VIPLive support

Kennismaking Chronische zorg dashboard

VIPLive
VIPLive

Om een beeld te krijgen van hoe te werken met het Chronische Zorg Dashboard zijn hieronder een aantal stappen die doorlopen kunnen worden. 

 1. Bestudeer de ketenzorg populatie, op de verschillende pagina's: Regiobeeld / Indicatoren / Zorgzwaarte / Leefstijl / Zorgverzekeraars / Vergelijken. (Tip; maak printscreens)
 2. Bekijk op Zorgzwaarte pagina Praktijkoverzicht (onderaan) en sorteer op ‘Zorgzwaarte zwaar’. Door op de kolomnaam te klikken, verandert de sorteervolgorde (van hoog naar laag en andersom). Check bijvoorbeeld ook Co-morbiditeit % per praktijk 
 3. Selecteer nu op de Zorgzwaarte pagina het ketenzorgtype COPD
  1.  Vergelijk de absolute aantallen van de patiënten in selectie, de gewogen contacten en de comorbiditeit. 
  2. Wissel nu van sheet en kijk naar de verschuivingen op de Regiobeelpagina. Bekijk bijvoorbeeld de visualisatie over de medicatievoorschriften en vergelijk deze met de totale populatie. 
 4. Ga nu naar de Indicatoren sheet en klik linksonder op de snelfilter op COPD 
  1. Bekijk hoe de registratie van de indicatoren is en klik op de indicator die het slechtst scoort (laagste percentage) 
  2. Wanneer er op een indicator geklikt wordt, komt er rechts een visualisatie met daarin de score per praktijk (elk bolletje representeert een praktijk). 
  3. Bekijk de uitschieters in deze visualisatie (door op een bolletje te klikken) en kijk welke praktijken meer aandacht moeten geven aan het bijhouden van de geselecteerde indicator voor COPD-patiënten. 
 5. Verwijder alle geselecteerde filters door links boven op het vierkantje met het kruisje (mceclip0.png) te klikken 
 6. Ga nu naar de Regiobeeldpagina en selecteer de vrouwen van 60 jaar en ouder die roken (tip: gebruik bij de filterknop de bepaling voor het selecteren van het roken en combineer dat met een uitslag)
  1. Kijk naar de episodes die deze patiënten hebben en voeg hierbij het filter episode P17 (Tabaksmisbruik) toe door op de balk in de visualisatie van episodes te klikken. 
  2. Bekijk nu het postcode plaatje waarin nu te zien is waar de geselecteerde patiënten wonen. 
 7. Om de gekozen filters uit opdracht 6 op te slaan en als snelfilter te kunnen gebruiken, kan er een bladwijzer gemaakt worden.
  1. Klik op het bladwijzer icoon (mceclip1.png)  en klik op 'Nieuwe bladwijzer maken'
  2. Geef deze bladwijzer nu de titel: Vrouwen van 60 jaar en ouder die roken en episode tabaksmisbruik hebben geregistreerd (Vink hierbij het vakje aan bij 'Locatie van werkblad opslaan'). 
 8. Om verder te kijken wil je kijken bij welke praktijk de meeste patiënten van deze selectie aanwezig zijn, dit doe je binnen de tabel van het praktijkoverzicht in de kolom 'Patiënten in selectie'.
  1. Bekijk welke praktijk de meeste patiënten in selectie heeft en filter op deze praktijk (dit kan ook hierbij door te klikken op deze praktijk in het praktijkoverzicht) 
  2. Kijk nu nogmaals op het postcode kaartje en kijk of het te verklaren is wat je ziet. 
 9. Als laatste gaan we kijken naar de Vergelijken-sheet. Bij de vergelijken sheet kunnen 2 groepen gefilterd worden en kunnen deze groepen vergeleken worden. 
  1.  Selecteer de eerste groep door filters in te stellen, hierbij gebruiken we dezelfde groep als in de vorige opdrachten: vrouwen van 60 jaar en ouder die roken met episode P17 tabaksmisbruik 
  2. Daarna ga je de tweede groep selecteren waarmee je wilt vergelijken, je wilt hierbij kijken naar de mannen van 60 jaar en ouder die roken met episode P17 tabaksmisbruik. 
  3. Nu kan je een vergelijking maken tussen de vrouwen en mannen van 60 jaar en ouder die roken met episode P17 tabaksmisbruik. 
  4. Kijk nu het verschil tussen het aantal bepalingen bij mannen en vrouwen en kijk naar het verschil in de leeftijdsgroepen. 
  5. Wil je nu deze vergelijking maken voor een specifieke praktijk, dan kan ook deze erbij geselecteerd worden. (Let op: dit moet wel gedaan worden bij beide groepen)