VIPLive Support

Samenwerken Spreekuur eConsult

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Algemeen

Het Spreekuur eConsult dashboard, geeft inzicht in het gebruik van Spreekuur binnen de huisartsenpraktijken.
Hierbij licht de focus op inzicht in de hoeveelheid eConsulten er zijn en in welke tijdsperiode deze opgepakt en afgesloten worden.

Zorggroep overzicht

Dashboard instellingen

Rechts in het dashboard is er de mogelijkheid om een specifieke periode te kiezen. Kies voor een standaard periode of maak een eigen selectie door op een start- en einddatum te klikken.

Daarnaast kan er op een specifieke praktijk gefilterd worden op basis van de praktijknaam of praktijk AGB.

Grafieken

SpreekuurEconsult1.png

Aan de linkerkant geven de getallen het totaal aantal econsulten, hoeveel daarvan afgerond zijn en van hoeveel praktijken die zijn. Dit is op basis van de filters die ingesteld zijn.

Aantal eConsulten

De linker bollengrafiek is gefocust op hoeveel spreekuur gebruikt wordt. Hier kunnen praktijken onderling vergeleken worden – ieder bolletje geeft een praktijk weer.
Via de tabjes kan naar de verschillende metingen geswitcht worden:

 • Aantal eConsulten per 1000 patienten: hier kunnen kleine en grote praktijken dus eerlijk vergeleken worden.

 • Aantal eConsulten: het totaal aantal eConsulten per praktijk, hier is dus niet gecorrigeerd voor praktijkgrootte.

 • eConsulten over tijd: standaard geeft deze het aantal consulten per maand weer. De gebruiker kan dit switchen naar kwartaal of jaar.

 • Klachtgebieden: weergave van het aantal eConsulten per klachtgebied, met daarbij een indicatie in hoeveel consulten een foto is meegestuurd.

Afhandeling eConsulten

De rechter bollengrafiek is gefocust op de tijd die het kost om eConsulten af te handelen.
Hierin is het belangrijk om de verschillende stappen in het afhandelen helder te hebben:

 • Aanvragen: wanneer de patient in spreekuur klaar is met vragen invullen en het eConsult aanmaakt

 • Oppakken: is wanneer de huisarts het eConsult voor het eerst oppakt

 • Afsluiten: is wanneer het eConsult afgesloten wordt. Daarna kan de patient dus ook niet meer reageren.


In de verschillende tabjes zijn hier de volgende metingen te zien:

 • Opgepakt binnen werkdag: het percentage van de eConsulten die binnen een werkdag opgepakt zijn. Hierbij is er gecorrigeerd voor het weekend.
  Voorbeeld:

  • eConsult aangemaakt om 10:00 op vrijdag, mag tot maandag 10:00 opgepakt worden

  • eConsult aangemaakt om 16:00 op woensdag, mag tot donderdag 16:00 opgepakt worden

 • Openstaande consulten: het aantal consulten dat na 48uur sinds het oppakken nog steeds open staat.

 • Gemiddelde wachttijd: Dit is de wachttijd voor de patient tussen het moment van aanmaken van het eConsult en het eerste oppakken door de huisarts.

 • Gemiddelde eConsultduur: dit is de tijd vanaf het oppakken door de huisarts totdat het eConsult is afgesloten.