VIPLive Support

Rapporten Marne

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Deze handleiding bevat de uitleg over de actieve episodes (met activiteit) voor de rapporten GGZ Marne, Orthopedie Marne en Ouderenzorg Marne.

Actieve episode

Onder "actieve episode" wordt een episode verstaan, zonder einddatum of waarvan de einddatum van de episode groter of gelijk is aan de einddatum van het rapport.

Actieve episode met activiteit

Onder "actieve episode met activiteit" wordt een actieve episode met een activiteit in de afgelopen periode (tussen de start- en einddatum van het rapport) verstaan.
Voor de activiteiten wordt gekeken naar de journaalregel en hieraan worden het journaal en de episode-tabel gekoppeld op basis van het journaal id en het episode id.
Activiteiten worden meegeteld wanneer een episode in de episode-tabel gekoppeld is aan een E-regel uit de journaalregel, ongeacht of de episode op E-regel iets te maken heeft met orthopedie.
De episode uit de episode-tabel dient wel aan het thema (orthopedie, ggz of ouderenzorg) gerelateerd te zijn.

Een actieve episode ‘L03’ met activiteit betreft dus een L03 episode in de episode-tabel, waaraan middels het episode id en het journaal id een journaalregel te koppelen is, waarvan de E-regel gevuld is. Het maakt niet uit welke episode er op deze E-regel staat.