VIPLive Support

Doelmatig handelen (HenZ)

VIPLive
VIPLive
 • Bijgewerkt

Inleiding

Het dashboard 'H&Z Doelmatig handelen' geeft inzicht in de (diagnostische) registraties van praktijken. Op dit moment is het rapport alleen toegankelijk voor de medewerkers van de zorggroep Huisarts en Zorg (H&Z). 

Algemeen

De 'Doelmatig handelen' rapportage bevat gegevens afkomstig uit de HIS-extracties van de praktijken die aangesloten zijn bij Huisarts en Zorg. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. De zorggegevens bestaan uit gegevens van vaste patiënten die op het moment van de laatste extractie van de desbetreffende praktijk zijn ingeschreven. In het dashboard is bij iedere grafiek een doorklikmogelijkheid naar gedetailleerdere informatie mogelijk (bijv. van voorschrift C09 naar C09A, C09B etc.). De standaard meetperiode is 15 maanden. 

Let op, voor o.a. bepalingen, voorschriften en contacten wordt niet exact naar 15 maanden gekeken, de periode kan een aantal dagen/weken afwijken. De start- en einddatum (oudste en meest recente gegevens) worden als volgt berekend:

 • Startdatum = eerste dag van de huidige maand - 15 maanden.
 • Einddatum = extractiedatum van de desbetreffende praktijk.

Dashboard opties

1.2.1 Filteren

Rechtsboven in het dashboard is het filter menu te vinden die helpen om specifieke informatie zichtbaar te maken. Door het aanklikken van een of meerdere filters, worden automatisch alle grafieken en tabellen in het dashboard bijgewerkt.

image2021-2-24_14-23-16.png image2021-2-24_14-26-4.png   

In onderstaand overzicht wordt per filter-optie toegelicht waarop de data wordt gefilterd. 

Filteroptie
Er wordt gefilterd op:
Bepaling/voorschrift/contact in maand/jaar Periode waarin bepaling/voorschrift/contact gedaan is op maand/jaar niveau
Praktijk Door het selecteren van 1 of meerdere praktijken, wordt in het dashboard alleen de data van die praktijken getoond. In de filter-optie 'Praktijk' is in sommige gevallen alleen de AGB zichtbaar. Dit komt omdat in het HIS van de betreffende praktijk de praktijknaam niet is ingevuld.  
Geslacht M (man) of V (vrouw)
Leeftijd Leeftijd van de patiënten
Leeftijdsgroep Leeftijdsgroepen per 10 jaar (bijv. 30-40, 40-50 etc.)
Actieve ICPC Alle actieve episodes uit de verschillende HIS-extracties
DM2 episode Actieve episode DM2 (T90.02)
COPD episode Actieve episode COPD (R95)
Astma episode Actieve episode Astma (R96 OF R96.02)
HVZ episode

Actieve episode HVZ (K74 OF K75 OF K76 OF K89 OF K90.02 OF K90.03 OF K91 OF K92.01 OF K99.01) 

VVR episode Actieve episode VVR (K86 OF K87 OF T93)
Bewegingspatroon Uitslagen van NHG bepaling NNGB_AQ (3239)
Voedingsadvies Uitslagen van NHG bepaling DMTV_TQ (1637)
BMI Categorie Uitslagen van NHG bepaling QUET_AO (1272)
Huisarts Huisarts van de patiënt
ATC2-niveau ATC-codes op ATC-2 niveau (bijv. A02)
ATC3-niveau ATC-codes op ATC-3 niveau (bijv. A02A)
ATC code Volledige ATC-codes (bijv. A02AAA02)
Bepaling Alle bepalingen/meetwaarden uit de verschillende HIS-extracties (meetwaarden worden als volgt weergegeven: NHG memo-code + NHG-nummer + omschrijving) 
Bepaling soort Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'Diagnostische bepalingen', 'Labcode bepalingen' en 'Protocol specifiek'
Bepaling groep Bepaling groepen zoals door de NHG wordt gehanteerd (bijv. AL - allergologie, TH - therapie)

1.2.2 Tabbladen in de grafieken

Per onderwerp wordt een grafiek getoond. Bij deze grafieken zijn meerdere 'tabbladen' beschikbaar met ander soort informatie over hetzelfde onderwerp. Informatie per praktijk of informatie met betrekking tot de kosten wordt zichtbaar door op de 'tabbladen' in de grafiek zelf te klikken. Daarnaast is onderaan de grafieken de optie beschikbaar om bijv. het '#Voorschriften' te tonen, maar ook '#Voorschriften per 1000pt'. 

1.2.3 Doorklikken (downdrillen) in de grafieken

In de grafieken is het tevens mogelijk om door te klikken naar meer gedetailleerde informatie. Als u bijv. in de grafiek '#Voorschriften' een voorschrift selecteert, kunt u op het groene vinkje klikken om op een dieper niveau de informatie te bekijken. De meeste informatie heeft meerdere niveaus waarop doorgeklikt kan worden. 

Nadat u op het groene vinkje klikt, wordt onderstaande informatie weergegeven:

1.2.4 Gegevens exporteren

Het is in het VIPLive dashboard mogelijk om (per grafiek/tabel) gegevens te exporteren. Door een grafiek/tabel te selecteren, kunt u door middel van de rechtermuisknop, de opties 'Exporteren als afbeelding', 'Exporteren als PDF' of 'Gegevens exporteren' kiezen. Bij de optie 'Exporteren als afbeelding' kunt u kiezen voor een .PNG of .JPEG bestandstype en vervolgens klikken op 'Exporteren'. In de pop-up verschijnt vervolgens een link om het bestand te downloaden. De optie 'Exporteren als PDF' biedt tevens een aantal opties voor het exporteren. Indien u kiest voor de optie 'Gegevens selecteren' worden de gegevens geëxporteerd naar een Excel-bestand die u kunt downloaden. 

Indien u alle grafieken/tabellen in het dashboard wilt printen, kunt u de (browser)optie Ctrl + P gebruiken.

PNG afbeelding exporteren en downloaden:

Grafieken/tabellen

1.3.1 Algemeen

In het dashboard zijn verschillende interactieve grafieken en tabellen beschikbaar. Links bovenin wordt standaard het aantal patiënten in de selectie weergegeven, inclusief percentage. Dit aantal wordt automatisch aangepast zodra er filters worden toegepast.

Verder zijn de volgende grafieken en tabel beschikbaar in het dashboard:

 • Grafiek: Voorschriften van ... praktijken
 • Grafiek: Lab bepalingen van ... praktijken
 • Grafiek: Contacten van ... praktijken
 • Grafiek: Verwijzingen van ... praktijken
 • Tabel: Overzicht per praktijk

1.3.2 Grafiek: Voorschriften van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Voorschriften', '# Per praktijk (Top 10)', 'Kosten' en 'Kosten per praktijk (Top 10)'

In deze grafiek zijn de volgende waarden beschikbaar:

Opties
Informatie
#Voorschriften De voorschriften grafiek laat de aantallen voorschriften (in de afgelopen 15 maanden) zien. De aantallen zijn standaard per ATC-code ingedeeld. De aantallen zijn ingedeeld aan de hand ATC-niveau, te beginnen bij niveau 2. Op het laagste niveau (te bereiken met 'doorklikken') toont de grafiek de aantallen per 7-cijferige ATC-code. 
# Voorschriften per 1000 pt (alternatieve weergave)

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal voorschriften van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten. 

# Per praktijk (Top 10) De top 10 van de meest voorgeschreven voorschriften per 1000 patiënten per praktijk. De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal voorschriften van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke selectie gedaan, zoals DM2 patiënten. 
Kosten De grafiek toont de som van de kosten per ATC code en per PRK (het voorschrijfniveau incl. sterkte; te bereiken met 'doorklikken'). Voor de uitleg van de berekening van de kosten per ATC code zie paragraaf onder deze tabel.
Kosten per praktijk (Top 10) De top 10 van de voorschriften met de meeste kosten per 1000 patiënten per praktijk. De kosten per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x de kosten van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke selectie gedaan, zoals DM2 patiënten. 

1.3.2.1 Berekening kosten per ATC code/PRK

Voor de berekening van de medicatie kosten nemen we de volgende criteria mee:

 • middelen die tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul.
 • middelen die niet uitsluitend aan de intramurale sector wordt geleverd dwz Code kliniekverpakking is ongelijk 'K' en inkoopkanaal is ongelijk nul.
 • middelen waarbij de inkoophoeveelheid bekend is.
 • Buiten-WMG artikelen worden uitgesloten.

Berekening van de kosten:

 • We berekenen een eenheidsprijs per middel als volgt: gemiddelde inkoopprijs van de leveranciers/inkoophoeveelheid = eenheidsprijs
 • prijs wordt berekend op hpk niveau. Dit is de handelsproductcode en is een unieke code per leverancier per middel.
 • Er wordt ook bepaald op hpk niveau of een voorschrift spécialité is of niet (zie hieronder).
 • Indien er van een voorschrift geen hpk bekend is, berekenen we de kosten op prk niveau. Dit is de prescriptiecode en is een unieke code per productsterkte.
 • Per voorschrift wordt gekeken naar de hoeveelheid voorgeschreven. De kosten per voorschrift worden als volgt berekend: eenheidsprijs van het middel*voorgeschreven hoeveelheid = kosten

Bepaling Spécialité:

 • Op HPK niveau
 • Inkoopkanaal 1 en/of 3
 • indien we geen hpk meekrijgen dan kijken we naar PRK.
  • Indien PRK enkel spécialité HPK's heeft: Spécialité
  • Indien PRK enkel generieke HPK's heeft: Generiek
  • Indien PRK zowel generieke als spécialité HPK's heeft: nemen we enkel de generieke HPK's mee die bij die PRK horen. We gaan er vanuit dat in dit geval geen spécialité is voorgeschreven.

Keuze spécialité/generiek:

 • Indien er een spécialité EN een generieke HPK onder dezelfde PRK valt noemen we dit een keuze. Indien er enkel spécialité of enkel generieke HPK's onder de PRK valt heeft de huisarts geen keuze tussen de 2 varianten.

1.3.3 Grafiek: Lab bepalingen van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Lab bepalingen', '# Per praktijk (Top 10)', 'Kosten' en 'Kosten per praktijk (Top 10)'

In deze grafiek zijn de volgende waarden beschikbaar:

Opties
Informatie
# Lab bepalingen

Dit zijn het totaal aantal lab bepalingen aangegeven met Memo-code, Materiaalcode en het NHG-nr tussen haakjes (vergelijkbaar met https://aut.nhg.org/labcodeviewer/) van de geselecteerde praktijken in de geselecteerde periode.

# Lab bepalingen per 1000 pt (alternatieve weergave) De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal bepalingen van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.
# Per praktijk (Top 10) De top 10 van de meest voorgeschreven lab bepalingen per 1000 patiënten per praktijk. De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal bepalingen van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke subpopulatie geselecteerd is, zoals DM2 patiënten.
Kosten lab bepalingen De kosten zijn berekend door het totaal aantal lab bepalingen te vermenigvuldigen met de gemiddelde lab tarieven van Star SHL en Result
Kosten lab bepalingen per 1000 pt 
(alternatieve weergave)
De kosten per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x Totale lab bepaling kosten van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.
Kosten per praktijk (Top 10) De top 10 van de lab bepalingen met de hoogste kosten per 1000 patiënten per praktijk. De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x totale lab bepaling kosten van de praktijk gedeeld door de totale populatie. Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.

1.3.4 Grafiek: Contacten van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Contacten', '# Per praktijk (Top 10)'

In deze grafiek zijn de volgende waarden beschikbaar:

Opties
Informatie
# Contacten Dit zijn het totaal aantal contacten per categorie. 
# Contacten per 1000 pt (alternatieve weergave)

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal contacten van de geselecteerde populatie gedeeld door de totale populatie (Som van de praktijkpopulaties). Let op, er wordt altijd door de totale populatie gedeeld ook als er specifieke selecties zijn gedaan, zoals DM2 patiënten.

# Per praktijk (Top 10) De top 10 van de meest uitgevoerde contactsoort per 1000 patiënten per praktijk (aangezien er op het hoofdniveau maar 4 verschillende contactsoorten zijn, wordt er op dat niveau in de grafiek een top 4 getoond i.p.v. een top 10). Dit wordt als volgt berekend: 1000 x aantal contacten van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke subpopulatie geselecteerd is, zoals DM2 patiënten.

1.3.5 Grafiek: Verwijzingen van ... praktijken

In de titel van de grafiek wordt automatisch het correcte aantal praktijken ingevuld. De voorschriften grafiek heeft vier tabbladen: '#Voorschriften', '# Per praktijk (Top 10)', 'Kosten' en 'Kosten per praktijk (Top 10)'

Deze informatie komt helaas nog beperkt mee in de extractie. Hier zijn we mee bezig, maar tot die tijd wordt deze grafiek niet gevuld.

1.3.6 Tabel: Overzicht per praktijk

In de tabel 'Overzicht per praktijk' wordt in 1 overzicht voor alle (geselecteerde) praktijken de totalen van bijv. de voorschriften getoond. Door op de kolomnaam te klikken wordt de gehele tabel gesorteerd op die betreffende kolom. Met behulp van kleuren wordt bij bepaalde kolommen aangeven hoe een praktijk ervoor staat vergeleken met de andere praktijken binnen de zorggroep. De (meeste) aantallen in de kolommen worden automatisch bijgewerkt indien er filters worden geselecteerd (geldt niet voor de kolom 'Praktijkpopulatie'). Bovenaan de tabel staat een Totaal rij. Deze rij toont de aantallen voor alle geselcteerde praktijken. Indien er geen specifieke selectie op praktijken is gedaan toont deze regel de aantallen voor de gehele zorggroep.

In de tabel zijn de volgende kolommen en waarden beschikbaar:

Kolommen
Informatie
AGB-naam De AGB en naam van de huisartspraktijken. Indien alleen het AGB van de praktijk wordt getoond en niet de praktijknaam, is in het HIS van de betreffende praktijk de praktijknaam niet ingevuld.  
Laatste extractie Datum van de laatste HIS-extractie die de praktijk heeft ingelezen. Indien de datum bij een praktijk rood is gekleurd, betekent dit dat de praktijk langer dan een maand geleden de laatste HIS-extractie heeft ingelezen en de zorggegevens dus verouderd kan zijn.
Praktijkpopulatie Totaal aantal actieve patiënten per praktijk. Dit aantal verandert niet mee indien er filters worden geselecteerd.
#Patienten in selectie Totaal aantal actieve patiënten per praktijk die voldoen aan de geselecteerde filters.
%Patiënten in selectie Percentage patiënten in de huidige selectie ten opzichte van de praktijkpopulatie.
#Voorschriften Totaal aantal voorschriften per praktijk.
#Voorschriften per 1000 pt

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal voorschriften van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke selectie gedaan, zoals DM2 patiënten. 

Kleuring: deze kolom bevat een kleuring om snel te kunnen zien welke praktijken een gemiddeld aantal voorschriften hebben (wit), welke praktijken meer voorschriften hebben dan gemiddeld (rood) en welke praktijken minder voorschriften hebben dan gemiddeld (groen). Naarmate een praktijk meer van het gemiddelde afwijkt, wordt de kleur 'harder' (bijv. donkerrood indien er veel van het gemiddelde wordt afgeweken). Het gemiddelde wordt berekend over alle praktijken die binnen de selectie vallen. 

Kosten medicatie De som van de kosten per ATC code per praktijk.
#Lab bepalingen Totaal aantal lab bepalingen per praktijk.
#Lab bepalingen per 1000 pt

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal bepalingen van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke subpopulatie geselecteerd is, zoals DM2 patiënten.

Kleuring: deze kolom bevat een kleuring om snel te kunnen zien welke praktijken een gemiddeld aantal bepalingen hebben (wit), welke praktijken meer bepalingen hebben dan gemiddeld (rood) en welke praktijken er minder bepalingen hebben dan gemiddeld (groen). Naarmate een praktijk meer van het gemiddelde afwijkt, wordt de kleur 'harder' (bijv. donkerrood indien er veel van het gemiddelde wordt afgeweken). Het gemiddelde wordt berekend over alle praktijken die binnen de selectie vallen. 

%Populatie met lab bepaling

Percentage patiënten met een lab bepaling ten opzichte van de gehele praktijkpopulatie.

#Contacten Totaal aantal contacten per praktijk. 
#Contacten per 1000 pt

De aantallen per 1000 patiënten worden als volgt berekend: 1000 x aantal contacten van de praktijk gedeeld door de totale praktijkpopulatie. Let op, er wordt altijd door de totale praktijkpopulatie gedeeld ook als er specifieke subpopulatie geselecteerd is, zoals DM2 patiënten.

Kleuring: deze kolom bevat een kleuring om snel te kunnen zien welke praktijken een gemiddeld aantal contacten heeft (wit), welke praktijken meer contacten hebben dan gemiddeld (rood) en welke praktijken minder contacten hebben dan gemiddeld (groen). Naarmate een praktijk meer van het gemiddelde afwijkt, wordt de kleur 'harder' (bijv. donkerrood indien er veel van het gemiddelde wordt afgeweken). Het gemiddelde wordt berekend over alle praktijken die binnen de selectie vallen.