VIPLive Support

Samenwerken Netwerkzorg

VIPLive
VIPLive
  • Bijgewerkt

Het dashboard Netwerkzorg is te vinden onder Inzicht - Datahub - Netwerkzorg. Het dashboard bestaat uit 2 onderdelen:

  1. ACP
  2. Beeldbellen

ACP

Waarvoor gebruik ik dit dashboard?

Dit dashboard kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de vastgelegde Advance Care Planning (ACP) plannen die een praktijk in VIPLive heeft geregistreerd.

Welke data zit er in dit dashboard?

Het ACP dashboard bevat gegevens afkomstig uit de VIPLive-database van de praktijken. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. 

1. Patiënten met ACP: Aantal patiënten met een ACP registratie (nieuw aangemaakt of geüpdatet).

2. Patiënten met ACP update: Aantal patiënten met een ACP registratie update.

3. Praktijken: het aantal praktijken binnen de zorggroep.

4. Populatie: de totale praktijkpopulatie van de zorggroep.

5. Aantallen per praktijk: per 1000 patiënten wordt hier het aantal patiënten met een ACP getoond op praktijkniveau. Hier kunt u de 'uitschieters' in beeld krijgen.

6. Aantal ACP registraties per kwartaal: in deze grafiek worden de aantallen van het betreffende kwartaal getoond. Hierin is een splitsing te zien van de aangemaakte (eerste, nieuwe registratie) en geüpdate (dan wordt de eerder aangemaakt registratie gewijzigd) ACP's.

7. Praktijkoverzicht: onderaan de pagina vindt u een overzicht van de praktijken met de totale praktijkpopulatie en ACP registraties.

In de kolom "Aantal ACP registraties" worden zowel nieuw aangemaakte of geüpdate registraties getoond. Dit kunnen er meerdere per patiënt zijn, want de ACP kan geüpdatet worden.

In de kolom "Patiënten met ACP update" worden enkel de patiënten die een update van het ACP hebben gehad, getoond. Er kunnen ook patiënten zijn waarbij enkel een ACP is aangemaakt, maar vervolgens nooit geüpdatet is.

8. Kalender: hier kunt u een specifieke periode selecteren waarvan u de ACP registraties wilt inzien.

9. Filters: hier kunt u filteren op praktijk(en) en status (aangemaakte of geüpdate ACP).

Het dashboard bevat altijd data tot en met de vorige dag. Stel dat het vandaag 22-04-2023 is en u kijkt naar het dashboard, dan ziet u data t/m 21-04-2023.

 

Beeldbellen

Waarvoor gebruik ik dit dashboard?

Dit dashboard kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van beeldbellen via VIPLive. In het dashboard is te zien hoeveel patiënten beeldbellen geactiveerd hebben en hoeveel beeldbelgesprekken er hebben plaatsgevonden. 

Welke data zit er in dit dashboard?

Het Beeldbellen dashboard bevat gegevens afkomstig uit de VIPLive-database van de praktijken. Het dashboard bevat zorggegevens, maar geen persoonsgegevens. 

beeldbellen

1. Patiënten met beeldbellen: aantal patiënten dat beeldbellen heeft geactiveerd.

2. Aantal beeldbelgesprekken: het aantal beeldbelgesprekken dat heeft plaatsgevonden.

3. Praktijken: het aantal praktijken binnen de zorggroep.

4. Populatie: de totale praktijkpopulatie van de zorggroep.

5. Aantallen per praktijk: per 1000 patiënten wordt hier het aantal patiënten dat beeldbellen heeft geactiveerd getoond op praktijkniveau. Hier kunt u de 'uitschieters' in beeld krijgen.

6. Leeftijd: hier wordt op leeftijdsgroep getoond hoeveel patiënten beeldbellen heeft geactiveerd.

7. Aantal beeldbelgesprekken per kwartaal: in deze grafiek wordt het aantal beeldbelgesprekken per kwartaal getoond.

8: Praktijkoverzicht: onderaan de pagina vindt u een overzicht van de praktijken met de totale praktijkpopulatie en aantal patiënten met beeldbellen/aantal beeldbelgesprekken.

9. Kalender: hier kunt u een specifieke periode selecteren waarvan u de beeldbelgesprekken wilt inzien.

10. Filters: hier kunt u filteren op praktijk(en).

Het dashboard bevat altijd data tot en met de vorige dag. Stel dat het vandaag 22-04-2023 is en u kijkt naar het dashboard, dan ziet u data t/m 21-04-2023.