VIPLive Support

Samenwerken Verwijzen

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Inleiding

In het Verwijzen-dashboard worden verwijzingen getoond die door praktijken via VIPLive naar 1e-lijns zorgverleners zijn verstuurd. Het Verwijzen-dashboard is in VIPLive te vinden onder Inzicht - Datahub.

Verwijzen dashboard

Algemeen

Het 'Verwijzen' dashboard bevat gegevens afkomstig uit de VIPLive-database. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen patiëntgegevens. 

Verwijzen dashboard

Het 'Verwijzen dashboard' bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is het totaal aantal verwijzingen te zien, de verwijzingen over de tijd (bijv. per maand, kwartaal etc.) en wordt er tevens onderscheid gemaakt tussen de ketenzorgtypes.

In de linker visualisatie zijn drie verschillende tabbladen beschikbaar:

  1. Verwijzingen over de tijd.

  2. Ketenzorgtype over de tijd.

  3. % per ketenzorgtype.

Verwijzen1.png

Onder deze visualisaties zijn aparte staafdiagrammen opgenomen die meer gedetailleerde informatie geven over:

  • Verwijzingen per verwijzer (dit is de praktijk die de verwijzing heeft gedaan).

  • Verwijzingen per ontvanger (dit is de (ketenpartner)praktijk die de verwijzing heeft ontvangen).

  • Verwijzingen per ketenpartnertype zoals pedicure praktijken, diëtisten praktijken etc. 

  • Verwijzingen per verwijsreden(en). 

  • Verwijzingen per zorgverlener. Hier wordt dus per verwijzer getoond hoeveel verwijzingen er zijn gemaakt, voor welk ketenzorgtype en naar welke ontvanger.

Export

In de 'Export' is een tabel te vinden met alle relevante informatie per verwijzing. Het is mogelijk om de tabel te downloaden als Excel (rechtermuisknop → Download as → Data). Met behulp van de filters aan de rechterkant of door te zoeken in de kolommen, kan ook specifieke informatie worden opgezocht en ingezien. 

In de Export kan de volgende informatie gevonden worden: 

Veld Betekenis
Verwijzingsdatum Moment van aanmaken van de verwijzing
Einddatum Moment van sluiten van de verwijzing
Einddatum Bekend Bekend/Geen einddatum, om te filteren welke verwijzingen nog open staan
Afsluitreden

In het vrije tekstveld kan men een toelichting geven bij het afsluiten. Met behulp van trefwoorden zijn hier een aantal categorieen gemaakt als afsluitreden:

- Geen toelichting

- Afgerond

- Terugverwezen

- Verwezen

- GB-GGZ

- S-GGZ

- Begeleiding

- Begeleiding POH GGZ Jeugd

- Informeel Formeel

- Informeel

- Formeel

- Overig (kinderarts, spelteherapie, school, consultatiebureau) 

- Andere toelichting gegeven (alle toelichtingen die niet in een van bovenstaande categorieen vallen) 

Ketenzorg Vanuit welke keten de verwijzing is gedaan
Ketenpartnertype Naar welke soort ketenpartner er verwezen is
Verwijsredenen

De reden die is aangegeven bij het starten van de verwijzing

Verwijzer

De praktijk/partner die heeft verwezen

Ontvanger

De praktijk/partner naar wie is verwezen

Medische gegevens gedeeld

Medische gegevens delen is optioneel, met een Ja/Nee is hier per verwijzing te zien of dit gedaan is

Jeugd of Volwassen

Als de patient jonger dan 18 is, valt deze onder jeugd. Bij 18 jaar en ouder gaat het om een volwassene.