VIPLive Support

Aanvragen rapporten VIPLive

Inleiding

Deze handleiding beschrijft hoe u rapporten (met of zonder patiëntgegevens) op kunt vragen en kunt downloaden via het VIPLive portaal.

1. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord in VIPLive, via www.viplive.nl Mocht u toegang hebben tot meerdere praktijken, kies dan na inloggen de praktijk waarvoor u de rapporten wilt opvragen.

2. Om in de rapporten de patiëntgegevens in te kunnen zien, dient u een beveiligde sessie op te starten. Dit doet u door rechts bovenaan op het "slotje" te klikken en uw wachtwoord op te geven. Dit is hetzelfde wachtwoord als waarmee u inlogt. Hierna zal de tekst 'U heeft geen toegang tot patiëntdata' veranderen naar 'U heeft toegang tot patiëntdata'.
Let op! Indien u geen toegang heeft tot patiëntgegevens, dan zult u geen "slotje" zien. Deze stap kunt u dan overslaan.

image.jpg

Ga in het menu naar 'Inzicht' - 'Rapporten'.

  • Onder de optie 'LHV KMN Dashboard' is het LHV Basisrapport te vinden in grafische weergave in het VIP Live portal.
  • Onder de optie Zorgmanagement rapport kunt u de Correctierapporten, Nierfalen en Osteoporose rapport vinden.
  • Onder de optie NHG accreditatie rapport kunt u alle NHG indicatoren en patiëntenlijsten vinden, evenals het NHG Jaarverslag.
  • Onder de optie Ouderenrapport is het rapport Kwetsbare Ouderen te vinden.
  • Onder de optie Verantwoordingsindicatoren zijn de Achmea / Menzis GEZ rapporten te vinden, evenals de InEen Ketenzorg rapporten. 
  • Onder de optie Voor uw praktijk zijn eventuele maatwerkrapporten voor uw praktijk te vinden.
  • Onder de optie GGZ is het GGZ Basisrapport te vinden.

3. Afhankelijk van welke rapportages u afneemt, zult u meer of minder opties zien in het menu onder Inzicht.
image (2).jpg

4. In dit voorbeeld gaan we het Ouderenrapport aanvragen. De stappen die beschreven staan, gelden echter ook voor alle andere rapporten.

5. Wanneer het rapport nog niet eerder aangevraagd is, klikt u op het vierkantje, zie onderstaande afbeelding. 

image (3).jpg

6. Voer de gewenste peildatum in, en klik op 1 rapport genereren (zie onderstaande afbeelding). De status wordt 'bezig met aanvragen'.
image (4).jpg


7. Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de knop 'bezig met aanvragen' is veranderd naar een knop Download rapport.
image (5).jpg

8. Het kan ook voorkomen dat het rapport al is aangevraagd. Als dit is gebeurd, ziet u onderstaand scherm. Hier is te zien dat het Ouderenrapport reeds is aangevraagd met peildatum 01-07-2018.

 image (6).jpg
9. Wanneer u het rapport opnieuw wilt aanvragen, dient u een peildatum in te voeren. Dit doet u door op het vierkantje te klikken, en volgt dezelfde stappen als bij het aanvragen van een rapport (stap 4.1) U voegt een nieuwe peildatum in en kiest voor 1 rapport genereren. U krijgt dan de status 'bezig met aanvragen' te zien. Druk af en toe op de knop F5 om het scherm te verversen. Wanneer het rapport klaar is, ziet u dat de knop 'bezig met aanvragen' is veranderd naar een knop 'download rapport'.

10. Wanneer een rapport aangevraagd is, krijgt u onderstaand scherm te zien, herkenbaar aan de Download rapport knop.
image (7).jpg
11. U kunt het rapport inzien door op Downloaden te klikken. Het rapport wordt direct opgeslagen op uw PC, of onderin uw scherm verschijnt een balk waar u op Opslaan kunt klikken. Sla het rapport dan eerst op, voordat u het opent.

12. Na opslaan van het rapport kunt u het openen in Excel.

13. Wanneer u klaar bent in VIP Live, kunt u uitloggen. De beveiligde sessie wordt dan automatisch gestopt. Dit doet u door op de knop 'afmelden' (rechts bovenaan) te klikken.
image (8).jpg

14. Wanneer u nog wel in VIP Live wilt werken, maar geen toegang meer nodig heeft tot patiëntgegevens, dan kunt u de beveiligde sessie stoppen. Dit doet u door op het "slotje" rechts bovenaan te klikken.

15. Daarna zal de tekst 'U heeft toegang tot patiëntdata' veranderen naar 'U heeft geen toegang tot patiëntdata'.

Bijgewerkt