VIPLive support

Development

Voor deze artikelen, bezoek https://calculus-software.atlassian.net/wiki/spaces/VIPDEV/pages/1410662401/VIPLive+Release+Notes