VIPLive Support

Welzijn Op Recept

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Tabblad Patiëntenlijst

Selectiecriteria: zowel in- als uitgeschreven patiënten, voldoet aan WOR of Controle definitie (zie Kolomnaam WOR / Controle).

 

Kolomnaam Definitie
Patientnummer  
BSN  
Huisnummer  
Huisnummer toevoeging  
Geboortedatum  
Geslacht  
Inschrijfdatum  
Uitschrijfdatum  
Reden uitschrijving  
Praktijknaam  
Huisarts  
Verzekeringsnummer  
Verzekeraar  
WOR / Controle

WOR:

  • Bekend met episode Z68 waarbij startdatum >= begindatum extractie EN
  • >=18 jaar op moment inclusie

Controle:

  • (Bekend met minimaal 2 episodes uit de PL_C of Z categorie* waarbij startdatum >= begindatum extractie OF
  • Bekend met 1 episode uit de PL_C of Z categorie* waarbij startdatum >= begindatum extractie EN >=14 contacten in hetzelfde kalenderjaar of in periode startdatum episode terugkijkend tot 1 jaar OF
  • >=20 contacten in kalenderjaar) EN
  • >=18 jaar op moment inclusie

Voor alle inclusiecriteria geldt: géén PA of EPA op startdatum of ontwikkelen in eerste jaar na startdatum.

*PL_C (Lage P): P01, P02, P03, P04, P05, P06, P20, P25, P27, P29, P78; Z: Alle Z episodes, m.u.v. Z68.

Datum WOR / Controle

Datum inclusie

WOR: startdatum episode

Controle: afhankelijk in welke groep de patiënt valt, heeft de patiënt minimaal 2 episodes, dan startdatum van tweede episode; heeft de patiënt 1 episode EN >=14 contacten, dan startdatum episode; heeft de patiënt >= 20 contacten, dan datum start periode kalenderjaar.

Aantal contacten 12-9 mnd vóór inclusie Aantal deelcontacten met contactsoort C, V, T en E (consult, visite, telefonisch consult en E-consult)

NB. Indien periode kwartaal niet volledig in extractieperiode ligt, dan geven we niets (een lege cel, géén 0) weer.

Aantal contacten 9-6 mnd vóór inclusie

Idem

Aantal contacten 6-3 mnd vóór inclusie

Idem

Aantal contacten tot 3 mnd vóór inclusie

Idem

Aantal contacten tot 3 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 3-6 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 6-9 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 9-12 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 12-15 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 15-18 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 18-21 mnd na inclusie

Idem

Aantal contacten 21-24 mnd na inclusie

Idem

Type patiënt tussen 2-1 jr vóór inclusie

CK (Chronisch ketenzorg): T90, R28, R91, R95, R96, K74, K75, K76, K77, K78, K82, K83, K89, K90, K91, K92, K92.01, K99.01

CO (Chronisch overig): A28, A79, A90, B28, B72, B73, B74, B78, B79, B83, B90, D28, D74, D75, D76, D77, D81, D94, D97, F28, F81, F83, F84, F94, H28, H80, H83, H86, K28, K73, K93, K94.01, L28, L71, L82, L84, L85, L88, L89, L90, L91, L95, L98, N28, N70, N74, N85, N86, N87, N88, R84, R85, R89, S28, S77, T71, T85, T86, T92, U28, U75, U76, U77, U85, U88, W72, W76, X28, X75, X76, X77, X83, Y28, Y77, Y78, Y82, Y84

EPA (Ernstige psychische aandoening): P71, P72, P73, P80.00, P80.01, P98

PA (Psychische aandoening): P15, P16, P19, P19.02, P74, P76.01, P77, P79, P80.02, T06 OF P76.00, P76.02 wanneer niet geïncludeerd bij categorie PA_C

PA_C (Hoge P): P18, P19.01, P70, P75, P85, P99 OF P76.00, P76.02 mét voorwaarde* op startdatum of in eerste jaar na startdatum

PL_C (Lage P): P01, P02, P03, P04, P05, P06, P20, P25, P27, P29, P78

VC14: >=14 contacten hetzelfde kalenderjaar of in periode startdatum episode terugkijkend tot 1 jaar

VC20: >=20 contacten in kalenderjaar

WOR: Z68

Z: Alle Z episodes, m.u.v. Z68

 

*Voorwaarde:

  • géén medicatiegebruik N05A of wel medicatiegebruik N05A maar met M01A|N02A|N02BE01
Type patiënt tot 1 jr vóór inclusie

Idem

Type patiënt tot 1 jr na inclusie

Idem

Type patiënt tussen 1-2 jr na inclusie

Idem

ICPC's tussen 2-1 jr vóór inclusie

Alle geregistreerde episodes met startdatum in de betreffende periode.

ICPC's tot 1 jr vóór inclusie

Idem

ICPC's tot 1 jr na inclusie

Idem

ICPC's tussen 1-2 jr na inclusie

Idem

Medicatie tussen 2-1 jr vóór inclusie

Onderstaande medicatie met voorschrijfdatum in de betreffende periode.

N05A EN M01A|N02A|N02BE01: N05A voorschrift mét M01A|N02A|N02BE01 in gebruiksperiode

Enkel N05A: N05A voorschrift zonder M01A|N02A|N02BE01 in gebruiksperiode

N05BA|N05CE|N05CF: N05BA, N05CE of N05CF voorschrift

N06A met SMR: N06A voorschrift mét één of meerdere van onderstaande meetwaarden geregistreerd in de betreffende periode (voor 2002 en 2003 wordt de uitslag gebruikt en niet de registratiedatum)

1814, advies stoppen met roken gegeven
2002, afgesproken stopdatum
2003, gestopt met roken sinds
2021, aanvullende gegevens stoppen met roken
2139, inschakelen zorg/verwijz. stoppen roken
2405, motivatie stoppen met roken
3949, medicament.behandeling stoppen met roken

OF één of meerdere van onderstaande verrichtingen geregistreerd in de betreffende periode

12850, SMR gedragsmatige ondersteuning
12851, SMR gedragsmatig en nicotine vervanging
12852, SMR gedragsmatig en UR-geneesmiddelen
12853, SMR gedragsmatig, nicotine vervanging en UR-middelen

Enkel N06A: N06A voorschrift zonder SMR registratie (zie hierboven)

Medicatie tot 1 jr vóór inclusie

Idem

Medicatie tot 1 jr na inclusie

Idem

Medicatie tussen 1-2 jr na inclusie

Idem