VIPLive support

Gebruikersoverzicht

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Algemeen

Het dashboard ‘Gebruikersoverzicht’ geeft inzicht in alle VIPLive-gebruikers die onder de Zorggroep vallen. Dit zijn o.a zorggroep medewerkers en zorgverleners (huisartsen, ketenpartners) etc. 

Dashboard opties

Filteren

Met behulp van de filters aan de rechterkant van het dashboard kunt u specifieke selecties maken. De grafieken en tabellen (visualisaties) worden automatisch aangepast aan de filtering. Het is ook mogelijk om direct op de visualisaties zelf te klikken en te filteren.

Gebruikersoverzicht1.png

Tabbladen in de visualisaties

In sommige visualisaties zijn meerdere ‘tabbladen' beschikbaar. In het dashboard zijn aan de rechterkant bijvoorbeeld verschillende cirkeldiagrammen beschikbaar onder de tabbladen ‘SMS authenticatie’, 'SSO geconfigureerd’ en ‘Toegang patiëntdata’.

Gebruikersoverzicht2.png

Visualisaties

KPI #Gebruikers & KPI #Organisaties

Linksboven in het dashboard worden twee KPI’s getoond:

  1. #Gebruikers: het totale aantal unieke VIPLive-accounts/gebruikers getoond die onder de zorggroep vallen.

  2. #Organisaties: het totale aantal unieke organisaties die onder de zorggroep vallen. Dit zijn bijv. huisartsenpraktijken, maar ook ketenpartner praktijken.

Gebruikersoverzicht3.png

Organisatie categorieën

In de staafdiagram ‘Organisatie categorieën’ wordt per categorie het aantal gebruikers getoond. De categorie is in VIPLive gekoppeld aan een organisatie (aan een huisartspraktijk is bijv. de categorie ‘Huisarts’ gekoppeld).

Gebruikersoverzicht4.png

Het is mogelijk dat, indien de aantallen van de staven bij elkaar opgeteld worden, dit aantal niet exact overeen komt met de unieke gebruikers. Dit komt omdat een gebruiker bij meerdere organisaties aangesloten kan zijn en de gebruiker wordt dan bij beide categorieën getoond. Ook kan een organisatie meerdere categorieën hebben.

Cirkeldiagrammen

Er zijn in het dashboard 3 cirkeldiagrammen beschikbaar:

  1. SMS authenticatie: in dit overzicht wordt aangeven hoeveel (procent van de) gebruikers SMS authenticatie wel/niet aan hebben staan bij hun VIPLive-account.

  2. SSO geconfigureerd: in dit overzicht wordt aangeven hoeveel (procent van de) gebruikers SSO geconfigureerd zijn.

  3. Toegang patiëntdata: in dit overzicht wordt aangegeven hoeveel (procent van de) gebruikers toegang hebben tot patiëntdata in VIPLive.

Gebruikersoverzicht5.png

Tabel

In de tabel onderaan in het dashboard zijn drie tabbladen beschikbaar. Onderstaand wordt per tabblad een toelichting gegeven op de beschikbare kolommen.

Gebruikersoverzicht6.png

2.4.1 Gebruikersoverzicht

In het tabblad ‘Gebruikers’ worden alle VIPLive-gebruikers getoond inclusief bijbehorende informatie zoals de praktijk AGB('s), rol(len), laatste inlogdatum etc.

 
 

Kolom

Toelichting

Naam gebruiker

Naam van de gebruiker.

Laatste inlogdatum

De datum waarop de gebruiker de laatste keer in VIPLive is ingelogd. Indien de gebruiker langer dan een jaar niet is ingelogd, dan wordt de datum in het rood getoond met een uitroepteken. Als een gebruiker nog nooit is ingelogd, dan wordt er een '-' getoond.

Praktijk AGB

Praktijk AGB van de praktijk waar de gebruiker aan gekoppeld is. Indien er meerdere praktijk AGB’s gekoppeld zijn, wordt een lijst getoond.

Praktijknaam

Praktijknaam van de praktijk waar de gebruiker aan gekoppeld is. Indien er meerdere praktijken gekoppeld zijn, wordt een lijst getoond.

Rol

Rol waar de gebruiker aan gekoppeld is. Indien er meerdere rollen gekoppeld zijn, wordt een lijst getoond.

SMS authenticatie

Gebruiker maakt wel/geen gebruik van SMS authenticatie.

SSO geconfigureerd

Gebruiker is wel/niet SSO geconfigureerd.

Toegang patiëntdata

Toont of de gebruiker toegang heeft tot de patiëntdata in VIPLive. Opties: ja, nee, nvt.

 

2.4.2 Organisatie overzicht

In het tabblad ‘Organisaties’ worden alle organisaties (praktijken) getoond inclusief bijbehorende informatie zoals de categorie en het aantal gebruikers dat aan de organisatie is gekoppeld.

Kolom

Toelichting

 

Kolom

Toelichting

AGB - Praktijknaam

AGB en praktijknaam van de organisatie/praktijk.

Categorie

De categorie of categorieën die aan de organisatie/praktijk zijn gekoppeld.

#Gebruikers per organisatie

Aantal unieke gebruikers die aan de organisatie/praktijk zijn gekoppeld.

Laatste inlogdatum

De laatste inlogdatum van de gebruikers die aan de organisatie zijn gekoppeld.

Voorbeeld: indien er aan een organisatie 2 gebruikers zijn gekoppeld (gebruiker 1 met een laatste inlogdatum van 01-01-2021 en gebruiker 2 met een laatste inlogdatum van 01-03-2021), dan wordt in dit veld de inlogdatum 01-03-2021 getoond.

Indien de laatste inlogdatum >1 jaar, dan wordt de datum in het rood getoond met een uitroepteken.

 

2.4.3 Zorgstraat overzicht

In het tabblad ‘Zorgstraten’ worden alle zorgstraten getoond inclusief het aantal gebruikers dat aan elke zorgstraat is gekoppeld.

 
 

Kolom

Toelichting

Zorgstraten

Zorgstraten die onder de zorggroep vallen en waar 1 of meerdere gebruikers aan gekoppeld zijn.

#Gebruikers per zorgstraat

Aantal unieke gebruikers die aan de zorgstraat zijn gekoppeld.