VIPLive Support

Top 10 rapporten voor huisartsenpraktijken

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

 

Waarom deze rapporten top 10?

Calculus biedt jaarlijkse huisartsenpraktijkbezoeken met VIPLive Inzicht rapporten als standaard onderwerp. Daarin wordt verteld dat VIPLive Inzicht de visuele schil van het HIS is, via het Ketenzorgdashboard en de vele Excelrapporten. Wat u in het HIS registreert, geeft VIPLive Inzicht terug op een vriendelijke wijze. Door de jaren heen zijn steeds meer rapporten beschikbaar gekomen. Wat is absoluut het bestuderen waard? En welke inzichten geven deze rapporten dan? 

In dit artikel bespreken we de 10 favoriete rapporten van onze Calculus Adviseurs. Deze rapporten zijn het meest besproken bij praktijkbezoeken en/of ontvangen de meest enthousiaste reacties. 

Waarom in deze rapporten duiken?

Het loont om in deze rapporten te duiken, hoewel wij ondertussen de VIPLive Inzicht visuele schil doorontwikkelen tot interactieve (Business Intelligence) dashboards. Het geeft namelijk een beeld van de rijke data die met de nieuwe generatie dashboards beschikbaar zullen komen. 

In dit tijdperk van data gedreven werken, wordt 'data literacy' (data-geletterdheid) steeds belangrijker. Data geletterd zijn betekent het vermogen om data te begrijpen, gebruiken, analyseren en ermee te kunnen redeneren. Dit overzicht geeft zo een startpunt in de veelheid aan geregistreerde data die in de interactieve tools beschikbaar komen. Deze eerstelijns zorgdata-literacy draagt bij aan de inzet van data voor zorgverbetering en innovatie.

 

Voor huisarts en management

Hét NHG jaarverslag

Het NHG Jaarverslag houdt een spiegel van cijfers voor op basis van de HIS data. Dit geeft dus inzicht om de onderbuik mee te toetsen. Wat denk ik dat vaak voorkomt in mijn praktijk? En wat staat er daadwerkelijk bovenaan meest voorkomende diagnoses, medicatie of verrichtingen? Naar de handleiding bij het NHG Jaarverslag.

 

Waarom dit rapport?

Het NHG- jaarverslag staat met stip op nummer één voor huisartsen, maar is toch niet bij iedereen bekend! Voor de accreditatie neemt dit rapport natuurlijk enorm veel werk uit handen. Dit rapport mist dan ook nooit in een VIPLive implementatie, maar dan tonen we slechts het tipje van de sluier. Dit rapport biedt namelijk een ontzettend goed overzicht van de praktijk. Aangezien het daarvoor minder bekend is, staat het hier in de spotlight. 

Standaard starten we jaargesprekken met het NHG-jaarverslag, of men nu geaccrediteerd is of niet. Het geeft namelijk sowieso heel erg veel informatie over je gehele praktijkpopulatie. Zo toont het bijvoorbeeld waar je opslagwijken zijn en welke zorgverzekeraars uw patiënten hebben. “Wow, geweldig!” is een veelgehoorde reactie. Hier wordt men altijd acuut heel blij van.

 

Wat vindt u nog meer in het NHG Jaarverslag?

 • De lijst met meest voorkomende aandoeningen en diagnoses geven vaak direct discussies en duiding wat er momenteel in de huisartsenpraktijk aan de hand is.
 • Per tabblad DM, COPD, VVR geeft het jaaroverzicht in één oogopslag de ketenzorg indicatoren weer. Deze info dubbelt met het Ketenzorgdashboard, maar gaat hier wat dieper.
 • Het GGZ tabblad geeft in grafieken weer in welke leeftijdscategorie patiënten met psychische problematiek vallen. Op deze pagina staat ook een grafiek met de aantallen per type consultvormen. De wenkbrauwen gaan dan bijvoorbeeld omhoog bij consulten korter dan 5 minuten.
 • De Calculus financiële adviseur collega’s pakken ook steevast dit rapport er bij. De pagina met het type consult en verrichtingen per medewerker helpt om te evalueren of iedereen (inclusief waarnemers) wel correct boekt.
Protip! Met het NHG Jaarverslag kunt u, net als bij alle andere rapporten, terug in de tijd. Dat is heel simpel eigenlijk. Zo kunt u tot 5 jaar terugblikken:
 1. Klik in VIPLive op het vinkje vóór het NHG Jaarverslag en verander peildatum van bijvoorbeeld naar 31-12-2023 naar 31-12-2022, en genereer het rapport. NB Het genereren van dit rapport kan 2 minuten duren.
 2. Er komt een download beschikbaar. Deze ‘kijkt’ altijd precies 12 maanden vóór de peildatum terug. Door de peildatum aan te passen zoals in dit voorbeeld, legt u 2022 naast 2021. Doe hetzelfde voor 2020, 2019 en 2018 en kijk zo tot 5 jaar terug in de tijd. NB Het rapport wordt altijd gegenereerd op basis van de laatste HIS extractie.

 

 

Chronische nierschade NHG standaard

Ook het Chronische nierschade rapport is een goed voorbeeld van een handig medisch inhoudelijk rapport. Het komt in de praktijkbezoeken altijd aan bod en hier slaan huisartsen vanzelfsprekend op aan. We lopen enkel de eerste ‘legendapagina’ door want voor artsen is verder helder wat de verschillende risicocategorieën uit de NHG richtlijn betekenen, en op welke wijze deze patiëntengroepen volgens de richtlijn aandacht vragen. Naar de handleiding bij de Chronische Nierschade NHG 

 

Waarom dit rapport?

De richtlijn gaat over diagnostiek en behandeling die wordt aanbevolen voor patiënten met chronische nierschade. Dit rapport toont de aantallen patiënten in de verschillende risicoprofielen in één overzicht.

De ‘legendapagina’ geeft steeds een doorklik naar de betreffende patiëntlijst, waar ook de relevante meetwaarden per op patiënt staan. Klik bijvoorbeeld op ‘verhoogd risico op basis van CNS’, dan ziet u ook per patiënt hun (combinatie van) chronische ziekten.

Praktijken gebruiken vaak de patiëntlijsten onder de blauwe knoppen aan de rechterkant voor verbeterplannen. 

 

Hoe draagt dit Chronische nierschade rapport bij aan verbeterplannen?

 1. De blauwe knop Missende ICPC’s is een handig punt om op te nemen in een verbeterplan volgens de NHG-registratie-aanbeveling. Daar waar ‘nee’ staat is het dus nog niet geregistreerd (leeg)
 2. De blauwe knop eGFR <60 uitdraaien, bijvoorbeeld voor de apotheek een patiëntlijst aanleveren voor een medicatiereview, dan staat ook de apotheek van de patiënt erbij in de lijst. (Dat kan ook digitaal via het Multi Disciplinair Overleg). 
 3. De blauwe knop Screening nierfunctie nodig: patiënten met verhoogd risico, maar geen eGFR in de afgelopen 13 maanden.

top10_CNS.png

 

top10_CNS2.png

 

 

Ouderenrapport

Dit is een monitoringsrapport dat de populatie ouderen in kaart te brengt en identificeert wie mogelijk kwetsbaar zijn. Op het startblad wordt direct zichtbaar hoeveel patiënten ouder dan 60 en ouder dan 75 zijn. top10_ouderen.png

 

Doop op het aantal 75+ patiënten te klikken, kom je bij de lijst van 75+ers met nadere informatie. Over die patiënten zie je de A05/A20 (ouderenketen)registratie en het toont een aantal scores voor kwetsbaarheid:

 1. De consultation gap: de tijd sinds het laatste consult. Door dit van hoog tot laag te filteren, staan de patiënten die niet in beeld zijn op een rij. Voor die patiënten kan de behandelaar zich de vraag stellen: Zijn deze patiënten gezond? Zijn ze uit beeld gevallen of zorgmijders? Wil ik de patiënt eens zien?
 2. De Frailty Index: de mate van kwetsbaarheid berekend met een grote set van meetwaardes (zie handleiding). Filter de Frailty Index kolom van hoog naar laag, bij een waarde van >0.2 is er een kans op ontregeling.

Over de correlatie tussen de consultation gap en de frailty index: als je iemand veel ziet en veel morbiditeit registreert, wordt de Frailty ook hoog. Omgekeerd, als je niks registreert over een oudere, staat er niks in het HIS waarop de Frailty Index kan worden gebaseerd.

top10_ouderen2.png

 

 

ACP: advance care planning

De laatste jaren is er meer aandacht voor ACP, advance care planning, ter stimulering van tijdige gezamenlijke besluitvorming over zorg in de laatste levensfase. Het ACP rapport is een mooi voorbeeld hoe rapporten de aanpak van een actueel thema concretiseren.

De specialist ouderengeneeskunde kent dit rapport vaak nog niet, maar is er reuze blij mee wanneer het wordt gezien. Het blijkt namelijk vanuit het HIS toch erg lastig om deze combinatie van informatie boven water te krijgen. Hier heb je het met één druk op de knop. Naar de handleiding bij Patiëntlijst ACP

 

Waarom dit rapport? 

Het ACP rapport helpt bij proactieve zorgplanning, door het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid. Op basis hiervan prioriteert de huisarts gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid rondom het levenseinde. Vervolgens ondersteunt het bij het (bijvoorbeeld) maandelijks monitoren van ACP’s.

Dit rapport overlapt wat met ouderenzorgrapport. Het zijn deels dezelfde patiënten, maar hier ligt de inhoudelijke focus dus op het ACP.

 

Het ACP rapport geeft inzicht in patiënten die (nog) geen ACP hebben

 1. Filter op A20 maar geen recente datum contact: wil je graag het gesprek mee aangaan?
 2. Of als de cellen leeg zijn: 85+ ers waar geen A20 is geweest, en al dan niet een (recente)intensieve zorg verrichting. Dit geeft een beeld van patiënten ter overweging of de patiënten benaderd zouden kunnen / moeten worden voor ACP.

Het ACP rapport geeft inzicht in patiënten die WEL ACP hebben

 1. Filter op A20 die wél een gesprek levenseinde / behandelwensen hebben gehad. Kijk vervolgens in de overige kolommen naar verdiepende informatie bij deze patiëntgroep. Bijvoorbeeld in de kolom M Verrichting 13034 (intensieve zorg, dag) of 13036 (intensieve zorg, ANW) in afgelopen 12 maanden.
 2. Filter vervolgens op kolom K op ICPC code A20 (inclusief startdatum ICPC code, die te filteren is op meest recente boven). 
 3. Het is een beetje spelen met de filter welke ICPC u naar boven laat komen, navenant uw eigen behandelinteresse.

Protip! Praktijken gebruiken dit rapport voor vernieuwing/verbetering projecten. Het is mogelijk om binnen VIPLive samenwerken Advance Care Planning (ACP) op te stellen voor de patiënt. Deze ACP is gebaseerd op de Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (naar de handleiding). top10_ACP.png

 

 

Schildklierproblemen

Veel huisartsenpraktijken hebben een verbeterplan of kwaliteitsproject rondom schildklierproblemen. Dat gaat dan niet over de chronische zorg, maar over hun gehele patiëntpopulatie. Naar de handleiding Schildklierproblemen.

 

Waarom dit rapport?

Allereerst geeft het rapport inzicht in het aantal patiënten met schildklierproblemen. Het rapport heeft vervolgens een doorklik naar verschillende patiëntlijsten. Zo is er bijvoorbeeld een lijst van patiënten waarvan geen FT4 is bepaald; te hoge, te lage of niet bepaalde TSH hebben ('buiten streefwaarde)'. Met één druk op de knop is deze gehele populatie in kaart te brengen. Huisartsen vinden dit tof! Het is natuurlijk aan de praktijk of en hoe men met deze informatie zelf aan de slag wil.

 

Schildklierproblemen.webp

 

Top 25 ketenzorgpatiënten meeste contacten

Dit rapport toont per chronische zorgstraat de 25 meest 'zorgverbruikende' patiënten en het totaal aantal contacten. 

Waarom dit rapport?

Vaak herkent een POH wel dat dit de 'veelbezoekers' zijn. Voor een huisarts kan dit overzicht aanleiding zijn voor ‘het andere gesprek’ met de huisarts in plaats van een nieuw consult bij de POH. Bijvoorbeeld bij meer dan 50 contacten in een jaar gaat men vaak zo'n gesprek wel aan. Soms kan een huisarts interventie helpen de zelfredzaamheid te verhogen.

 

Voor POH's

Oproepagenda voor de POH-ers

Hier starten we eigenlijk altijd mee. In het Ketenzorgdashboard staat al bijna alle info om te zien bij welke patiënten een bepaalde meetwaarde of indicator ontbreekt in de afgelopen 12 maanden. Het fijne aan deze oproepagenda is dat gegevens per patiënt indicator-overstijgend zichtbaar zijn. Naar de handleiding oproepagenda 

 

Waarom dit rapport?

In dit rapport is te zien voor welke patiënten niet alleen de bloeddruk ontbreekt, maar óók de fundus of het voetonderzoek. Juist die combinatie van meer gedetailleerde informatie is prettig voor de POH. Elk zorgprogramma heeft een tabblad. 

Er is een standaard met datum laatste controle en welke meetwaardes ontbreken per patiënt. Om te bepalen wanneer een patiënt voor het laatst op controle is geweest, wordt per zorgstraat gekeken naar een aantal meetwaarden (zie handleiding Oproepagenda).

 

Protip!

Wilt u weten wie u moet oproepen omdat de laatste controles te lang geleden zijn?

 1. Klik op het plusje boven de kolom ‘Datum laatste controle’. Er verschijnen meerdere kolommen met de datums wanneer de meetwaardes zijn bepaald.
 2. Sorteer van de gewenste meetwaarde de datum van oud naar nieuw.
 3. En check of er datums bovenin staan die langer dan een jaar geleden zijn, en in kolom 'Oproepen' Ja hebben. 

Oproepagenda_protip.gif

 Nog een Protip!

Data van extractie is van huidige datum tot en met 12 maanden terug. Maar je kan ook bij de extractie een datum in de toekomst invullen. Dan kan je vooruit werken en patiënten alvast oproepen voor bijvoorbeeld het aankomende kwartaal.

Dit is een trucje om vooruit te werken. Er komen er meer patiënt in beeld om op te roepen, maar het heeft verder geen effect op de werking van VIPLive. Naar de uitgebreide uitleg.

 

 

Aandachtspunten DM, COPD en CVRM

Het aanbod van rapporten is zo groot, dat zorgverleners makkelijk verdwalen. Dit zijn nou echt verborgen pareltjes om de kwaliteit van zorg te helpen verbeteren. Het loont de moeite dit rapport eens te draaien. Naar de handleidingen Aandachtspunten CVRM,Aandachtspunten COPD, Aandachtspunten DM.

 

Waarom deze rapporten?

Ook dit is weer een aanvulling op het Ketenzorgdashboard en dit rapport is heel handig om bijvoorbeeld een of twee keer per jaar verbeterpunten in de chronische zorgstraten te identificeren.

Het rapport toont de gehele praktijkpopulatie, en vervolgens het aantal patiënten dat niet aan de kern DM kwaliteitsindicator voldoet. Vervolgens kan je klikken op de indicator waar je wat aan wilt doen, en dan komt de gehele groep aan patiënten in beeld.

Zorgverleners hebben zelf natuurlijk een goed beeld hoe belangrijk de verschillende indicatoren zijn, en of het aantal patiënten veel of weinig is. Per zorgstraat staat voor die chronische aandoening een combinatie van belangrijke medische indicatoren, met doorklik naar de patiëntenlijst.  

 

top10_aandachtspunten.png

 

 

Inzicht lege dossiers

Waarom is dit rapport interessant? Allereest geeft het een beeld van patiënten die je als chronische patiënten hebt geïdentificeerd. 

Daarnaast zijn er zorggroepen die meetwaarden als verplicht inclusiecriterum hanteren, dan is dit nog veel belangrijker! Want bij declaratie dreigen deze patiënten uit de keten te vallen. Dan krijg je er het volgende kwartaal geen geld voor, tenzij je de patiënten nog ziet, enkel omdat deze waarden niet geregistreerd zijn of omdat de patiënten gezien zijn.

Ook als de zorggroep er niet op stuurt is dit een heel handig rapport. Want van deze patiënten weet je dat ze niet zijn geweest. Naar de handleiding Inzicht lege dossiers.

 

Waarom dit rapport?

Er zijn meerdere wegen naar Rome, zo staan ook in oproepagenda patiënten bij wie alleen het voetonderzoek ontbreekt. Dit rapport is lekker overzichtelijk want het bevat: alle gedeclareerde patiënten, zonder de belangrijke set aan indicatoren, en die afgelopen 12 maanden niet geweest zijn. Oftewel, het aantal patiënten dat niet op controle is geweest met een doorklik naar de patiëntenlijst welke patiënten dat zijn.

Protip! Kruis eerst alles wat je niet wil zien via de filters uit. Dus als we starten met patiënten met diabetes dan kiezen we in kolom L zorgstraat 'DM', en vervolgens in Kolom M selecteer je Nee. In dit voorbeeld kom je zo op de 10 lege DM-ers.

top10_lege_dossiers2.png --> top10_lege_dossiers3.png

Vervolgens haal je alle filters weg, en start je met de volgende zorgstraat.

 

 

Geld! Registratiescan chronisch, vooral voor de diabetespatiënten

Je hebt al een scan gemaakt van chronische zorg en ouderenzorg. Hiermee kijk je juist naar de patiënten die níet in de keten zitten, maar mogelijk wel zouden moeten zitten. Voor deze patiënten mis je dus mogelijk ketenzorgdeclaraties. Naar de handleiding registratiescan chronische en basiszorg.

 

Waarom dit rapport

Het rapport brengt in beeld waar je 'geld laat liggen'. Al is het best een taai rapport om door te werken, het is eigenlijk wel erg belangrijk. Voor dit rapport is niet altijd tijd over bij praktijkbezoeken, maar het is dus zeker de moeite waard om onderstaande stappen te volgen om er coole inzichten uit te halen.

 

Ter illustratie de DM patiënten. Wat je hier bijvoorbeeld in vindt, is een selectie van patiënten die géén ICPC codering voor DM, maar wél medicatie zoals insuline gebruiken. Behandelaren vinden dit heel interessant.

Voor Astma en Zeer Hoog Risico is de lijst veel uitgebreider. Alle patiënten met hoofdbehandelaar huisarts die Astma / Zeer Hoog Risico gerelateerde (ICPC / ATC code) hebben. Iedereen die zogezegd een pufje heeft gehad komt naar boven. Dan moet je dus eerst wat filters aanzetten om de lijst in te korten. Dat wordt soms lastig gevonden… of zelfs verstikkend dat er veel niet goed is gedaan. Alsof je veel werk te doen hebt. Maar dat hoeft niet. Zie de protip hoe je de lijst relevanter en korter maakt.

 

Protip!

Het tabblad Basiszorg het aantal patiënten met W78 (zwangerschapsepisode) met een startdatum langer dan 10 maanden geleden. Dat is natuurlijk vaak een registratie-dingetje. Maar in deze lijst staan ook de jonge moeders die je misschien niet in beeld hebt. Kan belangrijk zijn i.v.m. postnatale depressie. Naar de uitleg Registratiescan, tabblad Basiszorg

 

Tot slot: Hoe vind ik mijn weg door alle rapporten?

Deze top 10 geeft hopelijk een inspirerend startpunt om dieper in de zorgdata te duiken. De rapporten zijn in VIPLive te vinden onder Inzicht, Zorginhoudelijke Rapporten (naar handleiding Rapport Aanvraag). Start een Beveiligde sessie vóór het draaien van het rapport om NAW-gegevens in te zien. 

Hier staat een overzicht van alle beschikbare rapporten. Zoek op de namen van de rapporten in deze top 10, of naar andere relevante rapporten door te sorteren op categorie zoals 'Zorgmanagement' of  'Oproepagenda'. 

 

Protip Maak een rapport die u regelmatig gebruikt 'favoriet' door op het sterretje voor het rapport te klikken, deze blijft dan gemakkelijk beschikbaar via 'Mijn (nieuwe) rapporten'.