VIPLive support

Samenwerken Netwerkzorg

Het dashboard Netwerkzorg bestaat uit 2 onderdelen:

  • ACP
  • Beeldbellen

De QlikSense rapportage 'ACP' geeft inzicht in de vastgelegde Advance Care Planning (ACP) plannen. De ACP-rapportage is in VIPLive te vinden onder Inzicht - Datahub - Netwerkzorg.

1. Het 'ACP' dashboard bevat gegevens afkomstig uit de VIPLive-database van de praktijken. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. 

2. Patiënten met ACP: Aantal patiënten met een ACP registratie (nieuw aangemaakt of geüpdatet).

3. Aantal ACP registraties: Aantal ACP registraties (nieuw aangemaakt of update). Dit kunnen er meerdere per patiënt zijn, want de ACP kan geüpdatet worden.

4. Patiënten met ACP update: Enkel de patiënten die een update van het ACP hebben. Er kunnen ook patiënten zijn waarbij enkel een ACP aangemaakt, maar vervolgens nooit geüpdatet is.

5. In de grafiek ‘aantal ACP registraties per kwartaal’ worden de aantallen van het betreffende kwartaal getoond. Hierin is een splitsing te zien van de aangemaakte (eerste, nieuwe registratie) en geüpdate  (dan wordt de eerder aangemaakt registratie gewijzigd) ACP's.

5. Het dashboard loopt altijd 1 dag achter. Stel dat het vandaag 22-04-2022 is en je kijkt naar het dashboard, dan zie je data t/m 21-04-2022.

 

De QlikSense rapportage 'Beeldbellen' geeft inzicht in het gebruik van beeldbellen. De Beeldbellen-rapportage is in VIPLive te vinden onder Inzicht - Datahub - Netwerkzorg.

1. Het 'Beeldbellen' dashboard bevat gegevens afkomstig uit de VIPLive-database van de praktijken. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. 

2. In het dashboard is te zien hoeveel patiënten beeldbellen geactiveerd hebben en hoeveel beeldbelgesprekken er hebben plaatsgevonden. 

3. Het dashboard loopt altijd 1 dag achter. Stel dat het vandaag 22-04-2022 is en je kijkt naar het dashboard, dan zie je data t/m 21-04-2022.

 

 

Bijgewerkt