VIPLive Support

Rapporten Nucleus - POH-GGZ Jeugd KPI Indicatoren

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Toelichting op Vektis codes:

12111    Consult POH-GGZ 20 minuten en langer

12112    Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten

12113    Visite POH-GGZ 20 minuten en langer

12117    Consult POH-GGZ korter dan 5 minuten

12118    Consult POH-GGZ vanaf 5 minuten tot 20 minuten

Tabblad: POH-GGZ indicatoren maand

NR.

 

 

Indicator

 

 

Aanvullende informatie

1

Praktijkpopulatie

 

Teller

Totaal aantal vaste ingeschreven patiënten in de praktijk

 

Noemer

 

 

1.1

Aantal patiënten 0-18 jaar

 

Teller

Aantal patiënten 0-18 jaar

 

Noemer

Teller indicator 1

 

1.2

Aantal patiënten 0-18 jaar met P en/of Z episode

 

Teller

Aantal patiënten <18 jaar met een actieve P en of Z episode

ICPC: P OF Z

Noemer

Teller indicator 1

 

2

Aantal verrichtingen POH-GGZ in de afgelopen maand bij patiënten 0-18 jaar en deelname ketenzorg GGZ "ja"

 

Teller

Totaal aantal POH-GGZ verrichtingen in de afgelopen maand bij patiënten <18 jaar en Deelname ketenzorg= ‘ja’

Vektis-code:

12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

 

 

3

Aantal unieke patiënten met een POH-GGZ verrichting in het kalenderjaar

 

Teller

Aantal unieke patiënten <18 jaar met POH-GGZ verrichting in het kalenderjaar

Vektis-code:

12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 1

 

4

Aantal consulten POH-GGZ in de afgelopen maand

 

Teller

Totaal aantal consulten gedaan door de POH-GGZ in de afgelopen maand

Vektis-code: 12111

Noemer

Teller indicator 3

 

5

Aantal visites POH-GGZ in de afgelopen maand

 

Teller

Totaal aantal visites gedaan door de POH-GGZ in de afgelopen maand

Vektis-code: 12112, 12113

Noemer

Teller indicator 3

 

6

Aantal <5 minuten consulten POH-GGZ in de afgelopen maand

 

Teller

Totaal aantal <5 minuten consulten gedaan door de POH-GGZ in de afgelopen maand

Vektis-code: 12117

Noemer

Teller indicator 3

 

7

Aantal 5 tot 20 minuten consulten POH-GGZ in de afgelopen maand

 

Teller

Totaal aantal 5 tot 20 minuten consulten gedaan door de POH-GGZ in de afgelopen maand

Vektis-code: 12118

Noemer

Teller indicator 3

 

8

Gemiddeld aantal verrichtingen POH-GGZ per patiënt in de afgelopen maand

 

Teller

Totaal aantal verrichtingen in de afgelopen maand bij patiënten <18 jaar met deelname ketenzorg=ja en P en/of Z episode

Vektis-code:

12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

9

Aantal intakes afgelopen maand

 

Teller

1e verrichting die gevonden wordt in kalenderjaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

10

Aantal behandelplannen afgelopen maand

 

Teller

2e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

11

Aantal Consult 1 afgelopen maand

 

Teller

3e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

12

Aantal Consult 2 afgelopen maand

 

Teller

4e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

13

Aantal Consult 3 afgelopen maand

 

Teller

5e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

14

Aantal Consult 4 afgelopen maand

 

Teller

6e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

15

Aantal Consult 5 afgelopen maand

 

Teller

7e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

16

Aantal Consult 6 afgelopen maand

 

Teller

8e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

17

Aantal Consult 7 afgelopen maand

 

Teller

9e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

18

Aantal Consult 8 afgelopen maand

 

Teller

10e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

19

Aantal Consult >8 afgelopen maand

 

Teller

11e verrichting die gevonden wordt in het jaar, die afgelopen maand heeft plaatsgevonden bij de patiënt

Vektis-code: 12111,12112,12113,12117,12118

Noemer

Teller indicator 3

 

20

Aantal patiënten met registratie behandel-echelon binnen zorgstelsel GGZ

 

Teller

Aantal patiënten waarbij in het afgelopen jaar een registratie NHG: 3570 is geregistreerd

Bepaling: GGBE PZ (NHG: 3570)

Noemer

Teller indicator 3

 

21

Aantal patiënten met verwijzing GBGGZ (obv NHG:3570)

 

Teller

Aantal patiënten met NHG: 3570 in het afgelopen jaar geregistreerd met als laatste antwoord: in de generieke basis GGZ

Bepaling: GGBE PZ (NHG: 3570)

antw: in de generieke basis GGZ

Noemer

Teller indicator 3

 

22

Aantal patiënten met verwijzing SGGZ (obv NHG:3570)

 

Teller

Aantal patiënten met NHG: 3570 in het afgelopen jaar geregistreerd met als laatste antwoord: in de specialistische GGZ

Bepaling: GGBE PZ (NHG: 3570)

antw: in de specialistische GGZ

Noemer

Teller indicator 3

 

23

Aantal patiënten met registratie inschakelen zorg binnen huisartsenzorg GGZ

 

Teller

Aantal patiënten met NHG: 3569 in het afgelopen jaar geregistreerd

Bepaling: GGIZ PZ (NHG: 3569)

Noemer

Teller indicator 3

 

24

Aantal patiënten met verwijzing overig (obv NHG:3569)

 

Teller

Aantal patiënten met NHG: 3569 in het afgelopen jaar geregistreerd, met als laatste antwoord: overig

Bepaling: GGIZ PZ (NHG: 3569)

antw: overig

Noemer

Teller indicator 3