VIPLive Support

Rapporten HCDO - Ouderenzorg

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Dit rapport is ontwikkeld op verzoek van zorggroep HCDO – Deventer.

Het rapport is bedoeld om inzicht te verschaffen in de populatie binnen de ouderenzorg.

U kunt dit rapport vinden door in VIPLive onder Inzicht en Rapporten te kiezen voor de categorie 'Ouderenzorg - HCDO'.
Hieronder staan 3 figuren die laten zien hoe u het rapport kunt vinden.

Het rapport is opgebouwd uit 2 delen. Het bevat indicatoren die inzicht geven in hoeveel patiënten voldoen aan bepaalde criteria. Daarnaast is er een patiëntenlijst uitgewerkt waarin de patiënten zijn opgenomen die voldoen aan 1 van de criteria die gebruikt zijn in de indicatoren.

Patiëntenlijst:

De basis voor deze patiëntenlijst zijn alle vaste, ingeschreven patiënten die tevens voldoen aan een of meerdere van onderstaande criteria:

 

  • 75 jaar of ouder zijn
  • Een actieve episode* A05 (Algemene achteruitgang) hebben
  • Een actieve episode* A20 (Gesprek levenseinde/behandelwensen) hebben
  • Bij wie een hoofdbehandelaar Ouderenzorg is ingevuld
  • Bij wie deelname ketenzorg Ouderenzorg is ingevuld

*Actieve episode: Dit betekent dat de startdatum van de episode voor de peildatum van het rapport ligt of dat de startdatum niet is ingevuld en dat de einddatum na de peildatum van het rapport ligt of dat deze niet is ingevuld.

De kolommen in de patiëntenlijst kunnen gebruikt worden om specifieke patiënten te filteren.

 

Hieronder volgt een voorbeeld om alle patiënten met A20 te filteren.

 

  1. Klik op het vierkantje met pijltje erin aan de rechterkant van de omschrijving in de kolom. (zie rood vierkantje in onderstaande screenshot)
  2. Er opent zich een nieuw veld. Vink hier ‘Ja’ aan en klik vervolgens op OK
  3. Nu zijn alle patiënten geselecteerd die een actieve A20 episode hebben.

Op bovenstaande manier is er te filteren op alle kolommen.

 

Om de huidige filters te wissen:

  1. Klik op Gegevens bovenin de taakbalk. Kies vervolgens voor ‘Wissen’. (Zie rood vierkant in figuur hieronder)

 

In de kolommen is tevens opgenomen naar welke episodes, meetwaarden of verrichting wordt gekeken.

 

Indicatoren:

Hieronder staat per indicator uitgewerkt wat de teller, de noemer en de gebruikte meetwaarden, episodes en/of verrichtingen zijn.

Indicator

Omschrijving

Gebruikte meetwaarden, episodes, verrichtingen

1.

Praktijkpopulatie

 

Teller

Totaal aantal vaste ingeschreven patiënten in de praktijk

 

Noemer

 

 

2.

Ouderen in de praktijk (leeftijd ≥75)

 

Teller

Totaal aantal patiënten van 75 jaar en ouder

Leeftijd ≥ 75

Noemer

Teller indicator 1

 

3.

Aantal patiënten waarbij behandelwensen zijn besproken en vastgelegd bij ouderen (leeftijd ≥75)

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met actieve episode A20 die 75 jaar of ouder zijn

Leeftijd ≥ 75 EN actieve episode A20

Noemer

Teller indicator 2

Leeftijd ≥ 75

4.

Aantal kwetsbare patiënten in de praktijk (leeftijd ≥75)

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met actieve episode A05 die 75 jaar of ouder zijn

Leeftijd ≥ 75 EN actieve episode A05

Noemer

Teller indicator 2

Leeftijd ≥ 75

5.

Aantal kwetsbare patiënten

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05

Actieve episode A05

Noemer

Teller indicator 1

 

5.1

Aantal kwetsbare patiënten met hoofdbehandelaar ''specialist''

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met actieve A05 episode en hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘specialist’

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 49

Noemer

Teller indicator 5

Actieve episode A05

5.2

Aantal kwetsbare patiënten met hoofdbehandelaar ''huisarts''

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met actieve A05 episode en hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

Noemer

Teller indicator 5

Actieve episode A05

6

Aantal kwetsbare patiënten met hoofdbehandelaar ''huisarts'' en deelname ketenzorg ''ja'' (doelgroep)

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met actieve A05 episode, hoofdbehandelaar ouderenzorg ‘huisarts’ en deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

Noemer

Teller indicator 5

Actieve episode A05

7

Aantal kwetsbare patiënten waarbij behandelwensen zijn besproken en vastgelegd

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve A05 episode, hoofdbehandelaar ouderenzorg ‘huisarts’, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Actieve episode A20

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

Actieve episode A20

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

8.

Aantal kwetsbare patiënten waarbij een gezondheidsplan is opgesteld in het afgelopen jaar

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Registratie gezondheidsplan in de afgelopen 12 maanden

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

OZP AZ (….) laatste registratie < 12 maanden geleden

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

9.

Aantal kwetsbare patiënten waarbij overleg op de praktijk is geregistreerd in het afgelopen jaar

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Registratie overleg op de praktijk in de afgelopen 12 maanden

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

OA01 O (742) laatste registratie < 12 maanden geleden

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

9.1

Aantal kwetsbare patiënten waarbij overleg op de praktijk is geregistreerd in de afgelopen 2 jaar

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Registratie overleg op de praktijk in de afgelopen 24 maanden

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

OA01 O (742) laatste registratie < 24 maanden geleden

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

10

Aantal kwetsbare patiënten waarbij overleg met de patient is geregistreerd in het afgelopen jaar

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Registratie overleg met de patient in de afgelopen 12 maanden

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

OA02 O (743) laatste registratie in de afgelopen 12 maanden

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

10.1

Aantal kwetsbare patiënten waarbij overleg met de patient is geregistreerd in de afgelopen 2 jaar

 

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Registratie overleg met de patient in de afgelopen 24 maanden

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

OA02 O (743) laatste registratie in de afgelopen 24 maanden

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

11

Aantal kwetsbare patiënten met polyfarmacie in het afgelopen jaar

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Polyfarmacie in het afgelopen jaar

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

EN

(Actieve episode A49.02
of POFA AQ (2777) laatste registratie in de afgelopen 12 maanden
of Verrichting polyfarmacie (Vektis: 13049 ) gedeclareerd in de afgelopen 12 maanden)

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

11.1

Aantal kwetsbare patiënten met polyfarmacie in de afgelopen 2 jaar

 

Teller

Totaal aantal patiënten met een actieve episode A05, hoofdbehandelaar Ouderenzorg ‘huisarts, deelname ketenzorg Ouderenzorg ‘ja’
EN

Polyfarmacie in de afgelopen 2 jaar

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1

EN

(Actieve episode A49.02
of POFA AQ (2777) laatste registratie in de afgelopen 24 maanden
of Verrichting polyfarmacie (Vektis: 13049 ) gedeclareerd in de afgelopen 24 maanden)

Noemer

Teller indicator 6

Actieve episode A05

OZHB AZ (3015), antw. 48

OZKZ AZ (3832), antw. 1