VIPLive Support

Dashboard Releasenotes Q1 2024 šŸ«”

Peggy Van Der Pol
Peggy Van Der Pol
  • Bijgewerkt

Live: Praktijk Populatiedashboard voor alle huisartsenpraktijken

 In april ging het Praktijk Populatiedashboard (stilletjes) live voor alle huisartsenpraktijken.

Met dit dashboard komt (uiteindelijk) alles wat over Inzicht gaat op ƩƩn plek: het originele Populatiedashboard, rapporten, patiƫnten selecteren, en -uiteindelijk- zelfs het Ketenzorgdashboard.

Het voordeel van dit dashboard is dat het interactief is. Als u een groep patiƫnten selecteert, bewegen alle grafieken en tabellen mee.

Deze tutorial helpt professionals hun weg te vinden in dit nieuwe dashboard. Hier staat de uitgebreide handleiding.

Het Praktijk Populatiedashboard bestaat momenteel uit de volgende paginaā€™s:

(klik op de afbeelding om in te zoomen)

Thema ACP: inzicht in A20 registratie en ACP in VIPLive 

Zorgzwaarte:hier ziet u welke patiƫnten veel contact hebben met de huisartsenpraktijk. Handig in het kader van Meer Tijd voor de Patiƫnt!

 

Mijn Inzicht: een omgeving om zelf inzicht te vergaren op basis van uw eigen vraagstukken of themaā€™s: met grafieken, filters en een patiĆ«nttabel

 

We verzamelen en verwerken feedback op deze eerste versie van het dashboard van april tot september. Bovendien voegen we het nieuwe thema Ouderenzorg toe. We kijken ernaar uit om het dashboard verder te verbeteren en te laten groeien. In september zullen wij uitgebreider communiceren over dit dashboard.

U blijft via de VIPLive Roadmap op de hoogte van ontwikkelingen

Sterker nog, u kan daarin aangeven hoe belangrijk de geplande functionaliteiten voor u zijn en waarom. Dat helpt ons de juiste ontwikkelingen te prioriteren.

 

Veranderingen Chronische Zorg Dashboard  

Populatiemanagement Diabetes 

Het 'trechtermodel' voor Populatiemanagement is ingebouwd in het Chronische Zorg Dashboard. Binnen enkele weken zijn de tegels ook aanklikbaar. Dan kunt op een exclusiereden klikken, en in het Praktijkoverzicht zien hoeveel patiƫnten per huisartsenpraktijk uit de ketenzorg vallen, wat dit stuk functionaliteit afrondt.

We nodigen u uit om de pagina te bekijken en gebruiken. Hoewel nu alleen de zorgstraat diabetes bestaat, is dit namelijk de blauwdruk voor de overige zorgstraten. 

De definitie van 'Ouderenzorg' is aangepast

De selectie patiƫnten die het Chronische Zorg Dashboard inlaadt, is aangepast aan de nieuwe InEen Benchmark Basisset Ouderenzorg. Dit betekent dat de selectie patiƫnten dat wordt ingelezen is aangescherpt.

  • Eerder werden alle patiĆ«nten ingelezen die waren gedeclareerd OF gecontracteerd. Aangezien alle 75+ers zijn gecontracteerd, werden zij dus allen ingelezen in het dashboard.
  • Volgens de nieuwe Basisset geldt inclusiecriterium geldt: (gedeclareerd OF gecontracteerd) EN deelname ketenzorg

 

Algemene veranderingen 

Zoals elk jaar zijn de InEen Benchmark indicatoren bijgewerkt. 

De Ouderenzorg Innovatieset werd opgenomen als Basisset (zie bovenstaande). Verder waren er enkele kleine wijzigingen. Voor meer details verwijzen we naar InEen

In lijn met de NHG-Standaard Hartfalen (mei 2021), is bepaling 3880 HFTY type hartfalen (gebaseerd op de linkerventrikelejectiefractie (LVEF)) vervangen door bepaling 4023 HFEF type hartfalen naar ejectiefractie.

Dit is verwerkt in de volgende kwartaal-indicatoren hartfalen, terug te vinden in het Ketenzorgdashboard Hartfalen en in de bijbehorende patiƫntlijsten :

  • 501 % Hartfalen patiĆ«nt met systolisch hartfalen met / zonder ACE-I en AT II antagonist
  • 502 % Hartfalen patiĆ«nten met systolisch hartfalen met / zonder beta blokker
  • 503 % Hartfalen patiĆ«nten met systolisch hartfalen met / zonder spironolacton en eplerenon

Daarnaast is de wijziging verwerkt in de Hartfalen rapportage (te vinden onder Medische rapporten).

 

"Hoeveel contacten hadden diabetespatiƫnten met de huisartsenpraktijk, specifiek voor diabetes?"

Graag brengen we deze krachtige functionaliteit in het Regio Populatiedashboard en het Chronische Zorg Dashboard nogmaals onder de aandacht. Zie Releasenotes Q4 2023

 

Hoe leer ik hier meer over?