VIPLive Support

Dashboard Releasenotes Q4 2023šŸ«”

Peggy Van Der Pol
Peggy Van Der Pol
 • Bijgewerkt

Live: Praktijk Populatiedashboard Pilot

Op 1 januari gaat het Praktijk Populatiedashboard live voor deelnemende pilotpraktijken. Na hun feedback te hebben verwerkt, verwachten we dit dashboard in april 2024 voor alle huisartsenpraktijken live te kunnen zetten. Dit is het vernieuwde dashboard van het Populatiedashboard, dit dashboard is daarom hernoemd naar Populatiedashboard (oud).

Pilot Praktijk Populatiedashboard per januari

Praktijk Populatiedashboard 2023_Q4.gif

 

In april: Praktijk Populatiedashboard live voor alle huisartsenpraktijken

In april verwachten we het Praktijk Populatiedashboard beschikbaar te kunnen maken voor alle huisartsenpraktijken. Het zal te vinden zijn in de Datahub van VIPLive, onder Inzicht.

Het Praktijk Populatiedashboard zal de volgende paginaā€™s bevatten. Let op, dit is een betaversie waarop steeds verder wordt verbeterd en doorgebouwd.

 • Zorgzwaarte: hier ziet u welke patiĆ«nten veel contact hebben met de huisartsenpraktijk. Handig in het kader van Meer Tijd voor de PatiĆ«nt!
 • Mijn Inzicht: een omgeving om zelf inzicht te vergaren op basis van uw eigen vraagstukken of themaā€™s: met grafieken, filters en een patiĆ«nttabel
 • Thema ACP: inzicht in A20 registratie en ACP in VIPLive
 • Ketenzorg Diabetes, met populatiemanagement en aandachtspunten

Met dit dashboard komt (uiteindelijk) alles wat over Inzicht gaat op ƩƩn plek: rapporten, patiƫnten selecteren, en -uiteindelijk- zelfs het Ketenzorgdashboard. Het voordeel van dit dashboard is dat het interactief is. Als u een groep patiƫnten selecteert, bewegen alle grafieken en tabellen mee.

 

Algemene veranderingen 

Chronisch Nierschade is meegenomen bij DBC wijziging in januari

In lijn met de InEen standaard valt ernstig Chronisch NierSchade (CNS) nu onder de Hoog Risico groep (VVR). Voorheen viel dit onder Zeer Hoog Risico groep (HVZ). Dit betekent dat enkele patiƫnten, die geen CVRM episode hebben maar wel een CNS meetwaarde, verschuiven van HVZ naar VVR.

De definitie van 'chronische medicatie' is aangepast

Uit intern onderzoek bleek dat medicatievoorschriften te vaak als chronisch gedefinieerd werden. Daarom is deze definitie aangescherpt, gebruik makend van de LESA 'Organisatie van zorg bij Chronische Medicatie' - 2020 handreiking.

Deze aanscherping werkt door in alle rapporten en dashboards waarin chronische medicatie voorkomt.

 • De definitie van chronische medicatie was: 3 of meer voorschriften OF iteraties >= 2 OF vinkje chronisch
 • En de definitie is nu: 4 of meer voorschriften OF iteraties >= 3 OF vinkje chronisch OF minimaal 1 voorschrift met een duur van 90 dagen of meer (kijkend naar voorschrijf- en einddatum)

In Oproepagenda is ziektelast toegevoegd bij COPD 

De lijst op te roepen patiƫnten is bij COPD lang. Om het oproepen te helpen prioriteren, is daarom de 'ziektelast' toegevoegd aan dit rapport. Ziektelast is gebaseerd op NHG criteria: https://www.cahag.nl/kennisbank/copd/ziektelast.

Onder de motorkap  

De exacte criteria per zorgstraat variƫren per zorggroep. Om toch met deze variƫrende criteria te kunnen werken in de dashboards, is er 'onder de motorkap' een enorme wijziging doorgevoerd. Daarbij is ook de datastroom efficiƫnter gemaakt.

In het afgelopen jaar is namelijk 'het Basisrapport' herschreven. Zoals de naam al suggereert raakt dit rapport vele onderdelen van VIPLive inzicht. Wat is veranderd is de manier waarop de zorggroep-specifieke criteria per zorgstraat worden verwerkt en opgeslagen. 

 

"Hoeveel contacten hadden diabetespatiƫnten met de huisartsenpraktijk, specifiek voor diabetes?"

Soms is het wenselijk om specifiek te weten of/hoeveel patiƫnten contact hadden met de huisartsenpraktijk gerelateerd aan een specifieke episode. Met een nieuwe functionaliteit voor gevorderde dashboard gebruikers is deze vraag nu te beantwoorden.

 • Op de Vergelijken pagina van het Chronische Zorg Dashboard of het Regio Populatiedashboard
 • Kies bij beide groepen een Contact episode, bijvoorbeeld T90.02 (Diabetes)
 • De grafiek Aantal patiĆ«nten toont het aantal patiĆ«nten met contact gerelateerd aan diabetes.
 • De grafiek Contacten toont het aantal contacten gerelateerd aan diabetes

De optie bestond al om voor een groep patiĆ«nten met een bepaalde ICPC Ć”lle contacten met de praktijk inzichtelijk te maken: 

Alle contacten inzichtelijk maken

 • Op de Vergelijken pagina van het Chronische Zorg Dashboard of het Regio Populatiedashboard
 • Kies een episode, bijvoorbeeld T90.02 (Diabetes type 2).
 • De grafiek Aantal patiĆ«nten toont het totaal aantal patiĆ«nten
 • De grafiek Contacten toont het totaal aantal contacten van patiĆ«nten met diabetes. Let op, het gaat dus om enigerlei contacten met de huisartsenpraktijk, of dat nu betrekking had op diabetes of niet.

 

Hoe leer ik hier meer over?