VIPLive Support

Evry instellen van declaratiecodes (PM304)

Vanuit Evry en Evry Diëtist is het mogelijk om een declaratiebestand PM304 aan te maken. Een PM304 bestand wordt gebruikt om declaraties voor de zorg aan te leveren richting zorgverzekeraar. Het is echter ook mogelijk om voor uw ketenzorg patiënten een PM304 bestand aan te maken. Vervolgens kunt u dit bestand maandelijks aanleveren bij VIPLive. U levert dan per maand de declaraties over uw ketenzorg patiënten in 1 keer aan.

Het aanleveren via PM304 biedt u tevens meer inzicht in het betalingsoverzicht vanuit VIPLive. De factuurnummers vanuit Evry worden in VIPLive gekoppeld aan de ketenzorg declaraties.

Instellen van declaratiecodes (PM304) in Evry

Om uw declaraties via PM304 aan te leveren voor een zorggroep moet u deze eenmalig in Evry instellen. 

Toevoegen consultonderwerp

1. Log in op Evry en ga in het linker menu naar ‘Stamgegevens’.

2. Klik vervolgens op het tabje ‘Consult onderwerpen’.

3. Filter op beroepsgroep “Diëtetiek”

4. Klik op ‘Nieuw’ om een nieuw consulttype toe te voegen. 

image-20200902-134732.png

5. Vul de volgende velden in:

 • Beroepsgroep: Diëtetiek

 • Naam: Consult naam

 • Prestatiecode: (prestatiecode)

 • Prestatiecodelijst: 012

 • Standaardduur van consult: Vul tijdsduur van consult in (bijvoorbeeld 20 minuten)

 • Grootboekrekening.

6. Klik vervolgens op OK. U heeft een consultgroep toegevoegd.

7. Voeg alle consultgroepen toe van uw zorggroep.

Toevoegen DBC

1. Ga in het linker menu naar ‘Stamgegevens’.

2. Klik vervolgens op het tabje ‘DBCs’.

3. Klik op nieuw. 

image-20200902-135204.png

4. Vul de volgende velden in

Naam: Zorggroep Naam

 • Straat: Zorgroep adres

 • Postcode: Zorgroep adres

 • Plaats: Zorgroep adres

 • AGB code: AGB zorggroep

6. Klik vervolgens op OK. U heeft een DBC toegevoegd. U hoeft niet per zorgprogramma een DBC aan te maken. 1 DBC voor uw zorggroep is voldoende.

Instellen van declaratiecodes (PM304) in Evry Diëtist

Om uw declaraties via PM304 aan te leveren voor een zorggroep moet u deze eenmalig in Evry Diëtist instellen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Toevoegen consultonderwerp - Evry diëtist

1. Log in op Evry en ga in het linker menu naar ‘Stamgegevens’.

2. Klik vervolgens op het tabje ‘Consult onderwerpen’.

3. Klik op ‘Nieuw’ om een nieuw consulttype toe te voegen. 

image-20200902-135423.png

4. Vul de volgende velden in:

 • Onderwerp: Consult naam

 • Standaard duur (direct): Vul tijdsduur van consult in (bijvoorbeeld 20 minuten)

 • Prestatiecode: (prestatiecode)

 • Prestatiecodelijst: 012

5. Klik vervolgens op OK. U heeft een consultgroep toegevoegd.

6. Voeg alle consultgroepen toe van uw zorggroep.

Toevoegen DBC - Evry diëtist 

1. Ga in het linker menu naar ‘Stamgegevens’.

2. Klik vervolgens op het tabje ‘DBCs’.

3. Klik op nieuw. 

 

image-20200902-135546.png

4. Vul de volgende velden in:

 • Naam: Zorggroep Naam

 • Straat: Zorgroep adres

 • Postcode: Zorgroep adres

 • Plaats: Zorgroep adres

 • AGB code: AGB zorggroep

5. Declaratie in PM304 moet aan staan gevinkt. De rest mag aan of uit.

6. Klik vervolgens op OK. U heeft een DBC toegevoegd. U hoeft niet per zorgprogramma een DBC aan te maken. 1 DBC voor uw zorggroep is voldoende.

Bijgewerkt