VIPLive Support

Declareren Ketenzorg als ketenpartner

Het aanleveren van declaraties over uw patiënten is in VIPLive op twee manieren mogelijk. U kunt zelf bepalen hoe u uw declaraties wilt aanleveren.

  1. Handmatig invoeren van zorgactiviteiten (declaraties) in VIPLive

  2. Aanleveren maandelijks declaratiebestand (PM304) vanuit uw eigen registratie systeem.

Handmatig invoeren van zorgactiviteiten (Declaraties)

1. Vanuit het patiëntenoverzicht in VIPLive is het ook mogelijk om voor een consult een declaratie in te voeren. Deze declaratie voert u per patiënt en per consult op.

2. Log in op VIPlive en open het patiëntoverzicht van de desbetreffende patiënt.

3. Klik op ‘Voeg een zorgactiviteit toe’ op een declaratie toe te voegen. 

image-20200902-134229.png

4. Het invoeren van een declaratie klapt open op de tijdlijn. 

image-20200902-134242.png

5. Voer vervolgens de gegevens ‘Datum zorgactiviteit’, ‘Zorgprogramma’ en ‘Zorgactiviteit’ in. Het Factuurnummer is optioneel. Klik vervolgens op ‘Zorgactiviteit opslaan’.

6. De declaratie is toegevoegd en is vervolgens in te zien op het declaratie overzicht.

Aanleveren maandelijks declaratiebestand (PM304)

1. Vanuit verschillende paramedische registratie systemen is het mogelijk om een declaratiebestand PM304 aan te maken. Een PM304 bestand wordt gebruikt om declaraties voor de zorg aan te leveren richting zorgverzekeraar. Het is echter ook mogelijk om voor uw ketenzorg patiënten een PM304 bestand aan te maken. Vervolgens kunt u dit bestand maandelijks aanleveren bij VIPLive. U levert dan per maand de declaraties over uw ketenzorg patiënten in 1 keer aan.

2. Het aanleveren via PM304 biedt u ook meer inzicht in het betalingsoverzicht vanuit VIPLive. De factuurnummers van uw registratiesysteem worden in VIPLive gekoppeld aan de ketenzorg declaraties.

3. Ga na bij uw leverancier van ICT systeem of het mogelijk is om PM304 bestanden aan te maken. Indien dit mogelijk is kunt u dit vervolgens instellen in uw eigen registratie systeem.

4. Log in op VIPlive en ga in het menu naar ‘Declaratie’.

5. Vervolgens ziet u het declaratie overzicht. Klik op de knop ‘Zorgactiviteiten uploaden’.

image-20200902-134431.png

6.De volgende pop-up opent. Selecteer de zorggroep en het zorgprogramma en klik vervolgens op ‘Selecteer bestanden’.

image-20200902-134458.png

7. Voeg vervolgens het juiste PM304 bestand toe en klik op ‘Openen’.

image-20200902-134505.png

8. De declaraties worden ingelezen op VIPLive en zijn vervolgens in te zien op het declaratie overzicht.

Bijgewerkt