VIPLive support

Verwijzing ontvangen door de ketenpartnerpraktijk

In VIPLive kunt u de naar u verwezen patiënten zoeken en vervolgens het patiëntenoverzicht inzien. U kunt alleen zoeken op patiënten waarvoor u een verwijzing hebt ontvangen.

Ontvangen van een verwijzing

Als een patiënt naar u wordt verwezen door de huisartsenpraktijk ontvangt u een mail van Calculus VIPLive met een bericht dat er een nieuwe verwijzing aan u is gedaan.

image-20200904-125017.png

Om de verwijzing te bekijken logt u vervolgens in op VIPLive en zoekt u de desbetreffende patiënt op. Op de tijdlijn ziet u vervolgens de verwijsreden en kunt u de verwijsbrief inzien.

image-20200904-125024.png

Inzien van verwezen patiënten

Een andere manier om verwijzingen in te zien is door in te loggen op VIPLive. U komt dan op het verwijzingenoverzicht. 

1. Om de verwijzingen in te zien klikt u op de balk 'Ontvangen verwijzingen'. In het geval van meerdere praktijken klapt u het overzicht van één van de praktijken open door te klikken op ‘Verwijzingen naar <praktijknaam>’.

2. Vervolgens worden de verwijzingen aan uw praktijk inzichtelijk. De verwezen patiënten zijn weergegeven op de datum van verwijzing.

U kunt patiënten selecteren op basis van de volgende verwijs categorieën:

  • Ontvangen verwijzingen (alle verwijzingen van de praktijk)

  • Nieuw verwezen patiënten (Nieuw aan de praktijk verwezen)

  • Patiënten in behandeling (in behandeling bij de praktijk

  • Patiënten waarbij de verwijzing verloopt (verwijzing gaat sluiten)

mceclip0.png

Patiëntoverzicht

Op het patiëntoverzicht is relevante informatie rondom een patiënt in te zien. Deze informatie is weergegeven in een tijdlijn, meetwaardenoverzicht en medicatie overzicht.

image-20200904-123309.png

Tijdlijn

Op de tijdlijn kunt u relevante gebeurtenissen inzien;

  • Inzien wanneer een patiënt is aangemeld voor een zorgprogramma
  • Inzien van een verwijzing en de verwijsbrief
  • Terugkoppeling naar de huisartsenpraktijk
  • Inzien van een zorgactiviteit (Declaratie)

image-20200904-124614.png

Medische gegevens

In dit overzicht worden de relevante meetwaardes, medicatie en episoden weergegeven. Welke medische gegevens worden weergegeven is afhankelijk van het zorgprogramma en de rol van de zorgverlener.

Het verschilt per meetwaarde of deze is weergegeven in grafiek vorm, cijfer of afbeelding.

Het medicatie overzicht geeft inzicht in actuele en historische medicatie. De medicatie is verdeeld in subgroepen. Door op de medicatie te klikken verschijnt er aanvullende informatie.

Bij een nieuwe extractie vanuit het huisartsen informatie systeem worden de medische gegevens bijgewerkt.

image-20200904-124912.png

Terugkoppeling aan de huisartsenpraktijk

Vanuit het patiëntenoverzicht is het mogelijk om uw bevindingen terug te koppelen aan de huisartsenpraktijk. Deze terugkoppeling is vervolgens zichtbaar op de tijdlijn in VIPLive maar wordt ook rechtstreeks aan de huisarts teruggekoppeld. De huisarts krijgt dit bericht binnen in zijn postvak van het huisarts informatie systeem.

Let op! Geef alleen een terugkoppeling aan de huisarts wanneer u denkt dat dit waardevolle informatie is voor de huisarts. Bijvoorbeeld bij het einde van een behandeling.

1. Klik op “Terugkoppeling naar huisarts” vanuit het patiëntenoverzicht.

mceclip0.png

2. Vervolgens opent het terugkoppelingsscherm op de patiëntenkaart.

image-20200904-125045.png

3. Selecteer de huisarts of de huisartsenpraktijk aan wie u het bericht wilt terugkoppelen.

4. Typ het bericht en klik op ‘Verstuur bericht’. Het bericht verschijnt op de tijdlijn van de patiëntenkaart maar is ook opgestuurd naar de huisartsenpraktijk.

Verwijzing sluiten

Er zijn twee manieren om een verwijzing te sluiten

  1. De verwijzing sluiten vanuit de huisartsenpraktijk
  2. De verwijzing sluiten vanuit de ketenpartner

De verwijzing sluiten vanuit de ketenpartner

1. Om de verwijzing te sluiten, ga naar de actie pagina van de desbetreffende patiënt.

mceclip0.png

2. Selecteer hier "behandeling is afgerond". Let op! Zorg dat u de laatste terugkoppeling heeft gedaan. Zodra de behandeling is afgerond kunt u dit niet meer terugkoppelen.

3. Er opent zich een pop-up scherm. Vul hier nog eventuele opmerkingen toe. Let op! Deze opmerkingen komen niet in het HIS. 

mceclip1.png

4. Klik op "verwijzing(en) sluiten" om de verwijzing definitief af te sluiten

5. U kunt de afgesloten verwijzing terug zien op de tijd lijn van de desbetreffende patiënt

 

Bijgewerkt