicator verdienen en kan dus in totaal 4 punten behalen. Deze maximaal score is te vinden in het meest rechter veld van de statusberekening. Het voorbeeld van de waarden in figuur 5 werken als volgt. Een praktijk behaalt:

 • status Rood wanneer zij 0 punten behaalt (letterlijk: vanaf 0 punten tot 1 punt) 

 • status Oranje wanneer zij 1 punt behaalt (letterlijk: vanaf 1 punt tot 2 punten) 

 • status Groen wanneer zij 2 of meer punten behaalt (letterlijk: 2 punten tot en met 4 punten)