VIPLive Support

ACP delen met ketenpartners uit het zorgnetwerk

Laura van der Galien
Laura van der Galien
  • Bijgewerkt

Deze handleiding zal een beschrijving geven over het delen van de ACP (advance care planning) met ketenpartners uit het zorgnetwerk. Standaard heeft alleen de huisarts, de POH-S en de waarnemer toegang tot het ACP. Optioneel kan deze ook gedeeld worden met ketenpartners in het zorgnetwerk. De ketenpartner kan het ACP inzien en hiervan een PDF downloaden. Ze zijn niet bevoegd om wijzigingen aan te brengen.  

Ketenpartner toegang verlenen tot het ACP

Toegang verlenen tot het ACP kan op drie manieren:

1. Bij het aanmaken van een nieuw ACP

2. Bij het aanpassen van een bestaand ACP

3. Via de toegang knop bij een bestaand ACP

Alle drie de manieren worden in deze handleiding toegelicht. 

Ketenpartner toegang verlenen bij aanmaken nieuw ACP

1. Ga naar de actiepagina van de patiënt. Klik op het tabje ‘Gezondheidsoverzicht’ in het linker menu om deze te openen.

2. Klik bovenin het scherm op ‘Advance Care Planning'

3. Indien u voor het eerst een plan maakt, klik dan op de blauwe knop ‘Maak ACP'. 

4. Geef antwoord op de vraag of de patiënt akkoord is met het delen van de behandelafspraken. Doe dit voor de huisarts en spoedhulpverleners en voor het VIPLive zorgnetwerk. 

5. Indien het antwoord op het delen met het VIPLive zorgnetwerk 'Ja' is verschijnt er een pop-up van de verschillende zorgverleners in het zorgnetwerk. Vink de zorgverlener aan waarmee de gegevens mogen worden gedeeld en klik rechts onderin op 'Bevestigen'. 

NB: de huisarts, POH-S en waarnemer hebben altijd toegang tot het ACP op basis van rol. 

6. Vul de ACP verder in volgens de stappen beschreven in de handleiding Advance Care Planning (ACP)

Ketenpartner toegang verlenen bij aanpassen bestaand ACP

1. Ga naar de actiepagina van de patiënt en navigeer via het ‘Gezondheidsoverzicht’ naar 'Advance Care planning'. 

2. Klik rechts bovenin op de knop 'Bewerken'. 

3. Voer uw wijziging in en klik vervolgens helemaal rechts onderaan uw scherm op 'Opslaan'. Indien u ook een terugkoppeling wilt doen naar uw HIS klikt u op 'Opslaan en terugkoppelen'.

4. In het vervolgscherm kunt u de toegang controleren. U ziet dat de behandelafspraken nog niet gedeeld zijn met het zorgnetwerk. Klik op 'Bewerken'.

5. Vink aan welke zorgverlener uit het zorgnetwerk u toegang wilt verlenen tot het ACP en klik rechts onderin op 'Opslaan'.

NB: de huisarts, POH-S en waarnemer hebben altijd toegang tot het ACP op basis van rol. 

Ketenpartner toegang verlenen via de toegang knop bij bestaand ACP

1. Ga naar de actiepagina van de patiënt en navigeer via het ‘Gezondheidsoverzicht’ naar 'Advance Care planning'. 

2. Klik rechts bovenin op de knop 'Toegang'. 

3. In het vervolgscherm ziet u dat het delen van de behandelafspraken voor de huisarts & spoed hulpverleners en het VIPLive zorgnetwerk met 'Ja' is beantwoord. Vink aan welke zorgverlener uit het zorgnetwerk u toegang wilt verlenen tot het ACP. Klik vervolgens rechts onderin op 'Opslaan'.

4. Indien u het VIPLive zorgnetwerk geen toegang wilt verlenen klikt u op de knop 'Bewerken'.

NB: de huisarts, POH-S en waarnemer hebben altijd toegang tot het ACP op basis van rol. 

Ontzeg ketenpartner toegang tot het ACP

Het ontzeggen van toegang tot het ACP kan op meerdere manieren:

1. Via de toegang knop boven het ACP

2. Door een ketenpartner uit het zorgnetwerk te verwijderen

Beide manieren worden in deze handleiding toegelicht. 

Ketenpartner toegang tot het ACP ontzeggen via de toegang knop

1. Ga naar de actiepagina van de patiënt en navigeer via het ‘Gezondheidsoverzicht’ naar 'Advance Care planning'. 

2. Klik rechts bovenin op de knop 'Toegang'. 

3. Klik op de knop 'Bewerken' en zet het vinkje uit voor de zorgverlener waarvoor u de toegang wilt ontzeggen. Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.

Ketenpartner toegang tot het ACP ontzeggen via zorgnetwerk

Een ketenpartner uit het zorgnetwerk kan op twee manieren, namelijk via een gesprek of via het gezondheidsplan. 

Verwijderen via een gesprek:

1. Navigeer naar uw berichten via de berichtenknop.

2. Open het gesprek met de ketenpartner die u de toegang wilt ontzeggen.

3. Klik rechts van uw scherm op 'Gespreksinstellingen'.

4. Klik op het prullenbak icoon achter de naam van de ketenpartner die u uit het gesprek wilt verwijderen en daarmee de toegang tot het het zorgnetwerk en het ACP wilt ontzeggen. Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.

Verwijderen via het gezondheidsplan:

1. Ga naar het gezondheidsoverzicht van de desbetreffende patiënt.

2. Klik op het 'Gezondheidsplan'. 

3. Achter een actiepunt ziet u de initialen van de zorgverlener die het actiepunt/probleem heeft toegevoegd aan het gezondheidsplan. Als u met de muis over de initialen beweegt krijgt u de volledige naam van de zorgverlener te zien. 

4. Klik rechts onderin op 'Bewerken'. 

5. Kies het actiepunt dat u wil verwijderen en klik op het rode prullenbak icoon.

6. Klik rechts onderin op 'Plan opslaan'. De ketenpartner is nu verwijderd uit het gezondheidsplan en heeft daarmee geen toegang meer tot het zorgnetwerk en het ACP. 

Notificaties toegang verlening/ontzegging ACP

1. Wanneer u als ketenpartner uit het zorgnetwerk toegang hebt gekregen tot het ACP ontvangt u hiervan een e-mailbevestiging. Via de 'VIPLive' knop in de mail kunt u rechtstreeks naar het ACP navigeren. 

2. Bij toegang tot het ACP ontvangt u ook een e-mailbevestiging wanneer er een ACP nieuw is aangemaakt of is geüpdatet. Ook hier kunt u via de 'VIPLive' knop in de mail rechtstreeks naar het ACP navigeren. 

3. De huisarts die het ACP zelf heeft aangemaakt ontvangt geen notificatie.

4. U ontvang ook een notificatiemail wanneer u de toegang tot het ACP is ontzegd. 

Beheren zorgnetwerk

Alles over het beheren van zorgverleners in het zorgnetwerk vindt u in de handleiding Toevoegen aan zorgnetwerk